Đoàn Cục Thi đua - Khen thưởng Lào tham quan nông thôn mới Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 6/7, Đoàn Công tác Cục Thi đua - khen thưởng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đi tham quan các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại huyện Cẩm Xuyên và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
6c70x7ffcxc449xc23ex99cbxc071x93bex6e5bxdcb4xX7x73bdx7988x8cd4xd476xe19dx7e88xX5x7fbexXax9ffaxd10dxe47dxbd74xbb34xX3xb7efxefd7xX4xX3xXcxX1xXdxX3xb8cbxd42exX6xX3xf2dcxX3xc3f2xX1xX10xX16xX3xXexX1xa034xa553xX16xeaf3xX3xd74axX15xX14xX3xXexX1xX6xac5dxX3xdab3xX21xX6xX16xX3xX16xc01axX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xa25axXdxX3xe94fxX15xX3xXcxaa80xX16xX1xX0xb6fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xbc9dxXaxX12x81dfxX30xX15xe863xX3xd174xX56xa2b1xdfddxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX41xX16xX30xX3xXexa05dxX4xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3x8f7bxX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX18xa2c1xX16xX30xX3xX1xf088xX6xX3xX68xa229xX16xX3xX4xX1xc377xX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xX32xX15xX14xX3xX20xXdxX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX4xX80xX4xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxf1c3xX3xX91xXdxd49fxX21xX3xX39x6f82xX21xX73xX3xc774xX2dxb76exX16xX3xX39xXe6xX21xX3xXexd544xXdxX3xX1xX21xX6exe69bxX16xX3xX18xe7b4xX39xX3x7197xX21xX6ex804exX16xX3xXeaxX15xX3x8f14xcd14xX3xXbxX1xc0c8xX16xX3xX20xX10fxX21xX3xX20xXf4xXexX3xX4xX1xX21xXfexX16xX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xX2exX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX4exX15xX3x8131xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xd28cxcf54xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd54axX14xX68xX6exX3xXbxX18xX10xX16xXexX10xe0d4xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxaec6xXdxX68xXexX1xc872xX3xX70xX2xc8e5xXbxX10ax77a3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX186xX3x89d6xX2xa06cxXbxX10axX18dxXaxX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX147x79c5xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX147xXeaxX16xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2x6c9ax83a8xX70xX56xX2xX199xX70xX68xX70xX1bcxX199xb14cxX70xX18axX197xXexX70x95d9xX2xX18axX1ccxX5xX199xX147xe64fxXbxX30x724cxX162xX9xX2xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX20x9850xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXexX1xX41xX16xX3x7b5cxX104xX16xX3xXdex8018xX73xX3xX10axX10bxX3xX18xXfexX39xX3xX270xX104xX16xX147xX147xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xXcxXf4xXdxX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xX18xXfexX39xX3xX101xX21xX6exX104xX16xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX246xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXexX1xX41xX16xX3xX270xX104xX16xX3xXdexX275xX73xX3xX10axX10bxX3xX18xXfexX39xX3xX270xX104xX16xX147xX3xXcxXf4xXdxX3xX20xXacxX6exX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX2dx6fabxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7c43xX3xXeaxd376xX3xX3bxX21xX6exX3xX1xX14xXf4xX4xX1xX3xX20xX2dxXecxX16xX30xX3xX30xXdxX6xX14xX3xXexX1xX41xX16xX30xX3xX30x9dcaxX16xX3xXeaxX4bxXdxX3xX1xX15xX16xX30xX3xX162xX15xX14xX3xX10axX6xX16xX1xX73xX3xXexX1xd6e5xX39xX3xX1xX14xX6xX3xX1a8xX104xX16xX3xX20xX2dxXecxX16xX30xX18dxX3xX91xXdxX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxX39xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xXeaxXdxXfaxX4xX3xX5xX15xX39xