Bóng đá Việt Nam: “Khi cái nóc bị dột”!
Trong một phát biểu, GĐKT Lê Thuỵ Hải nói đại ý rằng, nếu ông Đỗ Quang Hiển dùng ảnh hưởng của mình mà tác động lên 3 – 4 đội bóng do ông hậu thuẫn để “quây” FLC Thanh Hoá, thì đội bóng xứ Thanh gần như không còn cửa vô địch. Đặt ngược vấn đề, đổ tiền cho bóng đá nhiều vô kể, không có lãi, nếu không được lợi khác, thậm chí VFF và VPF bàng quan, dại gì bầu Hiển không tranh thủ?
5d93x9caax8d8fxa36fxbac4xee4bxf034x7940xed1exX7x87d5x6215xe639x7408xc98dxd12exX5xa813xXax7273xb7b5x77cfx7799x9f5fxX3x78dexbda8xX3xe76dxXdx8cecxXexX3x64e7xX6xa305xc2c8xX3xXaxbbd4xX1xXdxX3xX4xX19xXdxX3xX15xX14xX4xX3xe93ex84abxX3x805ex9481xXexXax9711xX0x6993xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa340xX10xX6xX35xXaxX12xXcx5fe5xe592xX15xX16xX3xX22xX36xXexX3xXbxX1xX19xXexX3xX32xXdxafaexd0f8xefaaxX3x6164x7b0cxX26xXcxX3x6476x6d26xX3xXcxX1xX62x64bexX3xX4axbcfexXdxX3xX15xX14xXdxX3xX18x6f51xXdxX3x7a75xX3xX51x6d29xX15xX16xX63xX3xX15xb59bxX62xX3xc928xX15xX16xX3xX66x91d1xX3xe010xX62xX6xX15xX16xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX35x606exX15xX16xX3xX73xX15xX1xX3xX1xefc9x6566xX15xX16xX3xX4x5e21xX6xX3xX22x8cd4xX15xX1xX3xX22xbadbxX3xXexX19xX4xX3xX18xX36xX15xX16xX3xX5xX6bxX15xX3x9454xX3x7052xX3xbbfbxX3xX18xX36xXdxX3xX32xX14xX15xX16xX3xX35xX52xX3xX8axX15xX16xX3xX1x970axX62xX3xXexX1xX62xa72cxX15xX3xX18xX61xX3xd26bx6c2axX62x934cxb691xde87xX3xc593xX6axe355xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4axX52xX19xX63xX3xXexX1xXb0xX3xX18xX36xXdxX3xX32xX14xX15xX16xX3xde0cxdc40xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX16xa9cexX15xX3xX15xX1xXa6xX3xcd47xX1xX8axX15xX16xX3xX4x9d98xX15xX3xX4xadfaxX6xX3xf066xX8axX3xX18xX33xX4xX1xa9c6xX3xX66x76acxXexX3xX15xX16xXa6xc07axX4xX3xX129xb288xX15xX3xX18xaad7xX63xX3xX18x99cfxX3xXexXdxX141xX15xX3xX4xX1xX52xX3xX32xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1xXdxX141xX62xX3xX129xX8axX3xX11bxX61xX63xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX4xX14xX3xX5xe888xXdxX63xX3xX15xX87xX62xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX18xXa6xX139xX4xX3xX5xX139xXdxX3xX11bxX1xX19xX4xX63xX3xXexX1xXdbxX22xX3xX4xX1xa02exX3xX1bxXeexXeexX3xX129xXb5xX3xX1bxe9c6xXeexX3xX32xXb5xX15xX16xX3xXe8xX62xX6xX15xX63xX3xX35xX7bxXdxX3xX16xXb0xX3xX32xX114xX62xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xXexX51xX6xX15xX1xX3xXexX1xXacx6235xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexaa59xX6xX5xXdxX16xX15xX23xX3xX4xX10xX15xXexX10xX51xc738xXaxX12xX0xXdxX22xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xXexX1xX62xX22xX32xX3xX35xX1xXdxX35xX10xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX130xX32xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX130xX129xX15xX3bxX15xX10xca3axX7xX3bxX2xdc59xXc4xX2xX3bxX2x6b89xX232xX35xX232xX2x854axX237xX2xX2xa1d0xXexa1f8xX232xX240xXc4xX5xXc4xX130x8ac9xXbxX16xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX22exXdxX35xXexX1xX23xa989xX237xX237xXbxX10axX1f9xX1xX10xXdxX16xX1xXexX23xX2xX23cxX237xXbxX10axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX32xX52xX15xX16xX3xX35xX6xX3xX129xXdxX10xXexX3xX15xX6xX22xX3xX11bxX1xXdxX3xX4xX6xXdxX3xX15xX52xX4xX3xX32xXdxX3xX35xX52xXexXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xXcxX51xX52xX15xX16xX3xX22xX36xXexX3xX35xXdx7d49xX15xX3xX32xXdxX87xX15xX3xX4xX14xX3xX5xXdxX6bxX15xX3xXe8xX62xX6xX15xX3xX11bxX1xX19xX4xX63xX3xXexX51xXa6xXa7xX15xX16xX3xX13xX6xX15xX3xXexX51x8dcdxX15xX16xX3xXexXb5xXdxX3x6fe0xXcxXcxf111xX3xX20xX16xX62xXebxX2bcxX15xX3xX1bx88d5xX15xX3xe10fxX9dxXdxX3xX11bxX1xb417xX15xX16xX3xX18xX33xX15xX1xX63xX3xX1bxXeexXeexX3xX5xXb5xX22xX3xX7xX6xXdxX3xX15xX16xX62xXebxX6bxX15xX3xXex6b5bxX4xX63xX3xX129xXdbxXebxX3xX7xX6xX52xX3xX5xXeaxX62xX3xX15xX6xXebxX3xX8axX15xX16xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX11bxX6bxX62xX3xX129xXdxX1dxX4xX3xX32xX145xX3xX15xX1xXdxX1dxX22xX3xX8axX15xX16xX3xX5xXb5xX22xX3xXbxX1xX14xX3xX32xX6xX15xX3xXexX145xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX16xXdxX73xXdxX63xX3xX51xdd71xXdxX3xX15xX1xXb5xX3xX8axX15xX16xX3xX4xX14xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xXa6xc119xXdxX3xX4xX52xX15xX3xX5xXb5xX22xX3xXcxXcxX3xX22xXb5xX3xX32xf120xX3xX129xXe1xX15xX3xX18xXa6xX139xX4xX3xX15xX16xX36fxXdxX3xX16xX1xX87xX3xXcxX51xXa6xXa7xX15xX16xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXcxX63xX3xX5xXb5xX3xX7xX6xXdxX3xX15xX16xX62xXebxX6bxX15xX3xXexX320xX4xX1caxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xX0xX7xXexX51xX52xX15xX16xX12xX2xX130xX0xX3bxX7xXexX51xX52xX15xX16xX12xX3xX66xX114xX62xX3xXexXdxX6bxX15xX63xX3xX4xX1xce31xX15xX16xX3xXexX6xX3xXbxX1xX73xXdxX3xXexX1xX396xX15xX16xX3xX15xX1xX13dxXexX3xX129xeedexXdxX3xX15xX1xX6xX62xX3xX51xX81xX15xX16xX63xX3xX15xX1xd0a0xX15xX16xX3xX15xX16xXa6xX384xXdxX3xX35x633bxX15xX16xX3xX8axX15xX16xX3xX20xX16xX62xXebxX2bcxX15xX3xX1bxX2f9xX15xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX15xX16xX36fxXdxX3xX5xX7bxXdxX3xX16xX1xX87xX3xXcxX51xXa6xXa7xX15xX16xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXcxX3xX2ecxX1xX6xXebxX3xXf0xX1xXacxX3xXexX33xX4xX1xX3xX4axX66xXcxXcxX3xX91xX65xX3xXexX51xXa6xX418xX4xX3xX18xXeaxXebxX2efxX63xX3xX18xX16fxX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX4xX14xX3xXexX114xX22xX3xX15xX1xXb0xX15xX63xX3xX1xX52xX133xX4xX3xX4xX14xX3xXexX114xX22xX3xX15xX1xXb0xX15xX3xX15xX1xXa6xX15xX16xX3xX4xX396xX3xXexXb0xX15xX1xX3xXexX193xX15xX3xX15xX1xXdxX1dxX22xX3xX8axX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX130xX3xXcxX1xX10bxX3xX15xX1xX13dxXexX63xX3xX8axX