Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “đoàn kết – dân chủ - kỷ cương - phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 239 đại biểu đại diện cho 5.590 đảng viên.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay (14/8) huyện Kỳ Anh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Sau nghi lễ chào cờ, đại hội tiến hành tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Xuân Thủy khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những thành tựu và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Xuân Thủy khai mạc đại hội.

Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV.

Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu khách mời.

Đại hội Đại biểu huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI xác định chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tối đa mọi nguồn lực và tiềm năng, lợi thế vùng ven biển và đất rừng; đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua dù gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là sau điều chỉnh địa giới hành chính, nhưng với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ được sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh nên Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 6,455 nghìn tỷ đồng, tăng 49,2% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 767,3 tỷ đồng, tăng bình quân 11,34%/năm, tăng 29% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2015.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

239 đại biểu đại diện cho 5.590 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự đại hội.

Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 1.873,4 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2015, tăng bình quân 5,3%/năm. Kỳ Anh đã hình thành sản phẩm chủ lực phù hợp với điều kiện vùng sinh thái địa phương. Toàn huyện đã xây dựng được 1.059 mô hình mang lại hiệu quả kinh tế; từng bước đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa góp phần tăng năng suất và giá trị trên đơn vị diện tích.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đạt 359 tiêu chí, bình quân 17,95 tiêu chí/xã, tăng 92 tiêu chí so với năm 2015; có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 12,94%/năm, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 68,9% so với đầu nhiệm kỳ. Thương mại - dịch vụ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,7%/năm, ước giá trị đạt 1.980,8 tỷ đồng. Du lịch có bước phục hồi sau sự cố môi trường biển...

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Kỳ Anh đã thực hiện nghiêm túc, bài bản việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến huyện. Bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc của Đảng gắn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cả về lý luận và thực tiễn cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Kế thừa những kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới, Kỳ Anh xác định mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, sức sáng tạo của Nhân dân. Đặc biệt là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội khai thác hiệu quả các vùng sinh thái, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Kỳ Anh đề ra 3 mũi đột phá chiến lược và 19 nhóm giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Kỳ Anh đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh trên 14%/năm; thu ngân sách trên địa bàn 370 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 12.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người từ 65 – 70 triệu đồng/năm.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trên 76%; tỷ lệ xã giữ vững tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế 100%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Nhiệm kỳ mới, Kỳ Anh phấn đấu bình quân hàng năm kết nạp 150 -170 đảng viên mới; hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Tiến Hùng trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV sau một nhiệm kỳ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Báo cáo đã chỉ rõ được những ưu, nhược điểm của Ban Chấp hành trong lãnh đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN trong suốt cả một nhiệm kỳ.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu Dương Đình Hới - xã Kỳ Thọ trình bày tham luận: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục các nội dung trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã nghe các đại biểu trình bày tham luận trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN…

Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM, phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ qua, các tham luận đã phân tích, nhận định tình hình, đưa ra các giải pháp căn cơ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu Hoàng Trọng Lý - cơ quan Huyện ủy trình bày các giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, huyện Kỳ Anh đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi mà các địa phương khác khó có được, nhất là diện tích đất đai rộng lớn, có đủ 3 vùng sinh thái. Có lợi thế về giao thông vận tải với nhiều tuyến đường quan trọng đi qua; là địa phương nằm trong vùng quy hoạch Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình, gắn kết với trung tâm động lực phát triển kinh tế của tỉnh là KKT Vũng Áng...

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

“Với những tiềm năng và lợi thế đó, huyện Kỳ Anh cần phải vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu trở thành huyện có kinh tế - xã hội phát triển, nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh” – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Để làm được điều đó, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch, huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, phát huy nội lực để nhanh chóng xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, sớm đưa huyện đạt chuẩn. Phát huy lợi thế về đất đai của 3 vùng sinh thái, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng KHKT, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, năng cao giá trị gia tăng và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mà huyện có lợi thế...

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI

Cuối buổi sáng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 37 đồng chí, bầu tại đại hội 36 đồng chí (1 đồng chí sẽ bổ sung sau đại hội). Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu đủ 36 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng như: bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, thông qua báo cáo góp ý vào văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast