(Baohatinh.vn) - Chiều 31/3, Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 158 cán bộ, hội viên.

Tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Chiều 31/3, Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 158 cán bộ, hội viên.

Ảnh minh họa

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về bối cảnh, nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo.

Hiến pháp mới cũng quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Hội nghị nhằm tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, những nét mới của Hiến pháp sửa đổi; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp. Trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Đồng thời, đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc ban hành Hiến pháp, chống phá thành quả và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

T.L


T.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]