Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/9), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tham dự hội nghị.

Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy định của Đảng.

Cấp ủy các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đến nay, đa số các cấp ủy cấp huyện đã triển khai thực hiện được trên 80% kế hoạch năm; số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát

UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng và 21 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 26 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 6 đảng viên; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức, 4 cá nhân.

UBKT Tỉnh ủy cũng đã phân loại, xử lý 161 lượt đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong 9 tháng qua, số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát, tỷ lệ kết luận đảng viên vi phạm đều tăng, thể hiện rõ tính chiến đấu cao, góp phần xây dựng Đảng, ổn định hệ thống chính trị, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

Đại diện UBKT Huyện ủy Nghi Xuân: Hiện nay đơn vị đang tập trung rà soát, nắm tình hình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó trọng tâm là tiếp nhận, phân loại và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBKT các địa phương, đơn vị đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 668 tổ chức đảng cấp dưới và 556 đảng viên; giám sát chuyên đề 528 tổ chức đảng và 560 đảng viên; kiểm tra 99 đảng viên và 25 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm...

Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay tại cơ sở.

Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Kỳ Anh Trần Thanh Huyền: Thời gian tới mong các đơn vị ngành dọc có sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng với hình thức khiển trách, 447 đảng viên với các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2019, UBKT Tỉnh ủy tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát, nắm tình hình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; tiếp nhận, xem xét, phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân…

Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phát biểu tại hội nghị giao ban

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định, thời gian qua UBKT các cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và chuyển kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Hiện nay UBND tỉnh đang tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là rà soát lại tình hình nợ xây dựng cơ bản, tình hình sử dụng đất của các dự án, cấp đất trái thẩm quyền; rà soát tình hình ký kết lao động trái quy định... UBND tỉnh mong UBKT các cấp quan tâm đến các nội dung này.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát tại cơ sở, kịp thời chia sẻ, phán ánh những vướng mắc, bất cập đang tồn tại ở cơ sở để UBND tỉnh điều chỉnh, tháo gỡ cho phù hợp với thực tế.

Kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chấn chỉnh hạn chế ngay tại cơ sở

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Theo đó, đề nghị UBKT các cấp khẩn trương có kế hoạch cụ thể để tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo yêu cầu; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ theo quy định; tham mưu giải quyết và giải quyết đúng quy định các đơn thư khiếu nại; tham mưu tích cực, hiệu quả cuộc rà soát chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast