(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/7), sau phiên họp trù bị thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (20/7), sau phiên họp trù bị thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

khai mac trong the ky hop thu nhat quoc hoi khoa xiv

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh chụp màn hình của tuoitre.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22/5 đã được tổ chức đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Hơn 99% số cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu để lựa chọn bầu ra 494 đại biểu Quốc hội là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

khai mac trong the ky hop thu nhat quoc hoi khoa xiv

Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội khóa XIV không ngừng nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với danh hiệu Người đại biểu của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội khóa XIII đã có nhiều đổi mới cơ bản, hoàn thành tốt chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng. Thành công của Quốc hội khóa XIII là một trong những cơ sở tiền đề để Quốc hội khóa XIV và Quốc hội những khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động.

khai mac trong the ky hop thu nhat quoc hoi khoa xiv

Ảnh: VGP News

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Quốc hội khóa XIV bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phát triển không ổn định, thị trường tài chính, tiền tệ biến động khó lường; tình hình Biển Đông diễn biến rất phức tạp… đang đặt ra nhiều thách thức đối với vấn đề bảo vệ và phát triển của đất nước ta trong tình hình mới.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ những chuyển biến tích cực của kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội, thì diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường còn khá nghiêm trọng.

Bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Quốc hội khóa XIV, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh để tích cực, chủ động và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tiếp đó, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến với Quốc hội.

khai mac trong the ky hop thu nhat quoc hoi khoa xiv

Ảnh: VGP News

Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - sự kiện trọng đại của đất nước, đã thắng lợi toàn diện, to lớn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chúc mừng Quốc hội khóa XIII đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả Quốc hội khóa XIII đã đạt được là tiền đề và bài học kinh nghiệm cho Quốc hội khóa XIV thực hiện tốt trọng trách của mình.

Điểm qua tình hình quốc tế, khu vực và tình hình trong nước, Tổng Bí thư kiến nghị Quốc hội khóa XIV tập trung xây dựng pháp luật, cụ thể hóa Hiến pháp và đường lối, chủ trương của Đảng, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giám sát của Quốc hội, nghiên cứu bổ sung, từng bước hoàn thiện pháp luật về giám sát, không giám sát dàn trải, tập trung vào những vấn đề dư luận bức xúc, cử tri quan tâm; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn…

Đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhân sự…

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, tăng cường đối ngoại song phương, đa phương; chú trọng công tác thông tin đối ngoại của Quốc hội…

Tổng Bí thư cũng đề nghị Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức phương thức hoạt động và chế độ làm việc của UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết công việc chung; tăng tính chuyên nghiệp; cá nhân ĐBQH cần gương mẫu, thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri…

Cho biết cử tri cả nước kỳ vọng Quốc hội khóa mới tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa XIV sẽ thực hiện thành công sứ mệnh của mình.

Sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo, tổng số cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt tỷ lệ 99,35%. Sau khi kết thúc bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành công bố danh sách những người trung cử đại biểu Quốc hội, đạibiểu HĐND các cấp.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp qua đó công nhận tư cách đại biểu đối với 494 đại biểu Quốc hội, 3.907 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 25.180 đại biểu HĐND cấp huyện, 292.305 đại biểu HĐND cấp xã.

Quốc hội tiếp tục nghe Trưởng tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Hội đồng Bầu cử quốc gia) Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công là một kết quả có ý nghĩa chính trị - pháp lý to lớn của đất nước.

Cử tri và nhân dân mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân với các cơ quan Nhà nước; giám sát, đôn đốc các cơ quan nhà nước giải quyết các kiến nghị của nhân dân để trả lời cho nhân dân; phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp...

khai mac trong the ky hop thu nhat quoc hoi khoa xiv

Ảnh: VGP News

Theo chương trình nghị sự, sau khi các đoàn đại biểu Quốc hội bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, công bố thể lệ bỏ phiếu, từ ngày 22/7, Quốc hội sẽ tập trung tiến hành công tác bầu các chức danh Nhà nước cấp cao, cụ thể: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước (ngày 22/7); bầu Chủ tịch nước (chiều 25/7); bầu Thủ tướng Chính phủ (chiều 26/7); bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (sáng 27/7); phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (sáng 28/7); phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh (sáng 29/7).

Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ ngay sau khi được Quốc hội bầu.

Trước khi bế mạc kỳ họp vào sáng 29/7, Quốc hội sẽ tiến hành thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Tại kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 để Quốc hội thảo luận.

P.V

(tổng hợp)


P.V
(tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]