(Baohatinh.vn) - Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

HĐND tỉnh nhất trí cao nhận định: Năm 2019, tỉnh ta có những thuận lợi cơ bản, tuy vậy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy; điều hành của UBND tỉnh; vai trò tham mưu của các ngành, các cấp; nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, cử tri, cộng đồng doanh nghiệp; giám sát của nhân dân, tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh tiếp tục đạt những kết quả quan trọng.

2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đối chiếu mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII và nghị quyết của HĐND tỉnh, chúng ta nhận thấy nếu thiếu quyết tâm cao, hành động không kiên quyết, không dám đổi mới, sáng tạo, không dám đột phá thì khó có thể đạt được kết quả cao nhất mà chúng ta kỳ vọng.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó có một số nhiệm vụ lớn như:

Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh phải cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch thật cụ thể; phân công sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm; có điều kiện đảm bảo; lộ trình thời gian thực hiện, hoàn thành; định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để bổ cứu giải pháp kịp thời.

Hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong 5 năm, 10 năm tới và những năm tiếp theo. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công bố quy hoạch, gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian tới ngay trong quý I/ 2020.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) là doanh nghiệp đóng góp nguồn thu ngân sách lớn cho Hà Tĩnh.

Tập trung cao nhiệm vụ phát triển KT-XH, trọng tâm là: Triển khai hiệu quả các chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu, kết nối đô thị nông thôn, hình thành các trục, hành lang, tạo động lực phát triển KT-XH. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân.Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đẩy nhanh tiến độ và giải ngân đầu tư các dự án. Đặc biệt phải tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương đầu tư để tạo động lực mới, dư địa tăng trưởng mới; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của UBND tỉnh.

Tập trung cải cách hành chính, xác định đây là khâu đột phá, tháo gỡ rào cản tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi của năm 2020. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cũng yêu cầu tập trung chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ...

Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% trong năm 2020.

Rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã có kết luận chỉ đạo; phải có lộ trình và phương án xử lý. Tập trung giải quyết tồn đọng, vướng mắc ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh và một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường...

Tập trung các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời chấn chính, khắc phục những hạn chế trong điều tra, truy tố, đặc biệt là xét xử của tòa án, đảm bảo nghiêm minh, kỷ cương của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống tội phạm ma túy, gian lận thương mại, bình ổn giá...

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Tập trung quyết liệt các giải pháp hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiệm vụ phát triển sản xuất vụ xuân và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020.

Quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. Khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sau khi Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thì đi vào vận hành ổn định ngay để chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở đảm bảo kế hoạch.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

... và đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông

Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống tội phạm ma túy, gian lận thương mại, bình ổn giá. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo; quản lý chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động. Đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chuẩn bị tốt các điều kiện để cho nhân dân vui tết, đón xuân Canh Tý đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tổ chức tốt các hoạt động mừng xuân, mừng Đảng gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]