Xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc ở TX Hồng Lĩnh
(Baohatinh.vn) - Địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang xảy ra bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc.
1275x1d4bx3b44x1e38x6387x21a5x47b3x8bb7x7687xX7x1567x8f0dx2865x243ex2454x6b1cxX5x3e27xXax24e5x82c1x820ax7ad6xXexX3xX1xXdx735dx3f40xX3x2425xX1axX1bxX1xX3xX5x1398xX3x8409x7f53xX25xX3xX5x2d4dxX1bx3ff5xX3xX25x59bdxX1bxX2cxX3xXex20eex9257xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7x4b8axX4xX3xX23xX3xXcxX13xX3x5f6bxX26xX1bxX2cxX3x6946x743cxX1bxX1xX0x4f13xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6x582exXaxX12x13c4x5530xX6xX3xX1dx5668xX1bxX3xXexX1xX65xX3x36d7x8b7dxX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xX3x74bdxX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1x61ebxX3x2018xX6xX1bxX2cxX3xX70x48a6x366dxX3xX34xX6xX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX25xX26xX25xX3xX5xX2axX1bxX2cxX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xX7dxX4ax62a5xX4axXabxX85xX3xXexX34xX35xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4x8a41xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8afdxX2axX61xX8exXaxX12x8a53xX2cxX69xX8exX3x2631x8ab6xX4fxX2x29b2x8b1cxX3xXd8xX3xX4xX2axX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX7dxX2xX3xX4xX2axX1bxX3xX1dx44abxXdcxX3xXd7xX3xX4xX2axX1bxX3xX1dxX35xX85xX3xX4x14fdxX6xX3xX1x1a9bxX3x89d6xX1bxX2cxX3xXcxX34x207bxX1bxX3x848dx1fd2xX1bxX3x6170xX8dxX1bxX1xXdcxX3xX23xX3xXcx6730x357dxX3x2617xXdcxX3xXbxX1x4fcex40b4xX1bxX2cxX3xX64x6330xX14xX3xX4axXdxX35xX14xX3xX25x640axX4xX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX4axXabxX4axXabxXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX2axX61xX8exX3xXbxX115xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX25xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXax5768xXdxX61xXexX1x7fe3xX3x205dxX2x8994xXbxX70x2d56xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX180xX3xX182xXd8xXd8xXbxX70xX187xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX180xX4fxX4fxXdxXbcxX1dxX6xX2axX1xX6xXexXdxX1bxX1xXbcx8bf6xX1bxX4fxX1bxX10xX17bxX7xX4fxX2x41a9xX184xXd7xX4fxX2xXd7xX121xX61x8d67xX2xX184xX184xX2xX2x789fxXexX1baxX1baxXd8xXdbxX2xX5xXdbxXbcx6a5bxXbxX2cx30b5xX34xX9xX182xXdbxXd8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX25xX26xX25xX3xX5xX2axX1bxX2cxX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xXexX34xX35xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX23xX3xXcxX13xX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX2axX1bxXaxX12xX115x5452xX1bxX3xX1dxX106xX3xXexX1xX3dxX3xX8exX3xXexXdxX35xX25xX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX4xX1xX2axX3xX87xX69xX1bxX3xXexX34x5005xX14xX3xX1dxXf4xX3xX23xX3xXbxX1xX126xX127xX1bxX2cxX3xX64xX12cxX14xX3xX4axXdxX35xX14xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX2axX61xX8exXaxX12x35a0xX14xX6xX3x3ff4xXdx4126xX25xX3xXexX34xX6xXdcxX3xX4xX23axX1bxX3xX1dxX106xX3xXexX1xX3dxX3xX8exX3xXbxX1xX23axXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX1dxX65xX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX1b1x4167xXdxX3xX4xX23axX4xX3xXexX34xXdxX1axX14xX3xX4xX1x38e4xX1bxX2cxX180xX3xX25xXdxX1axX1bxX2cxX3xX5xX2ax8aaexXexX3xX23xX3xX5x271cxXdxX187xX3xX184xX3xX4xX1xX263xX1bxX3xX1b1xX69xX1bxX1xXdcxX3xX293x5ca5xX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xX1dxX65xX3xX1bxX2d4xXexXdcxX3xX1xX23xXdcxX3xX87xXdxX3xX5x5179xXdxX3xX293xX1xX2fxX3xX293xX1xX112xX1bxXdcxX3xX1dxXf4xX3xX1b1x2fa9xX1bxX3xX112xX1bxXdcxX3xX1bxX1xX126xX1bxX2cxX3xX1dxX65xX3xX7x6d6axXexX3xX1bxX1x86b2xX3xXd8xX1baxX3xX0xX7xX14xXbxX12xXdbxX0xX4fxX7xX14xXbxX12xX115xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX2axX61xX8exXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX108xX1bxX2cxX3xX115xX8dxX1bxX1xXdcxX3xX1bxX2cxX69xX8exX3xXd7xXd8xX4fxX121xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX87x8e09xX1bxX1xX3xX4xX2fxX3xXex67c0xX1bxX2cxX3xX87xX69xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX5xX69xX3xX2xXd7xX3xX4xX2axX1bxX3xX7dxX2xXdbxX3xX1dxXf4xXdcxX3xXd7xX3xXexX34xX263xX14xX85xX3xX87xX71xX3xX87xX126xX2e7xX4xX3xXexXdxX35xX25xX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX187xX3xX1bxX2cxX69xX8exX3xXd7xXd8xX4fxX2xXdbxXdcxX3xX7xX6xX14xX3xX293xX1xXdxX3xX87xX126xX6xX3xX1dxXf4xX3xXex33edxX3xXexX34xX35xX1bxX3xX1bxX3dxXdxX3xX1b1x48b3xX3xXexX1xX37exX3xXbxX1xX23axXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXd8xX3xX4xX2axX1bxX3xX1dxX65xX3xX1dxX1axX1bxX1xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX2axX61xX8exXaxX12xX28fxX14xX6xX3xX293xXdxX295xX25xX3xXexX34xX6xX3xXexX1x6db9xX4xX3xXex612dxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX1dxX65xX3xX1dxX1axX1bxX1xXdcxX3xX4xX23axX1bxX3xX1dxX106xX3xX4xX1xX14xX8exX35xX1bxX3xX25xX108xX1bxX3xX87xX6xX1bxX2cxX3xX1bxX2cxX1xXdxX3xX1b1xX15xX1bxX3xXexX23axXdxX3xXbxX1xX23axXexX3xX386xX3xX61xX65xX4xX1xX3xX4x263bxXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX2axX61xX8exXaxX12xXcxX34xX126xX2c5xX4xX3xXexX37exX1bxX1xX3xX1xX37exX1bxX1xX3xX87xX2fxXdcxX3x4ed3xXccxXd2xX11exX3xXexX1xX65xX3xX70xX71xX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xX3xX8exX35xX14xX3xX4xX10exX14xX3xX4xX23axX4xX3xX4xX15xXbxXdcxX3xX4xX23axX4xX3xX1bxX2cxX69xX1bxX1xXdcxX3xX4a1xXccxXd2xX11exX3xX4xX23axX4xX3xXbxX1xX126xX127xX1bxX2cxXdcxX3xX70xX71xXdcxX3xX1bxX1xX15xXexX3xX5xX69xX3xXbxX1xX126xX127xX1bxX2cxX3xX64xX12cxX14xX3xX4axXdxX35xX14xX3xXexX14xX8exX35xX1bxX3xXexX34xX14xX8exX3ecxX1bxX3xX4xX1xX2axX3xX1bxX1xX263xX1bxX3xX61xX263xX1bxX3xX1dxXdxX432xXexX3xX1b1xX3ecxX3xXexX37exX1bxX1xX3xX1xX37exX1bxX1xX3xX61xX65xX4xX1xX3xX4axXabxX4axXabxXdcxX3xXexX386xX3xX4xX1xX2d4xX4xX3xX1b1xX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX14xX1bxX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX15xXexXdcxX3xXexXdxX35xX14xX3xX87xX106xX4xXdcxX3xX293xX1x7f81xX3xXexX34x5704xX1bxX2cxX3xXexX310xXdxX3xX1b1xX566xX1bxX2cxX3xX4xX2fxX3xX61xX65xX4xX1xX187xX3xXexX310xX25xX3xX1bxX2cxX3e0xX1bxX2cxX3xX2cxXdxX432xXexX3xX25xX386xX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xXexX310xXdxX3xX1b1xX566xX1bxX2cxX3xX87xX6xX1bxX2cxX3xX70x42cfxX8exX3xX34xX6xX3xX61xX65xX4xX1xX3xX7dxXcxX11exX11fxX3xX121xXdcxX3xXbxX1xX126xX127xX1bxX2cxX3xX64xX12cxX14xX3xX4axXdxX35xX14xX85xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX2axX61xX8exX3xXbxX115xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX25xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX14xX25xX1dxX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX115xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX61xXexX1xX180xX3xX182xX2xX1c2xXbxX70xX187xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX180xX3xX184xX2xXdbxXbxX70xX187xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX1dxX6xX2axX1xX6xXexXdxX1bxX1xXbcxX1b1xX1bxX4fxX1bxX10xX17bxX7xX4fxX2xX1baxX184xXd7xX4fxX2xXdbxX182xX61xX1c2xX2xX1c2xX2xX184xXdbxX121xXexX182xX2xX121xX1c2xX184xX5xXdbxXbcxX1d2xXbxX2cxX1d5xX34xX9xX1c2xX1c2xXd8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX25xX26xX25xX3xX5xX2axX1bxX2cxX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xXexX34xX35xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX23xX3xXcxX13xX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX1b1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX34xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX35xX1bxX3x457cxX14xX6xX1bxX180xX0xX4fxX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x2882xXexX1xX14xX25xX1dxX6f9xX6xX1bxX61xX6f9xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX1c2xX1c2xXdbxX3xX1bxX2cxX69xX1bxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX3xX6f9xX3xX70xXdxX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xXaxX3xX1xX34xX10x4915xX9xXaxX4fxX1bxX2axX1bxX2cxX6f9xX1bxX2cxX1xXdxX10xXbxX4fxX1xX6xX6f9xXexXdxX1bxX1xX6f9xX4xX14xX1bxX2cxX6f9xX14xX1bxX2cxX6f9xX1c2xX1c2xXdbxX6f9xX1bxX2cxX6xX1bxX6f9xX5xXdxX10xX14xX6f9xX1b1xX6xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX7xX14xX4xX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX4xX6xX25xX4fxX2xX1c8xX1baxX1baxXd8xXdbxXbcxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX2cxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX25xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXd7xXdbxX4fxX1bxX10xX17bxX7xX4fxX2xX1baxXd8xX1baxX4fxX2xX184xXdbxX61xXd7xXdbxX121xXdbxX2xX184xXd8xXexXd8xXd7xXd7xXd7xX5xX121xX6f9xX2xX184xX2xX61xX184xXd7xXd7xXdbxX1c8xX2xX1baxXexX182xXd7xXdbxXdbxX1baxX5xXdbxXbcxX1d2xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX25xX26xX25xX3xX5xX2axX1bxX2cxX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xXexX34xX35xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX23xX3xXcxX13xX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1b1xX12xX0xX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX1c2xX1c2xXdbxX3xX1bxX2cxX69xX1bxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX3xX6f9xX3xX70xXdxX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xXaxX3xX1xX34xX10xX756xX9xXaxX4fxX1bxX2axX1bxX2cxX6f9xX1bxX2cxX1xXdxX10xXbxX4fxX1xX6xX6f9xXexXdxX1bxX1xX6f9xX4xX14xX1bxX2cxX6f9xX14xX1bxX2cxX6f9xX1c2xX1c2xXdbxX6f9xX1bxX2cxX6xX1bxX6f9xX5xXdxX10xX14xX6f9xX1b1xX6xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX7xX14xX4xX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX4xX6xX25xX4fxX2xX1c8xX1baxX1baxXd8xXdbxXbcxX1xXexX25xXaxX12xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX1c2xX1c2xXdbxX3xX1bxX2cxX69xX1bxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX3xX6f9xX3xX70xXdxX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX115xX1xXdxX3xX4x73e3xX4xX3xX115xX1xX112xX1bxX3xX1bxX14xX108xXdxX3xX1b1xX69xX3xXcxX1xX3dxX3xX8exX3xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX87xX71xX3xX1b1xX69xX3xX87xX6xX1bxX2cxX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX23axX4xX3xX87xX65xX6xX3xXbxX1xX126x471cxX1bxX2cxX3xX1c2xX1c2xXdbxX3xX1bxX2cxX69xX1bxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX3xX6f9xX3xX70xXdxX1bxX3xXbxX1xX93fxX4xX3xX1b1xX93fxX3xX4xX108xX1bxX2cxX3xXexX23axX4xX3xXexXdxX35xX25xX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xX3xX87xX2e7xXexX3xXd7xX3xX1bxX112xX25xX3xXd7xXdbxX2xX1baxXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1b1xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX106xX3xXd2xXd2x83e2xX11fxXcxXd2xXcxX3xX1x44b6xX3xXexX34xX2e7xX3xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX1c8xXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5x7fd8xXexX3xX1b1xX69xX3xXd8xX1c2xX3xXexX15xX1bxX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX23axX4xX3xX5xX2axX310xXdxXaxX3xX1xX34xX10xX756xX9xXaxX4fxX1bxX2axX1bxX2cxX6f9xX1bxX2cxX1xXdxX10xXbxX4fxX1dxX2axX6f9xX1bxX1bxX6f9xX6xX25xXbxX6f9xXbxXexX1bxXexX6f9xX1xX2axX6f9xXexX34xX2axX6f9xX1xX6xX6f9xXexXdxX1bxX1xX6f9xX1c8xX6f9xXdbxXdbxXdbxX6f9xX5xXdxXexX6f9xX1b1xX6xX6f9xXd8xX1c2xX6f9xXexX6xX1bxX6f9xX1xX2axX6xX6f9xX4xX1xX6xXexX6f9xX4xX6xX4xX6f9xX5xX2axX6xXdxX4fxX2xX1c8xX1baxXd7xX182xX184xXbcxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX2cxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX25xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXd7xXdbxX4fxX1bxX10xX17bxX7xX4fxX2xX1baxXd8xX1c8xX4fxX2xX2xXdbxX61xXd8xXdbxX1c8xXd8xX1c2xX1c2xX184xXexX2xX1c2xXdbxX1baxX5xXd8xX6f9xX2xX184xX2xX61xXd8xXdbxXdbxXd7xX1baxX2xXd7xXexX1baxXdbxXdbxX1c2xX5xXd7xX6f9xXd7xXbcxX1d2xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX25xX26xX25xX3xX5xX2axX1bxX2cxX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xXexX34xX35xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX23xX3xXcxX13xX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1b1xX12xX0xX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX106xX3xXd2xXd2xX9faxX11fxXcxXd2xXcxX3xX1xXa01xX3xXexX34xX2e7xX3xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX1c8xXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXa16xXexX3xX1b1xX69xX3xXd8xX1c2xX3xXexX15xX1bxX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX23axX4xX3xX5xX2axX310xXdxXaxX3xX1xX34xX10xX756xX9xXaxX4fxX1bxX2axX1bxX2cxX6f9xX1bxX2cxX1xXdxX10xXbxX4fxX1dxX2axX6f9xX1bxX1bxX6f9xX6xX25xXbxX6f9xXbxXexX1bxXexX6f9xX1xX2axX6f9xXexX34xX2axX6f9xX1xX6xX6f9xXexXdxX1bxX1xX6f9xX1c8xX6f9xXdbxXdbxXdbxX6f9xX5xXdxXexX6f9xX1b1xX6xX6f9xXd8xX1c2xX6f9xXexX6xX1bxX6f9xX1xX2axX6xX6f9xX4xX1xX6xXexX6f9xX4xX6xX4xX6f9xX5xX2axX6xXdxX4fxX2xX1c8xX1baxXd7xX182xX184xXbcxX1xXexX25xXaxX12xXccxX106xX3xXd2xXd2xX9faxX11fxXcxXd2xXcxX3xX1xXa01xX3xXexX34xX2e7xX3xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX1c8xXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXa16xXexX3xX1b1xX69xX3xXd8xX1c2xX3xXexX15xX1bxX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX23axX4xX3xX5xX2axX310xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX3e0xX3xX1bxX2cxX14xX26xX1bxX3xX61xX42exX3xXexX34x3794xX3xX6dbxX14xX332xX4xX3xX2cxXdxX6xXdcxX3xXccxX106xX3xXd2xXd2xX9faxX11fxXcxXd2xXcxX3xX1b1xX3e0xX6xX3xX1xXa01xX3xXexX34xX2e7xX3xX4xX1xX2axX3xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX1c8xXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXa16xXexX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX45xX6xX1bxX3x4dd8xX3x6dbexX2axX61xXdxX1bxX10xX3xX1b1xX69xX3xXd8xX1c2xX3xXexX15xX1bxX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX115xX1xX5xX2axX34xXdxX1bxX10xX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX4xX1xX332xX1bxX2cxX3xX61xX65xX4xX1xX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xX3xX1b1xX69xX3xXexX1xX102xX8exX3xX7xX8dxX1bxXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1b1xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX2cxX10exX1bxX3xX2xXd7xXdbxXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xXaxX3xX1xX34xX10xX756xX9xXaxX4fxX1bxX2axX1bxX2cxX6f9xX1bxX2cxX1xXdxX10xXbxX4fxX1xX6xX6f9xXexXdxX1bxX1xX6f9xX4xX14xX1bxX2cxX6f9xX14xX1bxX2cxX6f9xX2cxX6xX1bxX6f9xX2xXd7xXdbxX6f9xXdbxXdbxXdbxX6f9xX5xXdxX10xX14xX6f9xX1b1xX6xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX6f9xXbxX1xX2axX1bxX2cxX6f9xX1dxX10xX1bxX1xX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX7xX14xX4xX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX4xX6xX25xX4fxX2xX1c8xX2xX1c2xXd8xXd8xXbcxX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX2cxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX25xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXd7xXdbxX4fxX1bxX10xX17bxX7xX4fxX2xX1baxX2xX1c2xX4fxX2xX184xX2xX61xX182xX2xX182xX184xX2xX1c2xXd7xXexXd7xX121xX1c2xXd8xX1c8xX5xXdbxXbcxX1d2xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX5xX23xX3xX25xX26xX25xX3xX5xX2axX1bxX2cxX3xX25xX2fxX1bxX2cxX3xXexX34xX35xX1bxX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xX3xX23xX3xXcxX13xX3xX45xX26xX1bxX2cxX3xX4axX4bxX1bxX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1b1xX12xX0xX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX2cxX10exX1bxX3xX2xXd7xXdbxXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xXaxX3xX1xX34xX10xX756xX9xXaxX4fxX1bxX2axX1bxX2cxX6f9xX1bxX2cxX1xXdxX10xXbxX4fxX1xX6xX6f9xXexXdxX1bxX1xX6f9xX4xX14xX1bxX2cxX6f9xX14xX1bxX2cxX6f9xX2cxX6xX1bxX6f9xX2xXd7xXdbxX6f9xXdbxXdbxXdbxX6f9xX5xXdxX10xX14xX6f9xX1b1xX6xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX6f9xXbxX1xX2axX1bxX2cxX6f9xX1dxX10xX1bxX1xX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX7xX14xX4xX6f9xX2cxXdxX6xX6f9xX4xX6xX25xX4fxX2xX1c8xX2xX1c2xXd8xXd8xXbcxX1xXexX25xXaxX12xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX2cxX10exX1bxX3xX2xXd7xXdbxXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX34xX2axX1bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX11fxX1xX93fxX4xX3xX1b1xX93fxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX108xX1bxX2cxX3xXexX23axX4xX3xXexXdxX35xX25xX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX7xX3dxX4xXdcxX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX10exX25xX3xX87xX2e7xXexX3xX2xX4fxXd7xXdbxX2xX1baxXdcxX3xX115xX1xXdxX3xX4xX93fxX4xX3xX115xX1xX112xX1bxX3xX1bxX14xX108xXdxX3xXc97xX3xXcxX1xX3dxX3xX8exX3xX45xX69xX3xXcxX4bxX1bxX1xX3xX1b1xX3e0xX6xX3xX4xX14xX1bxX2cxX3xX2d4xX1bxX2cxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX23axX4xX3xX87xX65xX6xX3xXbxX1xX126xX980xX1bxX2cxX3xX2cxX10exX1bxX3xX2xXd7xXdbxXbcxXdbxXdbxXdbxX3xX5xXdxX3ecxX14xX3xX1b1xX135xX4xX6f9xX70xXdxX1bxX3xX4xX23axX4xX3xX5xX2axX310xXdxX3xX87xX295xX3xXexXdxX35xX25xX3xXbxX1xXf4xX1bxX2cxX3xX1dxX1axX1bxX1xX3xX87xX65xX1bxX1xX3xX293x8db4xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1b1xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX14xX5xX12xX0xX61xXdxX1b1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX1b1xX12xX0xX4fxX61xXdxX1b1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4fd4xX14xXexX1xX2axX34xXaxX12xXcxX1xX14xX3xX45x8fadxX1bxX2cxX0xX4fxXbxX12
Thu Hằng