Cập nhật: 14:51 29/12/2021
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nhâm Dần năm 2022.

Để tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết như sau:

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (ngày 26/8/2021). Ảnh: Đức Thiện.

1. Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong toàn tỉnh; có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán khi lượng người về quê đông; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

2. Tập trung chỉnh trang, vệ sinh môi trường các cơ quan, công sở, địa bàn dân cư. Xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực, xử lý công việc, thông tin, báo cáo kịp thời trong dịp nghỉ tết; triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kết thúc nghỉ tết. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022 đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sâu bệnh, dịch bệnh, rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Khí thế sôi nổi với quyết tâm lớn trong "cuộc cách mạng” cải tạo ruộng đất tại các địa phương ở Can Lộc.

3. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hoàn cảnh khó khăn; quan tâm chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chính sách đối với người lao động theo quy định..., bảo đảm mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón tết.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Những năm qua, các địa phương, tổ chức, đoàn thể ở Hà Tĩnh luôn chăm lo, thực hiện tốt chính sách cho người có công.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày tết, nhất là ở khu vực biên giới, vùng khó khăn, khu cách ly, điều trị bệnh nhân...

4. Tuyên truyền sâu rộng những thành tựu của đất nước, của địa phương, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; phát động, triển khai hiệu quả phong trào trồng cây xanh và các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt việc quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm các hoạt động tết trồng cây, lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Sản phẩm thép xuất khẩu của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

5. Không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, các cơ quan báo chí trong việc giám sát, phản ánh việc thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh; các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Hàng hóa tết đã được các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ và chợ truyền thống tại Hà Tĩnh nhập về để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

6. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả; khuyến khích, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm sản xuất trong tỉnh; bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau tết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phương tiện giao thông công cộng phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp tết…

7. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Bố trí lực lượng thường trực, đồng thời phát huy vai trò của các tổ tự phòng, tự quản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đội CSGT – Trật tự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường nội thành.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động phòng, chống cháy, nổ, thiên tai và các phương án cứu nạn, cứu hộ.

8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo tết cho Nhân dân; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và chỉ thị này, gắn với quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Hà Tĩnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu nổ…; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với thường trực các huyện, thành, thị ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung chỉ thị; kịp thời chỉ đạo, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện chỉ thị.

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và phổ biến trong Nhân dân.

Tổ chức cho Nhân dân Hà Tĩnh đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]