Hứng trận lôi đình của chồng vì “thả thính” qua tin nhắn facebook
Tôi chột dạ, liền vào facebook xóa hết những cuộc trò chuyện gần đây của tôi và cậu ấy, cũng chẳng có gì đáng sợ ngoài tin nhắn “Người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai”. Cẩn thận hơn, tôi còn nhắn vào điện thoại cậu ấy một cái tin: “Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé”...
4f99xc0ebxc59dxbae6xa87dx81bex7deax7b89x55abxX7x6ddbxa049x8955xd272x7ec0xc6a6xX5xcea5xXaxd28cxad5dx97f9x5a92x6b38xX3xXex897ex8f72xX15xX3xX5x7632xXdxX3x6f16xa677xX15xX1xX3xX4xb0f3xX6xX3xX4xX1xc344xX15xX16xX3x7cdbxX22xX3xXaxXexX1xd571xX3xXexX1x652dxX15xX1xXaxX3x92dfx7742xX6xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1x8d3cxX15xX3x8833xX6xX4xX10x9658x67cfxX51x6fb1xX0xb65bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x6459xXaxX12xXcxX1exXdxX3xX4xX1xc177xXexX3xX67x5aa0x6168xX3xX5xXdxc668xX15xX3xX30xa529xX51xX3xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX3x65a2x93a5xX6xX3xX1xce17xXexX3xX15xX1x91a6xX15xX16xX3xX4xX40xX70xX4xX3xXexX19xaa50xX3xX4xX1xX40xab4bx63efxX15xX3xX16xd0b9xX15xX3xX21xadf7xXa3xX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX3xX30xX7dxX3xX4xX1axX40xX3x932fxXa3xX75xX3xX4xa70fxX15xX16xX3xX4xX1xa469xX15xX16xX3xX4xX8axX3xX16xX22xX3xX21xa032xX15xX16xX3xX7xd616xX3xX15xX16xX51xX7dxXdxX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3x8a3fxc6adxX16xab97xa987xXdxX3xX5xX74xX3x62d1xXdxX75xX3xX4xX1xX51xX3xXexX1exXdxX3xc7cdxXedxXd9xX15xX3xX50xXeexX3xX30xX6xXdxb1a5xb260xX3x9d83x6779xX15xX3xXexX1xX1axX15xX3xX1xXf4xX15xX75xX3xXexX1exXdxX3xX4xX9exX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xX30xX7dxX51xX3xX21xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX51xX74xXdxX3xX4xX1axX40xX3xXbexXa3xX3xX100xX70xXexX3xX4xXd4xXdxX3xXexXdxX15x7276xX3xXeaxXcxX74xX100xX3xXexX1xXeexXdxX3xX67x874axX15xX16xX3xX5xXdx7cb7xX15xX3xX5xX74xX4xX3xX67xXedxd43bxXdxX3xX100x7a6exXdxX3xX1xX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX4xX3xX15xX1x6443xX10bxX10cxX10cxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8065xX51xX67xXa3xXaxX12x674bxXd9xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX4xXedxX166xXdxX3xX15xX1xX6xX40xX3xX21x7854xX3xX50xX36xXa3xX3xX15x6845xX100xX75xX3xX4xX8axX3xX100xX70xXexX3xX4xX1axX40xX3xX4xX51xX15xX3xXexX19xX6xXdxX3xX5xX15dxX15xX3xb07axX3xXexX40x6aa9xXdxX10cxX3xX10exX40xX70xX4xX3xX1xX1exX15xX3xX15xX1xXacxX15xX3xX21xXedxXd9xX4xX3xX50xX49xXexX3xX21xXa8xX40xX3xX50x549fxX15xX16xX3xX100xX70xXexX3xXexX22xX15xX1xX3xXa3xX15dxX40xX3xX53xX179xX51xX3xX67xX7dxXdxX3xb6a0xX3xX15xX1b2xX100xX3xXexX19xXedxX166xX4xX3xX21xX8axX75xX3xXexX3axX15xX1xX3xX19xX6xX3xX5xX7dxX3xX2xd47bxX3xX15xX1b2xX100xX3xXa3xX15dxX40xX3xX15xX1xX6xX40xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xXdxX67xX9xXaxXdxX100xX16x7cf4xX4cx6c80xX10xX4xc8eex665dxX227xa02fx6a6dx70a0xX4xX25fxX25exX262xX2xX2xX10xX25bxX262xX25bxX261xX25bxX4cxX262x8fc1xX25fxX10xX25bxX50xX272xX263xX6xX25bxX20bxX261xX263xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX100xX6xX89xX262x65edxXdxX67xXexX1xX14axX3xX2xX261xX261xcb04x744cxX3xX28bxXdxX67xXexX1xX14axX3xX272xX1cexX261xXbxX89xX296xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX55xX55xXdxX10cxX50xX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10cxX30xX15xX55xX15xX10xX28bxX7xX55xX2xX25bxX25fxX227xX55xX2xX261xX20bxX67xX20bxX261xX25bxX25fxX25fxX25fxX25fxXexX25fxX25exX20bxX5xX2xX10cxXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX3xX5xX1exXdxX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX30xX22xX3xXeaxXexX1xX36xX3xXexX1xX3axX15xX1xX10bxX3xX3fxX40xX6xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xXaxX3xX67xX6xXexX6xX262xX51