Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên tuyển dụng 10 nhân sự
Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế gồm 10 Bác sĩ đa khoa (hạng III) đợt II năm 2019.
b146x13e13x12729x11635xcf3ax14407xdb84xdbd7xf732xX7x10f0ax127e0x13210xe15exc39fxb68exX5xb5f5xXax133f9x10dbbx10619xd0cdxX1xX3x10656xXdxX14xX15xX3xc3bcxX6xX3xb455xX1x1336axX6xX3xX1xb7b8xbca8xX14xX15xX3xb772xdf9cxb75fxX3xdae0xX26xX27x10c51xX15xX3xXexX26xX27x142a2xX15xX3xddaax12811xX15xefeexX3xX2xf462xX3xX15xX1xda10xX15xX3xX7xd4d5xX0x11f11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c9dxX10xX6xX3bxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xXexX1xca02xX15xX3exX3xb2c2x1262fxX22xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1x14389xX4xX3xX27xX3xXexc466xX3xX3exed3cxX2dxX3xX2xX41xX3xX13xX89xX4xX3xX7xcb0bxX3x13a6dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xb635xX1xe8c6xX15xX3exX3x1357exXc2xXc2xfabdxX3xXb4xfacbxXexX3xXc2xXc2xX3xX15x10565xX2dxX3x11339xX41xX2x1136cxe77axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xfd9axXex10788xX6xX5xXdxX3exX15xb69fxX3xX4xX10xX15xXexX10xc072x11f0fxXaxX12xX0xX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX13x13510x106b5xX5axX3x10d7cxXc2xX111xX112xX3xX1dx108f7xX3xb743xX5axb149xX11bxX3xX5axb6bbxec81xX111xX112xX3xX2bx12156x13e20xX3xX2fxX123xX124xb540xX112xX0xX4bxX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf5xXexXf7xX6xX5xXdxX3exX15xXfdxX3xX4xX10xX15xXexX10xX104xX105xXaxX12xX0xX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX3xXcxX5ax13726xX112xb9faxX3xX13x13240xX11fxX3xXcxX123xX124x1431fxX112xX3xcb05x105abxX112xX178xX3xX13xX17bxX2bxX3x10eadx11026xX3xX1dx125f7xXcxX3xXc2xXc2xX3xX112x1121exX12axX3xXd2xX41xX2xXd5xX0xX4bxX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xXcxX1xX49xX4xX3xX1xXdxX14xX15xX3xX11dxXa4xX3xX1xX22xXbexX4xX1xX3xX7xdc7fxX3x11693xe54cxX1d4xX4bxX11dxX5axXf7xX18dxX124xXcxX3xX15xX3exeeb6xX27xX3xXd2xXd2xX4bxX41xXd2xX4bxXd2xX41xX2xXd5xX3xX4xdbd1xX6xX3xX18dx10c8cxX3xX124xX3xXexXa4xX3xX18x1271bxX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xX9exX4xX3xX27xX3xXexXa4xX3xX15xXcfxX2dxX3xXd2xX41xX2xXd5xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX2bxXcfxX15xX3xX4xX9exX3x1373fxX26xX27xXa4xXexX3xXb4x13785xX15xX1xX3xX7xX1d1xX3xX2xX41xX41xX1d4xX4bxX241xX1dxXf7xX18dxX124xXcxX3xX15xX3exX1e0xX27xX3x13840xX4bxX260xX4bxXd2xX41xX2xXd5xX3xX4xX1efxX6xX3xX18dxX1f3xX3xX124xX3xXexXa4xX3xX5axX1e0xX3xXcxXb2xX15xX1xX3xX18xX1fbxX3xX18xXdxX14xX4xX3xXbxX1xX32xX3xX3bxX26xX27xX14xXexX3xX20xXa4xXexX3x11eb0xX26x12f12xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xX9exX4xX3xX27xX3xXexXa4xX3xXb4xXc8xXexX3xXc2xX3xX15xXcfxX2dxX3xXd2xX41xX2xXd5xX3xX4xX1efxX6xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xXexX1xX84xX15xX3exX3xX88xX89xX22xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xX9exX4xX3xX27xX3xXexXa4xX3xXb4xXc8xXexX3xXc2xXc2xX3xX15xXcfxX2dxX3xXd2xX41xX2xXd5xX3xX3exXa7xX2dxX3xX4xX89xX4xX3xX15xc157xXdxX3xX3bxX26xX15xX3exX3xX7xX6xX26xXfdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX3xf9a0xX3xX115xX248xX3xXexX104xd445xX3xX18xXdxX14xX4xX3xX5xX1e0xX2dxXfdxX3xX13xX89xX4xX3xX7xXb2xX3xXb4xX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xXbcxX1xXbexX15xX3exX3xXc2xXc2xXc2xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX3xX37cxX3xX18dxX1d1xX3xX5x12aebxXc8xX15xX3exX3xX18xXdxX32xX15xX3xX4xX1xX9exX4xX3xX4xd0f1xX15xX3xXexX26xX27xX38xX15xXfdxX3xX2xX41xX3xX4xX1xf728xX3xXexXdxX32xX26xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX3xX37cxX3xX5axec68xX15xX1xX3xXexX1xX9exX4xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exXfdxX3xX2fx12841xXexX3xXexX26xX27xX38xX15xXd6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX3xX37cxX3xX124xX32xX26xX3xX4xX3d4xX26xXfdxX3xXcxX1d1xXexX3xX15xX3exX1xXdxX14xXbxX3xXb4xXbexXdxX3xX1xed50xX4xX3xXbxX1xe57cxX3xX1xXc8xXbxX3xX18xcc7dxXdxX3xX4xX1xX26xX27xX32xX15xX3xX15xX3exX1e0xX15xX1xX3xX3bxX49xX3xXexX26xX27xX38xX15xXd6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX37cxX3xX5axXa7xX3xX7x1236fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa4xXexX3xXb4xXcfxX15xX3exX3xXexX104xX32xX15xX3x11defxX10xX88xX7xXdxXexX10xXfdxX3xX1xXexXexXbxXfdxX4bxX4bxX7xX22xX27xXexX10xXd6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX3exX22xX18xXd6xX18xX15xX4bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX13xX10xX15xX1xX18xXdxX10xX15xX4xX6xX2dxXf5xX26xX27xX10xX15xXd6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX3exX22xX18xXd6xX18xX15xXd6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX37cxX3xXcxX1xf2d1xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xX15xX1x116bbxX15xX3xX1xXa7xX3xX7xX493xX3xX18xX1e0xX3xXf5xX419xXexX3xXexX26xX27xX38xX15xXfdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xXbcxXcxX1xX10xX22xX3xX112xX3exX1xX248xX3xXb4xX248xX15xX1xX3xX2xX260xX2xX4bxXd2xX41xX2xe2dexX4bxX112xX1dxXf7xX2bxc1efxX3xX15xX3exX1e0xX27xX3xXd2xXd5xX4bxX2xX2xX4bxXd2xX41xX2xX565xX3xX4xX1efxX6xX3xX2bxX1xX383xX15xX1xX3xXbxX1xX1efxX105xX3xXexX1xX10xX22xX3xXcxX1xX84xX15xX3exX3xXexX3c4xX3xX7xX1d1xX3xX41xX1d3xX4bxXd2xX41xX2xXd5xX4bxXcxXcxXf7xX13xX112xX115xX3xX4xX1efxX6xX3xX13xX35axX3xX112xX35axXdxX3xX18xX3cxXfdxX3xX1d3xX41xX3xX15xX3exX1e0xX27xX3xX20xX38xX3xXexe6a3xX3xX15xX3exX1e0xX27xX3xX2xX260xX4bxX565xX4bxXd2xX41xX2xXd5xX3xXb4xXa4xX15xX3xX1xXa4xXexX3xX15xX3exX1e0xX27xX3xX2xX1d4xX4bxXd5xX4bxXd2xX41xX2xXd5xXc5xXd6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xXcxX1xX519xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xXf5xX419xXexX3xXexX26xX27xX38xX15xXfdxX3xX184xX49xX3xX20xXdxXa4xX15xX3xX15xX3exX1e0xX27xX3xX2xX41xX4bxX2xX41xX4bxXd2xX41xX2xXd5xX3xXb4xXa4xX15xX3xX15xX3exX1e0xX27xX3xX2xf39fxX4bxX2xX41xX4bxXd2xX41xX2xXd5xXd6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX1dxX248xX6xX3xXb4xXdxX38xX2dxX3xX15xX1xX523xX15xX3xXbxX1xXdxXa4xX26xX3xXb4xXcfxX15xX3exX3xX20xb8dfxX3xX3bxX49xX3xXexX26xX27xX38xX15xXfdxX3xX56bxX1xb9b4xX15xX3exX3xXcxX2bxX5axX2bx141adxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX105xX3xXb4xX248xX6xX3xX4xX1xX3e3xXfdxX3xXcxba72xX3xX3bxX45xX15xX3xXbxX1xX1d1xX3xX2xX41xX68bxX3xXexX1xX248xX3xXexX104xb688xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX68bxX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX68bxX3xXexX3e3xX15xX1xX3xX5axX1e0xX3xXcxXb2xX15xX1xXd6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX12xX1dxXcxXfdxX3xX41xXd5x142c1xX260xXd6xX3xX1d4xX70fxX70fxXd6xX70fxX41xX2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xX3xXbxX2bxX10xX15xXexX10xX104xXaxX12xX0xXdxX2dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX26xX2dxX88xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xX3xXdxX2bxX10xX15xXexX10xX104xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX4a8xXdxX3bxXexX1xXfdxX3xX260xXd2xX41xXbxXf5xX105xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexXfdxX3xX1d4xX2xX1d3xXbxXf5xX105xXaxX3xX7xX104xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXd6xX88xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd6xX18xX15xX4bxX15xX10xX4a8xX7xX4bxX2xXd5xX1d3xX1d3xX4bxX70fxX260xX3bxX1d3xX41xX70fxX1d4xX1d4xX2xX41xXexX1d4xX70fxXd2xX63cxX5xXd2xXf7xXexX26xX27xX10xX15xXf7xX3bxX26xX15xX3exXf7xX88xX6xX4xXf7xX7xX27xX2xX2xXd6x13c56xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX27xX32xX15xX3xXexX26xX27xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3exX3xX2xX41xX3xX15xX1xX45xX15xX3xX7xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf5xXexXf7xX6xX5xXdxX3exX15xXfdxX3xX104xXdxX3exX1xXexX105xXaxX12xX0xX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX178xXdxX89xX2dxX3xXb4xX1d1xX4xXfdxX3xX0xX4bxX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX3bxX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf5xXexXf7xX6xX5xXdxX3exX15xXfdxX3xX104xXdxX3exX1xXexX105xXaxX12xX0xX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX56bxX1xX6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX12axXdxX15xX1xX0xX4bxX7xXexX104xX22xX15xX3exX12xX0xX4bxXbxX12