Từ khóa: "kiến nghị phản ánh"

9 kết quả

Nêu cao trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Nêu cao trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các cơ quan Nhà nước, các địa phương cần nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; bám sát kết luận của chủ trì đối với từng vụ việc để kịp thời xử lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền.