Hà Tĩnh khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2018 - 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp Học viện Chính trị Khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018 – 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, PGS.TS Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I dự buổi lễ.

Hà Tĩnh khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2018 - 2020

Đại biểu cùng các học viên tham dự lễ khai giảng

89 học viên là cán bộ lãnh đạo các cấp tham gia khóa học sẽ được nghiên cứu, học tập theo khung chương trình mới thiết kế 4 khối kiến thức gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khoa học chính trị, lãnh đạo quản lý và các chuyên đề đặc thù, bổ trợ; viết đề án tốt nghiệp.

Hà Tĩnh khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2018 - 2020

PGS.TS Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS.TS Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vai trò của đội ngũ cán bộ cốt cán trong công cuộc xây dựng đất nước. Khóa học với mục đích đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Do vậy, trong quá trình tổ chức lớp học, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Học viện Chính trị Khu vực I; tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị của toàn thể học viên.

Hà Tĩnh khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2018 - 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, có thái độ học tập nghiêm túc để khóa học đạt kết quả cao nhất

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cảm ơn sự phối hợp của Học viện Chính trị Khu vực I trong việc tổ chức đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Hà Tĩnh thời gian quan.

Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, được tham gia các lớp học vừa là quyền lợi, vinh dự, vừa là trách nhiệm của các học viên. Vì vậy, đề nghị các học viên nêu cao ý thức tự giác, có thái độ học tập nghiêm túc, gương mẫu thực hiện đúng nội quy, quy chế của lớp học. Đây là khóa học không tập trung, các học viên phải tham gia đầy đủ và hoàn thành một cách hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo được nhiệm vụ chuyên môn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast