(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai các phần việc chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chia sẻ với Báo Hà Tĩnh để làm rõ thêm nhiệm vụ và quá trình triển khai.

Chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật các nội dung công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai các phần việc chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chia sẻ với Báo Hà Tĩnh để làm rõ thêm nhiệm vụ và quá trình triển khai.

Chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật các nội dung công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Trần Tú Anh.

- Xin ông cho biết, đến nay, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hà Tĩnh đã được triển khai như thế nào?

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Xác định tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, luật định. Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật các nội dung công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Ngày 19/1/2021, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hoàng Trung Dũng đã chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh và thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thu Hà

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quá trình chuẩn bị, triển khai bầu cử, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, UBBC tỉnh đã ban hành các văn bản như: Chỉ thị số 46-CT/TU; Quyết định số 04/QĐ-UBND; Kế hoạch số 08/KH-UBBC; Văn bản số 17/MTTQ-BTT… chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị, triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cho 6 tiểu ban, thành lập tổ giúp việc UBBC tỉnh.

UBBC tỉnh đã lập dự kiến chia 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định và công bố, cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1 (gồm thị xã Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê) được bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà và Nghi Xuân) được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 (gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang) được bầu 2 đại biểu.

Ở thời điểm hiện tại,13 huyện, thị xã, thành phố và 216 xã, phường, thị trấn đã thành lập UBBC xong trước ngày 25/1/2021, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật các nội dung công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến của Hội đồng bầu cử quốc gia (tổ chức vào ngày 21/1/2021) kết thúc, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Thứ hai, công tác nhân sự, hiệp thương được triển khai tích cực với quan điểm chất lượng ĐBQH và đại biểu HĐND được đặt lên hàng đầu; đảm bảo người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, hợp tác xã về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 7 đại biểu (bằng so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 54 đại biểu (giảm 1 đại biểu được bầu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 418 đại biểu (giảm 28 đại biểu được bầu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 5.012 (giảm 1.665 đại biểu được bầu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Về cơ cấu đại biểu, phải hài hòa, giới thiệu ít nhất 35% người ứng cử đại biểu là nữ, phấn đấu đại biểu tái cử đạt 30%, phấn đấu giới thiệu ít nhất 15% người ứng cử đại biểu trẻ tuổi, giảm hợp lý đại biểu thuộc cơ quan hành chính nhà nước. Đại biểu phải có tài, có năng lực thực tiễn, trí tuệ, phải tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh.

Chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật các nội dung công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Ngày 4/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ ba, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của UBBC tỉnh đã chỉ đạo ban hành hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông; tập trung chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời đưa các thông tin, bài viết về triển khai công tác bầu cử của tỉnh.

Thứ tư, Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự của UBBC tỉnh chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp, không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Lực lượng công an, quân sự, y tế cũng đã xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch phục vụ công tác bầu cử.

Công tác chuẩn bị kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử được đảm bảo.

- Để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND diễn ra thành công tốt đẹp, nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh cần tiếp tục theo dõi địa bàn phụ trách, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí, phối hợp đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử theo các kế hoạch đảm bảo tiến độ, thời gian.

Các tiểu ban thuộc UBBC tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án tiếp tục triển khai công tác bầu cử; Sở Y tế và các ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử.

Chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật các nội dung công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Các đại biểu lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung liên quan đến hiệp thương tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Từ nay đến 17h ngày 14/3/2021, UBBC tỉnh (Sở Nội vụ) thu hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Sau đó, tiến hành lập và chuyển danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt, kê khai tài sản thu nhập những người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh cho Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh theo đúng thời gian quy định; đôn đốc UBBC các huyện, thành phố, thị xã; UBBC các xã, phường, thị trấn thực hiện đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch và đúng pháp luật.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng quy định về ấn định và công bố số lượng, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

UBMTTQ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần thứ 2. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã chia khu vực bỏ phiếu trình UBND cấp huyện phê chuẩn. Tập huấn nghiệp vụ về bầu cử.

Tập trung chỉ đạo việc lập, chuẩn bị và niêm yết danh sách cử tri, nắm chắc số liệu về cử tri để phục vụ cuộc bầu cử. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai bầu cử tại các địa phương theo quy định...

- Xin cảm ơn ông!

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]