Hơn 300 suất cháo được trao tận tay bệnh nhân nghèo ở Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Hơn 300 suất cháo đảm bảo chất dinh dưỡng, chứa đựng tấm lòng sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đã được trao tận tay bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh).
8671x94c3x117c8xf81fx1076cxda72xb596x14800xb1e4xX7xd28fx103e8xc394x144b4x12113x11dd0xX5xc7eaxXax10a1fxf2c3x11313x15b5bxX3xf978xde24xX18xX3xX7x10772xd055xXexX3xX4xX1x12583x1521exX3xc31ex13508x137e4xX4xX3xXex11418xX6xX23xX3xXex9f6cxX15xX3xXexX6x13f5exX3x13869xd271xX15xX1xX3xX15xX1x159d5xX15xX3xX15x1252fxX1xc6d0xX23xX3x10cdbxX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3x141f8xX14xX15xX0x14698xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14005xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25x1588fx9f2bxX3xX37xX7bxX23xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX65xXdxX15xX1xX3xX65xX26x8759xX15xX42xfd5axX3xX4xX1xdbeaxX6xX3xX25x12e5dxX15xX42xX3xXexX1dxX7cxX3xX5x12ac4xX15xX42xX3xX7x14a95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4x126a4xX6xX3xX4xX22xX15xX3xX37xd447xX91xX3xX4xX1xXdxdb42xX15xX3xX7xe3ddxX3xX25xed2exX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX25xX6xX15xX42xX3xX25xXdxfc46xX1cxX3xXexX2bx100ecxX3xXexc2d8xXdxX3xXcxX2bxX1cxX15xX42xX3xXexX3exX7cxX3xd257xX3xXexXbdxX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xX3xcb1bxX13x98bdxX3xXcxXc1xX15xX1xde9dx114e3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbda4xX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11db9xX10xX15xXexX10xX2bxX3xX65xXexX1xX1cxX7cxX37xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax134cbxXdxX65xXexX1x14afbxX3x95b8xa3c2xX18xXbxf320x9cf7xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3x99baxe987x1411axXbxX160xX161xX3xX65xXdxX7xXbxX5xX6xX35xX15axX3xX37xX5xX23xX4x12b47xX161xX3xX7cxX6xX2bxX42xXdxX15x12541xX5xX10xdaafxXexX15axX3xX6xX1cxXexX23xX161xX3xX7cxX6xX2bxX42xXdxX15xX188xX2bxXdxX42xX1xXexX15axX3xX6xX1cxXexX23xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cx93eexX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX15dxX15dxX2xX15dxXex124f3xX15dxX16cxX18x1040bxX5xX18xX11cx12affxXbxX42xba78xX2bxX9xX15cxX2xX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX160xXexX188xX6xX5xXdxX42xX15xX15axX3xX1e3xX1cxX7xXexXdxX18bxX35xX161xXaxX12xX4fxX22xX15xX42xX3xX15xX6xX35xX3xX113xX15cxX53xX16dxX11bxX91xX3x100d5xX23xX115xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx12a0axX15xX91xX3xX13fxX1xXdxX3xX1xXb7xXdxX3x133faxX1xd218xX3xX15xbebaxX3xX13fxcb4cxX15xX42xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xX3xXbxX1x105fcxXdxX3xX1xX27xXbxX3xX1c2xcdc7xXdxX3xX13xX1cxX35xX38xX15xX3xX25xX23xX115xX15xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xX3xX1c2xX115xX3xXcxX2bxX1cxX15xX42xX3xXexX3exX7cxX3xX104xX3xXexXbdxX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xXexa23exX3xX4xX1xX95xX4xX3xX15xX1dxX1cxX3xX1c2xX115xX3xXbxX1xX22xXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX22xX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX25xX6xX15xX42xX3xX25xXdxXefxX1cxX3xXexX2bxXf4xX3xXexXf7xXdxX3xXcxX2bxX1cxX15xX42xX3xXexX3exX7cxX3xX104xX3xXexXbdxX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX16cxX16dxXexX16cxX17xX16bxX17xX15dxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX17xX16dxX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX7bxX7cxX3xX37xX7bxX23xX3xX1c2xX38xX3xX7xXdxX15xX1xX91xX3xX15xX42xX23xX15xX91xX3xX15x13720xX15xX42xX3xX1xX307xXdxX3xX25xXc4xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xX25xXbdxX15xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xXexfb89xX15xX42xX3xX15xX42xX26x97f1xXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX1c2xX115xX3xX15xX42xX26xX4bdxXdxX3xXexX1xX3exX15xX3xX4xX494xX3xX1xX23xX115xX15xX3