Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, việc xử lý nghiêm các sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên đã thể hiện quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Sáng 24/7, tại Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà chủ trì hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự và phát biểu chào mừng.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Hoàng Văn Trà chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón các đại biểu về tham dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chào mừng các đại biểu.

Qua theo dõi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng đối với những kết quả mà các địa phương đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, tham mưu xử lý nghiêm minh các sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, với tinh thần “không có vùng cấm”. Điều này thể hiện quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm.

Công tác kiểm tra giám sát đã đi sâu vào các lĩnh vực sát với thực tiễn nhất là các lĩnh vực như: tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng, quản lý tài chính, công tác cán bộ và thực hiện các đợt giám sát chuyên đề. Quá trình giám sát, kiểm tra đã kịp thời ban hành các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên.

Hà Tĩnh cũng đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị UBKT Trung ương quan tâm sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát để dễ thực hiện trong thực tiễn; việc xử lý về hành chính, đoàn thể đối với các bộ, công chức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình chưa cụ thể...

UBKT Trung ương cần có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định để đồng bộ với xử lý về mặt Đảng; sớm tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm sáp nhập cơ quan kiểm tra của Đảng với cơ quan thanh tra của Nhà nước; cần quy định rõ cơ quan tham mưu, tổng hợp công tác nội chính cấp huyện…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn UBKT Trung ương và UBKT các địa phương đồng hành, có tiếng nói chung với Hà Tĩnh trong việc kiến nghị Trung ương dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Vụ trưởng Vụ Địa phương III (UBKT Trung ương) Trịnh Minh Thạo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của 12 UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

6 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong khu vực với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, kịp thời đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp, kịp thời phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu đại hội.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Đại diện UBKT tỉnh Thanh Hóa phân tích một số khó khăn của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu được quan tâm. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời tham mưu, hoàn thiện bộ máy UBKT các cấp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết: Nhiệm vụ trong tâm là cần rà soát, hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đi sâu vào thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng một trong những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới là rà soát lại tổng thể chương trình công tác năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhất là trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái: Hà Tĩnh chưa xảy ra sai sót về công tác nhân sự trong đại hội Đảng các cấp. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra, rà soát kịp thời ở cơ sở.

Tập trung chấn chỉnh, khắc phục những nơi còn hạn chế yếu kém, coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ làm kiểm tra, giám sát đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà cho rằng, thời gian qua, một UBKT cơ sở chưa chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác kiểm tra chuyên đề chưa sâu; kiểm tra các ban cán sự đảng đoàn chưa thành nếp…

Hà Tĩnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà đề nghị UBKT các địa phương trong khu vực cần phân loại rõ các đơn thư để có kết luận sớm; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra về nhân sự cho đại hội Đảng;

Chủ động kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế sau đại hội; rà soát, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch trong năm 2020 và xây dựng chương trình, kế hoạch cho nhiệm kỳ tới; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ...

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast