“Phát huy vai trò công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị”

(Baohatinh.vn) - Nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả đã được các công đoàn cơ sở chia sẻ tại buổi tọa đàm "Phát huy vai trò công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị" do Công đoàn Khối các cơ quan Đảng - MTTQ, đoàn thể và các hội cấp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chiều nay (25/5).

“Phát huy vai trò công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị”

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đại diện lãnh đạo Công đoàn khối các cơ quan Đảng - MTTQ, đoàn thể và các hội cho biết: Thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

“Phát huy vai trò công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị”

Đại diện lãnh đạo Công đoàn khối các cơ quan Đảng - MTTQ, đoàn thể và các hội phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm

Công đoàn cơ sở tích cực phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản từ cấp tỉnh đến trung ương. Tuy nhiên, tình hình thực hiện quy chế dân chủ và vai trò của tổ chức công đoàn trong phát huy dân chủ cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

“Phát huy vai trò công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị”

Đại diện Công đoàn văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Như Ngọc tham luận về vai trò của tổ chức công đoàn trong phát huy dân chủ cơ sở

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã tham luận các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong phát huy dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

“Phát huy vai trò công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị”

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh tham luận về vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tọa đàm đã tập trung làm rõ vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên gắn với chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp công đoàn cơ sở với lãnh đạo chuyên môn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast