Phân luồng giao thông phục vụ Giải Việt dã huyện Đức Thọ mở rộng

(Baohatinh.vn) - Sở GTVT Hà Tĩnh chấp thuận phương án của lực lượng chức năng địa phương, đồng thời thông báo cụ thể việc phân luồng tại các tuyến giao thông liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT thông báo phương án tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, tránh các đoạn: Km3+800 ÷ Km6+00/ĐT.552, đoạn Km0+00 ÷ Km0+300/ĐT.554 và đoạn Km359+600 ÷ Km362+800/ QL.15 như sau:

Phân luồng tránh đoạn Km3+800 ÷ Km6+00 ĐT.552:

Hướng từ Bắc vào Nam: các xe lưu thông trên ĐT.552 qua cầu Thọ Tường đến nút giao giữa ĐT.552 với đường đê La Giang (Km3+800/ ĐT.552) rẽ trái vào đường đê La Giang, đi theo đường đê La Giang để đi vào phía Nam.

1.jpg
Sơ đồ tổ chức phân luồng giao thông tránh đoạn Km3+800 ÷ Km6+00/ ĐT.552

Hướng từ Nam ra Bắc: các xe lưu thông trên ĐT.552 đến nút giao giữa ĐT.552 với Quốc lộ 8 (ti Km7+500/ ĐT.552) rẽ vào QL.8, đi theo QL.8 để đi ra phía Bắc.

Phân luồng tránh đoạn Km0+00 ÷ Km0+300 ĐT.554:

Hướng từ Bắc vào Nam: các xe từ Km0+300/ ĐT.554 trở vào vẫn lưu thông bình thường đi vào phía Nam.

333.jpg
Sơ đồ tổ chức phân luồng giao thông tránh đoạn Km0+00 ÷ Km0+300/ ĐT.554

Hướng từ Nam ra Bắc: các xe lưu thông trên ĐT.554 đến nút giao giữa ĐT.554 và Quốc lộ 8 (ti Km2+100/ ĐT.554) các xe rẽ vào Quốc lộ 8, đi theo Quốc lộ 8 để đi ra phía Bắc.

Phân luồng tránh đoạn Km359+600 ÷ Km362+800 QL.15:

Hướng từ Bắc vào Nam: các xe lưu thông trên QL.15 khi đến nút giao giữa QL.15 với đường đê La Giang (ti Km359+600/ QL.15) rẽ trái vào đường đê La Giang, đi theo đường đê La Giang để đi vào phía Nam.

444.jpg
Sơ đồ tổ chức phân luồng giao thông tránh đoạn Km359+600 ÷ Km362+800/QL.15

Hướng từ Nam ra Bắc: các xe lưu thông trên QL.15 khi đến nút giao với QL.8, đi theo QL.8 để đi ra phía Bắc.

Riêng tại nút giao giữa QL.15 với đường đê La Giang (ti Km359+600/ QL.15) và nút giao giữa QL.15 với QL.8 (tại Km362+800/QL.15 - ngã tư Bà Viên) đề nghị UBND huyện Đức Thọ có phương án tổ chức điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tổ chức giải.

Thời gian phân luồng từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 27/4/2024.

Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường ĐT.552, ĐT.554 và QL.15 biết phương án phân luồng, để lựa chọn hành trình phù hợp.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast