(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đề ra nội dung đột phá: Đổi mới nội dung, hình thức thực hiện hiệu quả phong trào chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đề ra nội dung đột phá: Đổi mới nội dung, hình thức thực hiện hiệu quả phong trào chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Sáng 27/7, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giúp phụ nữ Hồng Lĩnh giảm nghèo được triển khai gắn kết với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, trao mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo, các hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Xây dựng mái ấm tình thương” được các cấp hội quan tâm.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Thắm phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã trao 33 mô hình sinh kế trị giá 54 triệu đồng; hỗ trợ, phối hợp xây dựng 57 mái ấm tình thương, trong đó làm mới 52 nhà, sửa chữa 5 nhà với tổng số tiền trị giá hơn 1,5 tỷ đồng và 1.755 ngày công; giúp 309 hộ nghèo và cận nghèo.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Các cấp hội đã tổ chức 36 lớp tập huấn cho 1.503 lượt lao động nữ; xây dựng và nhân rộng 124 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, phối hợp thành lập 2 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, hỗ trợ 587 phụ nữ thực hiện khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp...

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Xoan báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đã tăng cường mở rộng khai thác và nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, với tổng nguồn vốn đến nay gần 54 tỷ, cho 1.268 hộ vay (tăng hơn 7,4 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

137 đại biểu đại diện cho 12.250 phụ nữ toàn TX Hồng Lĩnh dự đại hội.

Phong trào phụ nữ chung tay chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được hưởng ứng tích cực. Các cấp hội đã thực hiện được hơn 300 công trình/phần việc (trong đó, đặc biệt vận động, xã hội hóa xây dựng 2 tuyến phố, 12 ngõ phố văn minh), gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” trị giá tổng số tiền hơn 12,2 tỷ đồng và 5.241 lượt ngày công.

Trong nhiệm kỳ, đã có 11.315 lượt hộ được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 1.519 hộ gia đình được hội giúp đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần đưa tổng số hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động lên 10.119/11.606 hộ, góp phần làm thay đổi đời sống đô thị và khẳng định vai trò của tổ chức hội ở cơ sở.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh xác định thực hiện 2 khâu đột phá là: Đổi mới nội dung, hình thức thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; đa dạng hóa các loại hình thu hút hội viên phụ nữ, củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Lương Kiều Thị Ngân trình bày tham luận: Đổi mới công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: Phụ nữ tham gia xây dựng Đảng; tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ học tập và làm theo gương Bác Hồ, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; phụ nữ tham gia phát triển kinh tế; phụ nữ chung tay xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”…

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng Phan Thị Diễn tham luận với chủ đề: "Phụ nữ chung tay xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh trong phong trào công tác hội nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị, các cấp hội phụ nữ cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò và nhiệm vụ của tổ chức hội trong thời kỳ đổi mới, cần linh hoạt, nhạy bén trong tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền chăm lo hỗ trợ phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả;

Các cấp hội có các giải pháp cụ thể để hỗ trợ chị em ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi phát biểu chỉ đạo đại hội

Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ mới cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội, đặc biệt là cấp cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác hội.

Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 13 đồng chí và bầu 7 đại biểu chính thức đi dự đại hội Hội LHPN tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Thắm tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phụ nữ Hồng Lĩnh chung tay xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Dịp này, BCH Đảng bộ TX Hồng Lĩnh đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ TX Hồng Lĩnh đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển xây dựng TX Hồng Lĩnh giàu đẹp, văn minh”. (Trong ảnh: Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao bức trướng cho Hội LHPN Hồng Lĩnh)

Tin liên quan:

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]