xX4xX7bxX15xX1xX3xX17fxX1xX494xX3xX17fxX1xffd2xX15xX3xX25xX6xX15xX42xX3xX25xXdxXefxX1cxX3xXexX2bxXf4xX3xXexXf7xXdxX3xX25xX3exX35xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX16cxX2xXexX1dfxX15dxX1dbxX2xX16cxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX16cxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX13fxX22xX15xX3xX37xXb7xX91xX3xX4xX1xXdxXbdxX15xX3xX7xXc1xX3xXexX2bxX99xX4xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX42xXdxX6xX91xX3xX25xX7bxX7cxX3xX15xX1xX30xX15xX3xX4xX2b5xX15xX42xX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xX1cx1248dxX15xX3xX37xXf4xX91xX3xX5xX99xX6xX3xX4xX1x10b09xX15xX3xX15xX42xX1cxX35xX2a1xX15xX3xX5xXdxX38xX1cxX91xX3xX15xX1dxX1cxX3xX1c2xX115xX3xXbxX1xX22xXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX22xX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX17xX16dxXexX16bxX2xX15dxX16cxX18xX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX16dxX15cxX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xdbcaxX2d6xXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX7xX95xX4xX3xX17fxX1x103c7xX10xX3xX35xXbdxX1cxX91xX3xX17fxX1xX2b5xX15xX42xX3xXexX1xf677xX3xX25xXdxX3xX5xXf7xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX91xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX23xX115xX15xX3xX1c2xXdxX2a1xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2a1xX15xX3xX7cxX6xX15xX42xX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xXbdxX15xX3xXexX30xX15xX3xX42xXdxX26xX4bdxX15xX42xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX4xd811xX15xX42xX3xX15xX1xX2b2xX15xX42xX3xX5xX4bdxXdxX3xX1xX7a5xXdxX3xXexX1xX4e6xX7cxX91xX3xX25xXb7xX15xX42xX3xX1c2xXdxX2a1xX15xX3xX4xX1xX3exX15xX3xXexX1xX115xX15xX1xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX17xX17xXexX1dbxX1dbxX1dbxX2xX1dfxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX1dbxX17xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX160xXexX188xX6xX5xXdxX42xX15xX15axX3xX1e3xX1cxX7xXexXdxX18bxX35xX161xXaxX12x10edcxX1xX2b2xX15xX42xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX7cxXdx135d6xX15xX3xXbxX1xd399xX3xX25xXc4xX3xX42xX494xXbxX3xXbxX1x9c4exX15xX3xX25xXb7xX15xX42xX3xX1c2xXdxX2a1xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX974xX15xX3xX15xX1xX2b2xX15xX42xX3xX15xX42xX26xX4bdxXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xXexX2bxX23xX15xX42xX3xXexX1xX4bdxXdxX3xX42xXdxX6xX15xX3xX25xXdxXefxX1cxX3xXexX2bxXf4xX3xXexXf7xXdxX3xX25xX3exX35xX91xX3xX42xXdxc144xXbxX3xX1xX652xX3xX4xX7bxX7cxX3xXexX1xX1dxX35xX3xX5xX1cxX2b5xX15xX3xX25xX26xX27xX4xX3xX7xXa7xX3xX4xX1xXdxX6xX91xX3xX4xX494xX3xXexX1xX2a1xX7cxX3xX7xX95xX4xX3xX17fxX1xX7a5xX10xX91xX3xX35xX2a1xX15xX3xXexX3exX7cxX3xX25xXdxXefxX1cxX3xXexX2bxXf4xX3xX25xX7b5xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX494xX15xX42xX3xX5xX115xX15xX1xX3xX37xX38xX15xX1xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX15dxX15cxXexX1dfxX15dxX2xX16bxX17xX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX16cxX17xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX13fxX1xX26xX14xX15xX42xX3xXexX2bxa233xX15xX1xX3xa7b7xX12cxX22xXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42x1059bxX3xX5xX115xX3xX1xX23xXf7xXexX3xX25xXb7xX15xX42xX3xX7cxX6xX15xX42xX3xXexX969xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX1c2xX4e6xX15xX91xX3xX15xX1x10b80xX7cxX3xX25xXb7xX15xX42xX3xX1c2xXdxX2a1xX15xX91xX3xX42xXdxX9c0xXbxX3xX25xX8exX3xX1c2xX115xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xX35xX2a1xX1cxX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX4xX1xX23xX3xX15xX1xX2b2xX15xX42xX3xX1xX23xX115xX15xX3xX4xX7bxX15xX1xX3xX17fxX1xX494xX3xX17fxX1xX4e6xX15xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX15dxX16cxXexX1dfxX1dbxX16bxX16cxX1dfxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX15dxX1dfxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xXcxX1dxXexX3xX4xX7bxX3xX17fxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX969xX3xXexX307xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX25xXefxX1cxX3xX25xX26xX27xX4xX3xc4cbxX1cxX35xX2a1xX15xX3xX42xX494xXbxX3xXexX4b6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX22xX15xX3xX37xXb7xX91xX3xX4xX1xXdxXbdxX15xX3xX7xXc1xX3xX13fxX2b5xX15xX42xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xX1c2xX115xX23xX3xX5xX964xX3xX4xX1xX115xX23xX3xX4xX4bdxX3xX25xX974xX1cxX3xXexX1xX22xX15xX42xX3xX65xX23xX3xX294xX23xX115xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2a1xX15xX91xX3xX13fxX1xXdxX3xX1xXb7xXdxX3xX2adxX1xX2afxX3xX15xX2b2xX3xX13fxX2b5xX15xX42xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xX4xX1xXafxX3xXexX2bxXb33xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX23xX65xX35xXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13fxX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX65xXexX1xX15axX3xX15cxX15dxX18xXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX15axX3xX16bxX16cxX16dxXbxX160xX161xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX53xX53xXdxX11cxX37xX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11cxX1c2xX15xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX15dxX16dxX53xX2xX17xX16bxX65xX17xX2xX16bxX17xX18xX15dxX2xXexX15dxX16bxX18xX1dfxX1dfxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xX1e6xX2bxX9xX1dfxX18xX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX155xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15cxX15dxX18xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX12xX294xX26xX27xX4xX3xX37xXdxXbdxXexX91xX3xXexX1xX4bdxXdxX3xX42xXdxX6xX15xX3xXexX2d6xXdxX91xX3xX294xX23xX115xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2a1xX15xX91xX3xX13fxX1xXdxX3xX1xXb7xXdxX3xX2adxX1xX2afxX3xX15xX2b2xX3xX13fxX2b5xX15xX42xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xX7xca84xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXexX2afxX4xX3xX1xX1cxX35xX3xX25xXb7xX15xX42xX3xXexX1xX2a1xX7cxX3xX15xX1xXdxXefxX1cxX3xX15xX42xX1cxe2c2xX15xX3xX25xX494xX15xX42xX3xX42xX494xXbxX3xX25xX7b5xX3xXexX1xX99xX4xX3xX1xXdxX38xX15xX3xXexX1xX26xX4bdxX15xX42xX3xX160xX1cxX35xX2a1xX15xX3xX1xX14xX15xX3xX1xX23xXf7xXexX3xX25xXb7xX15xX42xX3xX4xX494xX3xde70xX3xX15xX42xX1xXc1xX6xX3xX15xX115xX35xX11cxX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX1c2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2a1xX15xX3xXce9xX1cxX6xX15xX15axX0xX53xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX188xXexX1xX1cxX7cxX37xX188xX6xX15xX65xX188xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX6xX23xX3xX16cxX18xX18xX3xX37xX22xXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX4xX1xX23xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX13xX115xX91xX3xX791xb1bcxX3xb331xX1cxX6xX15xX42xXaxX3xX1xX2bxX10xX18bxX9xXaxX53xX15xX1xXdxXbxX188xX4xX6xX1cxX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX53xXexX2bxX6xX23xX188xX16cxX18xX18xX188xX37xX6xXexX188xX4xX1xX6xX23xX188xXexXdxX15xX1xX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX188xX4xX1xX23xX188xX37xX10xX15xX1xX188xX15xX1xX6xX15xX188xX15xX42xX1xX10xX23xX188xX23xX188xXexX1xX6xX4xX1xX188xX1xX6xX188xX1c2xX1cxX188xXce9xX1cxX6xX15xX42xX53xX2xX1dfxX15dxX15dxX17xX1dfxX11cxX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX53xX7cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX15dxX18xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX15dxX18xX2xX1dfxX53xX2xX16cxX16cxX65xX1dbxX2xX2xX2xX16bxX16cxX15cxXexX1dbxX2xX2xX1dfxX16dxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1c2xX12xX0xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX6xX23xX3xX16cxX18xX18xX3xX37xX22xXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX4xX1xX23xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX13xX115xX91xX3xX791xXfccxX3xXfcexX1cxX6xX15xX42xXaxX3xX1xX2bxX10xX18bxX9xXaxX53xX15xX1xXdxXbxX188xX4xX6xX1cxX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX53xXexX2bxX6xX23xX188xX16cxX18xX18xX188xX37xX6xXexX188xX4xX1xX6xX23xX188xXexXdxX15xX1xX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX188xX4xX1xX23xX188xX37xX10xX15xX1xX188xX15xX1xX6xX15xX188xX15xX42xX1xX10xX23xX188xX23xX188xXexX1xX6xX4xX1xX188xX1xX6xX188xX1c2xX1cxX188xXce9xX1cxX6xX15xX42xX53xX2xX1dfxX15dxX15dxX17xX1dfxX11cxX1xXexX7cxXaxX12xXcxX2bxX6xX23xX3xX16cxX18xX18xX3xX37xX22xXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX4xX1xX23xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX13xX115xX91xX3xX791xXfccxX3xXfcexX1cxX6xX15xX42xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX16cxX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX25xXc4xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXbxX1xX22xXexX3xX7cxXdxX964xX15xX3xXbxX1xX969xX3xX4xX1xX23xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX17fxX1xX494xX3xX17fxX1xX4e6xX15xX3xXexXf7xXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX1c2xXdxX38xX15xX3xX25xX6xX3xX17fxX1xX23xX6xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX13xX115xX91xX3xX791xXfccxX3xXfcexX1cxX6xX15xX42xX3xX113xX13xX115xX3xXcxXc1xX15xX1xX11bxX11cxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1c2xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1dbxX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX25xXbdxX15xX3xX1c2xX2d6xXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xXaxX3xX1xX2bxX10xX18bxX9xXaxX53xX15xX1xXdxXbxX188xX4xX6xX1cxX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX53xX1xX23xX15xX188xX1dbxX18xX18xX188xX7xX1cxX6xXexX188xX4xX1xX6xX23xX188xXexXdxX15xX1xX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX188xX65xX10xX15xX188xX1c2xX23xXdxX188xX37xX10xX15xX1xX188xX15xX1xX6xX15xX188xX15xX42xX1xX10xX23xX53xX2xX15cxX15dxX1dfxX17xX16bxX11cxX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX53xX7cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX15dxX18xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX2xX1dfxX16cxX16dxX53xX2xX16bxX2xX65xX17xX18xX15cxX15dxX1dbxX18xX15dxXexX16dxX16bxX16dxX15dxX2xX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1c2xX12xX0xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1dbxX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX25xXbdxX15xX3xX1c2xX2d6xXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xXaxX3xX1xX2bxX10xX18bxX9xXaxX53xX15xX1xXdxXbxX188xX4xX6xX1cxX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX53xX1xX23xX15xX188xX1dbxX18xX18xX188xX7xX1cxX6xXexX188xX4xX1xX6xX23xX188xXexXdxX15xX1xX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX188xX65xX10xX15xX188xX1c2xX23xXdxX188xX37xX10xX15xX1xX188xX15xX1xX6xX15xX188xX15xX42xX1xX10xX23xX53xX2xX15cxX15dxX1dfxX17xX16bxX11cxX1xXexX7cxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1dbxX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xXexXb33xX15xX1xX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xX3xX25xXbdxX15xX3xX1c2xX2d6xXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13xX2b5xX7cxX3xX15xX6xX35xX3xX113xX15dxX16dxX53xX2xX2xX11bxX91xX3xX294xX23xX115xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2a1xX15xX3xX13fxX2b5xX15xX42xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX3xX952xX42xX1xXdxX3xe7eexX1cxX3exX15xX3xXbxX1xX2cexXdxX3xX1xX27xXbxX3xX4xX7fcxX15xX42xX3xX294xX23xX115xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2a1xX15xX3xX12cxX38xX15xX1xX3xX1c2xXdxX38xX15xX3xX25xX6xX3xX17fxX1xX23xX6xX3xX1xX1cxX35xX38xX15xX161xX3xX13xXb7xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX25xXee2xX15xX42xX3xX25xXf7xX23xX3xXce9xX1cxX6xX15xX3xX13xX115xX3xXcxXc1xX15xX1xX91xX3xX13fx1511dxX12cxX3xX12cxX7bxX23xX3xXexXee2xX15xX3xX65xXdxX3xX7xX7bxX15xX3xX1xX22xXexX3xX13fxX1xX974xX1cxX3xX1c2xX4e6xX15xX3xX1c2xX115xX3xX15xX42xX1xXdxX3xX5xX964xX3xX13xX974xX1cxX3xX25xXee2xX15xX42xX3xX13xX115xX3xXcxXc1xX15xX1xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xX14xX15xX3xX1dbxX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX4xX1xX23xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX25xX6xX15xX42xX3xX25xXdxXefxX1cxX3xXexX2bxXf4xX3xXexXf7xXdxX3xX7cxXb7xXexX3xX7xX2cexX3xX4xX14xX3xX7xX47xX3xX35xX3xXexXbdxX11cxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1c2xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX2bxX10xX18bxX9xXaxX53xX15xX1xXdxXbxX188xX4xX6xX1cxX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX53xX7xX10xX188xX4xX1xXdxX6xX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX188xX6xX7cxX188xX5xX23xX15xX42xX188xX15xX42xX1cxX23xXdxX188xX37xX10xX15xX1xX188xX15xX37xX7xXbxX53xX2xX15cxX2xX1dfxX15dxX16cxX11cxX1xXexX7cxXaxX12xX0xXdxX7cxX42xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX53xX7cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX15dxX18xX53xX15xX10xX155xX7xX53xX2xX1dfxX16cxX16cxX53xX2xX17xX15dxX65xX16cxX15dxX15dxX16cxX17xX16bxX15cxXexX15cxX16cxX16cxX1dbxX15dxX5xX18xX11cxX1e3xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX6xX23xX3xXexX30xX15xX3xXexX6xX35xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX3xX47xX3xX13xX26xX14xX15xX42xX3xX4fxX14xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1c2xX12xX0xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX2bxX10xX18bxX9xXaxX53xX15xX1xXdxXbxX188xX4xX6xX1cxX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX53xX7xX10xX188xX4xX1xXdxX6xX188xX35xX10xX1cxX188xXexX1xX1cxX23xX15xX42xX188xX6xX7cxX188xX5xX23xX15xX42xX188xX15xX42xX1cxX23xXdxX188xX37xX10xX15xX1xX188xX15xX37xX7xXbxX53xX2xX15cxX2xX1dfxX15dxX16cxX11cxX1xXexX7cxXaxX12xXaxX4fxXa7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX35xX2a1xX1cxX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xXb4cxX91xX3xX1dxX7cxX3xX5xXa2xX15xX42xX3xX15xX42xX26xX4bdxXdxX3xX37xX38xX15xX1xX3xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX2bxX23xX15xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1xX7b5xX3xX1xXdxX38xX15xX3xX7xX99xX3xXce9xX1cxX6xX15xX3xXexX3exX7cxX91xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa7xX3xX1c2xX2d6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX37xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX3exX15xX3xX15xX42xX1xX44xX23xX91xX3xX15xX42xX115xX35xX3xX16dxX53xX2xX2xX91xX3xX294xX23xX115xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2a1xX15xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX14xX15xX3xX1c2xXf4xX15axX3xX12cx11a59x13a1fxX791xX3xX13xX115xX3xXcxXc1xX15xX1xX91xX3xX2adxX1xXa2xX15xX42xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX7cxX26xX1cxX3xX188xX3xX13fxX2b5xX15xX42xX3xX6xX15xX3xXex13d14xX15xX1xX91xX3xX12cxX38xX15xX1xX3xX1c2xXdxX38xX15xX3xX2adxX1xX307xXdxX3xX13xX115xX3xXcxXc1xX15xX1xX91xX3xXcxXdxX7b5xX1cxX3xX25xX23xX115xX15xX3xX13fxX7bxX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX4xX14xX3xX25xXb7xX15xX42xX3xX7xX2cexX3xX15dxX3xXexX307xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4xX1xX26xX14xX15xX42xX3xXexX2bxXb33xX15xX1xX3xXexX1xXdxX38xX15xX3xX15xX42xX1cxX35xX38xX15xX3xXb37xX4fxXa7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX35xX2a1xX1cxX3xXexX1xX26xX14xX15xX42xXb4cxX11cxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1c2xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX1cxX5xX12xX0xX65xXdxX1c2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX53xX65xXdxX1c2xX12xX0xX53xX65xXdxX1c2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11aecxX1cxXexX1xX23xX2bxXaxX12x154e0xX15xX1xX3xX17d1xX26xX14xX15xX42xX0xX53xXbxX12
Ánh Dương