(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đề nghị Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đề nghị Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Chiều 18/1, Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - Bí thư Đảng ủy Phạm Xuân Phú và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Nghĩa chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chính thức được thành lập trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập vào ngày 29/1/2021 và hiện có 4 chi bộ, 43 đảng viên. Trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời cung cấp, phổ biến cho cán bộ, đảng viên những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Theo đó, về hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng đã tham mưu chương trình, nội dung và các hoạt động phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV; kỳ họp thứ nhất, thứ hai, Quốc hội khoá XV; tổ chức 6 hội nghị chuyên đề góp ý vào 8 dự án luật và trên 40 buổi thảo luận với 76 lượt ý kiến; 4 cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng cũng đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến tại 13 điểm huyện, thị xã, thành phố với 426 điểm cầu các xã, phường, thị trấn, hơn 13.000 cử tri tham gia; tiếp xúc cử tri chuyên đề về các lĩnh vực thi đua khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điện lực; tham mưu phân loại và xử lý 101 đơn thư...

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Đình Trọng báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Về hoạt động của HĐND, Thường trực HNĐN và các ban HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ tổ chức 3 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, 4 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII và các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, tham mưu hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh trong đó nhiều đề án, chính sách có tác động lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH của tỉnh nhà.

Ngoài ra, trong năm 2021, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về “Công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” và “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp 18, HĐND tỉnh khóa XVII”... và hơn 40 cuộc giám sát, khảo sát, làm việc, trong đó nhiều nội dung có ảnh hưởng sâu rộng, góp phần nâng cao hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường vai trò giám sát của cấp ủy; tăng cường việc trao đổi thảo luận trong chi bộ; xây dựng chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; nâng cao chất lượng công tác cán bộ...

Năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu, triển khai kiện toàn bộ máy Văn phòng; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và các chi bộ, đoàn thể; lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động các tổ chức đoàn thể để định hướng nội dung hoạt động.

Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực, các ban HĐND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện, báo cáo đánh giá các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tham mưu, phục vụ của Văn phòng; đổi mới tham gia, tổ chức các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo với hình thức kết hợp trực tiếp với trực tuyến một cách chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ yêu cầu Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến 2020, góp phần vào xây dựng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quan tâm kiện toàn bộ máy Văn phòng, xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh cũng như các kỳ họp HĐND tỉnh và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội; giúp đảng đoàn phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo toàn diện.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể.

Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]