Việt Nam “giao thiệp nghiêm khắc” về phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc
Ngày 6/6/2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu vinh danh những “người có công” Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài trong đó có chiến tranh Việt Nam.
c1a7x12bb9x10e65xd3d9x134d5xd33bx14217x144cfxe3ccxX7x10038x12fe7x120fex12393xc7a4xf51dxX5xf7edxXax13a22x13c16xXdx125e4xXexX3xe3c6xX6x10e5bxX3xXax131e3xXdxX6xd15axX3xXexX1xXdxX15xXbxX3xf0c2xX1dxX1xXdx11153xX1axX3xfce8xX1xd3b1xX4xXaxX3x14c26x1552dxX3xXbxX1x142ffxXexX3x11941xXdxeeaax14e77xX3xX4x143f8xX6xX3xXcxcbfexX28xX1dxX3xXexX1xe097xX28xX1dxX3xe3f4x10e53xX28xX3xfe06xX40xX4dxX4xX0x10a62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6x15526xXaxX12xX18xX1dxX52x11188xX3xf7afxX5axX74xX5ax133efx13d31xX2x11551x14688xX3xXcxX47xX28xX1dxX3xXexX1xX4dxX28xX1dxX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX3xea47xX20xX20xX28xX3xce84xX6xX10xd4cbxXdxX28xX3xe6e3x12c40xX3xXbxX1xX3axXexX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX35xXdxX28xX1xX3xX6cxX6xX28xX1xX3xX28xX1xd6d0xX28xX1dxX3x11541xX28xX1dx12752x137a5xXdxX3xX4x1374exX3xX4x14489xX28xX1dx142b5xX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX4xX1xXdxdad3xX28xX3xXex13752xXdxX3xX28xXbex14179xX4xX3xX28xX1dxX20xX52xXdxX3xXexe357xX20xX28xX1dxX3xX9exXc3xX3xX4xXc3xX3xX4xX1xXdxXdcxX28xX3xXexXefxX6xX28xX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1ax13a64xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe04exX6xXbxXexXdxX20xX28xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXefxX10x107a9xX9xXaxX1xXexXexXbx1106fxX5axX5axXdxX1axX1dxX10exX35xXdxX10xXexX28xX6xX1axXbxX5xX40xX7xX10exX35xX28xX5axXexX74xX74xX79xX5axf6d7xXbxX5xX20xX6xX6cxX10xX6cxX5axXdxc61dxX1xX7xX6xX5axX78xX79xX2xX7bx14e3cxX79xX74xX162xX2xX78xX5axXexXex11d38xX35xX28xX162xX28xX1dxX40xX20xXdxXbxX1xX6xXexX28xX1dxX20xX28xX3dxX28xX1dxX2xX10ex11b46xXbxX1dxXaxX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xXdxX10xXexX3xX28xX6xX1axX3xX1dxXdxX6xX20xX3xXexX1xXdxX10xXbxX3xX28xX1dxX1xXdxX10xX1axX3xX2fxX1xX6xX4xX3xX35xX10xX3xXbxX1xX6xXexX3xX3dxXdxX10xX40xX3xX4xX40xX6xX3xXexX20xX28xX1dxX3xXexX1xX20xX28xX1dxX3xX1xX6xX28xX3x141ffxX40xX20xX4xXaxX3xX7xXefxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX5axX5axXdxX10exX3dxX6xX20xX1xX6xXexXdxX28xX1xX10exX35xX28xX5axX28xX10x14157xX7xX5axX2xX7bxX78x11c3bxX5axX7bxX7bxX6cxX78xX79xX1f9xXexX2xX78x13bc6xX204xX5xX79xX10exX181xXbxX1dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX20xX28xXaxX12xX18xX1dxXbexXbfxXdxX3xXbxX1xX3axXexX3xX28xX1dxXc6xX28xX3x123b9x12cdfxX3xX18xX1dxX20xXe0xXdxX3xX1dxXdxX6xX20xX3x1140bxX2cxX3xXcxX1xc9ddxX3xXcxX1xX40xX3xX51x10002xX28xX1dxX10exX3x11ab7x134aexX28xX1xX134xX3xX13x121fexX28xX3xeb9dxXdxX15xXbxX5axXcxXcx11c94xX13xX18x1416axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX20xX6cxX72xXaxX12xX18xX1dxX52xX72xX3xX2xX78xX5axX74xX5axX78xX79xX2xX7bxX7cxX3xXexXefxf5fdxX3xX5xXbfxXdxX3xX4xd142xX40xX3xX1xe618xXdxX3xX4xX43xX6xX3xXbxX1xXc3xX28xX1dxX3xX35xXdxX2cxX28xX3xX9exX36xX3xX28xX1dxX1xX24fxX3xX4xX1xX20xX3xX3dxXdxXdcxXexX3xX1d0xX40xX6xX28xX3xX9exXdxX3fxX1axX3xX4xX43xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXefxXbexXe5xX4xX3xX35xXdxX15xX4xX3xX28xX1dxX52xX72xX3xX74xX5axX74xX5axX78xX79xX2xX7bxX7cxX3xXcxX47xX28xX1dxX3xXexX1xX4dxX28xX1dxX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX3xX92xX20xX20xX28xX3xX97xX6xX10xX9axXdxX28xX3xX9exX9fxX3xXbxX1xX3axXexX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX35xXdxX28xX1xX3xX6cxX6xX28xX1xX3xX28xX1xXb7xX28xX1dxX3xXbbxX28xX1dxXbexXbfxXdxX3xX4xXc3xX3xX4xXc6xX28xX1dxXc9xX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX4xX1xXdxXdcxX28xX3xXexXe0xXdxX3xX28xXbexXe5xX4xX3xX28xX1dxX20xX52xXdxX3xXexXefxX20xX28xX1dxX3xX9exXc3xX3xX4xXc3xX3xX4xX1xXdxXdcxX28xX3xXexXefxX6xX28xX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX7cxX3xX18xX1dxXbexXbfxXdxX3xcbb8xX1xX3axXexX3xX28xX1dxXc6xX28xX3xX23cxX23dxX3xX18xX1dxX20xXe0xXdxX3xX1dxXdxX6xX20xX3xX24axX2cxX3xXcxX1xX24fxX3xXcxX1xX40xX3xX51xX256xX28xX1dxX3xX4xX1xX20xX3xX3dxXdxXdcxXexX134xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX20xX6cxX72xXaxX12xXbbxX13xX36xX3xX35x103b1xX28xX3xX9exX36xX3xX28xX52xX72xX7cxX3xX28xX1dxX52xX72xX3xX204xX5axX74xX5axX78xX79xX2xX7bxX7cxX3xX9exXe0xXdxX3xX6cxXdxX15xX28xX3xX23cxX23dxX3xX18xX1dxX20xXe0xXdxX3xX1dxXdxX6xX20xX3xX9exX9fxX3xX1dxXdxX6xX20xX3xXexX1xXdxX15xXbxX3xX28xX1dxX1xXdxX2cxX1axX3xX2fxX1xX31xX4xX3xX35xXe5xXdxX3xX9exXe0xXdxX3xX6cxXdxX15xX28xX3xX265xXe0xXdxX3xX7xfe6dxX3xX1d0xX40xX3axX28xX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX3xXexXe0xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX20xX6cxX72xXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1axX20xX28xX1dxX3xX1axX40xX4dxX28xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXefxXdxX3fxX28xX3xX1d0xX40xX6xX28xX3xX1xX15xX3xX1xXb7xX40xX3xX28xX1dxX1xX24fxX3xX35xXe5xXdxX3xXexX3d9xXexX3xX4xX297xX3xX4xX3axX4xX3xX28xXbexXe5xX4xX7cxX3xXexXefxX20xX28xX1dxX3xX9exXc3xX3xX4xXc3xX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX10exX3xX24axX9fxX28xX1xX3xX9exXe0xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX28xXbexXe5xX4xX3xX9exX9fxX3xX9exXe0xXexX3xX9exXbexc343xX4xX3xX28xX1x121aaxX28xX3xXexX1xX436xX4xX3xX4xX1xX40xX28xX1dxX3xX35xX36xX3xX35xXdxX15xX4xX3xX1dxX3axX4xX3xX5xXe0xXdxX3xX1d0xX40xX3axX3xX2fxX1xX436xX7cxX3xX1xXbexXe5xX28xX1dxX3xXexXe5xXdxX3xXexXbex10ab6xX28xX1dxX3xX5xX6xXdxX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX20xX6cxX72xXaxX12xX11exX1xc3e2xX28xX1dxX3xXexXc6xXdxX3xX9exX36xX3xX28xX1dxX1xX24fxX3xX11exX1xf572xX28xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX51xX52xX28xX3xX55xX40xX4dxX4xX3xX2fxX1xXc6xX28xX1dxX3xX4xXc3xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX52xX28xX1xX3xX9exX23dxX28xX1dxX3xX35xX52xX3xXbxX1xX3axXexX3xX28xX1dxXc6xX28xX3xX1dxX29exX72xX3xXexX47xX28xX3xXexX1xXbexX515xX28xX1dxX3xXexXe5xXdxX3xXex11fecxX28xX1xX3xX4xX297xX1axX3xX4xX43xX6xX3xX28xX1xX29exX28xX3xX6cxX29exX28xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX7cxX3xX297xX28xX1xX3xX1xXbex1518axX28xX1dxX3xXexXdxX2cxX40xX3xX4x13277xX4xX3xXexXe5xXdxX3xX1d0xX40xX6xX28xX3xX1xX15xX3xX1xX4ddxXbxX3xXexX3axX4xX3xX1xXb7xX40xX3xX28xX1dxX1xX24fxX3xX1xX6xXdxX3xX28xXbexXe5xX4xXc9xX10exX5axX10exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d31xX20xX40xXefxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXcxXcxX26cxX13xX18xX0xX5axXbxX12