CẤP MIỄN PHÍ TRO XỈ THAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG I

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thực hiện quản lý và vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, địa chỉ tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, công suất 2x600 MW với khối lượng than tiêu thụ khoảng 2,9 triệu tấn/năm, sản phẩm sau đốt khoảng 0,83 triệu tấn tro bay/năm và 0,18 triệu tấn xỉ/năm.

Sản phẩm tro bay của nhà máy đã được Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận chất lượng phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2014/BXD số 241/2016VKH ngày 16/12/2016 để làm phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng, vật liệu xây dựng, gạch không nung...

Sản phẩm xỉ đáy lò được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh công bố tiêu chuẩn cơ sở xỉ đáy lò của nhà máy theo TCCS 01:2017/ĐLDKHT ngày 08/3/2017 tại Văn bản số 63/TB-TDC ngày 09/3/2017.

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh sẵn sàng cung cấp miễn phí tro xỉ cho các doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng nguồn tro xỉ của nhà máy và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp có thể tiếp nhận nguồn nguyên liệu tro xỉ trên.

Mọi sự quan tâm, hợp tác xin liên hệ:

Ông Nguyễn Trọng Thạch, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

ĐT: 0913 294 929 hoặc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh - ĐT: 0239 3716789

Đ/c: Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

cap mien phi tro xi than nha may nhiet dien vung ang i

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast