Đoàn Cục Thi đua - Khen thưởng Lào tham quan nông thôn mới Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 6/7, Đoàn Công tác Cục Thi đua - khen thưởng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đi tham quan các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại huyện Cẩm Xuyên và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
9d6fx1717ex11049xe7eax10cfex11448xfe3bx14779x11d61xX7x12f3dxbdb1x14d8ex1284dxed27xc70cxX5xca00xXax12736xe8c9xce0ex9e4fxd211xX3xe1f6x12ec6xX4xX3xXcxX1xXdxX3x12506xf73dxX6xX3xf3f2xX3x15d79xX1xX10xX16xX3xXexX1xc343xae40xX16x10c44xX3x1728fxX15xX14xX3xXexX1xX6xb0efxX3x1498bxX21xX6xX16xX3xX16x16a2exX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xed7bxXdxX3xfa13xX15xX3xXcxa49exX16xX1xX0x14b4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xaee4xXaxX12x16b8axX30xX15x1549exX3xf7ffxX56x1636bx14441xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX41xX16xX30xX3xXex118caxX4xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3x15490xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX18x11eaaxX16xX30xX3xX1xc98cxX6xX3xX68xb669xX16xX3xX4xX1x142dcxX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xX32xX15xX14xX3xX20xXdxX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX4xX80xX4xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxc9e8xX3xX91xXdxcb41xX21xX3xX39xec4axX21xX73xX3x12e75xX2dxd464xX16xX3xX39xXe6xX21xX3xXex1196dxXdxX3xX1xX21xX6exc23cxX16xX3xX18x162bexX39xX3xe30cxX21xX6exde99xX16xX3xXeaxX15xX3x10f58x10dc1xX3xXbxX1xa5fexX16xX3xX20xX10fxX21xX3xX20xXf4xXexX3xX4xX1xX21xXfexX16xX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xX2exX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX4exX15xX3x16760xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1x1635dxcdcdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1495cxX14xX68xX6exX3xXbxX18xX10xX16xXexX10x16aadxXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax10b53xXdxX68xXexX1x11d28xX3xX70xX2x1555bxXbxX10axaebbxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX186xX3x11e23xX2x14546xXbxX10axX18dxXaxX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX147x16fa2xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX147xXeaxX16xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2x17680x12427xX70xX56xX2xX199xX70xX68xX70xX1bcxX199x12024xX70xX18axX197xXexX70xacb6xX2xX18axX1ccxX5xX199xX147x1245fxXbxX30x15262xX162xX9xX2xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX20x167d9xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXexX1xX41xX16xX3x1618bxX104xX16xX3xXdex125d1xX73xX3xX10axX10bxX3xX18xXfexX39xX3xX270xX104xX16xX147xX147xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xXcxXf4xXdxX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xX18xXfexX39xX3xX101xX21xX6exX104xX16xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX246xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXexX1xX41xX16xX3xX270xX104xX16xX3xXdexX275xX73xX3xX10axX10bxX3xX18xXfexX39xX3xX270xX104xX16xX147xX3xXcxXf4xXdxX3xX20xXacxX6exX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX2dxe57bxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x145b3xX3xXeaxd64axX3xX3bxX21xX6exX3xX1xX14xXf4xX4xX1xX3xX20xX2dxXecxX16xX30xX3xX30xXdxX6xX14xX3xXexX1xX41xX16xX30xX3xX30x142a4xX16xX3xXeaxX4bxXdxX3xX1xX15xX16xX30xX3xX162xX15xX14xX3xX10axX6xX16xX1xX73xX3xXexX1x1469cxX39xX3xX1xX14xX6xX3xX1a8xX104xX16xX3xX20xX2dxXecxX16xX30xX18dxX3xX91xXdxX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxX39xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xXeaxXdxXfaxX4xX3xX5xX15xX39xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX18dxX3xX91xXdxX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxX39xX3xX10axXacxX6exX3xX68xe589xX16xX30xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exX3xXbxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX68xXexX1xX186xX3xX70xX2xX18axXbxX10axX18dxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX10axX18dxXaxX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX147xX1a8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX147xXeaxX16xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2xX1bbxX1bcxX70xX56xX2xX199xX70xX68xX70xX1bcxX199xX197xX199xX2xX2xXexX70xX72xX18axX70xX18axX5xX199xX147xX1d3xXbxX30xX1d6xX162xX9xX70xX1ccxX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX147xX147xX147xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX3xX30xXdxX6xX3xX20xf2afxX16xX1xX3xX41xX16xX30xX3xX6bxX30xX21xX6ex11890xX16xX3xX13x11cb8xX4xX3xXcx16330xX73xX3xXexX1xX41xX16xX3xX270xX104xX16xX3xXdexX275xX73xX3xX10axX10bxX3xX18xXfexX39xX3xX270xX104xX16xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xd40dxX16xX30xX3xXexX4bexX39xX3xX1xXdxXe2xX21xX3xXexX1xX104xX39xX3xXeaxX30fxX3xX4xX1x15a17xX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1xcb55xX3xXexX162xX303xX3xXbxX1xX80xXexX3xXexX162xXdxXe2xX16xX3xX7xX345xX16xX3xX10axX21xX10fxXexX73xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX6bxXcxXdexX3xX4xXb1xX6xX3xX20xaa28xX6xX3xXbxX1xX2dxbd2exX16xX30xX73xX3xX16xX1xX10fxXexX3xX5xX15xX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1xX528xX3xXexX162xX303xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX20xX2dxXecxX16xX30xX3xX30xXdxX6xX14xX3xXexX1xX41xX16xX30xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX73xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX73xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXeaxX15xX3xX16xX1xa94bxX16xX30xX3xXeaxX10fxX16xX3xX20xX30fxX3xX91xX1xebafxX3xX91xX1xfbcfxX16xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX6bxXcxXdexX3xX1xXdxXfaxX16xX3xX16xX6xX6exX3xX4xX507xX16xX30xX3xX16xX1xX2dxX3xX4xX1xXb1xX3xXexX162xX2dxX55bxX16xX30xX73xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xXbxX1xX80xXexX3xXexX162xXdxXe2xX16xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xXexX1xXecxXdxX3xX30xXdxX6xX16xX3xXexX4bxXdxX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xXcxXf4xXdxX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX4exX15xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXeaxX15xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX3xXexXf4xXdxX3xXexX1xX41xX16xX3xX4exX15xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXeaxX15xX3xX91xX1xX21xX3xXcxX162xX21xX16xX30xX3xXexXacxX39xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3x11a3exX55bxX16xX73xX3xX1xX21xX6exXfaxX16xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX4exX15xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exX3xXbxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX10xX16xXexX10xX162xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX181xXdxX68xXexX1xX186xX3xX70xX2xX18axXbxX10axX18dxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX10axX18dxXaxX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX147xX1a8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX147xXeaxX16xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2xX1bbxX1bcxX70xX56xX2xX199xX70xX68xX70xX1bcxX199xX197xX199xX18axX1ccxXexX18axX1ccxX199xX197xX72xX5xX199xX147xX1d3xXbxX30xX1d6xX162xX9xX18axX18axX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX20xX246xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX91xX1xX21xX3xX68xXacxX16xX3xX4xX2dxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xXexX1xX41xX16xX3xX4exX15xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX73xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xX4exXdxXfaxX16xX3xXexXf4xXdxX73xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX3xX20xX10bxX3xX4xX55bxX3xX1a8xX345xX16xX3xX20xXf4xXexX3xX4xX80xX4xX3xXexXdxX104xX21xX3xX4xX1xX51exX3xX10axX10bxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX147xX3x10729xX21xX6xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX39xX41xX3xX1xX4bexX16xX1xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX39xXe6xX21xX73xX3xX20xX10bxX3xX10axX21xX10fxXexX3xX1xXdxXfaxX16xX3xX16xX1xXdxX30fxX21xX3xX91xX1xX21xX3xXeaxX2dxXecxX16xX3xX4xX5dcxX3xXexX1xX21xX3xX16xX1x163c3xXbxX3xX4xX6xX14xX73xX3xXexf08exX3xX2xX199xX199xX3xX20xX246xX16xX3xX2xX18axX199xX3xXexX162xXdxXfaxX21xX3xX20xcd53xX16xX30xX56xX16xX5e0xX39xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xXcxX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX39xX41xX3xX1xX4bexX16xX1xX3xXcx10189xX3xXexX2dxX3xXeaxX10fxX16xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX7xX80xX4xX1xX3xXeaxX6xX6exX3xXeax146caxX16xX73xX3xX7xX345xX16xX3xX10axX21xX10fxXexX3xX16xX41xX16xX30xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxXbxX3xX1xX5cfxX21xX3xX4xX55bxX3xXeaxX15xX3xX20xXdxXe2xX39xX3xX30xXdxX6xX14xX3xX68xX555xX4xX1xX3xX39xXa3xXexX3xX4x16c0bxX6xX73xX3xX4xX41xX16xX30xX3xX7xX2exX3xXexX1xX41xX16xX30xX3xX39xXdxX16xX1xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX3xXexXf4xXdxX3xXcxX162xX21xX16xX30xX3xXexXacxX39xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX51exX16xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX10axX10bxX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX80xX16xX1xX3xX30xXdxX80xX3xX4xX6xX14xX3xX1xXdxXfaxX21xX3xX3bxX21xX345xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX80xX4xX3xX39xX41xX3xX1xX4bexX16xX1xX3xX20xX10bxX3xX30xX5dcxXbxX3xXbxX1xfd57xX16xX3xX30xXdx16d37xXbxX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xXexXdxX246xXbxX3xX4xX8c0xX16xX3xX4xX80xX4xX3xXexXdxX246xX16xX3xX1a8xXa3xX3xX91xX1xX14xX6xX3xX1x124a4xX4xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xX7xX345xX16xX3xX10axX21xX10fxXexX3xXeaxX15xX3xX30xXdxX345xXdxX3xX3bxX21xX6exX246xXexX3xX10axX95exX3xX5xX4d2xX3xX91xX555xXbxX3xXexX1xXecxXdxX3xX1xX8dexX3xX7xX55bxX3xXexX1xXb1xX3xXexX19xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xX91xX1xXdxX3xX20xX246xX16xX3xX30xXdxX6xX14xX3xX68xX555xX4xX1xX147xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX14xX68xX6exXaxX12xaed6xX4bxXdxX3xX16xX1xX5cfxX16xX30xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX38dxX21xX3xX39xX15xX3xX10axX10bxX3xXcxX2dxX303xX16xX30xX3xX6d1xX55bxX16xX3xX20xXf4xXexX3xX20xX2dxX303xX4xX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xXexX1xXecxXdxX3xX30xXdxX6xX16xX3xX3bxX21xX6xX73xX3xX20x13ba5xX4xX3xX1a8xXdxXfaxXexX3xXexX162xX14xX16xX30xX3xX3bxX21xX80xX3xXexX162xX4bexX16xX1xX3xX5xX10bxX16xX1xX3xX20xXf4xX14xX73xX3xX4xX1xb12dxX3xX20xXf4xX14xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX6bxXcxXdexX3xX20xX10bxX3xX4xX5dcxX3xX16xX1xXdxX30fxX21xX3xX4xX80xX4xX1xX3xX5xX15xX39xX3xX1xX6xX6exX73xX3xX7xX80xX16xX30xX3xXexXf4xX14xX3xX20xX2dxX6xX3xX5xXf4xXdxX3xX1xXdxXfaxX21xX3xX3bxX21xX345xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX4xX15xX16xX30xX3xX10fxX16xX3xXexX2dxX303xX16xX30xX3xX1xX55bxX16xX3xX1a8xX2exXdxX3xX4xX55bxX3xX7xX2exX3xX1xXf4xX3xXexX9d7xX16xX30xX3xX91xX1xX6xX16xX30xX3xXexX162xX6xX16xX30xX73xX3xX20xXecxXdxX3xX7xX927xX16xX30xX3xX16xX1xXacxX16xX3xX68xXacxX16xX3xX20xX2dxX303xX4xX3xX16xXacxX16xX30xX3xX5xX104xX16xX3xX162xa96fxX3xX16x15d16xXexX3xX10axX4cexX16xX30xX3xX20xX80xX16xX30xX3xX5xX15xX3xX20xX55bxX16xX3xXeaxX555xX3xX20xX2dxX303xX4xX3xX4xX1xXa03xX16xX3xX5xX15xX39xX3xX20xXdxXe2xX39xX3xX10axXacxX6exX3xX68xX38dxX16xX30xX3xX10axX10bxX3xX6bxXcxXdexX3xX91xXdxXe2xX21xX3xX39xXe6xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xXexXadbxX16xX1xX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX147xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX162xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX104xX16xX3xX3bxX21xX6xX16xX186xX0xX56xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24xXexX1xX21xX39xX1a8xX24xX6xX16xX68xX24xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX6xX73xX3xX91xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xXeaxX4bxXdxX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX1a8xXf4xX16xX3xX32xX15xX14xXaxX3xX1xX162xX10xc6fexX9xXaxX56xX4xX1xXdxX16xX1xX24xXexX162xXdxX56xX1xX6xX24xXexXdxX16xX1xX24xX4xX1xXdxX6xX24xX7xX10xX24xX4xX14xX16xX30xX24xXexX6xX4xX24xXexX1xXdxX24xX68xX21xX6xX24xX91xX1xX10xX16xX24xXexX1xX21xX14xX16xX30xX24xXeaxX14xXdxX24xX16xX21xX14xX4xX24xX1a8xX6xX16xX24xX5xX6xX14xX56xX2xX72xX18axX1c6xX72xX70xX147xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX30xX3xX7xX162xX4xX9xXaxX56xX39xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1bcxX199xX56xX16xX10xX181xX7xX56xX2xX1bbxX1bcxX70xX56xX2xX199xX18axX68xX18axX2xX72xX2xX1c6xX197xX18axXexX18axX1bbxX72xX2xX1bcxX5xX199xX147xX1d3xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX32xX15xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX3bxX21xX6xX16xX3xX16xX41xX16xX30xX3xXexX1xX41xX16xX3xX39xX4bxXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXeaxX12xX0xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX6xX73xX3xX91xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xXeaxX4bxXdxX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX1a8xXf4xX16xX3xX32xX15xX14xXaxX3xX1xX162xX10xXc7cxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX16xX1xX24xXexX162xXdxX56xX1xX6xX24xXexXdxX16xX1xX24xX4xX1xXdxX6xX24xX7xX10xX24xX4xX14xX16xX30xX24xXexX6xX4xX24xXexX1xXdxX24xX68xX21xX6xX24xX91xX1xX10xX16xX24xXexX1xX21xX14xX16xX30xX24xXeaxX14xXdxX24xX16xX21xX14xX4xX24xX1a8xX6xX16xX24xX5xX6xX14xX56xX2xX72xX18axX1c6xX72xX70xX147xX1xXexX39xXaxX12xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX30cxX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xXexX1xXdxX3xX20xX21xX6xX73xX3xX91xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xXeaxX4bxXdxX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX1a8xXf4xX16xX3xX32xX15xX14xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX162xX14xX16xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX18xX1xXdxX30fxX21xX3xX18axX56xX72xX73xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX4xX41xX16xX30xX3xXexX80xX4xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX20xX21xX6xX3xd398xX3xX26xX1xX10xX16xX3xXexX1xX2dxX2exX16xX30xX3xX13exXcxX13xX26xXcxX146xX3xX16xX2dxX4bxX4xX3xX18xX4exb7cdxX18xX6bxXea9xX3xX32xX15xX14xX3xX68xX14xX3xX20xX8dexX16xX30xX3xX4xX1xX51exX3xXea9xXdxX6xX3xX32xX14xX3xX18xX1xXdxX6xX3xXa74xX6xX3xX24xX3xX18xX19xX4xX3xXexX162xX2dxX2exX16xX30xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX13xX26xXcxX3xX5xX15xX39xX3xXexX162xX2dxX2exX16xX30xX3xX20xX14xX15xX16xX3xX20xX10bxX3xX4xX5dcxX3xX1a8xX21xX90exXdxX3xXexX162xX6xX14xX3xX20xX90exXdxX73xX3xX1xXa03xX4xX3xXexX8c0xXbxX3xX91xXdxX16xX1xX3xX16xX30xX1xXdxXfaxX39xX3xXexXf4xXdxX3xX4exX15xX3xXcxX52xX16xX1xX147xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXeaxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX21xX5xX12xX0xX68xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX162xXaxX12xX0xX56xX68xXdxXeaxX12xX0xX56xX68xXdxXeaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1081axX21xXexX1xX14xX162xXaxX12xX32xX14xX16xX30xX3xX4exeab4xX16xX30xX3xbad3xXdxX6xX16xX30xX0xX56xXbxX12
Long Hùng Giang