xX19xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14axX55xX55xX67xX6xX15xXexX19xXdxX4xX67xX15xX10cxX4xX51xX100xX55xX227xX261xX2xX25bxX55xX25bxX55xX2xX261xX55xX16xX1xX10xX15xX262xX2xX20bxX25fxX25fxX25bxX1cexX227xX272xX25bxX272xX20bxX2xX272xX25exX25fxX261xX25bxX272xX272xX25fxX20bxX10cxXbxX15xX16xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12x704bxXdxX6xX3xX21xX22xX15xX1xX3xXexX1exXdxX3xX53xX1xXd4xX3xX15dxX100xX3xX21xX79xX100xX10cxX3xX10exX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX1xXf4xXdxX3xX4xX8axX3xX4xX1xc2cdxXexX3xX16xXdxX6xX3xXexX19xXedxbdf9xX15xX16xX3xX15xX1xXedxX15xX16xX3xX4xX1xX40xX3xX21xXd4xX51xX3xX30xX7dxX3xX7xXdxX15dxX15xX16xX3xX15xX1b2xX15xX16xX10cxX3xX10exX1xX3bdxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX21xX1abxX3xX3fxX40xXd4xX3xX1xXdxc5c3xX40xX3xX15xX1xX6xX40xX3xX21xX8exX15xX3xX100xX14xX4xX3xX19xXbexXexX3xX3axXexX3xX53xX1xXdxX3xXexX19xX6xX15xX1xX3xX4xX1abxXdxX3xX30xX22xX3xX50xXbexXexX3xX21xX2cxX15xX16xX3xX3fxX40xX6xX15xX3xX21xXdxX3fbxX100xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX193xX7dxX3xX4xX8axX3xX5xb427xX3xX30xX22xX3xX4xX40xX70xX4xX3xX7x7533xX15xX16xX3xX15dxX100xX3xX21xX79xX100xX3xX3fxX40xXd4xX3xX15xX15dxX15xX3xX4xX8axX3xX4xX1xX3bdxXexX3xXexd445xX3xX15xX1xX74xXexX10cxX3xXebxX1xX93xX15xX16xX3xX5xX3bdxX4xX3xX19xX36xX15xX1xX3xX19xb641xXdxX3xXexX1exXdxX3xX4xX8axX3xXexX1xX8axXdxX3xX3fxX40xX10xX15xX3xX5xX15dxX15xX3xX100xX74xX15xX16xX3xX89xX1abxX3xX1xX70xXdxX10cxX3xX10exXc3xX15xX16xX3xX3c7xX3xX21xX8axX75xX3xXexX1exXdxX3xX15xX45dxXdxX3xX5xX74xXdxX3xX5xXdxX15dxX15xX3xX5xX74xX4xX3xX30xX166xXdxX3xX100xX70xXexX3xX15xX16xXedxXeexXdxX3xX50xX74xX15xX3xX4xXc3xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX10exX1axX40xX3xXbexXa3xX3xX50xX1f2xX15xX16xX3xXexX40xX1d2xXdxX3xXexX1exXdxX75xX3xX21xX1abxX3xX5xX7dxX100xX3xX7xX8exXbxX3xX4xX27xX6xX3xX100xX70xXexX3xXexXa3xX3xXexX19xX40xXa3xX79xX15xX3xXexX1xX1exX15xX16xX75xX3xX19xXbexXexX3xX21xXdxX79xX100xX3xX21xX74xX100xX75xX3xX21xXdxX3fbxX15xX3xXexX19xX6xXdxX3xX30xX7dxX3xX30x9d7bxX15xX3xX4xX1xXedxX6xX3xX5xXbexXa3xX3xX30xXd9xX10cxX3xX10exX1axX40xX3xXbexXa3xX3xX15xX8axXdxX3xX53xX8exXexX3xX1xX1exX15xX3xX100xX40xX70xX15xX3xX30xX22xX3xX4xX1xXedxX6xX3xX16x6787xXbxX3xX15xX16xXedxXeexXdxX3xXbxX1x90b0xX3xX1xXd9xXbxX75xX3xX4xX9exX15xX3xX15xX8axXdxX3xX15xX16xX7dxXa3xX3xX89xXedxX6xX3xX4xX8axX3xX21xX3fbxX3xa8cbxX3xX21xX8exX15xX3xXexX1exXdxX3xX15xX1xXedxX15xX16xX3xX30xX22xX3xX50xXdxX8exXexX3xXexX1exXdxX3xX21xX1abxX3xX4xX8axX3xX50xX74xX15xX3xXexX19xX6xXdxX3xX15xX15dxX15xX3xXexXacxX100xX3xXexXedxX3xX21xX7dxX15xX1xX3xX16xXdxXbexX40xX3xX53xX3axX15xX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX4xX8axX3xX21xX592xX6xX3xX15xX8exX40xX3xX15xX16xX7dxXa3xX3xXbexXa3xX3xX4xX1axX40xX3xXexX1xX1d2xX3xX5xX70xX75xX3xX4xX8axX3xXexX1xX3fbxX3xX4xX1axX40xX3xXbexXa3xX3xX21xX1abxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX8exX3xX21xX8exX15xX3xXexX1axX15xX3xX50xXacxXa3xX3xX16xXdxXeexX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX10exXacxX40xX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX50xX49xXexX3xX21xXa8xX40xX3xX15xX1xXedxX3xXexX1xX8exX75xX3xX30xX7dxX3xX53xX179xX51xX3xX67xX7dxXdxX3xX100xX491xXdxX3xX15xX16xX7dxXa3xX3xX100xX70xXexX3xX4xX1xX3bdxXexX75xX3xXexX157xX3xX15xX16xX7dxXa3xX3xX15xX7dxXa3xX3xX3fxX40xX6xX3xX15xX16xX7dxXa3xX3xX53xX1xXd4xX4xX10cxX3xX10exX1xX3bdxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xXexX19xX9exX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX15xX1xXdxX79xX40xX75xX3xX67xXa8xX15xX3xXexX19xX3c7xX3xX15xX15dxX15xX3xX15xX1xXedxX3xX100xX70xXexX3xXexX1xX8axXdxX3xX3fxX40xX10xX15xX75xX3xX21xX8exX15xX3xX15xX491xXdxX3xX15xX16xX7dxXa3xX3xX15xX7dxX51xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xXexX1xXbexXa3xX3xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX3xX4xX1axX40xX3xXexX6xX3xX7xXd4xX15xX16xX3xX21x6de8xX15xX75xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX1x5260xXdxX3xX1xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX40xX3xX100xX70xXexX3xX30xX7dxXdxX3xX4xXacxX40xX3xXexX1xX22xX3xXexX1xXbexXa3xX3xX50xX14xXexX3xX19xX14xXexX3xX53xX1xX8axX3xX4xX1x92dbxX40xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX10exX1xX3bdxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xXexX19xX9exX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX75xX3xXexX1xa65exX15xX1xX3xXexX1xX51xX36xX15xX16xX3xX15xX1xX49xX4xX3xX5xX74xXdxX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX89xXedxX6xX75xX3xX30xXdxX8exXexX3xX30xX7dxXdxX3xX4xXacxX40xX3xXexXd4xX15xX3xXexX782xX15xX1xX3xX15xX1xX1b2xX15xX16xX3xX4xX40xX70xXdxX10cxX3xXcxX1xb325xX4xX3xX4xX1xXbexXexX3xXexX1xX22xX3xXexX1exXdxX3xXexX1xXbexXa3xX3xX30xX40xXdxX75xX3xX15xX1xXedxX3xX100xX22xX15xX1xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX4xX8axX3xX100xX70xXexX3xX4xX40xX70xX4xX3xX7xX45dxX15xX16xX3xX53xX1xXd4xX4xX75xX3xX7xX7c6xX3xX30xX40xXdxX3xX15xX1xX70xX15xX3xX30xX7dxX3xXexX22xX15xX1xX3xX4xX36xX100xX3xX53xX1xXd4xX4xX3xX100xX7dxX3xX4xX40xX70xX4xX3xX7xX45dxX15xX16xX3xX1xXdxXa4xX15xX3xXexX74xXdxX3xX21xX1abxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX4xX9exX15xX3xX4xX8axX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXcxX1exXdxX3xX21xX1abxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX1xX79xX3xX50xXdxX8exXexX75xX3xX15xX1xX93xX15xX16xX3xX4xX40xX70xX4xX3xXexX19xX9exX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX3xX50xX752xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX10xX51xX3xX67xa35bxXdxX10cxX3xc269xX15xX1xX3xX1xX6xXa3xX3xX15xX8axXdxX3xX50xX8axX15xX16xX3xX16xXdxX8axX3xX30xX79xX3xX30xXdxXa4xX4xX3xX6xXdxX3xX21xX8axX3xX15xX16xX51xX74xXdxX3xXexX22xX15xX1xX75xX3xX6xXdxX3xX21xX8axX3xX50xX752xX3xX4xX49xX100xX3xX7xX157xX15xX16xX10cxX3xXcxX1xX8exX3xX15xX1xXedxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX15xX16xX1x77f6xX3xXexX1exXdxX3xX4xX8axX3xX5xX7dxX100xX3xX16xX22xX3xX21xXacxX40xX75xX3xX30xX7dxXdxX3xX4xXacxX40xX3xXexXd4xX15xX3xXexX782xX15xX1xX3xX21xX592xX6xX3xX30xX40xXdxX3xXexX19xX15dxX15xX3xX100xX74xX15xX16xX3xX36xX51xX3xX30xX1exX3xX1xX74xXdxX3xX4xX1xXc9xX15xX16xX3xX5xX452xX3xX5xX74xXdxX3xX5xX7dxX3xX30xXbexX15xX3xX21xX79xX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX30xX7dxX3xX4xX1axX40xX3xXbexXa3xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX16xX587xXbxX3xX15xX1xX6xX40xX75xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX16xX22xX3xX1xX8exXexX75xX3xX4xX1xX782xX3xX5xX7dxX3xX15xX1xX93xX15xX16xX3xX4xX51xX15xX3xX4xX1xX93xX3xX30xXdxX8exXexX3xX19xX2cxXdxX3xX4xX8axX3xXexX1xX3fbxX3xX89xX8axX6xX3xX15xX1xXedxX3xX4xX1xXedxX6xX3xXexX157xX15xX16xX3xX30xXdxX8exXexX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12x6f2dxX2cxXdxX3xX100xX70xXexX3xX4xX1xXdxX79xX40xX75xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX21xXdxX3xX5xX7dxX100xX3xX30xX79xX75xX3xX100xX587xXexX3xX21xX723xX3xX16xX6xXa3xX3xX16xX49xXexX10cxX3xX8a8xX15xX1xX3xX15xX179xX100xX3xX4xXd4xXdxX3xX21xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX51xX74xXdxX3xX89xX40xX45dxX15xX16xX3xX16xXdxXedxXeexX15xX16xX75xX3xXd4xX15xX1xX3xX100xX49xXexX3xX15xX1xX22xX15xX3xXexX1exXdxX3xX15xX36xXa3xX3xX5x605dxX6xX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX1xX723xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX4xX8axX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX16xX22xX75xX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX4xX1exX15xX16xX3xXexXa3xX3xX1xX6xXa3xX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX16xX22xX3xX100xX7dxX3xX4xX8axX3xX30xX479xX3xXexX14xX4xX3xX16xXdxX1axX15xX10cxX3xX8a8xX15xX1xX3xXdxX100xX3xX5xX587xX15xX16xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX15xX8axXdxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXcxX1exXdxX3xX4xX1xX70xXexX3xX67xX74xX75xX3xX5xXdxX79xX15xX3xX30xX7dxX51xX3xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX3xX89xX8axX6xX3xX1xX8exXexX3xX15xX1xX93xX15xX16xX3xX4xX40xX70xX4xX3xXexX19xX9exX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX16xXa8xX15xX3xX21xXacxXa3xX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX3xX30xX7dxX3xX4xX1axX40xX3xXbexXa3xX75xX3xX4xXc3xX15xX16xX3xX4xX1xXc9xX15xX16xX3xX4xX8axX3xX16xX22xX3xX21xXd4xX15xX16xX3xX7xXd9xX3xX15xX16xX51xX7dxXdxX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xXeaxXebxX16xXedxXeexXdxX3xX5xX74xX3xXf4xXdxX75xX3xX4xX1xX51xX3xXexX1exXdxX3xX100xXedxXd9xX15xX3xX50xXeexX3xX30xX6xXdxX10bxX10cxX3xX10exX10fxX15xX3xXexX1xX1axX15xX3xX1xXf4xX15xX75xX3xXexX1exXdxX3xX4xX9exX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xX30xX7dxX51xX3xX21xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX51xX74xXdxX3xX4xX1axX40xX3xXbexXa3xX3xX100xX70xXexX3xX4xXd4xXdxX3xXexXdxX15xX14axX3xXeaxXcxX74xX100xX3xXexX1xXeexXdxX3xX67xX157xX15xX16xX3xX5xXdxX15dxX15xX3xX5xX74xX4xX3xX67xXedxX166xXdxX3xX100xX16axXdxX3xX1xX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX4xX3xX15xX1xX179xX10bxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xc259xX15dxX100xX3xX1xX1exX100xX3xX21xX8axX75xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX15xX16xX27xX3xX100xX40xX70xX15xX75xX3xX6xX15xX1xX3xX5xXbexXa3xX3xX21xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX51xX74xXdxX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX75xX3xX53xX8exXexX3xX15xX45dxXdxX3xX30xX7dxX51xX3xX100xXd4xXa3xX3xXexX3axX15xX1xX3xX30xX7dxX3xX100xX7dxXa3xX3xX100xX9exX3xX16xX22xX3xX21xX8axX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX6xX100xX3xX1xXdxX3fbxX40xX3xX5xX49xX100xX3xX30xX79xX3xX4xX1exX15xX16xX3xX15xX16xX1xXa4xX75xX3xX4xXc3xX15xX16xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX100xX40xX45dxX15xX3xX3fxX40xX6xX15xX3xXexXacxX100xX3xX6xX15xX1xX3xXbexXa3xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX5xX7dxX100xX3xX16xX22xX10cxX3xc950xX6xX40xX3xXbxX1xX3bdxXexX3xXexX14xX4xX3xX16xXdxX1axX15xX3xX50xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX79xX40xX75xX3xX6xX15xX1xX3xXbexXa3xX3xX21xX1abxX3xX50xX22xX15xX1xX3xXexX1xXedxXeexX15xX16xX3xXexX19xX3c7xX3xX5xX74xXdxX3xX100xX7dxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX16xXdxX36xXdxX3xXexX1xX3axX4xX1xX3xX16xX22xX3xXexX1xX15dxX100xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXebxX16xX7dxXa3xX3xX1xX1exX100xX3xX7xX6xX40xX75xX3xX53xX1xXdxX3xXexX1exXdxX3xX50xX1axXexX3xX100xXd4xXa3xX3xXexX3axX15xX1xX3xX5xX15dxX15xX3xX21xX3fbxX3xX16xXa41xXdxX3xX100xX70xXexX3xX30xX7dxXdxX3xX4xXd4xXdxX3xX10xX100xX6xXdxX5xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX1exX15xX16xX3xX30xXdxXa4xX4xX75xX3xXexX19xX15dxX15xX3xX100xX7dxX15xX3xX1xX22xX15xX1xX3xX100xXd4xXa3xX3xXexX3axX15xX1xX75xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xXeaxXcxX74xX100xX3xXexX1xXeexXdxX3xX67xX157xX15xX16xX3xX5xXdxX15dxX15xX3xX5xX74xX4xX3xX67xXedxX166xXdxX3xX100xX16axXdxX3xX1xX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX4xX3xX15xX1xX179xX10bxX3xX100xX7dxX3xXexX1exXdxX3xX16xXa41xXdxX3xX4xX1xX51xX3xX4xX1axX40xX3xX50xX74xX15xX3xX1xX1exX100xX3xX3fxX40xX6xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX15xX1f2xX100xX3xX4xX1x813fxX100xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX19xX15dxX15xX3xX100xX7dxX15xX3xX1xX22xX15xX1xX10cxX3xXcxXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xXbexXa3xX3xXexX1exXdxX3xX21xX1abxX3xX89xX8axX6xX75xX3xX1xX8axX6xX3xX19xX6xX3xXexX45dxXdxX3xX3fxX40xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX21xX1abxX3xX100xX7dxXa3xX3xX100xX9exX3xX53xX8exXexX3xX15xX45dxXdxX3xX30xX166xXdxX3xX100xXd4xXa3xX3xXexX3axX15xX1xX3xX21xX3fbxX3xX53xX1xX1exXdxX3xXbxX1xa49cxX4xX3xX5xX74xXdxX75xX3xX4xX9exX15xX3xX4xX7dxXdxX3xX15xX8axX3xX5xX7dxX100xX3xX1xX22xX15xX1xX3xX15xX79xX15xX3xX100xXd4xXa3xX3xXexX3axX15xX1xX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX50xXbexXexX3xX15xX16xXeexX75xX3xX7xX45dxX4xX3xX30xX7dxX3xX19xX2cxXdxX3xXexX1xXbexXa3xX3xX19xX45dxXdxX3xX50xXeexXdxX3xX5xX51xX3xX7xXd9xX3xX100xX70xXexX3xX4xXd4xX4xX1xX3xX53xX1xX27xX15xX16xX3xX53xX1xXdxX8exXbxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXbe1xXdxX79xX40xX3xX21xXa8xX40xX3xXexXdxX15dxX15xX3xXexX1exXdxX3xX15xX16xX1xX8fbxX75xX3xXbexXa3xX3xX5xX7dxX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX21xX1abxX3xXexX1xX10xX51xX3xX67xX8a4xXdxX3xXexX1exXdxX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX15xX16xX2cxXdxX3xX50xX22xX15xX1xX3xXexX8fbxX15xX1xX3xX30xXdxX8exXexX3xX4xX1xX51xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX100xX70xXexX3xX4xXd4xXdxX3xX10xX100xX6xXdxX5xX75xX3xX15xX8axXdxX3xX19xX1f2xX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX4xX36xX100xX3xXexX1xXbexXa3xX3xX50xX40xX2cxX15xX3xX30xX22xX3xX6xX15xX1xX3xXbexXa3xX3xX21xX1abxX3xX5xX7dxX100xX3xX15xX1xXedxX3xX30xX1axXa3xX75xX3xXexX1xX10xX51xX3xX67xX8a4xXdxX3xX21xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX51xX74xXdxX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX75xX3xX21xX16axX4xX3xXexX19xX70xX100xX3xX4xXd4xX4xX3xX4xX40xX70xX4xX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xXexX19xX9exX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX10cxX3xX193xX7dxX3xX21xXacxXa3xX3xX5xX7dxX3xX4xXd4xX4xX1xX3xX21xX3fbxX3xX6xX15xX1xX3xXbexXa3xX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xX50xXd4xX51xX3xX30xX166xXdxX3xXexX1exXdxX3xX19xX1f2xX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xXbexXa3xX3xX21xX1abxX3xX50xXdxX8exXexX3xXexX1exXdxX3xX15xX16xX51xX74xXdxX3xXexX22xX15xX1xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXebxX1xXedxX15xX16xX3xX7xX7c6xX3xXexX1xX1axXexX75xX3xXexX1exXdxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX15xX16xX51xX74xXdxX3xXexX22xX15xX1xX10cxX3xXcxXbexXexX3xX4xX36xX3xX4xX1xX782xX3xX5xX7dxX3xXexX19xX15dxX40xX3xX21xX592xX6xX3xX15xX1xX6xX40xX3xX21xX3fbxX3xX89xX36xX3xX7xXexX19xX10xX7xX7xX3xX100xX7dxX3xXexX1xX1exXdxX10cxX3xXebxX8exX40xX3xX6xX15xX1xX3xX21xX16axX4xX3xX21xXedxXd9xX4xX75xX3xX15xX8exX40xX3xX6xX15xX1xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xXexX1xX3axX4xX1xX75xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX51xX7dxX15xX3xXexX51xX7dxX15xX3xX4xX8axX3xXexX1xX3fbxX3xX15xX8axXdxX3xXexX1xXc9xX15xX16xX3xX30xX166xXdxX3xXexX1exXdxX3xX30xX7dxX3xXexX1exXdxX3xX7xX452xX3xX4xX1xXbexX100xX3xX67xX14xXexX10cxX3xXebxX1xXedxX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX74xXdxX3xX5xX7dxX100xX3xX15xX1xXedxX3xXexX1xX8exX3xX15xX7dxXa3xX75xX3xX15xX8axX3xX53xX1xXdxX8exX15xX3xXexX1exXdxX3xXexX1xXbexXexX3xX30xX16axX15xX16xX3xX30xX79xX3xX6xX15xX1xX3xX53xXdxX15xX1xX3xX53xX1xX27xX15xX16xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXc94xX6xX40xX3xX53xX1xXdxX3xX10xX100xX6xXdxX5xX3xXexX1exXdxX3xX16xXa41xXdxX3xX21xXdxX75xX3xX10xX100xX6xXdxX5xX3xX6xX15xX1xX3xX21xXd4xXbxX3xX5xXeexXdxX3xX50xX6xXa3xX3xX21xX8exX15xX10cxX3xX8a8xX15xX1xX3xX67xX592xX15xX16xX3xX15xX1xX93xX15xX16xX3xXexX157xX3xX4xX6xXa3xX3xX15xX16xX1xXdxXa4xXexX3xX4xX1xX782xX3xXexX19xX3axX4xX1xX3xXexX1exXdxX10cxX3xX8a8xX15xX1xX3xX15xX8axXdxX3xXexX1exXdxX3xX21xX1abxX3xXbxX1xX36xX15xX3xX50xX70xXdxX3xX6xX15xX1xX75xX3xX4xX49xX100xX3xX7xX157xX15xX16xX3xX5xX15dxX15xX3xX21xXa8xX40xX3xX6xX15xX1xX10cxX3xX8a8xX15xX1xX3xX15xX8axXdxX3xXexX1xXedxXf4xX15xX16xX3xX4xX51xX15xX3xXexX19xX6xXdxX3xX4xX9exX15xX3xX15xX1xX723xX3xX21xX1abxX3xXbxX1xX36xXdxX3xX4xX1xX752xX40xX3xX4xX36xX15xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX21xX22xX15xX1xX3xXexX6xX15xX3xX15xXd4xXexX10cxX3xX8a8xX15xX1xX3xX15xX8axXdxX3xX15xX8exX40xX3xXexX1exXdxX3xX100xX40xX45dxX15xX75xX3xX4xX1xX782xX3xX4xXa8xX15xX3xX15xX8axXdxX3xX100xX70xXexX3xX4xXacxX40xX75xX3xX6xX15xX1xX3xX7xX452xX3xX16xXdxX36xXdxX3xXbxX1xX8axX15xX16xX3xX4xX1xX51xX3xXexX1exXdxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXcxX1exXdxX3xXexX1xX7c6xX4xX3xX7xX7c6xX3xX19xXbexXexX3xX21xX6xX40xX3xX21xX166xX15xX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX15xX16xX1xX8fbxX3xX19xX1f2xX15xX16xX3xXexX22xX15xX1xX3xXa3xX15dxX40xX3xX2xX227xX3xX15xX1b2xX100xX3xXexX19xXeexXdxX75xX3xX4xX40xX45dxXdxX3xX4xX592xX15xX16xX3xX15xXdxX79xX100xX3xXexXdxX15xX3xX6xX15xX1xX3xX67xX7dxX15xX1xX3xX4xX1xX51xX3xXexX1exXdxX3xX4xX1xX782xX3xX4xX8axX3xXexX1xX8exX10cxX3xXcxX1exXdxX3xX21xX1abxX3xX53xX1xX8axX4xX3xX19xXbexXexX3xX15xX1xXdxX79xX40xX75xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX50xXdxX8exXexX3xXbxX1xX36xXdxX3xX5xX7dxX100xX3xX15xX1xXedxX3xXexX1xX8exX3xX15xX7dxX51xX75xX3xX4xX36xX100xX3xXexX1xXbexXa3xX3xX7xX14xX4xX3xX5xX7c6xX4xX3xX100xX22xX15xX1xX3xX4xX74xX15xX3xX53xXdxXa4xXexX3xX30xX22xX3xX15xX1xX93xX15xX16xX3xX16xX22xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX21xX1abxX3xX15xX8axXdxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX13xXf4xX15xX3xX100xX70xXexX3xXexX40xXa8xX15xX3xX19xX2cxXdxX75xX3xXexX1exXdxX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX15xX8axXdxX3xX4xX1xX40xXa3xXa4xX15xX3xX30xX166xXdxX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX10cxX3xXebxX8exX40xX3xX4xXa8xX15xX3xXexX19xX6xX51xX3xX21xX1d2xXdxX3xX16xX22xX75xX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX1exX15xX16xX3xX3fxX40xX6xX3xX4xX51xX15xX3xXexX19xX6xXdxX10cxX3xX10exX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX4xXc3xX15xX16xX3xXexX1xX8exX10cxX3xX9d2xX2cxXdxX3xX50xX93xX6xX3xX4xXf4xX100xX3xXexX45dxXdxX3xX3fxX40xX6xX75xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX723xXdxX3xXexX1exXdxX3xXeaxd610xX100xX3xX4xX8axX3xX16xX22xX3xX100xX40xX45dxX15xX3xX15xX8axXdxX3xX30xX166xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX53xX1xX1exX15xX16xab03xX10bxX10cxX3xXcxX1exXdxX3xXexX19xX36xX3xX5xXeexXdxX3xX4xX70xX4xX3xX5xX45dxX4xX3xXeax5ba3xX1xX1exX15xX16xX10bxX3xX30xX7dxX3xX19xX2cxXdxX3xX4xX1xX3bdxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX5xX74xXdxX3xXdxX100xX3xX5xX587xX15xX16xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xXcxX1exXdxX3xXexX1xX7c6xX4xX3xX7xX7c6xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX50xXdxX8exXexX3xXbxX1xX36xXdxX3xX50xX49xXexX3xX21xXa8xX40xX3xX15xX1xXedxX3xXexX1xX8exX3xX15xX7dxX51xX10cxX3xX10exX1xX782xX3xX100xX70xXexX3xX30xX7dxXdxX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xXexX19xX15dxX40xX3xX21xX592xX6xX3xX30xX166xXdxX3xX50xX74xX15xX3xX4xXc3xX75xX3xX6xX15xX1xX3xX3fxX40xXa3xX3xX53xX8exXexX3xX4xX1xX51xX3xXexX1exXdxX3xXexX70xXdxX3xX15xX16xX51xX74xXdxX3xXexX22xX15xX1xX10cxX3xX193xXdxXa4xX4xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xX10xX51xX3xX67xX8a4xXdxX3xXexX19xX6xX15xX16xX3xX4xXd4xX3xX15xX1xXacxX15xX75xX3xX21xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX51xX74xXdxX3xX4xX27xX6xX3xXexX