Nhìn lại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương qua những con số

67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chất lượng cấp ủy đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Nhìn lại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương qua những con số
Nhìn lại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương qua những con số
Theo VOV

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast