Cập nhật: 13:51 30/09/2020
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021 -2030 ở Hà Tĩnh.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021 -2030 ở Hà Tĩnh.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Sáng ngày 30/9, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTg, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2015 - 2020 tại tỉnh Hà Tĩnh đã đạt kết quả khá toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu KT-XH, đặc biệt cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hội Khuyến học đã ký kết chương trình phối hợp với 18 sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

Theo đó, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội đoàn thể tham gia phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của mình, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5 năm qua, phong trào nhà nhà học tập, người người học tập đã được triển khai sôi nổi, rộng khắp, làm chuyển biến nhận thức mạnh mẽ về việc học tập suốt đời. Nhiều dòng họ đã có hình thức khuyến học, khuyến tài năng động, sáng tạo.

Đến nay, có 309.845 gia đình được công nhận gia đình học tập (năm đầu tiên thực hiện đề án - 2016 là: 179.701), có 5.850 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập tiêu biểu xuất sắc được vinh danh ở các cấp. Có 4.313 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, tăng 1.937 dòng họ so với năm 2016.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Can Lộc Trần Đình Sửu tham luận về bài học kinh nghiệm trong đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời tại địa phương.

Các thôn, tổ dân phố đã tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa thôn, tổ đáp ứng điều kiện cho nhân dân được sinh hoạt và học tập thường xuyên.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong toàn tỉnh có nhiều giải pháp triển khai đồng bộ nhằm phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ LLVT hưởng ứng tham gia phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”...

Các trung tâm học tập cộng đồng được nâng cao hiệu quả hoạt động. Quỹ khuyến học các cấp ngày càng tăng; tổng nguồn quỹ vận động trong 5 năm đạt 346.458 triệu đồng.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Trưởng Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Lê Nam, Sở GD&ĐT tham luận nâng cao chất lượng hoạt động TTHTCĐ góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập trên địa bản tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về những cách làm, kinh nghiệm trong đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be đề nghị các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V (2016 - 2021). Mong muốn các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đổi mới phong trào thi đua, có thêm nhiều sáng tạo, nhất là trong thời kỳ số hóa của nền kinh tế tri thức, đưa sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tại địa phương lên tầm cao mới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài; đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội Khuyến học ngày càng vững mạnh; phát hiện và nhân các điển hình và nhân tố mới trong các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh nhấn mạnh những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” giai đoạn 2021 - 2030.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Theo đó, đề nghị cấp ủy, UBND các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào, phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên phải đạt danh hiệu “Công dân học tập”; gia đình cán bộ, đảng viên là “Gia đình học tập”, mỗi cơ quan, chi bộ đảng là “Đơn vị học tập”.

Các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, thúc đẩy việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ. Hội Khuyến học tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chú trọng xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”.

Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, xây dựng quỹ khuyến học các cấp, duy trì công tác tặng học bổng khuyến học, khuyến tài cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, người lao động có nhiều sáng kiến, thành tích trong lao động, học tập và công tác...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú, tinh thần đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2030 với kết quả cao nhất.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Hội nghị trao tặng 14 bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

... trao tặng 35 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh vinh danh 61 cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020.

Nhất Đình


Nhất Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]