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX18dxX3xX91xXdxX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxX39xX3xX10axXacxX6exX3xX68xd920xX16xX30xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exX3xXbxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX68xXexX1xX186xX3xX70xX2xX18axXbxX10axX18dxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX10axX18dxXaxX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX147xX1a8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX147xXeaxX16xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2xX1bbxX1bcxX70xX56xX2xX199xX70xX68xX70xX1bcxX199xX197xX199xX2xX2xXexX70xX72xX18axX70xX18axX5xX199xX147xX1d3xXbxX30xX1d6xX162xX9xX70xX1ccxX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX147xX147xX147xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX3xX30xXdxX6xX3xX20xcc24xX16xX1xX3xX41xX16xX30xX3xX6bxX30xX21xX6exb18fxX16xX3xX13x9f11xX4xX3xXcxde91xX73xX3xXexX1xX41xX16xX3xX270xX104xX16xX3xXdexX275xX73xX3xX10axX10bxX3xX18xXfexX39xX3xX270xX104xX16xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xb8d5xX16xX30xX3xXexX4bexX39xX3xX1xXdxXe2xX21xX3xXexX1xX104xX39xX3xXeaxX30fxX3xX4xX1xb0e2xX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1x75c0xX3xXexX162xX303xX3xXbxX1xX80xXexX3xXexX162xXdxXe2xX16xX3xX7xX345xX16xX3xX10axX21xX10fxXexX73xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX6bxXcxXdexX3xX4xXb1xX6xX3xX20x7929xX6xX3xXbxX1xX2dx9169xX16xX30xX73xX3xX16xX1xX10fxXexX3xX5xX15xX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1xX528xX3xXexX162xX303xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX20xX2dxXecxX16xX30xX3xX30xXdxX6xX14xX3xXexX1xX41xX16xX30xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX73xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX73xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXeaxX15xX3xX16xX1x7ae9xX16xX30xX3xXeaxX10fxX16xX3xX20xX30fxX3xX91xX1x97d8xX3xX91xX1xb34bxX16xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX6bxXcxXdexX3xX1xXdxXfaxX16xX3xX16xX6xX6exX3xX4xX507xX16xX30xX3xX16xX1xX2dxX3xX4xX1xXb1xX3xXexX162xX2dxX55bxX16xX30xX73xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xXbxX1xX80xXexX3xXexX162xXdxXe2xX16xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xXexX1xXecxXdxX3xX30xXdxX6xX16xX3xXexX4bxXdxX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xXcxXf4xXdxX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX4exX15xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXeaxX15xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX3xXexXf4xXdxX3xXexX1xX41xX16xX3xX4exX15xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXeaxX15xX3xX91xX1xX21xX3xXcxX162xX21xX16xX30xX3xXexXacxX39xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xa70bxX55bxX16xX73xX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX4exX15xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exX3xXbxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX68xXexX1xX186xX3xX70xX2xX18axXbxX10axX18dxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX10axX18dxXaxX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX147xX1a8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX147xXeaxX16xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2xX1bbxX1bcxX70xX56xX2xX199xX70xX68xX70xX1bcxX199xX197xX199xX18axX1ccxXexX18axX1ccxX199xX197xX72xX5xX199xX147xX1d3xXbxX30xX1d6xX162xX9xX18axX18axX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX20xX246xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXexX1xX41xX16xX3xX4exX15xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX73xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xX4exXdxXfaxX16xX3xXexXf4xXdxX73xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX3xX20xX10bxX3xX4xX55bxX3xX1a8xX345xX16xX3xX20xXf4xXexX3xX4xX80xX4xX3xXexXdxX104xX21xX3xX4xX1xX51exX3xX10axX10bxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX147xX3xcc95xX21xX6xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX39xX41xX3xX1xX4bexX16xX1xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX73xX3xX20xX10bxX3xX10axX21xX10fxXexX3xX1xXdxXfaxX16xX3xX16xX1xXdxX30fxX21xX3xX91xX1xX21xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX4xX5dcxX3xXexX1xX21xX3xX16xX1xf32dxXbxX3xX4xX6xX14xX73xX3xXexa64cxX3xX2xX199xX199xX3xX20xX246xX16xX3xX2xX18axX199xX3xXexX162xXdxXfaxX21xX3xX20xadc0xX16xX30xX56xX16xX5e0xX39xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xXcxX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX39xX41xX3xX1xX4bexX16xX1xX3xXcx946fxX3xXexX2dxX3xXeaxX10fxX16xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xXeaxX6xX6exX3xXeax6ccdxX16xX73xX3xX7xX345xX16xX3xX10axX21xX10fxXexX3xX16xX41xX16xX30xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxXbxX3xX1xX5cfxX21xX3xX4xX55bxX3xXeaxX15xX3xX20xXdxXe2xX39xX3xX30xXdxX6xX14xX3xX68xX555xX4xX1xX3xX39xXa3xXexX3xX4x6e57xX6xX73xX3xX4xX41xX16xX30xX3xX7xX2exX3xXexX1xX41xX16xX30xX3xX39xXdxX16xX1xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX3xXexXf4xXdxX3xXcxX162xX21xX16xX30xX3xXexXacxX39xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX10axX10bxX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX80xX16xX1xX3xX30xXdxX80xX3xX4xX6xX14xX3xX1xXdxXfaxX21xX3xX3bxX21xX345xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX80xX4xX3xX39xX41xX3xX1xX4bexX16xX1xX3xX20xX10bxX3xX30xX5dcxXbxX3xXbxX1xf38bxX16xX3xX30xXdxc5c0xXbxX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xXexXdxX246xXbxX3xX4xX8c0xX16xX3xX4xX80xX4xX3xXexXdxX246xX16xX3xX1a8xXa3xX3xX91xX1xX14xX6xX3xX1xe15axX4xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xX7xX345xX16xX3xX10axX21xX10fxXexX3xXeaxX15xX3xX30xXdxX345xXdxX3xX3bxX21xX6exX246xXexX3xX10axX95exX3xX5xX4d2xX3xX91xX555xXbxX3xXexX1xXecxXdxX3xX1xX8dexX3xX7xX55bxX3xXexX1xXb1xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xX91xX1xXdxX3xX20xX246xX16xX3xX30xXdxX6xX14xX3xX68xX555xX4xX1xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xdbebxX4bxXdxX3xX16xX1xX5cfxX16xX30xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX38dxX21xX3xX39xX15xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX3xX20xXf4xXexX3xX20xX2dxX303xX4xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xXexX1xXecxXdxX3xX30xXdxX6xX16xX3xX3bxX21xX6xX73xX3xX20xc417xX4xX3xX1a8xXdxXfaxXexX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xX3bxX21xX80xX3xXexX162xX4bexX16xX1xX3xX5xX10bxX16xX1xX3xX20xXf4xX14xX73xX3xX4xX1x73fcxX3xX20xXf4xX14xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX6bxXcxXdexX3xX20xX10bxX3xX4xX5dcxX3xX16xX1xXdxX30fxX21xX3xX4xX80xX4xX1xX3xX5xX15xX39xX3xX1xX6xX6exX73xX3xX7xX80xX16xX30xX3xXexXf4xX14xX3xX20xX2dxX6xX3xX5xXf4xXdxX3xX1xXdxXfaxX21xX3xX3bxX21xX345xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX4xX15xX16xX30xX3xX10fxX16xX3xXexX2dxX303xX16xX30xX3xX1xX55bxX16xX3xX1a8xX2exXdxX3xX4xX55bxX3xX7xX2exX3xX1xXf4xX3xXexX9d7xX16xX30xX3xX91xX1xX6xX16xX30xX3xXexX162xX6xX16xX30xX73xX3xX20xXecxXdxX3xX7xX927xX16xX30xX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xX20xX2dxX303xX4xX3xX16xXacxX16xX30xX3xX5xX104xX16xX3xX162xc6d6xX3xX16xb144xXexX3xX10axX4cexX16xX30xX3xX20xX80xX16xX30xX3xX5