Huy động tối đa nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Thị xã cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Huy động tối đa nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III

Năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh có 24/27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 12% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 8,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 5,8 % so với năm 2017. Thu hút đầu tư đạt kết quả đáng mừng, đặc biệt là kêu gọi thành công dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh quy mô 345 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.500 -5.000 lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH, QPAN của thị xã vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm và không ít khó khăn, thách thức trên từng lĩnh vực, như: Hoạt động doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đô thị loại III chưa đạt yêu cầu; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn diễn biến phức tạp; thu nội địa còn thấp; một số dự án lớn đã có chủ trương đầu tư nhưng tiến độ triển khai chậm...

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh sẽ xem xét 15 báo cáo; xem xét thông qua 3 nghị quyết thường kỳ, 3 nghị quyết về tổ chức nhân sự và 1 nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu.

Huy động tối đa nguồn lực xây dựng TX Hồng Lĩnh sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của địa phương năm 2018.

Báo cáo sâu thêm về kết quả kiểm tra của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao các tiêu chí đô thị loại III của thị xã Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tính ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã cần rà soát các mặt hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo QPAN; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trồng cây xanh, làm vỉa hè, mở rộng đường giao thông, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast