(Baohatinh.vn) - Trả lời PV Báo Hà Tĩnh trước thềm Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho biết: Kỳ họp diễn ra từ ngày 15 - 17/7, sẽ xem xét, ban hành nhiều nội dung quan trọng, tác động tới đông đảo cử tri và có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn là góp phần vào thành công của kỳ họp

Trả lời PV Báo Hà Tĩnh trước thềm Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho biết: Kỳ họp diễn ra từ ngày 15 - 17/7, sẽ xem xét, ban hành nhiều nội dung quan trọng, tác động tới đông đảo cử tri và có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn là góp phần vào thành công của kỳ họp

- Thưa bà, một trong những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm là tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh và nghị quyết về một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Xin bà cho biết nội dung này đã được HĐND tỉnh thẩm tra và đánh giá như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Nữ Y: Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực, tuy vậy, vẫn còn những hạn chế. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nghị quyết sẽ quy định một số chính sách giảm nghèo đặc thù để hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.

Đồng thời, nghị quyết cũng quy định việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội.

Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng theo quy định, đề nghị UBMT Tổ quốc và các đoàn thể mở cuộc vận động “Gia đình, con cháu, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, đỡ đầu, hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội”, đảm bảo mức thu nhập tối thiểu hàng tháng của các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội không thấp hơn mức chuẩn nghèo do Chính phủ quy định.

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn là góp phần vào thành công của kỳ họp

Nghị quyết bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ quy định việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Trong ảnh: Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ phối hợp khởi công xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Thường- hộ nghèo ở xã Đức Thanh.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất với UBND tỉnh đưa vào nội dung kỳ họp thứ 10 Nghị quyết ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Việc ban hành nghị quyết này xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đặt ra và cần thiết, nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đào tạo kỹ năng nghề, tìm kiếm việc làm cho con em Hà Tĩnh, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cả 2 nghị quyết này đều liên quan tác động trực tiếp đến đời sống của người dân nghèo, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của Đảng, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

- Cử tri cũng đang chờ đợi HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành nghị quyết quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Xin bà chia sẻ thêm về điều này?

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn là góp phần vào thành công của kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tiếp xúc cử tri tại Thạch Hà trước thềm Kỳ họp thứ 10.

Bà Nguyễn Thị Nữ Y: Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Do đó, những quy định trước đây của HĐND tỉnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã không còn phù hợp.

Để thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và cụ thể hóa Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố là cần thiết.

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn là góp phần vào thành công của kỳ họp

Lãnh đạo huyện Lộc Hà kiểm công tác niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại 2 xã Bình Lộc và An Lộc

Qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và cán bộ cơ sở thì đây là nội dung đang được quan tâm, chờ đợi vì các quy định này tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận 92-KL/TU ngày 3/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cũng đặt ra vấn đề cần phải có chính sách đối với cán bộ dôi dư và chính sách đó phải như thế nào.

Trong thời gian tới, trên cơ sở chính sách của Trung ương, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, ban hành chính sách tổng thể để giải quyết cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

- Đánh giá cao các phiên chất vấn thẳng thắn tại các kỳ họp trước, kỳ họp này, cử tri tiếp tục tin tưởng HĐND tỉnh lựa chọn “trúng” các vấn đề trọng yếu để yêu cầu các tư lệnh ngành trả lời chất vấn. Bà có thể thông tin về nội dung này?

Bà Nguyễn Thị Nữ Y: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ chất vấn trực tiếp 3 lĩnh vực, gồm: Tài nguyên - môi trường, công thương, giáo dục - đào tạo.

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn là góp phần vào thành công của kỳ họp

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành là 1 trong 3 tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 (Trong ảnh: Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành tại kỳ họp thứ 7)

Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề vừa có tính chiến lược, vừa cấp thiết trong đời sống kinh tế - xã hội được cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, như: Công tác quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch khai thác, sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; tình trạng mất cân đối cung - cầu về vật liệu xây dựng trong thời gian qua; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất trái thẩm quyền; vấn đề thu phí vệ sinh, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn; xử lý môi trường ở các cụm công nghiệp; việc cấp phép xây dựng, kinh doanh các cửa hàng xăng, dầu; chất lượng xăng, dầu trên địa bàn; quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay; việc thu và quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học…

Ngoài 3 lĩnh vực chất vấn trực tiếp, HĐND tỉnh cũng đã gửi chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh trả lời bằng văn bản đối với 8 nhóm lĩnh vực khác.

Để thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà dành thời gian theo dõi và giám sát hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ về KT-XH, QP-AN; thu chi ngân sách; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 8; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua 14 tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề. Đáng chú ý trong đó là nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 25/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí; Nghị quyết bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên đi du học nghề giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết thành lập thị trấn Lộc Hà, thuộc huyện Lộc Hà; Nghị quyết quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; nghị quyết sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số xã, phường, thị trấn.

HĐND tỉnh cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác.

Nhóm PV

(thực hiện)


Nhóm PV
(thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]