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xXe8xX62xX19xX3xX11bxX1xX10bxX3xXexe107xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX141xX62xX3xX5xX114xX15xX3xX35xX193xX15xX1xX3xXbxX1xX396xXexX3xX129xXb5xX3xX4x9d17xX15xX16xX3xXexX4f0xX15xX16xX3xXbxX1xX73xXdxX3xX51xX384xXdxX3xX4xX1xXdxX87xX4xX3xX16xX1xX87xX3xX18xX114xXebxX3xXe8xX62xXebxX141xX15xX3xX5xX433xX4xX3xX32xX13dxXexX3xX18xX320xX4xX3xX35xa6adxX130xX3xXcxX1xX10bxX3xX25bxX63xX3xX35xX9dxX3xX8axX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX4xX14xX3xXbxX1xXeaxX15xX3xX22xXdxX15xX1xX3xX18xX87xX15xX3xX18xXeaxX62xX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX4xX8axX15xX16xX3xX129xXdxX1dxX4xX63xX3xX129xXe1xX15xX3xX11bxX1xX14xX3xXexX1xX61xX3xXexX51xX19xX15xX1xX3xX18xXa6xX139xX4xX3xX35xX33xX3xX15xX16xX1xX33xX63xX3xX11bxX1xXdxX3xX8axX15xX16xX3xX4xX122xX15xX3xX4xX14xX3xX25bxX3xX15xX16xXa6xX384xXdxX3xX4xX52xX15xX3xX18xXa6x8f6dxX15xX16xX3xXexX1xX384xXdxX63xX3xX1xXdxX1dxX15xX3xX129xXe1xX15xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX4xX114xX22xX3xX4xX122xXdxX3xX5xXb5xX3xXcxX51xX2e4xX15xX16xX3xXcxX1xXa6xX3xX129xXb5xX3xX1bxd740xX3xX91xX62xX6xX15xX16xX3xX1bxXdxX15xX1xX130xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xX26xX1xXdxX3xX15xX16xXa6xX384xXdxX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX4xX62xX36xX4xX3xX4xX1xXa6xX6xX3xX4xX1xX33xX62xX3xXexX1xX4f0xX6xX3xX15xX1xXdbxX15xX3xX7xX433xX3xXexX1xXdxX87xX62xX3xX1xX139xXbxX3xX5xX7exX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX7xX320xXbxX3xX10axX87xXbxX63xX3xXbxX1xXeaxX15xX3xX32xX145xX3xX15xX1xXeaxX15xX3xX7xX433xX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXcxX63xX3xX16xX1xX87xX3xXcxX51xXa6xXa7xX15xX16xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXcxX63xX3xXexX1xXb0xX3xX1bxX19dxXeexX3xX5xX7bxXdxX3xX18xXdxX3xXexXdxX87xXbxX3xX22xX36xXexX3xX15xXa6xX418xX4xX3xX4xX384xX3xX7xX6xXdxX3xX5xe75fxX3xX11bxX1xX19xX4xX3xX5xXb5xX3xX32xX145xX3xX15xX1xXdxX1dxX22xX3xX8axX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX15xX16xX36fxXdxX3xX16xX1xX87xX3xX19dxX1xX14xX3xX13xXcxXf0xX3xX1bxX1ebxX6axX10xX6xX16xX62xX10xX63xX3xX11bxX1xXdxX87xX15xX3xX8axX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX51xX5b7xXdxX3xX129xXb5xX52xX3xXexX1xX87xX3xXexXdxX87xX15xX3xXexX1xX52xX19xXdxX3xX5xXa6xceb4xX15xX16xX3xX15xX6xX15xX63xX3xX32xX33xX3xXexXdxX87xX15xX16xX3xX129xX4f0xX6xX3xX18xX19xX3xX32xX14xX15xX16xX3xX129xX4f0xX6xX3xXexX1xX145xXdxX3xX4xX122xXdxX130xX3xXf0xX19xX4xX3xX4xX62xX36xX4xX3xX18xX13dxX62xX3xXexX396xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX35xX114xX15xX3xXexX51xX6bxX15xX3xX22xX133xXexX3xX32xX19xX52xX63xX3xX11bxX1xXdxX3xXe8xX62xX73xX3xX32xX14xX15xX16xX3xXexX51xX19xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1dxX22xX3xX18xXa6xX139xX4xX3xX18xX19