Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực hợp tác và vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy hiệu quả nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ

Nguyễn Thiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực hợp tác và vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà tránh lũ xã Đức Giang, huyện Đức Thọ do tổ chức ECHO và Actionaid tài trợ

Cùng với sự quan tâm của Uỷ ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban điều phối viện trợ nhân dân Trung ương, sự chỉ đạo của Ban công tác phi chính phủ tỉnh và sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh, Hà Tĩnh đã kêu gọi, vận động và triển khai hiệu quả các chương trình dự án đúng mục đích, đối tượng và cam kết với nhà tài trợ.

Để thực hiện tốt Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm ban hành và chỉ đạo thực hiện kịp thời Chương trình vận động viện trợ PCP tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007 – 2010.

Sau 4 năm tích cực triển khai thực hiện Chương trình vận động viện trợ, Hà Tĩnh đã vận động và triển khai 213 chương trình, dự án từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tổng giá trị giải ngân hơn 550 tỷ đồng, trên các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xã hội, môi trường, viện trợ khẩn cấp. Hiện nay, có 24 tổ chức đang có chương trình hoạt động tại Hà Tĩnh, với tổng giá trị viện trợ bình quân từ 50 đến 70 tỷ đồng/năm. Tất cả các chương trình, dự án này được thực hiện với sự tham gia tích cực từ phía chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án. Hầu hết, các dự án đều được triển khai đúng theo kế hoạch và được đánh giá là tiếp cận có hiệu quả trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, tăng cường năng lực quản lý cũng như các hoạt động sản xuất của người dân, góp phần nâng cao chất lượng sinh kế cho người nghèo, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa.

Hội thảo tổng kết 5 năm quản lý và thực hiện các dự án từ nguồn viện trợ PCP

Việc quản lý đầu tư­ các dự án từ nguồn viện trợ PCNNN đảm bảo đúng quy định, không có thất thoát, lãng phí, phát huy được hiệu quả của dự án; đồng thời, thông qua quản lý, triển khai các dự án trên, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý dự án đư­ợc nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tuy quy mô các dự án từ nguồn viện trợ PCP còn nhỏ và vừa, song việc tập trung tài trợ cho các lĩnh vực như phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao dân trí … đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở những vùng khó khăn của tỉnh, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giúp cải thiện đời sống kinh tế xã hội cho người dân nơi vùng dự án, góp phần không nhỏ vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo. Đặc biệt, các nguồn viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận mà tất cả nhằm hướng đến việc hỗ trợ, nâng cao đời sống cho những đối tượng khó khăn, những đối tượng được xem là thiệt thòi trong xã hội.

Nếu như những năm trước đây, các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức PCP trong và ngoài nước chủ yếu tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ nâng cao đời sống cho nhân dân ở các vùng khó khăn thì những năm gần đây đã có những hướng đi mới đó là việc phát triển thêm một số chương trình, dự án hướng đến việc nâng cao nhận thức và chăm sóc bảo vệ người dân. Nhu cầu của người dân dần dần được đáp ứng từ những nhu cầu cơ bản đến nhu cầu được bảo vệ và được tự hoàn thiện mình.

Công trình kênh thủy lợi xã Tân Lộc, huyện Can Lộc do tổ chức PCP tài trợ đã giúp người dân nơi đây cải thiện môi trường sản xuất, canh tác

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, xã hội và đạt được một số kết quả nhất định: kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng KTXH được bổ sung tăng cường…Tuy nhiên, về cơ bản Hà Tĩnh vẫn còn là một tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng còn thấp kém; kinh tế tuy tăng trưởng khá nhưng chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, thiếu tính bền vững; quy mô sản xuất còn nhỏ bé, năng lực cạnh tranh chưa cao. Vì vậy, việc kêu gọi, thu hút các nguồn lực, đặc biệt là xây dựng chương trình vận động thu hút viện trợ của các tổ chức PCP nước ngoài mang tính dài hạn vào địa bàn tỉnh là một nhu cầu cấp bách và hết sức cần thiết, nhằm giúp tỉnh khắc phục những khó khăn, hạn chế, góp phần từng bước xoá đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Để tiếp tục chủ động tranh thủ, quản lý tốt hoạt động và nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ xây dụng Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2012-2016, ưu tiên tập trung kêu gọi viện trợ cho các nhóm lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp.

nt


nt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]