(Baohatinh.vn) - Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chỉ số đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng Hà Tĩnh trong năm 2018 thuộc nhóm c (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình).

Hà Tĩnh chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các cơ quan nhà nước

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chỉ số đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng Hà Tĩnh trong năm 2018 thuộc nhóm c (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình).

Hà Tĩnh chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các cơ quan nhà nước

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về vấn đề bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thời gian qua, tình hình an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công, thâm nhập hệ thống mạng thông tin trọng yếu của Đảng, Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tài chính, ngân hàng để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước, phát tán thông tin xấu độc, phá hoại, gây rối nội bộ..., gây ảnh hưởng xấu về chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng ở mỗi cơ quan trong thẩm quyền quản lý đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020); Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam và các văn bản khác có liên quan;

Phối hợp chặt chẽ với Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, Trung tâm CNTT và Truyền thông Hà Tĩnh để thực hiện giám sát, phòng ngừa và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, cổng/trang thông tin điện tử tại cơ quan đơn vị mình, khi phát hiện có sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn thông tin mạng, thực hiện quy trình theo quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh.

Yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, các tài khoản được cấp để khai thác các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật; tuân thủ quy định, quy chế sử dụng chữ ký số khi gửi, ban hành văn bản điện tử trên môi trường mạng;

Chỉ sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... để gửi nhận, trao đổi văn bản, tài liệu công vụ (trừ văn bản mật).

Sở TT&TT tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vấn đề bảo đảm an toàn thông tin mạng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số I4/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam...

Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; triển khai hoạt động Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; tham mưu mua sắm các trang thiết bị cần thiết đảm bảo Đội hoạt động hiệu quả;

Phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong việc giám sát, rà soát, quét lỗ hổng bảo mật, ứng cứu sự cố đối với Cổng thông tin điện tử và các hệ thống thông tin đang được ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng phương án, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang được cài đặt, quản trị, vận hành tại đơn vị (Cổng dịch vụ công của tỉnh, Công báo Hà Tĩnh, Hệ thống gửi nhận vãn bản, theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành, thư điện tử Hà Tĩnh...), định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở TT&TT.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo chức năng.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (1SP) trên địa bàn tỉnh thiết lập, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; tham gia hỗ trợ các cơ quan, tổ chức nhà nước giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối, hướng dẫn của Bộ TT&TT, Sở TT&TT; triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT...

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]