xX3xXe8xX62xX6xX3xX18xX19xX3xX5xX7bxXdxX63xX3xX4xXb5xX15xX16xX3xX16xXdxX400xXbxX3xX15xX16xXa6xX384xXdxX3xX1xXeaxX22xX3xX22xX36xX3xX15xX1xXdbxX15xX3xX51xX6xX3xX52xX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX4xX50cxX15xX16xX3xX4xX1xeca8xX3xX5xXb5xX3xX4xX52xX15xX3xXexX396xXexX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX32xXb5xX15xX3xX4xX384xX3xXexX51xX6xX15xX1xX3xX16xXdxXb5xX15xX1xX3xXe8xX62xXebxX141xX15xX3xX5xX433xX4xX3xXa7xX3xX1bxXeexXeexX3xX129xXb5xX3xX1bxX19dxXeexX130xX3xXf0xX19xXdxX3xX129xX122xX15xX16xX3xX5xX62xd529xX15xX3xXe8xX62xX7fcxX15xX3xXa7xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXcxX3xX5xXb5xX3xX32xX13dxXexX3xXexXdbxX15xX63xX3xX32xXdxX87xXexX3xX18xXeaxX62xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX15xX2f9xX22xX3xX8axX15xX16xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX5xX7bxXdxX3xXexX51xXa7xX3xX129xX141xX3xX129xX33xX3xXexX51xX193xX3xX4xX50cxX63xX3xX11bxX1xXdxX3xX4xX1xX62xXebxX1dxX15xX3xX15xXb5xXebxX3xX18xX16fxX3xX35xXdxX2bcxX15xX3xX51xX6xX3xX15xX1xXdxX141xX62xX3xX5xX114xX15xX130xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xX0xX7xXexX51xX52xX15xX16xX12xX25bxX130xX0xX3bxX7xXexX51xX52xX15xX16xX12xX3xXcxX51xXa7xX3xX5xX7bxXdxX3xX129xX418xXdxX3xX129xX13dxX15xX3xX18xX141xX3xX32xX114xX62xX3xX4axXdxX61xX15xX63xX3xX129xX141xX3xX32xX73xX15xX3xX4xX1xX13dxXexX63xX3xX4xX50cxX15xX16xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX11bxX1xX19xX4xX3xX129x86d3xX3xXcxX51xXa6xXa7xX15xX16xX3xX13xX6xX15xX3xXcxXcxX3xX20xX16xX62xXebxX2bcxX15xX3xX1bxX2f9xX15xX3xX2fcxX9dxXdxX3xX129xXb5xX3xX4xX19xX4xX3xX7xX433xX3xX129xX8d1xX3xX4xX14xX3xX5xXdxX6bxX15xX3xXe8xX62xX6xX15xX3xX5xXb5xX3xX22xX13dxXebxX130xX3xe8c0xX3xX1bxX1ebxX6axX10xX6xX16xX62xX10xX3xX1xXdxX1dxX15xX3xX15xX6xXebxX63xX3xX4xX14xX3xX18xX36xXdxX3xX15xXb5xX52xX63xX3xX8axX15xX16xX3xX32xX114xX62xX3xX15xXb5xX52xX3xX35xX19xX22xX3xX18xX10bxX15xX16xX3xX5xX6bxX15xX3xX11bxX1xX302xX15xX16xX3xX18xX33xX15xX1xX23xX3xX8axX15xX16xX3xX2ecxX129xXb5xX3xX18xX36xXdxX3xX4xXacxX6xX3xX8axX15xX16xX3xXexX6xX2efxX3xXexX126xX3xXexX87xX1caxX3xX20xX87xX62xX3xX1bxXeexXeexX3xX129xXb5xX3xX1bxX19dxXeexX3xX10axX10bxX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX5xXb5xX3xX4xX19xXdxX3xX15xX14xX4xX3xX4xX1xX320xX4xX3xX4xX1xX320xX15xX63xX3xX18xX73xX22xX3xX32xX73xX52xX3xX4xX8axX15xX16xX3xX32xX81xX15xX16xX3xX4xX1xX52xX3xX16xXdxX73xXdxX3xX4xX1xX62xXebxX6bxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX1dxXbxX63xX3xXexXdxX15xX3xX51xX81xX15xX16xX3xX8axX15xX16xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX129xXb5xX3xX15xX1xXdxX141xX62xX3xX8axX15xX16xX3xX32xX114xX62xX3xX11bxX1xX19xX4xX3xX7x717axX15xX3xX7xXb5xX15xX16xX3xX5xXb5xX22xX3xX32xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX1xXdxX6bxX22xX3xXexX400