xX15xX3xX20xX55bxX16xX3xXeaxX555xX3xX20xX2dxX303xX4xX3xX4xX1xXa03xX16xX3xX5xX15xX39xX3xX20xXdxXe2xX39xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX10axX10bxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xXexXadbxX16xX1xX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX147xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX162xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX104xX16xX3xX3bxX21xX6xX16xX186xX0xX56xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24xXexX1xX21xX39xX1a8xX24xX6xX16xX68xX24xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX6xX73xX3xX91xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xXeaxX4bxXdxX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX1a8xXf4xX16xX3xX32xX15xX14xXaxX3xX1xX162xX10xae63xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX16xX1xX24xXexX162xXdxX56xX1xX6xX24xXexXdxX16xX1xX24xX4xX1xXdxX6xX24xX7xX10xX24xX4xX14xX16xX30xX24xXexX6xX4xX24xXexX1xXdxX24xX68xX21xX6xX24xX91xX1xX10xX16xX24xXexX1xX21xX14xX16xX30xX24xXeaxX14xXdxX24xX16xX21xX14xX4xX24xX1a8xX6xX16xX24xX5xX6xX14xX56xX2xX72xX18axX1c6xX72xX70xX147xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX39xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1bcxX199xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2xX1bbxX1bcxX70xX56xX2xX199xX18axX68xX18axX2xX72xX2xX1c6xX197xX18axXexX18axX1bbxX72xX2xX1bcxX5xX199xX147xX1d3xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXeaxX12xX0xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX6xX73xX3xX91xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xXeaxX4bxXdxX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX1a8xXf4xX16xX3xX32xX15xX14xXaxX3xX1xX162xX10xXc7cxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX16xX1xX24xXexX162xXdxX56xX1xX6xX24xXexXdxX16xX1xX24xX4xX1xXdxX6xX24xX7xX10xX24xX4xX14xX16xX30xX24xXexX6xX4xX24xXexX1xXdxX24xX68xX21xX6xX24xX91xX1xX10xX16xX24xXexX1xX21xX14xX16xX30xX24xXeaxX14xXdxX24xX16xX21xX14xX4xX24xX1a8xX6xX16xX24xX5xX6xX14xX56xX2xX72xX18axX1c6xX72xX70xX147xX1xXexX39xXaxX12xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX6xX73xX3xX91xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xXeaxX4bxXdxX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX1a8xXf4xX16xX3xX32xX15xX14xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX18xX1xXdxX30fxX21xX3xX18axX56xX72xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xf1dexX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX13exXcxX13xX26xXcxX146xX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX18xX4exd6f2xX18xX6bxXea9xX3xX32xX15xX14xX3xX68xX14xX3xX20xX8dexX16xX30xX3xX4xX1xX51exX3xXea9xXdxX6xX3xX32xX14xX3xX18xX1xXdxX6xX3xXa74xX6xX3xX24xX3xX18xX19xX4xX3xXexX162xX2dxX2exX16xX30xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX13xX26xXcxX3xX5xX15xX39xX3xXexX162xX2dxX2exX16xX30xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX10bxX3xX4xX5dcxX3xX1a8xX21xX90exXdxX3xXexX162xX6xX14xX3xX20xX90exXdxX73xX3xX1xXa03xX4xX3xXexX8c0xXbxX3xX91xXdxX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxX39xX3xXexXf4xXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX147xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXeaxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX21xX5xX12xX0xX68xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX162xXaxX12xX0xX56xX68xXdxXeaxX12xX0xX56xX68xXdxXeaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9bdfxX21xXexX1xX14xX162xXaxX12xX32xX14xX16xX30xX3xX4ex91a3xX16xX30xX3xe38dxXdxX6xX16xX30xX0xX56xXbxX12
Long Hùng Giang