(Baohatinh.vn) - Ngày 23/7, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền dẫn đầu đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khảo sát, giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại Đức Thọ, Hương Sơn.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Ngày 23/7, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền dẫn đầu đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khảo sát, giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại Đức Thọ, Hương Sơn.

* Tại Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đoàn đã tiến hành khảo sát tại các xã Đức Quang, Đức Vĩnh, Bùi Xá và thôn Đông Đoài - xã Đức La, thôn Thanh Kim - xã Đức Tùng, thôn Diên Phúc - xã Đức Châu.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Kết quả khảo sát tại các địa phương cho thấy, thời gian qua, xã đã tiến hành họp Đảng bộ, họp mở rộng các tổ chức đoàn thể và tiến hành họp cử tri để thông tin về chủ trương sáp nhập xã. Tiếp đó, các thôn thành lập ban chỉ đạo để thực hiện công tác chuẩn bị, rà soát tổng số cử tri, thực hiện việc niêm yết công khai danh sách cử tri, nhận phiếu, đóng dấu và chuyển về các thôn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành việc lấy ý kiến cử tri.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Chủ tịch UBND xã Đức Vĩnh Nguyễn Quang Việt báo cáo nhanh một số công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lấy ý kiến cử tri

Cùng với đó các địa phương đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ liên quan, chịu trách nhiệm trực tiếp hiểu rõ quy định và các trình tự thủ tục để tiến hành việc lấy ý kiến cử tri. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các công tác chuẩn bị; công tác thông tin, tuyên truyền; việc công khai, minh bạch trong lập, niêm yết danh sách…

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định trong công tác lập, niêm yết danh sách và tổ chức lấy ý kiến cử tri

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Đức Thọ và các xã trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính. Nhìn chung, các xã đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về sắp xếp đơn vị hành chính.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, tỉnh sẽ có cơ chế rõ ràng; các xã, huyện Đức Thọ cần có lộ trình cụ thể, minh bạch trong việc sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khảo sát việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại xã Búi Xá

Hiện nay, có một số thôn đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhưng còn có một số điểm chưa hoàn thành do đó cần công khai, minh bạch trong việc lấy ý kiến người dân, tránh sai sót do lỗi chủ quan; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, người dân; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kỳ họp bất thường tại các xã để thực hiện các công việc liên quan.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Đoàn khảo sát và trao đổi với lãnh đạo huyện Đức Thọ

Theo phương án tổng thể, huyện Đức Thọ sẽ thực hiện việc sắp xếp 21 xã thành 9 xã mới, giảm 12 xã so với trước đây. Cụ thể, sáp nhập các xã Đức La, Đức Nhân, Bùi Xá thành xã Bùi La Nhân; các xã Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Lâm thành xã Lâm Trung Thủy; các xã Đức Thanh, Đức Thịnh, Thái Yên thành xã Thanh Thịnh Bình; các xã Đức Tùng, Đức Châu thành xã Tùng Châu; các xã Đức Vĩnh, Đức Quang thành xã Quang Vĩnh; các xã Đức An, Đức Dũng thành xã An Dũng; các xã Đức Hòa, Đức Lạc thành xã Hòa Lạc; các xã Đức Yên, thị trấn Đức Thọ thành thị trấn Đức Thọ; các xã Đức Long, Đức Lập thành xã Tân Dân…

* Theo đề án của tỉnh, huyện Hương Sơn sẽ tiến hành sáp nhập 11 xã còn 4 xã. Cụ thể: Các xã Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Hà thành 1 xã; Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn An thành 1 xã; Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy thành 1 xã và xã Sơn Quang, Sơn Diệm thành 1 xã.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập xã tại thôn Tân Thắng xã (Sơn Tân)

Sau khi họp thông qua đề án, huyện Hương Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công các tổ công tác trực tiếp xuống các địa phương chuẩn bị sáp nhập để hướng dẫn triển khai thực hiện các bước. Trong đó, tập trung cao cho công tác tuyên truyền các chủ trương của tỉnh và những các vấn đề liên quan khác đến việc sáp nhập xã theo đúng lộ trình đề ra.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Lê Đức Hùng báo cáo với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện việc sáp nhập các xã trên địa bàn

Đoàn công tác HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tại 5 xã và một số thôn về công tác chuẩn bị hội trường, niêm yết công khai các chủ trương sáp nhập, số lượng cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Hầu hết các xã đã chuẩn bị tốt các bước để ngày 25/7/2019 tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri về việc sáp nhập xã.

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân Hà Tĩnh về đề án sáp nhập xã

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao công tác chuẩn bị từ huyện đến xã để chuẩn bị cho cử tri bỏ phiếu về đề án sáp nhập xã

Qua nghe báo cáo của huyện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao công tác chuẩn bị từ huyện đến xã để chuẩn bị cho cử tri bỏ phiếu về đề án sáp nhập xã. Nhìn chung, việc sáp nhập xã hầu hết nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, việc tuyên truyền các chủ trương, niêm yết danh sách cử tri cần được triển khai đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân theo dõi.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị huyện Hương Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã, đặc biệt là các thôn rà soát lại danh sách cử tri để chốt trước khi bỏ phiếu lấy ý kiến. Về xác định trung tâm hành chính sau khi sáp nhập trước mắt phải lựa chọn nơi có cơ sở hạ tầng tốt nhất, thuận lợi cho người dân để nhận được sự đồng thuận cao.

Tin liên quan:

Lưu Thành - Hữu Trung


Lưu Thành - Hữu Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Quynh Vân - 07:04 24/07/19

 Trả lời

Việc sát nhập xã thì không vấn đề gì. Nhưng xin xem xét đừng sát nhập trường nữa. Học sinh lớp 6, 7 bé tý trời mưa gió đạp xe 6,7 km đi học khổ lắm

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]