xX4xX130xX3xXf0xX122xX15xX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX4xX73xX15xX1xX3xXexX51xX6xX15xX1xX3xXexX396xXdxX3xXexX51xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX15xX16xX63xX3xXe7xX4xX19xXdxX3xX15xX14xX4xXecxX3xX35xX36xXexX3xX15xX19xXexX63xX3xX4xX1xX302xX15xX16xX3xX6xXdxX3xX35xX7bxXdxX3xX22xXb5xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xXexX51xX6xX15xX1xX3xXexX1xXacxX3xX11bxXdxX87xX22xX3xX5xX139xXdxX3xX4xX1xX52xX3xX51xXdxX6bxX15xX16xX3xX22xXb0xX15xX1xX130xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xXcxX51xX52xX15xX16xX3xX22xX36xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf007xX3xX129xX418xXdxX3xXcxX1xX61xX3xXexX1xX6xX52xX3xd0c5xX3xX1bxX2f9xX15xX3xX1xX52xX19xX3xX22xX418xXdxX3xX18xXeaxXebxX63xX3xX4xX1xXacxX3xXexX33xX4xX1xX3xX20xX16xX62xXebxX2bcxX15xX3xX65xXdxX6xX15xX16xX3xX66xX8axX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xc00bxXb5xXdxX3xX65xX122xX15xX3xXeexXf0xX3xX11bxX1xX302xX15xX16xX3xX18xX33xX15xX1xX63xX3xX8axX15xX16xX3xX66xX8fxX3xX91xX62xX6xX15xX16xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX16xX114xX15xX3xX15xX1xXa6xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX4xX14xX3xX5xXdxX6bxX15xX3xX18xX418xXdxX3xX15xXb5xX52xX3xXexX418xXdxX3xX18xX36xXdxX3xX32xX14xX15xX16xX1caxX39xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xXe7xXcxX8axXdxX3xXexX1xX13dxXebxX3xX32xX19xX52xX3xX4xX1xX193xX3xX4xX10bxX3xX18xX141xX3xX4xXdbxXbxX3xX18xX87xX15xX3xX129xXdxX1dxX4xX3xX8axX15xX16xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX7xXa7xX3xX1xX428xX62xX3xXc4xX3xXc6xX3xXc8xX3xX18xX36xXdxX3xX32xX14xX15xX16xX63xX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX18xX14xX3xX4xX14xX3xXaefxXb5xXdxX3xX65xX122xX15xX3xXeexXf0xX63xX3xX5xXb5xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xXexX1xXdbxXexX3xX4xX8axX15xX16xX3xXexXeaxX22xX130xX3xX20xX14xX3xXexX1xXdbxX22xX3xX4xX1xX193xX3xX4xX122xX15xX3xX11bxX1xXdxX87xX15xX3xX4xX1xX400xX15xX16xX3xXexX8axXdxX3xX16xX133xXbxX3xX11bxX1xX14xX3xX11bxX1xX2f9xX15xX3xXexX51xX52xX15xX16xX3xX129xXdxX1dxX4xX3xX11bxX6bxX62xX3xX16xX2e4xXdxX3xXexXb5xXdxX3xXexX51xX139xX63xX3xX11bxX6bxX62xX3xX16xX2e4xXdxX3xX2fcxX7bxX15xX1xX3xXcxX1xXa6xX384xX15xX16xX3xX91xX62xXeaxX15xX130xX3xX20xX87xX62xX3xX18xX16fxX3xX5xXb5xX3xX18xX36xXdxX3xX32xX14xX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xX32xX114xX62xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX51xX36fxXdxX63xX3xXexX1xXb0xX3xX6xXdxX3xX4xX122xX15xX3xX22xX62xX396xX15xX3xX4xX1xX62xX15xX16xX3xXexX6xXebxX3xX129xXb5xX52xX3xX18xX14xX3xX5xXb5xX22xX3xX16xXb0xX63xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX4xX14xX3xXexXdxX87xX15xX16xX3xX4xX50cxX15xX16xX3xX4xX1xX302xX15xX16xX3xX4xX14xX3xX22xXdxX87xX15xX16xXecxX63xX3xX8axX15xX16xX3xX66xX8axX15xX16xX3xX4xX1xX52xX3xX32xXdxX87xXexX130xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xX0xX7xXexX51xX52xX15xX16xX12xXc4xX130xX0xX3bxX7xXexX51xX52xX15xX16xX12xX3xXc8xX3xXf0xX6axX13xX3xX22xX36xXexX3xX4xX1xXacxX3xX7xXa7xX3xX1xX428xX62xX3xX4xX9dxX15xX16xX3xXexX51xX6xX15xX1xX3xXexXb5xXdxX3xXexX7bxXdxX3xX22xX36xXexX3xX1xX7bxX15xX16xX3xX22xX8d1xX4xX3xX16xXdxX73xXdxX3xX18xX13dxX62xX63xX3xX35xX9dxX3xX4xX14xX3xXe7xXeexX6xXdxX51xX3xX19dxX5xX6xXebxXecxX3xX18xX87xX15xX3xX22xX13dxXebxX63xX3xX7xX122xX15xX16xX3xXbxX1xX302xX15xX16xX3xX18xX87xX15xX3xX22xX13dxXebxX63xX3xXexX1xXb0xX3xX4xX50cxX15xX16xX3xXexX433xX6xX3xX15xX1xXa6xX3xX4xX19xX4xX3xX22xX396xXdxX3xXe8xX62xX6xX15xX3xX1xX1dxX3xX4xX8axX15xX16xX3xX129xXdxX1dxX4xX3xX129xXb5xX3xXexXb0xX15xX1xX3xX4xX73xX22xX3xX4xXacxX6xX3xX8axX15xX16xX3xX20xX16xX62xXebxX2bcxX15xX3xX1bxX2f9xX15xX3xX2fcxX9dxXdxX63xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xXexX1xX61xX3xXexX51xX19xX15xX1xX3xX11bxX1x7bf1xXdxX3xX18xXdxX141xX62xX3xX51xX6xX3xXexXdxX87xX15xX16xX3xX129xXb5xX52xX130xX3xX13xXb0xX15xX1xX3xXexX1xXa6xX384xX15xX16xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX7xX6xX52xX63xX3xX15xX1xXa6xX15xX16xX3xX22xX36xXexX3xX11bxX1xXdxX3xX4xX5b7xX22xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX5xXb5xX15xX1xX63xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX15xX16xX2e4xXexX3xXexX1xXb0xX3xX5xX320xX22xX3xX4xX1xX62xXebxX1dxX15xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX35xXebxXaxX12xXeexX6axXf0xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4axX52xX19xX3xX7x9f9cxX3xX4xX122xX15xX3xX16xX133xXbxX3xXaefxXb5xXdxX3xX65xX122xX15xX3xXeexXf0xX3xX2ecxX129xX122xX15xX16xX3xX25bxX2xX2efxX3xX129xXb5xX3xX4axXb5xX3xX20xX36xXdxX3xXcxXabdxXcxX3xX2ecxX129xX122xX15xX16xX3xX25bxX232xX2efxX3xXa7xX3xXbxX1xX114xX15xX3xX4xX122xX15xX3xX5xX7bxXdxX3xX129xXb5xX3xX15xX16xX52xXb5xXdxX3xX51xX6xX63xX3xX4xX19xX4xX3xX18xX36xXdxX3xX32xX14xX15xX16xX3xX4xXacxX6xX3xX32xX114xX62xX3xX4axXdxX61xX15xX3xX4xX50cxX15xX16xX3xX18xX8d1xX15xX16xX3xX18xX36xX3xX15xX1xX6xX62xX63xX3xX15xX6bxX15xX3xX8axX15xX16xX3xX4axX73xXdxX3xXe7xX5xX5b7xXecxX3xXbxX1xX19xXexX3xXbxX1xX19xX52xX3xX129xXb5xX52xX3xXexX1xX384xXdxX3xX18xXdxX61xX22xX3xX15xXb5xXebxX63xX3xX11bxX1xX8axX15xX16xX3xX18xX5b7xX15xX3xXexX1xX62xX114xX15xX3xX4xX1xX7b3xX3xX5xXb5xX3xX18xX19xX15xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX18xX114xX62xX3xX13xXcxXf0xX3xX16xXdxX73xXdxX63xX3xX15xX1xXa6xX3xXexX193xX4xX1xX3xX10axXa6xX6xX3xX129xX141xX3xXexX51xX19xXdxX3xX18xX13dxXexX3xX129xXdbxXebxX130xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaefxX52xX62xX51xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xXcxX9dxXebxX3xX19dxX1xX52xX15xX16xX3bxXcxX1xX61xX3xXexX1xX6xX52xX3xXabdxX3xX1bxX2f9xX15xX3xX1xX14xX6xX0xX3bxXbxX12