Từ khóa: "Nhặt được của rơi"

68 kết quả

Trao trả hơn 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Trao trả hơn 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví có hơn 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng, anh Đào Quốc Thành (thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tìm cách trao trả cho người đánh rơi.