Mây trên trời nặng bao nhiêu?

Dù trông rất nhẹ, một đám mây tích trung bình nặng đến 500 tấn, tương đương 100 con voi.

Theo VNE

Đọc thêm

Phát hiện dược chất quý từ trứng cầu gai vàng

Phát hiện dược chất quý từ trứng cầu gai vàng

Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên phát hiện trong loài cầu gai vàng có nhiều hợp chất có dược tính tiềm năng, tìm cách nghiên cứu chiết xuất.