(Baohatinh.vn) - Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trò chơi điện tử bắn cá (game bắn cá) có biểu hiện đánh bạc trá hình làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên bị xuống cấp, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn lợi dụng trò chơi điện tử để đánh bạc

Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trò chơi điện tử bắn cá (game bắn cá) có biểu hiện đánh bạc trá hình làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên bị xuống cấp, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

chu tich ubnd tinh chi dao ngan chan loi dung tro choi dien tu de danh bac

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với trò chơi điện tử nói chung và trò chơi điện tử bắn cá nói riêng, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng trò chơi điện tử để đánh bạc, góp phần đảo bảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT&DL hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử nói chung và trò chơi điện tử bắn cá nói riêng, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý trò chơi điện tử theo quy định tại Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT&DL) về việc hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm định các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử nói chung và trò chơi điện tử bắn cá nói riêng, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; xử lý các trương hợp vi phạm theo quy định.

Với trò game bắn cá, khi khách hàng đến chơi phải sử dụng tiền mặt để mua đồng tiền quy ước (gọi chung là đồng xèng) có mệnh giá so với tiền Việt Nam đồng. Theo thỏa thuận của người chơi và chủ kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá, người chơi dùng đồng xèng để đặt chơi thông qua máy bắn cá.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ngăn chặn, đấu tranh, tố giác các chủ kinh doanh trò chơi điện tử đánh bạc.

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người chơi trò chơi điện tử chấp hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vui chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử xây dựng và thông báo công khai nội quy/quy chế chơi tại khu vui chơi và trên từng máy chơi để hướng dẫn cách chơi, thể lệ chơi từng loại máy (có hướng dẫn tiếng Việt nếu nội quy, thể lệ chơi hằng tiếng nước ngoài).

Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về trò chơi điện tử theo thẩm quyền; áp đụng các biện pháp quản lý trong việc kiểm duyệt nội dung và dán tem nhãn đối với toàn bộ máy trò chơi điện tử sản xuất trong nước và nhập khẩu theo đúng thẩm quyền quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTT&DL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa do Bộ VHTT&DL, các cam kết quốc tế của Việt Nam và pháp luật trong nước có liên quan.

Sở KH&ĐT, trong đó có bộ phận đăng ký kinh doanh ra thông báo tạm ngừng kinh doanh khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh thì yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

Hướng dẫn Phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện, thành phố, thị xã trong việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận, đăng ký hộ kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng cho học sinh, sinh viên trong việc vui chơi giải trí lành mạnh, những tác hại ảnh hưởng đến việc học tập hoặc có thể dẫn đến vi phạm pháp luật do tham gia trò chơi điện tử nói chung và trò chơi điện tử bắn cá nói riêng;

Phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá vi phạm về khoảng cách theo Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT&DL) để đề xuất cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Yêu cầu các nhà trường, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý học sinh, sinh viên không để học sinh, sinh viên tham gia các trò chơi điện tử dưới hình thức đánh bạc.

Sở Thông tín truyền thông tiến hành tổ chức kiểm tra các máy đã cài nội dung trò chơi điện tử (kể cả các máy nhập khẩu) băng, đĩa, linh kiện, chương trình phần mềm có nội dung trò chơi điện tử trước khi cấp phép theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT&DL).

Hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh phối hợp với các ban, ngành, địa phương tuyên truyền rộng rãi cho các tầng lóp nhân dân biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng trò chơi điện tử bắn cá để đánh bạc nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc; đồng thời phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành, Đội kiểm tra liên ngành, lực lượng Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng ở các địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng trò chơi điện tử bắn cá để đánh bạc dưới mọi hình thức; kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở sử dụng máy trò chơi điện tử bắn cá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy phép hợp lệ...

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biển các quy định của Nhà nước về cung cấp, khai thác và sử dụng trò chơi điện tử trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT&DL).

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc lợi dụng trò chơi điện tử bắn cá để hoạt động đánh bạc.

Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá trên địa bàn, đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm hoặc lợi dụng trò chơi điện tử để đánh bạc.

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]