Khoa học - công nghệ phải thực sự là mũi đột phá trong phát triển KT-XH địa phương

(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức chiều nay (26/12).

Khoa học - công nghệ phải thực sự là mũi đột phá trong phát triển KT-XH địa phương

Năm 2018, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong năm, đã có 7 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 41 đề tài, dự án cấp tỉnh, hàng trăm mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN cấp cơ sở. Nhiều kết quả đã ứng dụng vào thực tiễn, một số đề tài, dự án là mô hình điểm để nhân rộng.

Đặc biệt, trong năm qua, công tác sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh, Sở KH&CN đã phối hợp hướng dẫn cho 600 lượt đơn vị, cá nhân trình tự, thủ tục xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu; lập hồ sơ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho hơn 335 sản phẩm, dịch vụ.

Khoa học - công nghệ phải thực sự là mũi đột phá trong phát triển KT-XH địa phương

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn báo cáo kết quả ngành KH&CN năm 2018.

Bên cạnh đó, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống, sản xuất đã có nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất giống cây, con, sản xuất và cung ứng 75.000 gói chế phẩm Hatimic, 80.000 lít chế phẩm Hati Bio và Emic cho 9.000 hộ dân trên địa bàn 100 xã, phường tại 13 huyện, thị, thành phố.

Ngoài ra, công tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được quan tâm. Sở KH&CN đã triển khai Chương trình Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp và thành lập Hội đồng tư vấn, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 750 mô hình kinh tế, mô hình khởi nghiệp thanh niên có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

Thời gian qua, các Trung tâm ứng dụng chuyển giao KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi cấp huyện đã thực sự là cầu nối giữa nhà khoa học với người dân; đã chuyển giao, ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, nổi bật như: Mô hình VietGap sản xuất bưởi Phúc Trạch (Hương Khê); mô hình nuôi ốc hương thương phẩm tại Cẩm Xuyên; một số mô hình sản xuất lúa tại Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ…

Năm 2019, Sở KH&CN tập trung xã hội hóa các nguồn lực đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư cho KHCN; triển khai quyết liệt các đề án, chính sách phát triển KHCN đã được ban hành; rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách ưu tiên cho phát triển KHCN.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ vào sản xuất; lồng ghép các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng vào chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hà Tĩnh; hợp tác toàn diện trong và ngoài nước nhằm tranh thủ nguồn vốn, tri thức, nhân lực, kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề đặt ra trong xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận những kết quả ngành KH&CN đạt được trong năm qua, góp phần chung vào sự tăng trưởng nhanh của Hà Tĩnh.

Khoa học - công nghệ phải thực sự là mũi đột phá trong phát triển KT-XH địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu ngành KH&CN phải tạo được mũi đột phá trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, ngành KH&CN cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển KH&CN; tăng cường công tác truyền thông KH&CN, đưa thông tin KH&CN về cơ sở; lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành cần phát huy những kết quả đạt được, phải làm cho KH&CN thực sự là mũi đột phá phát triển. Trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về KH&CN trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN về công nghệ cao, công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất, đời sống; xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ phải có tính liên thông, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN để làm cầu nối ươm tạo, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao KH&CN đáp ứng cung cầu công nghệ và yêu cầu hội nhập quốc tế về KH&CN; phối hợp phát động các phong trào thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến KHKT, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Khoa học - công nghệ phải thực sự là mũi đột phá trong phát triển KT-XH địa phương

Ttại hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN đã trao giấy khen cho các tổ chức...

Khoa học - công nghệ phải thực sự là mũi đột phá trong phát triển KT-XH địa phương

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast