Can Lộc phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.150 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu ngành nông nghiệp Can Lộc (Hà Tĩnh) đang hướng tới trong năm 2019 để thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp.

Can Lộc phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.150 tỷ đồng

Can Lộc tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo vệ và phát triển thương hiệu Cam Thượng Lộc

Theo đó, đối với lĩnh vực trồng trọt, huyện phấn đấu nâng diện tích gieo trồng lúa đạt 18.538 ha, năng suất bình quân 5,3 tấn/ha, sản lượng 98.251 tấn; lạc đạt 473 ha, năng suất bình quân 27,5 tạ/ha; rau đạt 1.350 ha, năng suất: 67,5 tạ/ha; đậu đạt 320 ha, năng suất: 12,8 tạ/ha; trồng mới 100 ha cây ăn quả có múi…

Đồng thời huyện, xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa cùng Công ty KC Hà Tĩnh, Công ty nông sản Hà Nội… với các giống lúa hàng hóa chất lượng như: TBR279, DQ11, Bắc hương 9, BQ, Bắc thơm 7 kháng bạc lá và lúa lai; chỉ đạo mô hình tích tụ ruộng đất, thuê đất sản xuất theo hướng tập trung, thâm canh, quy mô từ 10 - 30ha; triển khai mô hình máy cấy lúa tại 4 xã: Thường Nga, Song Lộc, Quang Lộc, Tùng Lộc.

Can Lộc phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.150 tỷ đồng

Can Lộc đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở các vùng có lợi thế về đất đai và nguồn thức ăn

Ngoài ra, Can Lộc phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn ở những vùng có điều kiện về đất đai, thức ăn, tạo chuỗi liên kết bền vững. Từ đó, đưa tổng đàn trâu, bò lên 24.500 con; đàn lợn 47.000 con; đàn gia cầm 850.000 con.

Trong kế hoạch phát triển sản xuất năm nay, Can Lộc tiếp tục thực hiện các giải pháp quan trọng như: chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học để đưa các giống cây, con có chất lượng cao vào sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá; kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; .…

Cùng với đó, Can Lộc ưu tiên phát triển tiềm năng, thế mạnh theo các vùng sinh thái nhất là trồng cây ăn quả tại vùng trà sơn; mở rộng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chú trọng khâu quảng bá giới thiệu sản phẩm để sử dụng và khai thác tốt nhãn hiệu chứng nhận “Cam Thượng Lộc”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast