Hà Tĩnh thưởng 1,5 tỷ đồng 3 xã đạt chuẩn NTM đợt II/2018
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt II năm 2018.
85ffx1040dx8c67x107d5xc336xdef2x106f2xbd8axd396xX7x10ed2xb2dexaa2exc7c9x10901x1112cxX5xd75cxXax10949x1125ex94d6xX3xXcx9361x9923xX1xX3xXexX1x10200xab01xX18x8e63xX3xX2x88d6xd552xX3xXex985fxX3x106e4x10bb0xX18xX20xX3xac2fxX3xdcf1xbc2cxX3xX29xd352xXexX3xX4xX1x107b8xa6c4xX18xX3x8715xXcxfff9xX3xX29x1122bxXexX3x106adxX45xc8bbxeb7cx111a8xX2x9561xX0xX47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xbe2fxXaxX12xaed8xc7e9xX3dxdb51xX3xXexd099xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xea65xb0bexX6xX3xf403xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3x10d26xX39x9dc4xefd4xXexX3xX29x8a7axX18xX1xX3xX7x10ca5xX3xX2exX48xX49xc631xX47xX81xb0a4xd789xX62xX63xX3dxX65xX3xX74xc7ecxX3xX74xXdxa8afxX4xX3xX4xb19bxX18xX20xX3xX18xX1xeca2xX18xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xffb4xf333xXdxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX3xX18xb202xXc5xX3xX48xX49xX2xX4bxdc0dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xbf96xX5fxX83xX3xXbxa3c3xX10xX18xXexX10x9659xXaxX12xX0xXdxXc5xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX18xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXax106b6xXdxX5fxXexX1xd5aaxX3xX92xX2xX24xXbxX30xbeb2xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX117xX3xaed0xX2xX49xXbxX30xX11exXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX47xX47xXdxXd8xX78xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd8xX74xX18xX47xX18xX10xX112xX7xX47xX2xX4bxX128xX128xX47xX2xX2exX24xX5fxX49xX2xX2xX2xX2xX2xX4bxXexX4bx8953xX24xX5xX24xX96xX6xX96xX49xX92xX162xX162xXd8xceffxXbxX20xa1ffxXf3xX9xX162xX162xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxXe9xX18xXaxX12xX3dxX1xX14xX3xX74xXd1xX18xX3xX1xb3eexX6xX3xXexX1xXa5xX18xX3xf6cdxX1xb89bxX3xX81xX39xeeebxX23xX3xX30xX31xX3xd687xX39xf756xX18xX3xX13x10915xXdxX3xd8caxX3dxX20xX1xXdxX3xX1f0xX39xX1f2xX18x9059xX3xX29xX1dxX42xX4xX3xX29xf386xX39xX3xXexX1dxX3xda74xX1xX6xX18xX20xX3xXexXf3xX6xX18xX20xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xXe9xX5fxX83xXaxX12xXcxX1xX10xXe9xX3xX29xX1dcxX23xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX23xX3xX20xX2axXc5xX117xX3xXeexX1dx10650xX18xX20xX3x9951xXdxa561xX18xX23xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xX13xX1f6xXdxX3xX74xX14xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xXcxXf3xX1dx10286xX18xX20xX3xX1f9xX1xX39xX83xXa1xX18xX3xX3dxX20xX1xXdxX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX203xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xXe9xX5fxX83xX3xXbxXeexX10xX18xXexX10xXf3xXaxX12xX0xXdxXc5xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX18xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX112xXdxX5fxXexX1xX117xX3xX92xX2xX24xXbxX30xX11exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX117xX3xX128xX2xX49xXbxX30xX11exXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX47xX47xXdxXd8xX78xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd8xX74xX18xX47xX18xX10xX112xX7xX47xX2xX4bxX128xX128xX47xX2xX2exX24xX5fxX49xX2xX2xX2xX48xX49xX128xXexX128xX24xb85exX2xX5xX2xX49xX96xX6xX96xX2xX49xX162xX4bxXd8xX16exXbxX20xX171xXf3xX9xX4bxX2xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxXe9xX18xXaxX12x8b65xX1xX39xX3xX5fxX1f2xX18xX3xX4xX1dxX3xX3dxXcxX3fxX3xX211xXdxb1e7xX39xX3xXc5xdaeexX39xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXcxXf3xX1dxX284xX18xX20xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX23xX3xX30xX31xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xXcxXf3xX1dxX284xX18xX20xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xXe9xX5fxX83xXaxX12xXcxXf3xed6axX4xX1xX3xX7xX8dxX3xXexXdxX9dxX18xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xXexX75xX3xX18xX20xX39xX2axX18xX3xX74xX8dxX18xX3xXeexX1xX1dxX266xX18xX20xX3xXexXf3xf17fxX18xX1xX3xX3fxXcxX81xX26axX3xX30xX1f2xX83xX3xX5fxf349xX18xX20xX3xX3dxXcxX3fxX3xX4xc401xX6xX3xXexX68xX18xX1xX3xX29xX3a7xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX4xX26cxX4xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xXd8xX3xXcxX1xX10xXe9xX3xX29xX1dcxX23xX3xXeexX1dxX266xX18xX20xX3xX26axXdxX26cxX18xX23xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xX13xX1f6xXdxX3xX74xX14xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xXcxXf3xX1dxX284xX18xX20xX23xX3xXc5xc556xXdxX3xX30xX31xX3xX29xX1dxX42xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX24xX49xX49xX3xXexXf3xXdxXa1xX39xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX30xX1f2xX83xX3xX5fxX422xX18xX20xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xXexXf3xX414xX18xX1xX3xXbxX1xX1e6xX4xX3xX5xX42xXdxXd8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xXe9xX5fxX83xX3xXbxXeexX10xX18xXexX10xXf3xXaxX12xX0xXdxXc5xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX18xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX112xXdxX5fxXexX1xX117xX3xX92xX2xX24xXbxX30xX11exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX117xX3xX128xX2xX49xXbxX30xX11exXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX47xX47xXdxXd8xX78xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd8xX74xX18xX47xX18xX10xX112xX7xX47xX2xX4bxX128xX128xX47xX2xX2exX24xX5fxX49xX2xX2xX2xX48xX48xX49xXexX162xX162xX24xX4bxX5xX2exX96xX6xX96xX49xX2exX92xX92xXd8xX16exXbxX20xX171xXf3xX9xX2exX4bxX324xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxXe9xX18xXaxX12xX396xX1xX39xX3xX5fxX1f2xX18xX3xX4xX1dxX3xX3dxXcxX3fxX3xX211xXdxX3a7xX39xX3xXc5xX3abxX39xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXeexX20bxX39xX3xX95xX26cxX23xX3xX30xX31xX3xXeexX1dxX266xX18xX20xX3xX26axXdxX26cxX18xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xXe9xX5fxX83xXaxX12xXeexX1xX42bxX3xXexX88xX4xX1xX3xX62xX63xX3dxX65xX3xXexX68xX18xX1xX3xX20xXdxX6xXe9xX3xX4xX26cxX4xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xXbxX1x10b76xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexXe9xX26cxX18xX3xX20xXdxX26cxX3xXexXf3xX88xX3xX211xX1xX8dxXdxX3xX5xX1dxX42xX18xX20xX3xX1xXe9xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX26cxX4xX3xX18xX1f6xXdxX3xX5fxX39xX18xX20xX3xX29xX1e6xX18xX20xX3xX1xX34xX18xX23xX3xX18xX84xX39xX3xX30xX31xX3xX18xX14xXe9xX3xX29xX3a7xX3xde2dxX39xX26cxX3xX1xX34xX18xX23xX3xX18xX42xX3xX29xa943xX18xX20xX3xX211xX1xXa5xX18xX20xX3xX4xX1dcxX3xX211xX1xX629xX3xX18xXd1xX18xX20xX3xX4xX1f2xX18xX3xX29xX8dxXdxX23xX3xX7xb304xX3xX29xX26cxX18xX1xX3xX20xXdxX26cxX23xX3xX30xX10xXc5xX3xX30xe434xXexX3xXexX1xX39xX3xX1xX2axXdxX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxXd8xX0xX47xXbxX12xX0xX5fxXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXf3xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX96xXexX1xX39xXc5xX78xX96xX6xX18xX5fxX96xX7xX6xXbxXe9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX3xX30xX31xX3xX4xX39xX8dxXdxX3xX4xd978xX18xX20xX3xX4xX42bxX6xX3xX1xX39xX83xXa1xX18xX3xX3dxX20xX1xXdxX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xX4xX26cxX18xX3xX29xX3e6xX4xX1xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxXaxX3xX1xXf3xX10xe7d7xX9xXaxX47xX18xXe9xX18xX20xX96xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX47xX2exX96xX30xX6xX96xX4xX39xXe9xXdxX96xX4xX39xX18xX20xX96xX4xX39xX6xX96xX1xX39xX83xX10xX18xX96xX18xX20xX1xXdxX96xX30xX39xX6xX18xX96xX4xX6xX18xX96xX5fxXdxX4xX1xX96xX18xXe9xX18xX20xX96xXexX1xXe9xX18xX96xXc5xXe9xXdxX47xX2xX92xX48xX324xX49xX324xXd8xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX20xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX47xXc5xX10xX5fxXdxX6xX47xX2xX48xX49xX47xX18xX10xX112xX7xX47xX2xX4bxX128xX2exX47xX2xX49xX92xX5fxX2xX2xX2exX128xX2xX24xX92xXexX24xX2xX4bxX4bxX5xX49xX96xX5fxX7xX4xX96xX49xX92xX2xX2xXd8xX16exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX5fxXdxX74xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX3xX30xX31xX3xX4xX39xX8dxXdxX3xX4xX72fxX18xX20xX3xX4xX42bxX6xX3xX1xX39xX83xXa1xX18xX3xX3dxX20xX1xXdxX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xX4xX26cxX18xX3xX29xX3e6xX4xX1xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxXaxX3xX1xXf3xX10xX762xX9xXaxX47xX18xXe9xX18xX20xX96xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX47xX2exX96xX30xX6xX96xX4xX39xXe9xXdxX96xX4xX39xX18xX20xX96xX4xX39xX6xX96xX1xX39xX83xX10xX18xX96xX18xX20xX1xXdxX96xX30xX39xX6xX18xX96xX4xX6xX18xX96xX5fxXdxX4xX1xX96xX18xXe9xX18xX20xX96xXexX1xXe9xX18xX96xXc5xXe9xXdxX47xX2xX92xX48xX324xX49xX324xXd8xX1xXexXc5xXaxX12xX2exX3xX30xX31xX3xX4xX39xX8dxXdxX3xX4xX72fxX18xX20xX3xX4xX42bxX6xX3xX1xX39xX83xXa1xX18xX3xX3dxX20xX1xXdxX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xX4xX26cxX18xX3xX29xX3e6xX4xX1xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXf3xXe9xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xb985xX26cxX18xX20xX3xX48xX48xX47xX2xX49xX23xX3xXeexX1xX42bxX3xXexX88xX4xX1xX3xX3fxXcxXcxX81xX3xXexX68xX18xX1xX3xX13xX14xX3x8a52xXd1xX18xX3xX13xX72fxX18xX20xX3xX74xX14xX3xX1e4xX1xX1dcxX3xXeexX1xX42bxX3xXexX88xX4xX1xX3xX62xX63xX3dxX65xX3xXexX68xX18xX1xX3xX95x9cf2xX18xX20xX3xX3dxX20xX687xX4xX3xX93fxX266xX18xX3xX4xX72fxX18xX20xX3xX4xX1xX42bxX3xXexXf3xX414xX3xX4xX39xX1f6xX4xX3xX1xX687xXbxX3xX13xX1f6xXdxX3xX29xX2axX18xX20xX3xXexX1xX3axXc5xX3xX29xX88xX18xX1xX3xX30xX6b8xXexX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xXexX68xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX29xX3a7xX3xX30xX6b8xXexX23xX3xX78xc48cxX3xXbxX1xXdxX84xX39xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX4xX39xX8dxXdxX3xX4xX72fxX18xX20xX3xX4xX42bxX6xX3xX1xX39xX83xXa1xX18xX3xX3dxX20xX1xXdxX3xX1f0xX39xX1f2xX18xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5fxXdxX74xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX31xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xf691xX1f6xX4xX3xe8f1xXexXf3xX10xXe9xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xd25cxX3xX128xX49xX49xX3xXexXf3xXdxXa1xX39xX3xX29xX2axX18xX20xX47xX211xX1xX39xX3xX5fxX1f2xX18xX3xX4xX1dxX3xX3dxXcxX3fxX3xX211xXdxX3a7xX39xX3xXc5xX3abxX39xXaxX3xX1xXf3xX10xX762xX9xXaxX47xX18xXe9xX18xX20xX96xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX47xX30xX6xX96xX30xX39xX6xX18xX96xX5xXe9xX4xX96xXexXf3xX10xXe9xX96xXexX1xX39xXe9xX18xX20xX96xX128xX49xX49xX96xXexXf3xXdxX10xX39xX96xX5fxXe9xX18xX20xX96xX211xX1xX39xX96xX5fxX6xX18xX96xX4xX39xX96xX18xXexXc5xX96xX211xXdxX10xX39xX96xXc5xX6xX39xX47xX2xX92xX48xX48xX48xX4bxXd8xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX20xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX47xXc5xX10xX5fxXdxX6xX47xX2xX48xX49xX47xX18xX10xX112xX7xX47xX2xX4bxX128xX2xX47xX92xX4bxX5fxX2xX2xX4bxX128xX2exX24xX48xXexX92xX2xX324xX24xX5xX24xX96xX4xX48xXd8xX16exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX5fxXdxX74xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX31xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xXa4axX1f6xX4xX3xXa4exXexXf3xX10xXe9xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xXa5axX3xX128xX49xX49xX3xXexXf3xXdxXa1xX39xX3xX29xX2axX18xX20xX47xX211xX1xX39xX3xX5fxX1f2xX18xX3xX4xX1dxX3xX3dxXcxX3fxX3xX211xXdxX3a7xX39xX3xXc5xX3abxX39xXaxX3xX1xXf3xX10xX762xX9xXaxX47xX18xXe9xX18xX20xX96xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX47xX30xX6xX96xX30xX39xX6xX18xX96xX5xXe9xX4xX96xXexXf3xX10xXe9xX96xXexX1xX39xXe9xX18xX20xX96xX128xX49xX49xX96xXexXf3xXdxX10xX39xX96xX5fxXe9xX18xX20xX96xX211xX1xX39xX96xX5fxX6xX18xX96xX4xX39xX96xX18xXexXc5xX96xX211xXdxX10xX39xX96xXc5xX6xX39xX47xX2xX92xX48xX48xX48xX4bxXd8xX1xXexXc5xXaxX12xX1f0xX31xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xXa4axX1f6xX4xX3xXa4exXexXf3xX10xXe9xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xXa5axX3xX128xX49xX49xX3xXexXf3xXdxXa1xX39xX3xX29xX2axX18xX20xX47xX211xX1xX39xX3xX5fxX1f2xX18xX3xX4xX1dxX3xX3dxXcxX3fxX3xX211xXdxX3a7xX39xX3xXc5xX3abxX39xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXf3xXe9xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX95xX3a7xX3xX29xX34xXexX3xXc5x10182xX4xX3xXexXdxac8bxX39xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX74xX14xXe9xX3xX4xX39xX8dxXdxX3xX18xXd1xXc5xX3xX48xX49xX2xX4bxX23xX3xX30xX31xX3xX1f0xX39xX1f2xX18xX3xXa4axX1f6xX4xX3xX1f9xXeexX6xX18xX3xXa4axX1f6xX4xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX203xX3xX74xX75xX6xX3xXex9b8exX3xX4xX1xad7fxX4xX3xX5xe2f9xX3xXbxX1xX26cxXexX3xX29xX1f6xX18xX20xX3xX92xX49xX3xX18xX20xX14xX83xX3xX4xX6xXe9xX3xX29xXdxX3a7xXc5xX3xX30xX1f2xX83xX3xX5fxX422xX18xX20xX3xX3dxXcxX3fxX3xX74xXc6xXdxX3xX7xX422xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX20xXdxX6xX3xXexX3e6xX4xX1xX3xX4xX422xX4xX3xX4xX42bxX6xX3xX4xX26cxX18xX3xX78xX1f6xX23xX3xX18xX1xX1f2xX18xX3xX5fxX1f2xX18xXd8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5fxXdxX74xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX162xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxX3xX29xX42xXexX3xX2xX3xX96xX3xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX1xXf3xX10xX762xX9xXaxX47xX18xXe9xX18xX20xX96xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX47xX1xX6xX96xXexXdxX18xX1xX96xX4xXe9xX18xX20xX96xX18xX1xX6xX18xX96xX162xX96xX30xX6xX96xX5fxX6xXexX96xX4xX1xX39xX6xX18xX96xX18xXe9xX18xX20xX96xXexX1xXe9xX18xX96xXc5xXe9xXdxX96xX5fxXe9xXexX96xX2xX96xX48xX49xX2xX4bxX47xX2xX92xX2xX24xX49xX24xXd8xX1xXexXc5xXaxX12xX0xXdxXc5xX20xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX47xXc5xX10xX5fxXdxX6xX47xX2xX48xX49xX47xX18xX10xX112xX7xX47xX2xX4bxX2exX324xX47xX2xX2exX24xX5fxX2xX2xX49xX128xX2xX128xX128xXexX2exX4bxX2exX162xX5xX4bxX96xX6xX96xX128xX162xX2xX2xX6xXd8xX16exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axX18xX20xX3xX2exX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX3dxXcxX3fxX3xX29xX42xXexX3xX45xX45xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX5fxXdxX74xX12xX0xX7xXexXf3xXe9xX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX162xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxX3xX29xX42xXexX3xX2xX3xX96xX3xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX1xXf3xX10xX762xX9xXaxX47xX18xXe9xX18xX20xX96xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX47xX1xX6xX96xXexXdxX18xX1xX96xX4xXe9xX18xX20xX96xX18xX1xX6xX18xX96xX162xX96xX30xX6xX96xX5fxX6xXexX96xX4xX1xX39xX6xX18xX96xX18xXe9xX18xX20xX96xXexX1xXe9xX18xX96xXc5xXe9xXdxX96xX5fxXe9xXexX96xX2xX96xX48xX49xX2xX4bxX47xX2xX92xX2xX24xX49xX24xXd8xX1xXexXc5xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX162xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxX3xX29xX42xXexX3xX2xX3xX96xX3xX48xX49xX2xX4bxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXf3xXe9xX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xXa5xXc5xX3xX18xX6xX83xX3xX1f9xX48xX128xX47xX324xX203xX23xX3xXeexX1xX42bxX3xXexX88xX4xX1xX3xX62xX63xX3dxX65xX3xXexX68xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX211xX1eaxX3xX81xX39xX83xX84xXexX3xX29xX88xX18xX1xX3xX7xX8dxX3xX48xX4bxX2xX2exX47xX81xX95xX96xX62xX63xX3dxX65xX3xX4xXa5xX18xX20xX3xX18xX1xXabxX18xX3xX30xX31xX3xX29xX34xXexX3xX4xX1xX39xX3axX18xX3xX18xXa5xX18xX20xX3xXexX1xXa5xX18xX3xXc5xXc6xXdxX3xX1f9xX3dxXcxX3fxX203xX3xX29xX42xXexX3xX2xX3xX18xXd1xXc5xX3xX48xX49xX2xX4bxXd8xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX5fxXdxX74xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX39xX5xX12xX0xX5fxXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX47xX5fxXdxX74xX12xX0xX47xX5fxXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd605xX39xXexX1xXe9xXf3xXaxX12xX3dxX20xXa5xX3xXcxX1xffc4xX18xX20xX0xX47xXbxX12
Ngô Thắng