Mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quán Trại xã Thường Nga (Can Lộc)

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Can Lộc, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quán Trại xã Thường Nga.

1. Bên mời thầu:

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Can Lộc, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tên gói thầu:

Quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Quán Trại, xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Đối tượng tham gia đấu thầu:

Doanh nghiệp hoặc HTX được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký ngành nghề kinh doanh chợ.

4. Phí mua hồ sơ mời thầu:

2.000.000 đồng/bộ (hai triệu đồng chẵn).

5. Tiền bảo đảm tham dự đấu thầu:

37.500.000 đồng (ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

6. Hình thức bảo đảm:

Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

7. Thời gian bán hồ sơ mời thầu:

ngày 22/6/2017

8. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu:

Chậm nhất trước 8h00’ ngày 12/7/2017

9. Thời gian mở thầu:

8h15’ ngày 12/7/2017

10. Địa điểm mở thầu:

Tại phòng họp tầng 1 - trụ sở UBND huyện Can Lộc.

11. Nơi mua, tìm hiểu hồ sơ mời thầu:

Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Can Lộc (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) - địa chỉ: UBND huyện Can Lộc; điện thoại: 0904 968559.

12. Nơi nộp hồ sơ dự thầu:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND huyện Can Lộc.

moi thau quan ly kinh doanh khai thac cho quan trai xa thuong nga can loc

Chủ đề Mời thầu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast