Lần thứ ba Chính phủ bàn giải pháp phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã tổ chức 3 hội nghị bàn các giải pháp phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực được định hướng phát triển thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu.
373fx9381x5564xa9c5x4958x4b73x38aax59eax679exX7xaf33x8524x8061xaae5x42c4x6e64xX5x74ebxXaxa8fax85f9x5137x510cxX3xXexX1x37bexX3x6c9fxX6xX3x434dxX1x5cfdxX15xX1xX3xXbxX1x6286xX3xX1bxa670xX15xX3x4e3cxXdx9a09xXdxX3xXbxX1x9c64xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXex7381xXdx61a0xX15xX3x7a37x9f1exX15xX2cxX3xX1bx52c9xX15xX2cxX3xX7x9fdcxX15xX2cxX3xX1exb86exb771xX3xX13x5a6exX15xX2cxX0x5ff3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx900cxX10xX6xaef7xXaxX12xXcx3b76xX3x8f64xX14xX52xX3xX15xX1xXdx658dxafe6xX3xa537x4df5x6326xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX71xb56dxX3xXex775fxX3xX4xX1xX19xX4xX3xaf95xX3xX1x7800xXdxX3xX15xX2cxX1x6d01xX3xX1bxX29xX15xX3xX4xX33xX4xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cx607fxX3x649axX1xX52xX3x3accx7fbdxX4xX3xX71x39bdx3b31xX4xX3xX71xX9dxX15xX1xX3xX1xXdex56e0xX15xX2cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xXexX1xX52x664dxX15xX3xXexX1xXdxacfbxX15xX7dxX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xX1bxXdx9003xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a16xX55xX6bxa557xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXax60d3xXdxX6bxXexX1x37eexX3xX2x7ddfx8e53x95bdxXbx5cd3x5672xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3x5dd7x7e48x9b77xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX16axX159xX16axXex4308xX15axX15axX168xX5x4927x99a4xX2xX2xXd3x9738xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX169xX16axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12x6a99xX33xX15xX2cxX3xX2xX94xX59xX94xX7dxX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX19xX4xX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xXd9x7962xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xa0d5xX15xX2cxX3xXd9x82aaxX15xX2cxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX3xXex4ca2xXdxX3xX1exX14xX15xX3xXcxX1xa744xXd3xX3xX1exX1x9a3cxX3xXexX3cxX55xX15xX2cxX3xX4xX1xXdexX6xX3xX71xX14xX132xX3xX16axX3xX15xb427xX79xX7dxX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX71xX8axX3xXexX8dxX3xX4xX1xX19xX4xX3xX94xX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX6bxX29xX15xX1xX3xX3cxXdxX101xX15xX2cxX3xX71xX3exX3xX71xX9dxX15xX1xX3xX1xXdexXe9xX15xX2cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX15xX29xX132xXd3xX3xaaf3x382dxX4xX3xXexXdxX101xX52xX3xX5xX29xX3xXd9xX6fxX6xX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX7dxX3xXd9xX6fxX6xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xXexX3cx8111xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX111xX3xX71xX97xX15xX2cxX3xX5xXdaxX4xX3x5095xX52xX6xX15xX3xXexX3cx50a1xX15xX2cxX3xX4xX26xX6xX3xX4xX2exX3xX15xXdexXe9xX4xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX168xX94xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX16axX2xX15bxXexX1a1xX159xX2xX94xX5xX169xX1a2xX2xX159xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX168xX94xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xXcxX1xX26xX3xXexXdexXe9xX15xX2cxX3xa45dxX2cxX52xX132xa978xX15xX3xb04fxX52x55cbxX15xX3xb277xX1x9843xX4xX3xX6bxX29xX15xX1xX3xX7xXdaxX3xX380xX52xX6xX15xX3xXexX4b2xX79xX3xX71x47e2xX4xX3xX1bxXdxX78xXexX3xXexXe9xXdxX3xXd9xXdxX78xX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXd3xX3xX4a9xX2cfxX79xX3xX15axX159xX2xX169xX7dxX3xXcxX1xX26xX3xXexXdexXe9xX15xX2cxX3xX71xX8axX3xX4xX1xX26xX3xXexX3cx7dd1xX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX5xX14xX15xX3xX71xX14xX52xX3xXexXdxX101xX15xX3xXd9xX29xX3xX71xXdexX6xX3xX3cxX6xX3xX71xX9dxX15xX1xX3xX1xXdexXe9xX15xX2cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX71xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xXexX1xX10xX55xX3xX1xXdexXe9xX15xX2cxX3xXexX1xX52xXfbxX15xX3xXexXdxX101xX15xX7dxX3xX15xX2cxX1xad24xX6xX3xX5xX29xX3xXexX3cxX33xX15xX1xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxX78xXbxX3xXexX1xX4cxX3xX1bxX2adxX55xX3xXd9xX29xX55xX3xXexXdaxX3xX15xX1xXdxX101xX15xX7dxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxXd3xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX4xX1xX26xX3xXexX3cxX51exX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX5xX14xX15xX3xX15xX29xX132xX3xX4x4e6cxX15xX3xX4x64b4xX3xX1exX1xX26xX3xXexX9dxX4xX1xX3x77c0xX132xX3xX1bxX6xX15xX3xXcxX3cxX52xX15xX2cxX3xXdexX2b6xX15xX2cxX3xX321xX4ccxXexX3xXexX3cxXfbxX15xX3xXcxX8dxX3xX380xX52x96eaxX4xX3x5c19xXdxX78xXexX3xX4a9xX6xX79xX3xXcxX3cxX14xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX321xa25bxX15xX7dxX3xX12fxX20xX3xXexX1xXdexX3xXcxX1xX29xX15xX1xX3xX26xX132xX3xXcxX4b5xXd3xX68xX1exX321xX3xX4a9xX2cxX52xX132xX4adxX15xX3xX611xX2cfxX15xX3xX4a9xX101xX15xX3xX4xX271xX15xX2cxX3xX1xX6xXdxX3xX4b5xX1xX5e3xX3xXexX1xX26xX3xXexXdexXe9xX15xX2cxX3xXcxX3cxXdexX2b6xX15xX2cxX3xX68xX55xX29xX3xX12fxX51exX15xX1xX3xXd9xX29xX3xXcxX3cxX9dxX15xX1xX3xX41xX51exX15xX1xX3x8a1dx3cdbxX15xX2cxXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX169xX2xX15bxXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX16axX15axX168xXexX15bxX159xX16axX16axX5xX168xX1a2xX19cxXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX169xX2xX15bxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX68xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX15xX1xXfbxX15xX3xX71xXdexXdfxX4xX3xX7xXdaxX3xX380xX52xX6xX15xX3xXexX4b2xX79xX3xX71xX4ccxX4xX3xX1bxXdxX78xXexX3xX4xX26xX6xX3xX4xX33xX4xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX19xX4xX3xX380xX52xX60exX4xX3xXexX111xX3xX15xX1xXdexX3xa591xX12fxX7dxX3x5b61xX4a9xX685xX4b5xX7dxX3x4c5axX321x708fxX15exX3xX71xX2adxXdxX3xX7xX19xX3xX79xX97xXexX3xX7xX60exX3xX15xXdexXe9xX4xX3xX15xX1xXdexX3x97d4xX52xX7xXexX3cxX6xX5xXdxX6xX7dxX3xXcxX1xX322xX132xX3xX228xX57fxX7dxX3xX68xX29xX3xX13xX6xX15xXd3xXd3xXd3xX3xX13xX8axX15xX1xX3xX71xX2adxX55xX3xX15xX1xXdxX25axX52xX3xX12fxX97xX3xXd5xX111xX3xX1xX55xX2adxX4xX1xX3xXd9xX29xX3xX41xX14xX52xX3xXexXdexX7dxX3x8f08xXdxX6xX55xX3xXexX1xX4cxX15xX2cxX3xX611xXfbxX15xX3xXexX2exXdxX7dxX3xX4a9xX4cxX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xXdxX78xXbxX3xXd9xX29xX3xX4b5xX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX15xX4cxX15xX2cxX3xXexX1xX4cxX15xX7dxX3xX4b0xX4b2xX132xX3xX6bxXdaxX15xX2cxX7dxX3xXcxX29xXdxX3xX15xX2cxX52xX132xX101xX15xX3xXd9xX29xX3xX321xX4cxXdxX3xXexX3cxXdex8036xX15xX2cxXd3xXd3xXd3xX3xX4xX686xX15xX2cxX3xX4xX5e3xX3xX79xX4ccxXexXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX19cxX94xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX16axX94xX169xXexX168xX168xX159xX16axX5xX15axX1a2xX169xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX19cxX94xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX685xXdaxX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX4xX5dfxX15xX3xX4xX5e3xX3xX5xX8axX15xX1xX3xX71xX2adxX55xX3xX2xX94xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXd3xX3xXcxX3cxX55xX15xX2cxX3xX2exX15xX1xX3xX5xX29xX3xX12fxX20xX3xXexX1xXdexX3xXcxX2bbxX15xX1xX3xX26xX132xX3xX7fbxX15xX3xX83fxXdxX6xX15xX2cxX3xX611x3813xX3xXcxX1xX9dxX3x3a7cxX15xX1xX3xX4b0xX52xX4b2xX15xXd3xX3xXcxX55xX29xX15xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX1xXdxX78xX15xX3xX4xX5e3xX3xX7bxX1xX55xX2exX15xX2cxX3xX15axX159xX3xXexX3cxXdxX78xX52xX3xX6bxX4b2xX15xX7dxX3xX4xX52xX15xX2cxX3xX4x747bxXbxX3xX1a1xX159x3d4cxX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xX2cxX2adxX55xX7dxX3xX169xX159xXa5bxX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xXexX3cxX33xXdxX3xX4xX4b2xX132xX7dxX3xX15bxX159xXa5bxX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xXexX1xX26xX132xX3xX7xX2exX15xX3xX15dxX52xXa56xXexX3xX7bxX1x8971xX52xX3xX4xX2exX3xX15xXdexXe9xX4xXd3xXd3xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX19cxX15axXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX16axX15bxX169xXexX15bxX1a1xX2xX169xX5xX15bxX1a2xX168xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX19cxX15axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xXcxX52xX132xX3xX15xX1xXdxX101xX15xX7dxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX3xX5xX29xX3xX79xX97xXexX3xXexX3cxX55xX15xX2cxX3xX168xX3xX71xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xXexX3cxX101xX15xX3xXexX1xX111xX3xX2cxXdxXe9xXdxX3xX4xX1xX9dxX52xX3xX2exX15xX1xX3xX1xXdexX362xX15xX2cxX3xX79xX2adxX15xX1xX3xX15xX1xXa56xXexX3xX4xX26xX6xX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX3xXd9xX29xX3xX15xXdexXe9xX4xX3xX1bxXdxX3exX15xX3xX6bxX4b2xX15xX2cxXd3xX3xXd5xXdxX15xX1xX3xXexX111xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xXd9xX626xX15xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX7bxX1xXdxX101xX79xX3xXexX60exX15xX3xX7xX55xX3xXd9xXe9xXdxX3xXexXdxX25axX79xX3xX15xX2cfxX15xX2cxXd3xX3xX4a9xX1xXdxX25axX52xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX79xX55xX15xX2cxX3xX79xX52xX60exX15xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX4xX5e3xX3xX15xX1xX26cxX15xX2cxX3xX4xX1xX20xX15xX1xX3xX7xX33xX4xX1xX7dxX3xX7xXdaxX3xX71xX14xX52xX3xXexXdexX3xX1xX2b6xX15xX3xX15xX26cxX6xX3xX4xX1xX55xX3xX7xXdaxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xXd9xX25axX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX111xX7dxX3xX15dxX8axX3xX1xX97xXdxX7dxX3xX2cxXdxX6xX55xX3xXexX1xX4cxX15xX2cxX7dxX3xX1xX2adxX3xXexX14xX15xX2cxXd3xXd3xXd3xX3xXcxX3cxX55xX15xX2cxX3xX2exX15xX1xX3xX5xX29xX3xX12fxX20xX3xXexX1xXdexX3xXcxX2bbxX15xX1xX3xX26xX132xX3xX68xXfbxX52xX3xX83fxXdxX6xX15xX2cxX3xX13xX101xX3xXcxXdxX111xX15xX3xX1exX1xX4b2xX52xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX169xX1a1xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX16axX16axX169xXexX19cxX94xX169xX168xX5xX168xX1a2xX16axXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX169xX1a1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX4b5xX1xX33xXexX3xX1bxXdxX3exX52xX3xXexX2adxXdxX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX7dxX3xXcxX1xX26xX3xXexXdexXe9xX15xX2cxX3xX4a9xX2cxX52xX132xX4adxX15xX3xX4b0xX52xX4b2xX15xX3xX4b5xX1xX4b7xX4xX3xX15xX1xXa56xX15xX3xX79xX2adxX15xX1xX3xX79xXdxX25axX15xX3xXcxX4b2xX132xX3xX4xX5e3xX3xXd9xX9dxX3xXexX3cxX20xX3xXd9xX29xX3xXd9xX6xXdxX3xXexX3cxX5dfxX3xX4xX1xXdxX111xX15xX3xX5xXdexXdfxX4xX3xX380xX52xX6xX15xX3xXexX3cxX387xX15xX2cxXd3xX3xX611xX271xX15xX2cxX3xX4xX1xXdxX111xX79xX3xX2xX15axXa5bxX3xX6bxXdxX78xX15xX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX15xXdexXe9xX4xX7dxX3xX2xX1a1xXa5bxX3xX6bxX4b2xX15xX3xX7xX60exX7dxX3xX16axX159xXa5bxX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xX5xX4b7xX6xX7dxX3xX1a1xX16axXa5bxX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xX2cxX2adxX55xX3xX15dxX52xXa56xXexX3xX7bxX1xXaa2xX52xX7dxX3xX169xX159xX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xXexX3cxX33xXdxX3xX4xX4b2xX132x7a0bxX3xX4a9xX2cxX4b2xX15xX3xX1xX29xX15xX2cxX3xXcxX1xX111xX3xX2cxXdxXe9xXdxX3xX71xX33xX15xX1xX3xX2cxXdxX33xX3xX7bxX1xX52xX3xXd9xXdaxX4xX3xX15xX29xX132xX3xX4xX1xXdxX111xX79xX3xX15axXa5bxX3xX7xX2exX15xX3xX5xXdexXdfxX15xX2cxX3xX2cxX2adxX55xX3xXexX1xXdexX2b6xX15xX2cxX3xX79xX2adxXdxX3xXexX55xX29xX15xX3xX4xX14xX52xX7dxX3xX2cxX5e3xXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX71xX2exX79xX3xX1bxX2exX55xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX5xXdexX2b6xX15xX2cxX3xXexX1xXdaxX4xX3xX4xX1xX55xX3xX4xX1xX4b2xX52xX3xXa1fxX7dxX3xX4xX1xX4b2xX52xX3xX4b5xX1xXdxX3xXd9xX29xX3xX7bxX1xX52xX3xXd9xXdaxX4xX3xX321xb708xX3xX13xX6xXexXdxX15xXd3xX3xX4a9xX2cxXdexX897xXdxX3xX71xX19xX15xX2cxX3xX71xX14xX52xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX4xX1xX55xX3xX3cxX47xX15xX2cxX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX4xX5e3xX3x9c07xX3xX15xX2cxX1xX57fxX6xX3xX380xX52xX6xX15xX3xXexX3cxX387xX15xX2cxX7dxX3xXexXdxX111xXbxX3xXexX322xX4xX3xXexX51exX79xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxX3x7802xXd9xX271xX15xX2cxX3xX71xXa56xXexX3xX1a1xX3xX3cxX42xX15xX2cx9bc3xX7dxX3xXexX2adxX55xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX111xX3xX71xX97xX15xX2cxX3xX5xXdaxX4xX3xX380xX52xX6xX15xX3xXexX3cxX387xX15xX2cxX3xX4xX1xX55xX3xX71xXa56xXexX3xX15xXdexXe9xX4xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX19cxX94xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX168xX159xX168xXexX15axX15axX16axX168xX5xX168xX1a2xX15bxXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX19cxX94xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX12fxX97xX3xXexX3cxXdexX362xX15xX2cxX3xXcxX29xXdxX3xX15xX2cxX52xX132xX101xX15xX3xXd9xX29xX3xX321xX4cxXdxX3xXexX3cxXdexX897xX15xX2cxX3xXcxX3cxX14xX15xX3xX68xX42xX15xX2cxX3xX68xX29xX3xX4xX1xX55xX3xX3cxX47xX15xX2cxX3xX15xX1xX26cxX15xX2cxX3xXexX1xX33xX4xX1xX3xXexX1xX19xX4xX3xX4xX26xX6xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX3xX71xX5dfxXdxX3xX1x68e1xXdxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xX29xX15xX1xX3xX71xX97xX15xX2cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1xX2b6xX15xX7dxX3xX15xX1xXa56xXexX3xX5xX29xX3xXexX3cxX55xX15xX2cxX3xX16axX3xX15xX2cfxX79xX3xXexXe9xXdxX7dxX3xXexX3cxX55xX15xX2cxX3xX71xX5e3xX3xX4xX1xX26xX3xXexX3cxXdexX2b6xX15xX2cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xXexX1xX52xXfbxX15xX3xXexX1xXdxX101xX15xX7dxX3xX5xXa56xX132xX3xXexX29xXdxX3xX15xX2cxX52xX132xX101xX15xX3xX15xXdexXe9xX4xX3xX5xX29xX3xX132xX111xX52xX3xXexX60exX3xX4xX60exXexX3xX5xXa19xXdxX7dxX3xX4xX14xX15xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX71xXdexXdfxX4xX3xX380xX52xX2exX15xX3xX5xXfedxX3xXexX8dxX15xX2cxX3xX1xXdfxXbxX3xXexX3cxX101xX15xX3xXexX55xX29xX15xX3xX5xXdexX52xX3xXd9xXdaxX4xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX19cxX168xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX168xX2xX94xXexX19cxX169xX16axX1a1xX5xX19cxX1a2xX94xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX19cxX168xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX12fxX97xX3xXexX3cxXdexX362xX15xX2cxX3xXd5xX111xX3xX1xX55xX2adxX4xX1xX3xXd9xX29xX3xX41xX14xX52xX3xXexXdexX3xX4a9xX2cxX52xX132xX4adxX15xX3xX1exX1xX20xX3xX685xX686xX15xX2cxX3xX4xX1xX55xX3xX1bxXdxX111xXexX3xX1xXdxX78xX15xX3xXexX2adxXdxX7dxX3xXexX8dxX15xX2cxX3xX7xX60exX3xXd9xX60exX15xX3xX79xX29xX3xX4xX33xX4xX3xX71xX60exXdxX3xXexX33xX4xX3xX4xX6xX79xX3xX7bxX111xXexX3xX5xX29xX3xX2xX7dxX16axX94xX3xXexb5faxX3xX7d9xX228xX685xX3xX71xX3exX3xX1x9a8exX3xXexX3cxXdfxX3xXexX1xX101xX79xX3xX4xX1xX55xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX3xXexX3cxX55xX15xX2cxX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX71xX55xX2adxX15xX3xX15axX159xX15axX2xX1a2xX15axX159xX15axX16axX3xX15xX1xX47xX79xX3xX1xX55xX29xX15xX3xXexX1xXdxX78xX15xX3xXd9xX29xX3xX7bxX1x4882xXbxX3xX15xX60exXdxX3xXexX60exXdxX3xX71xX6xX3xXexX52xX132xX111xX15xX3xX71xXdexX897xX15xX2cxX3xX2cxXdxX6xX55xX3xXexX1xX4cxX15xX2cxX7dxX3xX71xXdexX897xX15xX2cxX3xXd9xX10xX15xX3xX1bxXdxX3exX15xX7dxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX14xX52xX3xX4xX26xX6xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX12fxX111xX15xX3xXcxX3cxX10xX7dxX3xXcxX3cxX29xX3xX611xXdxX15xX1xX7dxX3xX1exX29xX3xX321xX6xX52xXd3xXd3xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX16axX19cxXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX168xX15axX2xXexX1a1xX19cxX16axX168xX5xX15bxX1a2xX15axXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX16axX19cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX12fxX97xX3xXexX3cxXdexX362xX15xX2cxX3xX4a9xX4cxX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xXdxX78xXbxX3xXd9xX29xX3xX4b5xX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX15xX4cxX15xX2cxX3xXexX1xX4cxX15xX3xX4a9xX2cxX52xX132xX4adxX15xX3xX4b0xX52xX4b2xX15xX3xX1exXdexX897xX15xX2cxX3xX15xX1x615dxX4xX3xXexXe9xXdxX3xX4xX55xX15xX3xX7xX60exX7dxX3xX15xX2cfxX79xX3xX15axX159xX2xX168xX7dxX3xX15dxX52xXa56xXexX3xX7bxX1xXaa2xX52xX3xX15xX4cxX15xX2cxX3xX7xX2exX15xX3xX4xX26xX6xX3xXexX55xX29xX15xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX71xX2adxXexX3xX169xX3xXexX1416xX3xX7d9xX228xX685xX7dxX3xX15xX1xXdexX15xX2cxX3xX15xX2cfxX79xX3xX15axX159xX15axX159xX3xX71xX8axX3xX5xX29xX3xX19cxX7dxX19cxX3xXexX1416xX3xX7d9xX228xX685xX7dxX3xX4xX1xX55xX3xXexX1xXa56xX132xX3xXd9xXdxX78xX4xX3xX4xX1xX52xX132xX3exX15xX3xX1xXdexXe9xX15xX2cxX3xXexX1xX52xXfbxX15xX3xXexX1xXdxX101xX15xX3xX7bxX1xX4cxX15xX2cxX3xX15xX1xX26cxX15xX2cxX3xX71xX4b7xX15xX2cxX3xX1xXdexXe9xX15xX2cxX3xX79xX29xX3xX4xX5dfxX15xX3xX1xXdxX78xX52xX3xX380xX52xX2exXd3xX3x4df8xX15xX2cxX3xX4xX686xX15xX2cxX3xX71xX33xX15xX1xX3xX2cxXdxX33xX3xX6bxX55xX6xX15xX1xX3xX15xX2cxX1xXdxX78xXbxX3xXd9xX29xX3xX15xX2cxXdexX897xXdxX3xX6bxX4b2xX15xX3xX71xX25axX52xX3xX4xX1xX52xX132xX3exX15xX3xX71xX97xX15xX2cxX7dxX3xX2xX94xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xX4xX5e3xX3xX15xX1xX26cxX15xX2cxX3xX4xX1xX2bbxX3xX71xX2adxX55xX3xX3cxXa56xXexX3xX380xX52xX132xX111xXexX3xX5xXdxX78xXexXd3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX52xX79xX1bxX3xXdxX1exX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX6bxXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX156xX3xX168xX19cxX15axXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxXd3xX1bxX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXd9xX15xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX15axX2xX2xX159xX59xX2xX159xX16axX6bxX168xX2xX15bxX2xX168xX94xX16axXexX19cxX15bxX2xX15bxX5xX19cxX1a2xX2xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX151xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX168xX19cxX15axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX55xX6bxX132xXaxX12xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX71xX4ccxXexX3xX79xX322xX4xX3xXexXdxX101xX52xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX7dxX3xX71xX25axX3xX3cxX6xX3xXexX14xX79xX3xX15xX1xX51exX15xX3xXexXe9xXdxX3xX15xX2cfxX79xX3xX15axX2xX159xX159xX7dxX3xX79xX322xX4xX3xXexXdxX101xX52xX3xXexXe9xXdxX3xX15xX2cfxX79xX3xX15axX159xX16axX159xX7dxX3xX71xX4b2xX132xX3xX7x8bd7xX3xX5xX29xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX4xX5e3xX3xXd9xX6xXdxX3xXexX3cxX5dfxX3xX380xX52xX6xX15xX3xXexX3cxX387xX15xX2cxX3xXexX3cxX55xX15xX2cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX7bxXdxX15xX1xX3xXexX111xX3xX1a2xX3xX15dxX8axX3xX1xX97xXdxX3xXd9xX29xX3xX380xX52xX60exX4xX3xXbxX1xX5dfxX15xX2cxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX26xX6xX3xX71xXa56xXexX3xX15xXdexXe9xX4xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxXd9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX3cxX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX101xX15xX3xX380xX52xX6xX15xX156xX0xX59xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xX52xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a2xXexX1xX52xX79xX1bxX1a2xX6xX15xX6bxX1a2xX7xX6xXbxX55xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX3xX7bxX111xXexX3xX15xX60exXdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX1xX3cxX10xb328xX9xXaxX59xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xX59xX1xX6xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX7bxX10xXexX1a2xX15xX55xXdxX1a2xXbxX1xX6xXexX1a2xXexX3cxXdxX10xX15xX1a2xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xX1a2xXd9xX55xXdxX1a2xX4xX6xX4xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX6bxX55xX15xX2cxX1a2xX1bxX6xX15xX2cxX1a2xX7xX55xX15xX2cxX1a2xX4xX52xX52xX1a2xX5xX55xX15xX2cxX59xX2xX19cxX94xX159xX169xX168xXd3xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX79xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX15axX159xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX2xX1a1xX15bxX169xX59xX2xX159xX168xX6bxX16axX2xX19cxX94xX94xX159xX2xXexX16axX168xX19cxX16axX19cxX5xX159xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXd9xX12xX0xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX3xX7bxX111xXexX3xX15xX60exXdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX1xX3cxX10xX1a0dxX9xXaxX59xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xX59xX1xX6xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX7bxX10xXexX1a2xX15xX55xXdxX1a2xXbxX1xX6xXexX1a2xXexX3cxXdxX10xX15xX1a2xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xX1a2xXd9xX55xXdxX1a2xX4xX6xX4xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX6bxX55xX15xX2cxX1a2xX1bxX6xX15xX2cxX1a2xX7xX55xX15xX2cxX1a2xX4xX52xX52xX1a2xX5xX55xX15xX2cxX59xX2xX19cxX94xX159xX169xX168xXd3xX1xXexX79xXaxX12xX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX3xX7bxX111xXexX3xX15xX60exXdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX1exX1xXdxX25axX52xX3xX15xX2cxX29xX132xX3xX15axX1a1xX59xX2xX2xX7dxX3xXexX2adxXdxX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXbxX1xX60exX3xX1exX14xX15xX3xXcxX1xX2b6xX7dxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3x94ddxX52xX2exX15xX2cxX3xX12fxX51exX15xX1xX7dxX3xX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX7dxX3xX4a9xX2cxX1xX78xX3xX7fbxX15xX3xXd9xX29xX3xX4a9xXdxX15xX1xX3xX12fxX51exX15xX1xX3xXbxX1xX60exXdxX3xX1xXdfxXbxX3xXexX8dxX3xX4xX1xX19xX4xX3xX1xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xX380xX52xX2exX15xX2cxX3xX1bxX33xX7dxX3xX15dxX4b7xX4xX3xXexXdxX111xX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX7bxX1xX52xX3xXd9xXdaxX4xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXd3xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXd9xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX3xX1xXdfxXbxX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX71xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX1xX3cxX10xX1a0dxX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX79xX1a2xX6bxX10xX15xX59xX1xX6xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX1xX55xXbxX1a2xXexX6xX4xX1a2xXbxX1xX6xXexX1a2xXexX3cxXdxX10xX15xX1a2xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xX1a2xXd9xX55xXdxX1a2xX4xX6xX4xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX6bxX55xX15xX2cxX1a2xX1bxX6xX15xX2cxX1a2xX7xX55xX15xX2cxX1a2xX4xX52xX52xX1a2xX5xX55xX15xX2cxX59xX2xX16axX168xX168xX168xX159xXd3xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX79xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX15axX159xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX2xX19cxX15axX16axX59xX168xX1a1xX6bxX15axX2xX19cxX159xX16axX2xX16axXexX2xX15axX15bxX168xX5xX159xX1a2xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXd9xX12xX0xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX3xX1xXdfxXbxX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX71xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX1xX3cxX10xX1a0dxX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX79xX1a2xX6bxX10xX15xX59xX1xX6xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX1xX55xXbxX1a2xXexX6xX4xX1a2xXbxX1xX6xXexX1a2xXexX3cxXdxX10xX15xX1a2xX6bxX52xX1a2xX5xXdxX4xX1xX1a2xXd9xX55xXdxX1a2xX4xX6xX4xX1a2xXexXdxX15xX1xX1a2xX6bxX55xX15xX2cxX1a2xX1bxX6xX15xX2cxX1a2xX7xX55xX15xX2cxX1a2xX4xX52xX52xX1a2xX5xX55xX15xX2cxX59xX2xX16axX168xX168xX168xX159xXd3xX1xXexX79xXaxX12xX68xX29xX3xXcxX57fxX15xX1xX3xX1xXdfxXbxX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX2bbxX15xX1xX3xX71xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX1exX1xXdxX25axX52xX3xX2xX1a1xX59xX168xX7dxX3xX228xX362xX3xX611xX68xX1a2xXcxXcxb729xX685xX13xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX19xX4xX3xXexX387xX6xX3xX71xX29xX79xX3xX5xXdxX101xX15xX3xX7bxX111xXexX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX6bxX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xXd9xXe9xXdxX3xX68xXdxX78xXbxX3xX1xX97xXdxX3xX685xX52xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX228xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXd3xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXd9xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xXd9xX25axX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxX3xX41xX12fxX228xX1exX13xX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xXaxX3xX1xX3cxX10xX1a0dxX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX1a2xXexX3cxXdxX59xX1xX55xXdxX1a2xX15xX2cxX1xXdxX1a2xXd9xX10xX1a2xXbxX1xX6xXexX1a2xXexX3cxXdxX10xX15xX1a2xX1bxX10xX15xX1a2xXd9xX52xX15xX2cxX1a2xX6bxX1bxX7xX4xX5xX1a2xXexX1xXdxX4xX1xX1a2xX52xX15xX2cxX1a2xXd9xX55xXdxX1a2xX1bxXdxX10xX15xX1a2xX6bxX55xXdxX1a2xX7bxX1xXdxX1a2xX1xX6xX52xX59xX2xX15bxX2xX159xX168xX16axXd3xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2cxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX59xX79xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX15axX159xX59xX15xX10xX151xX7xX59xX2xX169xX94xX1a1xX59xX169xX169xX6bxX94xX2xX15axX15axX1a1xX15bxX15axXexX19cxX159xX1a1xX19cxX5xX159xXd3xX1a6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX6xX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1bxX29xX15xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXd9xX12xX0xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xXd9xX25axX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxX3xX41xX12fxX228xX1exX13xX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xXaxX3xX1xX3cxX10xX1a0dxX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX1a2xXexX3cxXdxX59xX1xX55xXdxX1a2xX15xX2cxX1xXdxX1a2xXd9xX10xX1a2xXbxX1xX6xXexX1a2xXexX3cxXdxX10xX15xX1a2xX1bxX10xX15xX1a2xXd9xX52xX15xX2cxX1a2xX6bxX1bxX7xX4xX5xX1a2xXexX1xXdxX4xX1xX1a2xX52xX15xX2cxX1a2xXd9xX55xXdxX1a2xX1bxXdxX10xX15xX1a2xX6bxX55xXdxX1a2xX7bxX1xXdxX1a2xX1xX6xX52xX59xX2xX15bxX2xX159xX168xX16axXd3xX1xXexX79xXaxX12xX68xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xXd9xX25axX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxX3xX41xX12fxX228xX1exX13xX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX3cxX55xX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX228xX6xX52xX3xX7bxX1xXdxX3xXexX3cxXdaxX4xX3xXexXdxX111xXbxX3xX71xXdxX3xXexX1xX9dxX3xX7xX33xXexX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xXexX3cxXdaxX4xX3xXexX1xX2cfxX15xX2cxX3xX4xX33xX4xX3xX7bxX1xX52xX3xXd9xXdaxX4xX3xX1bxX9dxX3xX2exX15xX1xX3xX1xXdexX362xX15xX2cxX3xXd9xX29xX3xXexX33xX4xX3xX71xX97xX15xX2cxX3xX1bxX362xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX3xXexX1xX52xX97xX4xX3xXd9xX271xX15xX2cxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX7dxX3xX7xX33xX15xX2cxX3xX15axX169xX59xX1a1xX7dxX3xXcxX1xX26xX3xXexXdexXe9xX15xX2cxX3xX1exX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX4a9xX2cxX52xX132xX4adxX15xX3xX4b0xX52xX4b2xX15xX3xX4b5xX1xX4b7xX4xX3xX71xX8axX3xX4xX1xX26xX3xXexX3cxX51exX3xXbxX1xXdxX101xX15xX3xXexX1xX2exX55xX3xX5xX52xXfbxX15xX3xXexX55xX29xX15xX3xXexX1xX3exX3xX4xX26xX6xX3xX68xX97xXdxX3xX15xX2cxX1xX9dxX3xXd9xX25axX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3cxXdxX3exX15xX3xX1bxX25axX15xX3xXd9xX26cxX15xX2cxX3xX41xX42xX15xX2cxX3xX1bxX47xX15xX2cxX3xX7xX4cxX15xX2cxX3xX1exX51xX52xX3xX13xX55xX15xX2cxX3xXexX1xX20xX4xX1xX3xX19xX15xX2cxX3xXd9xXe9xXdxX3xX1bxXdxX111xX15xX3xX71xX8dxXdxX3xX7bxX1xX20xX3xX1xXfbxX52xX3xX71xX6xX15xX2cxX3xX6bxXdxX4adxX15xX3xX3cxX6xX3xXexX2adxXdxX3xX1exX14xX15xX3xXcxX1xX2b6xXd3xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXd9xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX52xX5xX12xX0xX6bxXdxXd9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX59xX6bxXdxXd9xX12xX0xX59xX6bxXdxXd9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX55xX52xX3cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3x8bd0xXdxX15xX2cxX0xX59xXbxX12