Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam: “Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho tôi”.

Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam nguyện đem hết sức mình cho công tác Mặt trận

Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam: "Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho tôi".

tan chu tich mttq viet nam nguyen dem het suc minh cho cong tac mat tran

Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, ông Trần Thanh Mẫn (ảnh: Thành Trung)

Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII sáng nay (22/6) đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Sau khi được Hội nghị hiệp thương là Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, ông Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM và Hội nghị đã tín nhiệm, thống nhất hiệp thương cử ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. "Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho tôi".

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua gần 87 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào, MTTQ Việt Nam thực sự là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, chăm lo xây dựng tổ chức, hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã để lại nhiều dấu ấn đổi mới quan trọng, nêu cao tinh thần: Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin; trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân; nỗ lực hoàn thiện cơ chế về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự gắn kết trong phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

"Tôi tin tưởng, với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng của đất nước" - ông Trần Thanh Mẫn nói.

"Tôi nguyện đem hết sức mình cho công tác Mặt trận"

Ông Nguyễn Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, ông nguyện sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Trước mắt là triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 8 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của MTTQ Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và NQTW 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo vừa có tính kế thừa vừa đổi mới, có định hướng lâu dài, tạo cơ chế để công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp hoạt động đạt kết quả cao hơn nữa.

tan chu tich mttq viet nam nguyen dem het suc minh cho cong tac mat tran

100% đại biểu có mặt tại hội nghị thống nhất Hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Mặt trận phải là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; xứng đáng với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trước những thời cơ và thách thức mới đang đặt ra, để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng. Công tác Mặt trận trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam cần duy trì thường xuyên và ngày càng thực chất hơn việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết; đồng thời trân trọng lắng nghe, phản ánh và đồng hành, chia sẻ với những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân....

Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

"Tôi cho rằng, đến thời điểm này, chưa bao giờ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được thể hiện đầy đủ như hiện nay. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng cơ chế, phương pháp và quy trình để phát huy thực sự vai trò giám sát của mỗi người dân và cộng đồng dân cư; tập trung giám sát, phản biện xã hội trực diện đối với những nội dung, lĩnh vực cử tri, nhân dân và xã hội quan tâm, bức xúc"- ông Mẫn nói.

Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng và phát huy vai trò, sự gắn kết của các tổ chức thành viên để tạo nên sự đa dạng, sức mạnh tổng hợp trên mặt trận Đối ngoại nhân dân; Tiếp tục đổi mới một cách thực chất hơn về nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống MTTQ Việt Nam; coi trọng củng cố về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, phát huy vai trò của các hội đồng, ban tư vấn, các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Mặt trận các cấp. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, phát huy hiệu quả trong thống nhất hành động giữa các thành viên trong MTTQ VN.

Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn thiết tha kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia vào các công việc của MTTQ VN, qua đó tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VOV


Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]