1exXdxX3xX4xXc3xX15xX16xX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xXexX723xX3xX6xX15xX1xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX1xX79xX3xXexX1exX15xX3xXexX19xX16axX15xX16xX3xXexX1exXdxX10cxX3xX193xX1axXa3xX3xX15xX1xXedxX15xX16xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX40xX1exX15xX3xX15xX8axXdxX3xX6xX15xX1xX3xX53xX1xX1exX15xX16xX3xX5xX7dxX100xX3xX16xX22xX3xX7xX6xXdxX75xX3xX4xX9exX15xX3xX50xX36xX15xX3xXexX1xXacxX15xX3xXexX1exXdxX3xX15xX15dxX15xX3xX89xX10xX100xX3xX89xX179xXexX3xX5xX74xXdxX3xX100xX22xX15xX1xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX193xX1axXa3xX3xX4xX40xX45dxXdxX3xX4xX592xX15xX16xX75xX3xX5xX7dxX3xXexX1exXdxX3xX7xX6xXdxX3xX1xX6xXa3xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xXexX1exXdxX3xX7xX6xXdxX13f6xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX261xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX15xX16xX9xXaxX20bxXaxX12xX0xXexX50xX51xX67xXa3xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX51xX67xXa3xXaxX12xX0xXdxX12x6283xXeexXdxX3xX50xX74xX15xX3xXexX1xX6xX100xX3xX16xXdxX6xX3xX50xX22xX15xX1xX3xX5xX40xX1axX15xX3xX16xd07cxX3xX19xX45dxXdxX3xX4xX1xX51xX3xX4xXd4xX4xX3xX50xX7dxXdxX3xX30xXdxX8exXexX3xX50xX1f2xX15xX16xX3xX4xXd4xX4xX1xX3xX15xX1xX1axXbxX3xX15xX70xXdxX3xX67xX40xX15xX16xX3xX50xX22xX15xX1xX3xX5xX40xX1axX15xX3xXbxX1xX3axX6xX3xX4xX40xX45dxXdxX3xX50xX7dxXdxX10cxX3xX0xX55xXdxX12xX0xXdxX12xXcxX19xXacxX15xX3xXexX19xX16axX15xX16x83bfxX0xX55xXdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX19xX12xX0xX55xXexX50xX51xX67xXa3xX12xX0xX55xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xX67xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX19xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX19xX51xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX15dxX15xX3xX3fxX40xX6xX15xX14axX0xX55xX7xXexX19xX51xX15xX16xX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX262xXexX1xX40xX100xX50xX262xX6xX15xX67xX262xX7xX6xXbxX51xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX193xXd9xX3xX1xXdxX3fbxX40xX3xX5xXa8xX100xX3xX4xX1exX3xXexX1xXedxX3xX53xX5b0xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xXaxX3xX1xX19xX10xX4cxX9xXaxX55xX16xX51xX4xX262xX1xX6xXdxX55xX30xX51xX262xX1xXdxX10xX40xX262xX5xX6xX100xX262xX4xX51xX262xXexX1xX40xX262xX53xXa3xX262xX4xX40xX6xX262xX4xX1xX51xX15xX16xX55xX2xX20bxX25bxX227xX25exX1cexX10cxX1xXexX100xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX55xX100xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX227xX261xX55xX15xX10xX28bxX7xX55xX2xX25bxX227xX263xX55xX2xX25fxX272xX67xX272xX2xX261xX272xX25exX272xX1cexXexX227xX20bxX227xX25bxX5xX272xX262xX2xX272xX20bxX25fxX272xX261xX20bxX272xX272xX272xX4xX19xXa3xX262xX261xX261xX227xX262xX1cexX2xX10cx8408xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX3xX5xX1exXdxX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX30xX22xX3xXeaxXexX1xX36xX3xXexX1xX3axX15xX1xX10bxX3xX3fxX40xX6xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX30xX12xX0xX7xXexX19xX51xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX193xXd9xX3xX1xXdxX3fbxX40xX3xX5xXa8xX100xX3xX4xX1exX3xXexX1xXedxX3xX53xX5b0xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xXaxX3xX1xX19xX10xX4cxX9xXaxX55xX16xX51xX4xX262xX1xX6xXdxX55xX30xX51xX262xX1xXdxX10xX40xX262xX5xX6xX100xX262xX4xX51xX262xXexX1xX40xX262xX53xXa3xX262xX4xX40xX6xX262xX4xX1xX51xX15xX16xX55xX2xX20bxX25bxX227xX25exX1cexX10cxX1xXexX100xXaxX12xX193xXd9xX3xX1xXdxX3fbxX40xX3xX5xXa8xX100xX3xX4xX1exX3xXexX1xXedxX3xX53xX5b0xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX19xX51xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX1618xX70xXexX3xX1xX1exX100xX75xX3xX50xXbexXexX3xX4xX1xXd9xXexX3xX50xX7dxX3xXexX166xXdxX3xXbxX1xX9exX15xX16xX3xX5xX7dxX100xX3xX30xXdxXa4xX4xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX10cxX3xX193xX7dxX3xX3c7xX3xX21xX8axX3xX50xX7dxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX53xXdxX8exX15xX3xX21xX3bdxX15xX16xX3xX4xX36xX15xX1xX3xX15xX1xXedxX3xX50xX7dxX3xX21xX1abxX3xX67xX7c6xX3xX21xX51xXd4xX15xX10cxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX30xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18dxXbexXexX3xX5xX7c6xX4xX3xX30xX166xXdxX3xX4xX1exX3xX30xXd9xX3xX15xX16xX1xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX36xX3xXexX1xX3axX15xX1xX3xX7xX45dxX15xX16xX3xX36xX51xX3xXexX19xX15dxX15xX3x9914xX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xXaxX3xX1xX19xX10xX4cxX9xXaxX55xX7xX51xX15xX16xX262xX53xX1xX51xX10xX55xX50xX6xXexX262xX5xX40xX4xX262xX30xX51xXdxX262xX4xX51xX262xX30xX51xX262xX15xX16xX1xXdxX10xX15xX262xXexX1xX6xX262xXexX1xXdxX15xX1xX262xX7xX51xX15xX16xX262xX6xX51xX262xXexX19xX10xX15xX262xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX55xX2xX20bxX25fxX227xX261xX25exX10cxX1xXexX100xXaxX12xX0xXdxX100xX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX55xX100xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX227xX261xX55xX15xX10xX28bxX7xX55xX2xX25bxX2xX25exX55xX25exX25exX67xX2xX261xX20bxX25fxX20bxX272xX261xXexX272xX2xX2xX263xX5xX261xX10cxX17b7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX3xX5xX1exXdxX3xX21xX22xX15xX1xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX3xX30xX22xX3xXeaxXexX1xX36xX3xXexX1xX3axX15xX1xX10bxX3xX3fxX40xX6xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX49xX15xX3xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX30xX12xX0xX7xXexX19xX51xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18dxXbexXexX3xX5xX7c6xX4xX3xX30xX166xXdxX3xX4xX1exX3xX30xXd9xX3xX15xX16xX1xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX36xX3xXexX1xX3axX15xX1xX3xX7xX45dxX15xX16xX3xX36xX51xX3xXexX19xX15dxX15xX3xX196bxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xXaxX3xX1xX19xX10xX4cxX9xXaxX55xX7xX51xX15xX16xX262xX53xX1xX51xX10xX55xX50xX6xXexX262xX5xX40xX4xX262xX30xX51xXdxX262xX4xX51xX262xX30xX51xX262xX15xX16xX1xXdxX10xX15xX262xXexX1xX6xX262xXexX1xXdxX15xX1xX262xX7xX51xX15xX16xX262xX6xX51xX262xXexX19xX10xX15xX262xX4cxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX55xX2xX20bxX25fxX227xX261xX25exX10cxX1xXexX100xXaxX12xX18dxXbexXexX3xX5xX7c6xX4xX3xX30xX166xXdxX3xX4xX1exX3xX30xXd9xX3xX15xX16xX1xXdxXa4xX15xX3xXexX1xX36xX3xXexX1xX3axX15xX1xX3xX7xX45dxX15xX16xX3xX36xX51xX3xXexX19xX15dxX15xX3xX196bxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX19xX51xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX193xXd9xX3xXexX1exXdxX3xX21xX1b2xX15xX16xX3xX5xX15dxX15xX3xX196bxX6xX4xX10xX50xX51xX51xX53xX3xX15xX1xXdxX79xX40xX3xX36xX15xX1xX3xX19xXbexXexX3xX4xX1xXedxX166xX15xX16xX3xXexX6xXdxX3xX16xX6xXdxX3xX100xX49xXexX75xX3xXedxX1634xX15xX3x7560xX51xX3xXexX74xX51xX3xX67xXd4xX15xX16xX75xX3xX100xX49xXexX3xX89xX6xX15xX1xX3xX100xX723xX3xX21xX723xX75xX3xX1b2xX15xX3xX100xX587xX4xX3xX5xX45dxX3xX5xX1b2xX15xX16xX75xX3xXbxX1xX1exX3xX50xX7dxXa3xX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX15xX16xX70xX15xX3xX4xXd4xX4xX3xX50xX70xX3xXbxX1xX1axX15xX3xX4xXf4xX3xXexX1xX3fbxX10cxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX30xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX40xX5xX12xX0xX67xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX30xX12xX0xX55xX67xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc94xX51xX40xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xXcxX1xX40xX10cxX3xXebxX55xa690xX6xX15xXexX19xXdxX0xX55xXbxX12