Mời thầu xây lắp: Hạ tầng khu dân cư

UBND xã Kỳ Đồng - Kỳ Anh thông báo mời thầu gói thầu xây lắp hạ tầng khu dân cư vùng đồng Mái Cáng

Thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: UBND xã Kỳ Đồng

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp

- Tên dự án: Hạ tầng khu dân cư vùng đồng Mái Cáng, xã Kỳ Đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian bán HSMT: Từ 8h, ngày 17/4/2017 đến trước 8h, ngày 25/4/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng UBND xã Kỳ Đồng

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng UBND xã Kỳ Đồng

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8h (giờ Việt Nam), ngày 25/4/2017 tại hội trường UBND xã Kỳ Đồng.

Vậy, UBND xã Kỳ Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

moi thau xay lap ha tang khu dan cu

Đại diện bên mời thầu

Chủ tịch Nguyễn Đình Tuệ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast