Cập nhật: 08:04 17/07/2021
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, xem xét, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm; quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sáng nay (17/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, xem xét, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm; quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại biểu được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường tham gia kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, vừa triển khai các nhiệm vụ; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đặc biệt phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, dành kết quả trên các lĩnh vực, địa bàn.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng trưởng; thu ngân sách đảm bảo kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu tăng. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều khởi sắc. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh Covid -19. Nguồn lực xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai được huy động hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu kinh tế còn đạt thấp. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 46% kế hoạch. Việc triển khai các dự án lớn nhìn chung còn chậm. Đời sống, việc làm của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Kỳ họp HĐND lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho sáu tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nhóm vấn đề sau:

- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

- Xem xét các tờ trình và quyết nghị thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Quy định mức thu học phí trên địa bàn; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

- Xem xét, cho ý kiến Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền và một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,38%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,74%; khu vực dịch vụ tăng 6,61%. Vụ đông xuân 2020-2021 Hà Tĩnh được mùa toàn diện, tăng 1,9% về diện tích, 7,9% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lúa vụ xuân đạt cao về năng suất, giá bán và giá trị thu nhập; sản lượng đạt 34,6 vạn tấn (tăng 5,49%), năng suất bình quân đạt trên 58,13 tạ/ha (tăng 3,29 tạ/ha, đạt mức cao nhất từ trước đến nay).

Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đang được tập trung triển khai. Huyện Vũ Quang được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện miền núi biên giới đầu tiên cả nước đạt chuẩn; huyện Cẩm Xuyên đã được Hội đồng thẩm định Trung ương xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong năm đang đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí. Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Chương trình OCOP được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 20,97% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 21.455 tỷ đồng, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 910 triệu USD, tăng 106,63% so với cùng kỳ năm 2020; mức tăng chủ yếu do Formosa đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu thép. Kim ngạch nhập khẩu đạt 1,52 tỷ USD, tăng 66,62% so với cùng kỳ năm 2020; chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.999 tỷ đồng, đạt 65,6% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 3.975 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, bằng 95,5% cùng kỳ (tăng 33% cùng kỳ nếu loại trừ yếu tố thu đột biến của năm 2020); thu hoạt động xuất nhập khẩu 4.021 tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, tăng 73,4% cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 10.713 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, bằng 95% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.353 tỷ đồng, bằng 45,43% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ và bình quân chung cả nước. Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân giữa các nguồn vốn còn có sự chênh lệch khá lớn, còn nhiều công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương 27 dự án đầu tư (tương đương cùng kỳ năm trước) với tổng vốn đăng ký gần 1.496 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị đã chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để kiềm chế, đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trong tầm kiểm soát, tuy vậy vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát cao do tình hình dịch ở các địa phương và cả nước đang diễn biến phức tạp.

Toàn tỉnh tập trung triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục hậu quả thiên tai; đến nay huy động xã hội hóa được trên 211 tỷ đồng, đã bố trí 60 tỷ đồng xây dựng 30 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; bố trí gần 144 tỷ đồng hỗ trợ kiên cố 2.053 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,86%.

Cùng với chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Việc ứng phó, ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19 sẽ là nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định tới ổn định tình hình và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021. Các ngành, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 để đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp. Tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021 theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ lớn, dài hạn: Triển khai Quy hoạch tỉnh, và các quy hoạch chuyên ngành; xây dựng các đề án chính sách giai đoạn 2021-2025; tập trung đề án, chính sách phát triển KKT Vũng Áng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, huy động nguồn lực phát triển đô thị, thực hiện Đề án tỉnh NTM, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.

Triển khai quyết liệt các biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19; tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong điều kiện bị tác động bởi dịch Covid-19; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và báo cáo Tờ trình số 241/TTr-UBND Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]