Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/7), tại TP Hà Tĩnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, xem xét, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm; quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong thời gian 1 ngày.

Đây là kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định. Kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và kiến nghị của cử tri.

Xem xét, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, ngoài các nghị quyết thường kỳ, HĐND tỉnh dự kiến sẽ bàn và ban hành nhiều chính sách quan trọng như: quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu học phí trong năm học 2021 - 2022; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021;

Điều chỉnh biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh…

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày (17/7), tại hội trường tầng 1 Văn phòng UBND tỉnh.

Tin liên quan:

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast