Lệnh của Chủ tịch nước công bố hai Pháp lệnh

Pháp lệnh cảnh sát cơ động và Pháp lệnh về xử lý hành chính tại TAND có hiệu lực thi hành từ tháng 1 và 20 tháng 7/2014.

Sáng 17/3, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh cảnh sát cơ động và Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân.

Pháp lệnh cảnh sát cơ động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN khóa XIII thông qua ngày 23/12/2013, gồm 5 chương, 24 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Theo Pháp lệnh này, cảnh sát cơ động có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao...

Về tổ chức, Cảnh sát cơ động gồm 4 lực lượng chính là: Lực lượng đặc nhiệm; Lực lượng tác chiến đặc biệt; Lực lượng bảo vệ mục tiêu và Lực lượng huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ, được tổ chức theo mô hình: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài chế độ chính sách chung đối với Công an nhân dân, Cảnh sát cơ động còn được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù theo tính chất, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động và được bố trí nhà ở công vụ nếu sĩ quan Cảnh sát cơ động công tác ổn định lâu dài ở địa bàn đóng quân. Pháp lệnh cũng nêu rõ, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về Cảnh sát cơ động và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát cơ động.

Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 20/1/2014.

Pháp lệnh đã thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; bảo đảm các quyền cơ bản của công dân, quyền con người, đặc biệt là quyền của người chưa thành niên trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Theo Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày./.

Lan Hương

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast