(Baohatinh.vn) - Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với BTV Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, kết quả xây dựng đô thị loại 3 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Sáng 31/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với BTV Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, kết quả xây dựng đô thị loại 3 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, TX Kỳ Anh cần làm rõ những tồn tại về quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, đồng thời cần phân tích rõ tồn tại về quản lý đất đai, công tác xây dựng Đảng, sự gắn kết với BQL KKT tỉnh... Đại diện các sở, ngành liên quan cũng cần tích cực đóng góp ý kiến, giúp TX Kỳ Anh tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của địa phương.

10 tháng đầu năm 2019, TX Kỳ Anh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 50.245 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 400 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 190,881 tỷ đồng, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiêu chí NTM đạt chuẩn đến tháng 10/2019 là 91 tiêu chí, bình quân đạt 18,2 tiêu chí/xã; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh ổn định.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, kết quả xây dựng TX Kỳ Anh đạt đô thị loại 3, tình hình giải quyết các vấn đề tồn đọng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Về công tác xây dựng Đảng, Thị ủy Kỳ Anh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác cán bộ được cấp ủy các cấp chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh; các tổ chức đảng đã tập trung khắc phục các khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, công tác nội chính… được tăng cường và đạt kết quả cao. Thị xã Kỳ Anh đang chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn: "Mong muốn UBND tỉnh sớm có kế hoạch cấp vốn đối ứng Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh, nguồn vốn vay WB; tạo điều kiện cho TX Kỳ Anh tuyển dụng biên chế theo định biên được giao để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; xem xét bố trí, hỗ trợ TX đầu tư đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 3..."

Đến thời điểm hiện tại, TX Kỳ Anh đã đạt được 54/59 tiêu chuẩn, số điểm tương ứng 85,94/75 điểm tối thiểu; có 5 tiêu chuẩn chưa đạt (mật độ dân số toàn đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị).

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến: "TX Kỳ Anh cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành trong định hướng phát triển, đồng thời phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng..."

Trong công tác giải quyết tồn đọng, TX Kỳ Anh đã tập trung quyết liệt, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh tập trung xử lý. Trong 15 vấn đề còn tồn đọng, TX đã tập trung xử lý cơ bản hoàn thành 3 vấn đề, 12 vấn đề vẫn đang tập trung thực hiện.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Quảng: “Cần bổ sung nhân lực cho TX Kỳ Anh để giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài...”

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã chỉ ra nhiều vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết mang tính chất định hướng, gợi mở để BTV Thị ủy Kỳ Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN.

Trong đó nhấn mạnh đến việc TX Kỳ Anh cần giải quyết dứt điểm các tồn đọng kéo dài, tạo động lực mới để phát triển KT - XH, đảm bảo ANQP và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nNTM, xây dựng đô thị loại 3.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: “TX Kỳ Anh cần thay đổi tư duy trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo từ thị xã đến xã, phường; tập trung phát triển dịch vụ đô thị, doanh nghiệp dịch vụ, cụm công nghiệp làng nghề địa phương; giải quyết việc làm cho khu tái định cư và phát triển các dịch vụ liên quan đến cảng biển, du lịch tại xã Kỳ Ninh, Kỳ Nam...”.

Nhiều ý kiến gợi mở, là địa bàn có nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, năng lượng, du lịch…, TX Kỳ Anh cần tận dụng thành quả mà một số tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang thực hiện để phát triển, tạo sự thu hút các dòng đầu tư trong và ngoài nước, tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế của địa phương và của tỉnh.

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: “Chia sẻ những khó khăn với TX Kỳ Anh, tuy nhiên thị xã cũng cần tìm ra cơ chế, cách làm trong huy động xã hội hóa xây dựng đô thị loại 3, xây dựng NTM; rà soát, đánh giá lại đầu tư công trung hạn...”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhận định: Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn khi bộ máy lãnh đạo của thị xã vừa được phân công, điều động tiếp nhận công việc, hụt thu ngân sách… thì những kết quả mà TX Kỳ Anh đạt được trong 10 tháng đầu năm 2019 là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao, bộ mặt đô thị chưa có nhiều đổi mới và chưa thực sự vững chắc, cơ cấu kinh tế chưa thay đổi rõ nét; vẫn còn những điểm yếu trong quản lý nhà nước và trong công tác xây dựng Đảng, vận hành hệ thống hành chính; một số sở, ngành vào cuộc chưa quyết liệt...

Giải quyết dứt điểm tồn đọng, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau buổi làm việc, thị xã cần chủ động rà soát lại toàn bộ kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN của năm 2019, từ đó quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trọng tâm là phải xử lý tồn đọng. Cần có chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa TX Kỳ Anh trở thành khu kinh tế động lực phía Nam của tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước một cách toàn diện, quan tâm tới ANQP, an ninh tôn giáo.

Đối với xây dựng đô thị loại 3, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Kỳ Anh không được vội vàng, cần đảm bảo sự chắc chắn, chất lượng trong các tiêu chí...

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Kỳ Anh rà soát, tìm đúng người, đúng vị trí trong công tác cán bộ; tập trung cao trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật.

Tin liên quan:

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]