Diễn biến ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 7
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 07/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội.
6456x9958xbf36x6b5exae26xb6e6xf023x940bxc5a1xX7xe55bxc7dfxa41axaa1exfa05x7ba4xX5x9f88xXax80c1xa4afxXdxea6cx6947xX3xf679xXdx9229xX16xX3xX16xebc4xdbd3xd524xX3xX5xX1fx98b0xX3xd633xXdxba43xX4xX3x77c3xc44axa723xX3xXexXdx8260xX16xX3xX4xb2d7xX6xX3xa878xec11xXdxX3xX16xX1exX1xe56axX3xXcxc934xX2dxX16xX1exX3xcf68xf636xX16xX1exX3x77e4xX0x8f89xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xe5a6xXaxX12xX38xX39xXdxX3xX16xX1exX1xX3fxX3xX5xX2cxX16xX3xXexX1x6be0xX3xX18x9bc6xX20xX3xe086xX6xX16xX3xc8dexX1xee09xXbxX3xX1xX1fxX16xX1xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xf9c4xX75xX16xX1exX3xb630xX1x76a0xX6xX3xc9b4x73ffxX9cxX3xX2bxefd4xX3xX96xX1xX6xXdxX3xX24xe97fxX4xX3xX7x1089exX16xX1exX3xb5adxX4cxX4ex1062bxX4exa6e0xXb0xX2xd5adxfad5xX3xXexXa8xXdxX3xXcxX1xX35xX3xX2bxee73xX3xX38xX1fxX3xa6a4xX39xXdx1103exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78x10ecexX60xX20xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX42xX10xf221xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe631xX4exX4exXdxX24xX1exXccxX26xXdxX10xXexX16xX6xX24xXbxX5xX2dxX7xXccxX26xX16xX4exXexab95xX107xXb0xX4ex67c7xXbxX5xXddxX6xX60xX10xX60xX4exXdxf955xX1xX7xX6xX4exXb5xXb0xX2xXb8xa910xXb0xXb3xX11exXb0xX4cxX4exXexXexb831xX26xX16xX11exXexXddxX6xX16xX4xX6xX16xX1xX1xX16xXexfb95xX4cxX11exX2xXccxaa1cxXbxX1exXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX4exX4exXdxXccxX18xX6xXddxX1xX6xXexXdxX16xX1xXccxX26xX16xX4exX16xX10xX136xX7xX4exX2xXb8xX2x68b7xX4exX4cxX4cxX60xX2xX2xXb8xXb3xX2xdc48xXb8xXexXb8xb162xXb0xX107xX5xXb0xXccxX13bxXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX60xXexX1xXf0xX107xX2xX107xXbxX127xbd0exX1xX10xXdxX1exX1xXexXf0xX172xX2xX2xXbxX127xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX60xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX10xX16xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xX60xX6xX2dxX3xXexXdxX10xX16xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xXddxXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX42xX2dxX16xX1exX3xX2dxXddxX16xX1exX3xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxXddxX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXex79e3xX6xX5xXdxX1exX16xXf0xX3xX13bxX2dxX7xXexXdxXe8xX20xX193xXaxX12xXcxXddxX1fxX16xX3xX4xX75xX16xX1xX3xX1xX39xXdxX3xX16xX1exX1xX3fxXccxX3xaf48xbac2xX16xX1xXf0xX3xefa2xX1xX47xX48xX16xX1exX3xX38xXddxX6xX4exXcxXcxX9bxfdb4xXc9xfd43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX91xb796xX16xX1exX3xX4xX1xc6d0xX3xXc9xX1exX2dxX20xX15xX16xX3xX238xX1x9775xX3xXcxX42xac92xX16xX1exXb9xX3xXcxa153xX16xX1exX3xX78xX265xX3xXexX1xX47xX3xX78xX6xX16xX3xX7cxX1xX7exXbxX3xX1xX1fxX16xX1xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX91xX75xX16xX1exX3xX4xX1xX35xX3xXexX42x8d37xXb9xX3xXbxX1xXacxXexX3xX18xXdxed59xX2dxX3xX96xX1xX6xXdxX3xX24xXa8xX4xX3xX38xX39xXdxX3xX16xX1exX1xX3fxXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX91xX25fxX16xX1exX3xX4xX1xX265xX3xXcxX42xX2cxX16xX3xX91xXa8xXdxX3xadc8xX2dxX6xX16xX1exXb9xX3x833cxX20xX3xX26xXdxX31xX16xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxXb9xX3xX7cxX1xX35xX3xXexX3fxX4xX1xX3xX16xX47xc70bxX4xXb9xX3xXexX1xX6xX20xX3xX24x7277xXexX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxX3xX2bxXdxe978xX2dxX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX4xX1xX47xX48xX16xX1exX3xXexX42xX2a9xX16xX1xX3xX16xX1exX1fxX20xX3xX5xX1fxX24xX3xX26xXdxX28xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX31xX16xXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX78xX2dxX27axXdxX3xX7xXacxX16xX1exXb9xX3xX2bxX25fxX16xX1exX3xX4xX1xX265xX3xXcxX42xX2cxX16xX3xX2efxX2dxf4fexX4xX3xX246xX47xef59xX16xX1exXb9xX3xX2f6xX20xX3xX26xXdxX31xX16xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxXb9xX3xXcxX1xX47x76a5xX16xX1exX3xXexX42x8347xX4xX3xX78xX6xX16xX3xX78xX265xX3xXexX1xX47xXb9xX3xX7cxX1xX35xX3xX16xX1xXdxX28xX24xX3xX2f6xX20xX3xX18xX6xX16xX3xb981xXdxX2b3xX24xX3xXexX42xX6xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX18xXacxXddxX3xX4xXacxXddxX3xX127xXdxX16xX3xe279xX3xX96xXdxX1axX16xX3xX78xX6xX16xX3xX7cxX1xX7exXbxX3xX1xX1fxX16xX1xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX91xX75xX16xX1exX3xX26xX333xX3xX7cxX1xX47xX48xX16xX1exX3xXexX42xX2a9xX16xX1xX3xX38xX39xXdxX3xX16xX1exX1xX3fxX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX4cxX3xX96xX1xX98xX6xX3xX9bxX9cxX9cxXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX91xX25fxX16xX1exX3xX4xX1xX265xX3xX238xX1xXa8xX24xX3xffb5xXdxX16xX1xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xXb9xX3xX2f6xX20xX3xX26xXdxX31xX16xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxXb9xX3xX78xX265xX3xXexX1xX47xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX91xX75xX16xX1exXb9xX3xXcxX42xX47xc09exX16xX1exX3xX78xX6xX16xX3xXcxX27axX3xX4xX1xX72xX4xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX2bxX274xX4xX3xXcxX3b2xX3xXexX42xX2a9xX16xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxX3xX26xX333xX3xX91xX333xX3xXacxX16xX3xXcx8a8dxXbxX3xXexX42xX2dxX16xX1exX3xX127xb461xX20xX3xX60xX3b8xX16xX1exX3xX2bxX39xXdxX3xX16xX1exdcf8xX3xX4xXacxX16xX3xX18xX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX7exXbxXb9xX3xX16xX1xX7exXexX3xX5xX1fxX3xX4xX7exXbxX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xX5xX47xX394xX4xX3xX2bxX35xX3xXbxX1xf050xX24xX3xX4xX1xX7exXexXb9xX3xX16x6664xX16xX1exX3xX5xX3b8xX4xX3xX26xX1fxX3xX2dxX20xX3xXexX265xX16xXb9xX3xX16xX1exX6xX16xX1exX3xXexX2cxX24xX3xX16xX1xXdxX28xX24xX3xX26x7c48xXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX91xX25fxX16xX1exX3xX4xX1xX265xX3xXcxX42xX47xX48xX16xX1exX3xX38x85c1xX6xX3xX78xX2a9xX16xX1xXb9xX3xX2f6xX20xX3xX26xXdxX31xX16xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxXb9xX3xX238xX1xX98xX3xXcxX1xX35xX3xXexX47xX317xX16xX1exX3xXcxX1xX47xX3b2xX16xX1exX3xXexX42xX3b8xX4xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXbxX1xX35xX3xX2bxX274xX4xX3xXcxX3b2xX3xXexX42xX2a9xX16xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxX3xX26xX333xX3xX91xX333xX3xXacxX16xX3xX7cxX75xXdxX3xX4xXacxX4xX1xX3xX4xX1xX265xX16xX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xXexXdxX333xX16xX3xX5xX47xX48xX16xX1exX3xX2bxX38fxXdxX3xX26xX317xXdxX3xX4xXacxX16xX3xX18xX39xXb9xX3xX4xXc4xX16xX1exX3xX4xX1xX72xX4xXb9xX3xX26xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX72xX4xXb9xX3xX5xX3b8xX4xX3xX5xX47xX394xX16xX1exX3xX26xX507xX3xXexX42xX6xX16xX1exX3xX26xX1fxX3xX16xX1exX47xX3b2xXdxX3xX5xX6xXddxX3xX2bxX39xX16xX1exX3xXexX42xXddxX16xX1exX3xX60xXddxX6xX16xX1xX3xX16xX1exX1xXdxX28xXbxXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX91xX25fxX16xX1exX3xX4xX1xX265xX3xX246xX47xX48xX16xX1exX3xX91xX2a9xX16xX1xX3xX38xX2dxX28xXb9xX3xX2f6xX20xX3xX26xXdxX31xX16xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxXb9xX3xX238xX1xX98xX3xXcxX1xX35xX3xXexX47xX317xX16xX1exX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXbxX1xX35xX3xX2bxX274xX4xX3xXcxX3b2xX3xXexX42xX2a9xX16xX1xX3xX4xX35xX6xX3xX78xX39xX3xX7cxX1xX265xX16xX1xX3xXexX42xX3fxX3xX26xX333xX3xX91xX333xX3xXacxX16xX3xX7cxX75xXdxX3xX4xXacxX4xX1xX3xX4xX1xX265xX16xX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xX18xX75xXddxX3xX1xXdxX2b3xX24xX3xX127xXa0xX3xX1xX39xXdxXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12x103bfxX6xX2dxX3xX2bxX98xXb9xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX26xX333xX3xXexX27axX3xX16xX1exX1xXdxX31xX16xX3xX4xX72xX2dxX3xXexX1fxXdxX3xX5xXdxX28xX2dxXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xXddxX60xX20xXaxX12xX78xX2dxX27axXdxX3xX4xX1xXdxX333xX2dxXb9xX3xXcxX42xX2dxX16xX1exX3xX47xX48xX16xX1exX3xX5xX1fxX24xX3xX26xXdxX28xX4xX3xXexXa8xXdxX3xXexX27axXb9xX3xXexX1xX75xXddxX3xX5xX2dxX4efxX16xX3xX26xX333xX3xX91xX333xX3xXacxX16xX3xXcxX4efxXbxX3xXexX42xX2dxX16xX1exX3xX127xX4f9xX20xX3xX60xX3b8xX16xX1exX3xX2bxX39xXdxX3xX16xX1exX507xX3xX4xXacxX16xX3xX18xX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX7exXbxXb9xX3xX16xX1xX7exXexX3xX5xX1fxX3xX4xX7exXbxX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xX5xX47xX394xX4xX3xX2bxX35xX3xXbxX1xX535xX24xX3xX4xX1xX7exXexXb9xX3xX16xX53fxX16xX1exX3xX5xX3b8xX4xX3xX26xX1fxX3xX2dxX20xX3xXexX265xX16xXb9xX3xX16xX1exX6xX16xX1exX3xXexX2cxX24xX3xX16xX1xXdxX28xX24xX3xX26xX563xXccxX4exXccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72exXddxX2dxX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXddxX3xX26xXdxX10xXexX16xX6xX24xXbxX5xX2dxX7xXccxX26xX16xX0xX4exXbxX12