Cập nhật: 13:30 14/12/2022
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/12 sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh chia sẻ về những nội dung trọng tâm của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/12 sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh chia sẻ về những nội dung trọng tâm của kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Ông Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (Ảnh: Đình Nhất).

P.V: Ông có thể cho biết những nội dung sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII?

Ông Trần Tú Anh: Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đầu tư công và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023.

Xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề, trong đó có một số cơ chế, chính sách như: phát triển khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; quy định mức thu học phí; chính sách hỗ trợ học phí…

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về các nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII (Ảnh: Đình Nhất)..

HĐND tỉnh cũng sẽ cho ý kiến báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề mà đại biểu hội đồng đề xuất và cử tri quan tâm.

P.V: Năm 2022, Hà Tĩnh có 6/26 chỉ tiêu phát triển KT-XH ước không đạt kế hoạch, 1/26 chỉ tiêu chưa hoàn thành điều tra tại thời điểm báo cáo, trong đó có chỉ tiêu quan trọng về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người... Vấn đề này sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận như thế nào tại kỳ họp lần này, thưa ông?

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Hà Tĩnh là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Ông Trần Tú Anh: 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển tích cực, giữ xu hướng phục hồi và phát triển.

Các dự án công nghiệp lớn được đẩy nhanh tiến độ; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; dịch vụ, du lịch từng bước phục hồi; là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh; GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam vượt yêu cầu tiến độ; thu hút đầu tư tiếp tục có những tín hiệu tích cực; thu ngân sách vượt kế hoạch; các chương trình, chính sách phục hồi phát triển KT-XH, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được triển khai kịp thời.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Huyện Thạch Hà và Ban QLDA Thăng Long ký xác nhận bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Trong 6 chỉ tiêu ước không đạt kế hoạch, có những chỉ tiêu quan trọng (tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu), tạo áp lực cho các năm tiếp theo trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 đã đề ra.

Có thể thấy, sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ lực (điện, thép) còn gặp khó khăn; giá các loại phân bón, vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao; du lịch, dịch vụ đang phục hồi nhưng chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, chưa mang tính cạnh tranh; doanh nghiệp sản xuất khó tiếp cận vốn trong bối cảnh lãi suất huy động vốn tăng; tiến độ triển khai các dự án nhìn chung còn chậm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm...

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, thẳng thắn đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển KT-XH năm 2022; phân tích, làm rõ các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan đối với những chỉ tiêu đạt thấp; trên cơ sở đó, xem xét, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đề ra.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Đại diện đoàn Việt Nam nhận chứng nhận Di sản tư liệu ký ức thế giới châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO dành cho Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu.

Dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua 19 nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, mang ý nghĩa trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh. Chính vì vậy, trong quá trình xem xét, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát thực tiễn địa phương, cân nhắc khả năng nguồn lực, tính khả thi để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

P.V: Phiên chất vấn, trả lời chất vấn luôn là nội dung được cử tri quan tâm và theo dõi sát sao tại mỗi kỳ họp. Vậy lần này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian như thế nào để “theo đến cùng vấn đề, truy đến cùng trách nhiệm”, thưa ông?

Ông Trần Tú Anh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành gần 1 ngày để thực hiện nội dung chất vấn một số thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề đặt ra trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thời gian qua được đại biểu, cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

3 lĩnh vực được đưa ra chất vấn trực tiếp tại kỳ họp gồm: nông nghiệp - phát triển nông thôn; văn hóa - thể thao - du lịch; giáo dục. Đối với những vấn đề còn lại, UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thảo luận, ban hành nhiều chính sách quan trọng

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/12 tại Hội trường UBND tỉnh.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành được phân công trả lời và các đại biểu chất vấn chuẩn bị chu đáo nội dung, với tinh thần “hỏi thẳng, trả lời thẳng”; thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh và đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục. Ngoài trả lời của “tư lệnh ngành”, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực bổ sung, giải trình thêm.

Sau phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giao trách nhiệm cho các ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện những “lời hứa” trước đại biểu HĐND và cử tri tại kỳ họp.

P.V: Xin cảm ơn ông và chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Tin liên quan:

Thùy Dương (thực hiện)


Thùy Dương (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]