Hà Tĩnh thực hiện lời Bác Hồ dạy
(Baohatinh.vn) - Trong suốt 65 năm qua (1957-2022), những tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đã trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tiếp tục thực hiện lời dạy của Người: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
fb19x10ea5x152f2x150e7x12874x14f1ax12267xfd04x16b5dxX7x10266x10831x11b7dx1631fx17046x10d31xX5x10e67xXax12ea3x177f8x14c1dxX3xXcx13929x149ddxX1xX3xXexX1x167c9xX4xX3xX1xXdx17544xX18xX3xX5x14617xXdxX3x163f3x12f06xX4xX3xX13x13c69xX3x14b46x163edx1770cxX0x145a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX30xXaxX12xXcx16f7dx17326xX18x1799cxX3xX7x162d7xfb76xXexX3x1601dx1578exX3xX18x141f4x13b06xX3x1695cxX50xX6xX3x10fdaxX2xfb43xX55x1315ax18185x11251x12f15xX65xX65x16135x16e86xX3xX18xX1x10992xX18xX4dxX3xXex15acdxX18xX1xX3xX4x1658exX59xX3xX7x130d2xX50xX3xX18x152c0xX18xX4dxX3xX4x15220xX6xX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3x14774x15bbdxX3xXexX4ax133fcxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX8fx1316axX18xX4dxX3xX5xX1dxX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x18234xX18xX3xXexX4bxX3xX5x13103xX18xX6axX3xXexX1x14ec3xXdxX3xXexX1x15469xX4xX3x15fb6xX78xX18xX4dxX3x1086exX9dxX3x1561dxX14xX3x11088xX1xX7cxX18xX3xX30xX7cxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x11e24xX1xXb9xX18xX4dxX3xX18xX4dx134f5xX18xX4dxX3xXbxX1x14f71xX18xX3xX8fxXebxX50xX3xXc9x12eddxfe54xXexX3xX5bxX50xX6xX3xX59x17003xXdxX3xXddxX1x12681xX3xXddxX1xX58xX18xX6axX3xXexX1xX2axX4xX1xX3xXexX1x12dbaxX4xX6axX3xX8fxX31xXexX3xX8fxXf3xXf4xX4xX3xX18xX1xX6exX18xX4dxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1dxX50xX3xX5bxX50xX6xX18xX3xXexX4axXfcxX18xX4dxX3xXexX4ax10ef7xX18xX3xX4xX2axX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xXc9xX1dxX4xX3xX8fx16348xX3xX8fx1765dxX32xX3xX59xX31xX18xX1xX3xX7xX1dxX3xX18xX4dxX1xXdxX22xXbxX3xX8fx12318xXdxX3xX59xXb3xXdxX6axX3xXexXdx126f9xXbxX3xXex17e80xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX26xXdxX3xX30xX31xX32xX3xX4xX85xX6xX3xXccxX4dxXf3xX26xXdx1571bxX3x15b17xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX78xXdxX3xX5xX14xX59xX3xX7xX6xX4bxX3xX4xX1xX4bxX3xXexX73xX18xX1xX3xX1xX73xX18xX1xX3xX18xX162xXdxX3xXc6x181d6xXexX3xX5xX13bxX18x118b3x15dfdxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX4bxX30xX32xXaxX12xX0xXdxX59xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX5xX30xXbxX4xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax13d6fxXdxX30xXexX1xX18exX3xX2xX2x1187fxX66xXbx11dbdx1064cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX18exX3x13ff5xX61xX66xX1f9xXbxX1fcxX1fdxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX34xXdxX1c0xXc6xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX1c0xXc9xX18xX34xX18xX10xX1f0xX7xX34xX65xX65xX65xX207xX34xX2xX207xX63xX30xX2xX2xX61xX65xX54xX207xX65xXex12482xX1f9xX2xX207xX5xX66xX64xXbxX4xX1c0x174f8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xX30xX31xX32xXaxX3xX1f0xXdxX30xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1f9xX66xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX207xX61xX66xX1f9xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX4bxX30xX32xXaxX12xX0xXdxX59xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX5xX30xX59xXc6xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX1f0xXdxX30xXexX1xX18exX3xX2xX2xX1f9xX66xXbxX1fcxX1fdxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX18exX3xX23cxX207xX54xX1f9xXbxX1fcxX1fdxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX34xXdxX1c0xXc6xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX1c0xXc9xX18xX34xX18xX10xX1f0xX7xX34xX65xX65xX65xX207xX34xX2xX207xX63xX30xX65xX66xX61xX2xX55xX65xX23cxXexX55xX54xX207xX54xX5xX207xX64xXc6xX6xX4xX64xX1xX4bxX64xXc9xX4bxXdxX64xX30xX6xX18xX4dxX64xXc6xX4bxX64xX1xX1c0xX246xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xX30xX31xX32xXaxX3xX1f0xXdxX30xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1f9xX66xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX23cxX207xX54xX1f9xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX4bxX30xX32xXaxX12xX0xXdxX59xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX50xX59xXc6xX3xX30xX1xXdxX30xX10xX3xXdx14698xX10xX18xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX1f0xXdxX30xXexX1xX18exX3xX2xX65xX65xX66xXbxX1fcxX1fdxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX18exX3xX23cxX2xX1f9xXbxX1fcxX1fdxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX34xXdxX1c0xXc6xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX1c0xXc9xX18xX34xX18xX10xX1f0xX7xX34xX65xX65xX65xX207xX34xX2xX66xX54xX30xX65xX66xX61xX2xX66xX55xX2xXexX54xX55xX66xX54xX5xX63xX64xX65xX54x13d0cxX55xX66xXc6xX61xX30xX10xXc6xX63xX54xX65xXc6xX65xX23cxX63xX65xX54xX63xX1c0xX246xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xX30xX31xX32xXaxX3xX1f0xXdxX30xXexX1xX9xXaxX2xX65xX65xX66xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX23cxX2xX1f9xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX30xXdxXc9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX4axX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX50xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX64xX6xX18xX30xX64xXexX1xX50xX59xXc6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1058bx14b0fxX18xX401xX4bxX4dxX4axX6xXbxX1xXdxX4x17e1dxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xXc9xXb3xXdxX3xXc1xX78xX18xX4dxX3xXc6xX9dxX3xXc9xX14xX3xXccxX1xX7cxX18xX3xX30xX7cxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX4axX10xX401xX9xXaxX34xX4xX1xXdxX18xX1xX64xXexX4axXdxX34xXdxX18xX401xX4bxX4dxX4axX6xXbxX1xXdxX4xX64xXc6xX6xX4xX64xX1xX4bxX64xXc9xX4bxXdxX64xX30xX6xX18xX4dxX64xXc6xX4bxX64xXc9xX6xX64xX18xX1xX6xX18xX64xX30xX6xX18xX64xX1xX6xX64xXexXdxX18xX1xX34xX65xX207xX65xX54xX63xX63xX1c0xX1xXexX59xXaxX12xX0xXdxX59xX4dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX59xX10xX30xXdxX6xX34xX2xX65xX66xX34xX18xX10xX1f0xX7xX34xX65xX65xX65xX65xX34xX2xX65xX63xX30xX55xX2xX1f9xX207xX23cxX55xX61xXexX65xX54xX23cxX207xX5xX54xX64xX6xX18xX1xX64xX30xX6xXdxX64xX30xXdxX10xX18xX1c0xX246xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX5xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX7xXexX4axX4bxX18xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4a0xX4a1xX18xX401xX4bxX4dxX4axX6xXbxX1xXdxX4xX4acxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xXc9xXb3xXdxX3xXc1xX78xX18xX4dxX3xXc6xX9dxX3xXc9xX14xX3xXccxX1xX7cxX18xX3xX30xX7cxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX4axX10xX401xX9xXaxX34xX4xX1xXdxX18xX1xX64xXexX4axXdxX34xXdxX18xX401xX4bxX4dxX4axX6xXbxX1xXdxX4xX64xXc6xX6xX4xX64xX1xX4bxX64xXc9xX4bxXdxX64xX30xX6xX18xX4dxX64xXc6xX4bxX64xXc9xX6xX64xX18xX1xX6xX18xX64xX30xX6xX18xX64xX1xX6xX64xXexXdxX18xX1xX34xX65xX207xX65xX54xX63xX63xX1c0xX1xXexX59xXaxX12xX4a0xX4a1xX18xX401xX4bxX4dxX4axX6xXbxX1xXdxX4xX4acxX3xX29xX2axX4xX3xX13xX2exX3xXc9xXb3xXdxX3xXc1xX78xX18xX4dxX3xXc6xX9dxX3xXc9xX14xX3xXccxX1xX7cxX18xX3xX30xX7cxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX4axX4bxX18xX4dxX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX34xX50xX5xX12xX0xX30xXdxXc9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX34xX30xXdxXc9xX12xX0xX34xX30xXdxXc9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a88xX50xXexX1xX4bxX4axXaxX12x15502xX1c0x16a94xX0xX34xXbxX12
P.V