Tập trung đông người cản trở thi công ở Kỳ Nam: Vi phạm pháp luật, nguy cơ lây lan dịch bệnh!
(Baohatinh.vn) - Hành động tập trung đông người cản trở việc sử dụng tro xỉ than san lấp mặt bằng sân vận động xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong 3 ngày nay (23 - 25/4) là trái pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
f882x11667x14044x15144x17179x13840x17e20x186e0x167b5xX7x11c81x1a9f3x16fc8x14580x1a0dcx156dfxX5x182d2xXaxX3xX7xXex11225xX5xX10xX9xXaxXexX10x15c86xXex19c34xX6xX5xXdx13bb7x17347x1642fxX3x167c9x11834xX7xXexXdx101a9xX15x135e0xXax17632xXcx11920xXbxX3xXex12c56xX27xX23xX22xX3x16e33x16489xX23xX22xX3xX23xX22x15792x168e6xXdxX3xX4x1236axX23xX3xXexX35x1151dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3x118fbx110cexX3x184b3xX6x11d42xX24xX3x127c7xXdxX3xXbxX1x172a5xX5dxX3xXbxX1x12229xXbxX3xX5xX27xX31xXex13cb3xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4x17606xX3xX5x19b54xX15xX3xX5xX6xX23xX3x10e27x10fa9xX4xX1xX3x12d93x1993bxX23xX1x11ac0xX0x15a0dxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16078xX10xX6xX83xXaxX2fxX9dx10b15xX23xX1xX3xX3ax123d6xX23xX22xX3xXexX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3x1aa65xXdxX89xX4xX3xX7x118dbxX3xX83x10d53xX23xX22xX3xXexX35xf926xX3xX1cx10cf6xX3xXexX1xX6xX23xX3xX7xX6xX23xX3xX5xf9e2xXbxX3xX5dx16648xXexX3xX88x11d3fxX23xX22xX3xX7xX7cxX23xX3xXcaxX31xX23xX3xX3axXa9xX23xX22xX3xX1cx167a2xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX3x19d75xXcx13dd6xX3xX58xX59xX3x15956xX23xX1xX71xX3xX9dxXa4xX3xXcx19b44xX23xX1xfd42xX3xXexX35xXd9xX23xX22xX3x16febxX3xX23xX22xXa4xX15xX3xX23xX6xX15xX3xX10bx10db5xX126xX3xX1exX3xX132x1334bxX8ex1568axX11exX3xX5xXa4xX3xXexX35xX6axXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xXexXdx15760xX5dxX3x13f8exX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX79xX3xX5xX7cxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX3x14d5bxXd9xXcaxXdxX83xX1exX2x190a4x14ad4xX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a8dxXd9xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX35xX2dxXaxX2fxX0xX88xX2fxX9dxXa4xX23xX1xX3xXcaxXdxX3xXexX35xX6axXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX172xX1xXdcxX3xXexX1xX84xX3xX2xX179xX3xX4x14cecxX6xX3xXcxX1xX1dbxX3xXexX41x1218fxX23xX22xX0xX8exX88xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fx175c9x11493xX3xXcaxXdxX89xX4xX3xX88xfca5xXexX3xX3ax108adxX27xX3xXcaxXa4xXd9xX3xX7xX6axX23xX22xX3xX132xX126xX8exX13axX8exX132x1762axX132xX21fxX71xX3xXexX65xXdxX3xXexX1xX3bxX23xX3xXcxX7cxX23xX3xXcxXdx15812xX23xX71xX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX71xX3xXexX1xX84xX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX112xX23xX1xX3x19985xX1xXdxX3x16c0bxX18axX5bx11125xX3xX1cxX102xX3xXexXdxX233xX23xX3xX1xXa4xX23xX1xX3xX3ax13cbfxX3xXexX35xXd9xX3xX1cxXdcxX3xXexX1xX6xX23xX3xX4xX1dbxX6xX3xX5bxX1xXa4xX3xX5dxX6axX15xX3xX5bxX1xXdxX89xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX60x17fedxX23xX22xX3x16ee9xX23xX22xX3xX2xX3xX3ax147e4xX3xX7xX6xX23xX3xX5xXe8xXbxX3xX5dxXecxXexX3xX88xXf0xX23xX22xX3xX7xX7cxX23xX3xXcaxX31xX23xX3xX3axXa9xX23xX22xX3xX1cxX102xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xX3xXbxX172xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12bbcxXdxX83xXexX1xX24xX3x12608xX2xX138xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX13axX2xX21fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX17axX88xX6xXd9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17axXcaxX23xX8exX23xX10xX2f4xX7xX8exX132xX21fxX2xX2fbxX8exX2xX21fxX2fbxX83xX2fbxX2xX2fbxX21fxX126xX2xfea3xXexX138xX179xX21fxX179xX21fxX5xX21fxX17axX26xXbxX22x1848axX35xX9xX138xX2xX341xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX24xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX79xX3xX5xX7cxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX8cxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxXd9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX60xXdxX89xX4xX3xXexX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX3xXcax18e9exX6xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xXcaxX429xX6xX3xXexX35xX6axXdxX3xXcaxX1e4xXdxX3xX15x1888dxX27xX3xX4xX20dxX27xX3xX172xX1xXdcxX3xXexX1xX84xX3xX2xX179xX3xX4xX1dbxX6xX3xXcxX1xX1dbxX3xXexX41xX1e4xX23xX22xX3xX172xX1x14c52xX23xX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xX10bxX0xX10xX5dxX2fxfcdcxX23xX1xX3xX4xX1xXd3xXbxX3xX4xX1xXdxX152xX27xX3xX132xX138xX8exX13axX0xX8exX10xX5dxX2fxX11exX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX172xX3bxX23xX22xX3xXcaxXdxX89xX4xX3xX3axX6xX23xX22xX3xX3axX41x10e1dxX4xX3xXexXdxX233xX23xX3xX1xXa4xX23xX1xX3xXexX1x1957dxX3xX4x10e2bxX3xX250xX1xXd9xX46xX23xX22xX3xX138xX21fxX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xXexX35xX44dxX23xX3xX3axX84xX6xX3xX88xXa4xX23xX3xX3axX233xX23xX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX17axX3xX5bxX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX3axX4cdxX71xX3xX254xX18axX5bxX257xX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX3xX3axX102xX3xXexX27xX15xX44dxX23xX3xXexX35xX27xX15xX152xX23xX3xXcaxXa4xX3xX5dxX42xXdxX3xX23xX1x18e6axX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xXexX35xX44dxX23xX3xXcaxXa4xXd9xX3xX1xXa9xXdxX3xXexX35xX41xX42xX23xX22xX3xX3axX298xX3xX3ax112dcxXdxX3xXexX1xXd9xX65xXdxX17axX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX44dxX23xX71xX3xX23xX1xX545xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX23xXa4xX15xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX3ax1284fxX23xX22xX3x19c3fxX3xXcaxXa4xX3xXexXdxX233xXbxX3xXexXd3xX4xX3xX15xX44dxX27xX3xX4xX20dxX27xX3xX254xX18axX5bxX257xX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX3xX83xX429xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX71xX3xX3axX41xX6xX3xX5dxX6axX15xX3xX35xX6xX3xX250xX1x15044xXdxX3xX7xX7cxX23xX3xXcaxX31xX23xX3xX3axXa9xX23xX22xX3xX35xX597xXdxX3xX5dxX1e4xXdxX3xX3axX56bxXdxX3xXexX1xXd9xX65xXdxX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX172xX1xXdxX152xX27xX3xX4x12109xX23xX22xX3xX23xX22xXa4xX15xX71xX3xX3axX65xXdxX3xX83xXdxX89xX23xX3xX5xX102xX23xX1xX3xX3axX65xXd9xX3xXcxX10dxX3xX58xX59xX3xX112xX23xX1xX3xX4xX61axX23xX22xX3xX4xX1xX46fxX23xX1xX3x11134xX27xX15xX152xX23xX3xX3axX84xX6xX3xXbxX1xX41xX79xX23xX22xX3xXexXdxX233xXbxX3xXexXd3xX4xX3xXcaxX31xX23xX3xX3axXa9xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xX3axX56bxXdxX3xXexX1xXd9xX65xXdxX71xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX7xX201xX3xX3axX597xX23xX22xX3xXexX1xX27xX31xX23xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fx141f6xX233xX23xX3xX2xX341xX1xX126xX21fxX3xXbxX1x1a38dxXexX3xX4xX61axX23xX22xX3xX23xX22xXa4xX15xX71xX3xX4xX4cdxX3xX250xX1xXd9xX46xX23xX22xX3xX126xX21fxX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xXcaxX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX298xX23xX3xX5dxXa9xXexX3xX5dxX6axX15xX3xXbxX1xX6axXexX3xX3axXdxX89xX23xX71xX3xX83xX201xX23xX22xX3xX5dxXa9xXexX3xX35xX65xXbxX3xX88xXf0xX23xX22xX3xX3bxX3xXexX3bxX3xX250xX1xXd9xX46xX23xX22xX3xX2fbxX3xX5dxX0xX7xX27xXbxX2fxX132xX3xX0xX8exX7xX27xXbxX2fxXcaxXa4xX3xX3axX56bxXexX3xX5xXd0xX6xX3xXexX1xX6xX15xX3xXbxX1xXdxX44dxX23xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXexX35xX201xX4xX3xXexX65xXdxX3xX1xXdxX89xX23xX3xXexX35xX41xX42xX23xX22xX71xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xXd9xX3xX1cxX10xX3xXcaxXa4xXd9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxXcxX35xXd9xX23xX22xX3xX88xX27xX267xXdxX3xX7xX6axX23xX22xX3xX132xX138xX8exX13axX71xX3xX5xX6axX23xX3xXexX35xX65xXdxX3xX3axX102xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX83x118faxX3xX88xX5dcxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX35xXe8xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xXcax138e7xX23xX3xXexX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xXbxX1xX46xX23xX3xX3axX56bxXdxX71xX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX35xX4caxX23xX1xX3xX7xX7cxX23xX3xXcaxX31xX23xX3xX3axXa9xX23xX22xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xX3xXbxX172xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX23xXexX10xX35xX3xX83xXexX1xX27xX5dxX88xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2f4xXdxX83xXexX1xX24xX3xX2fbxX2xX138xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX13axX2xX21fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX17axX88xX6xXd9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17axXcaxX23xX8exX23xX10xX2f4xX7xX8exX132xX21fxX2xX2fbxX8exX2xX13axX2fbxX83xX2fbxX2xX13axX21fxX13axX138xX21fxXexX341xX2fbxX21fxX2xX2xX5xX21fxX17axX26xXbxX22xX34exX35xX9xX132xX138xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX24xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX79xX3xX5xX7cxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX8cxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxXd9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx12515xXe8xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX65xXdxX3xX250xX1xX27xX3xXcaxX201xX4xX3xX1cxX7cxX15xX3xX83xX201xX23xX22xX3xX7xX7cxX23xX3xXcaxX31xX23xX3xX3axXa9xX23xX22xX3xX254xX18axX5bxX257xX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX3xX0xX10xX5dxX2fxX10bxX47cxX23xX1xX3xX4xX1xXd3xXbxX3xX4xX1xXdxX152xX27xX3xX132xX138xX8exX13axX11exX0xX8exX10xX5dxX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX9dxXa4xX23xX1xX3xXcaxXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX88xXf0xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xXexXd3xX3xXexX31xXbxX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX3axX102xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX6bcxXdxX152xX27xX3xX126xX2x10ba0xX3xX18axXa9xX3xX5xX27xX31xXexX3xX9dxX4caxX23xX1xX3xX7xX201xX3xX132xX21fxX2xX138xX3xXcaxX152xX3xXexXa9xXdxX3xX22xX7cxX15xX3xX35xX56bxXdxX3xXexX35xX31xXexX3xXexX201xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX22xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX60xXdxX89xX4xX3xXexX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX71xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX22xXdxX545xX3xX250xX1xXd9xX46xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX6xX23xX3xXexXd9xXa4xX23xX3xX23xX79xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX22xX3xX4xX1dbxX6xX3xX5dxXa9xXexX3xX88xXa9xX3xXbxX1xX31xX23xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xX1cxX102xX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX3xX23xX1xX545xX23xX22xX3xX23xX22xXa4xX15xX3xX64bxX27xX6xX3xX4xX28dxX23xX22xX3xX1xXd9xXa4xX23xX3xXexXd9xXa4xX23xX3xX3axXdxX3xX23xX22xX41xX4bbxX4xX3xXcaxX1e4xXdxX3xX4xX1xXdcxX3xX3axX65xXd9xX3xX4xX1dbxX6xX3xXcxX1xX1dbxX3xXexX41xX1e4xX23xX22xX3xX172xX1xX46fxX23xX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xXcaxXa4xX3xXexXdcxX23xX1xX3xX9dxXa4xX3xXcxX11bxX23xX1xX3xXcaxX152xX3xXcaxXdxX89xX4xX3xXexX1xX201xX4xX3xX1xXdxX89xX23xX3xX4xX6axX4xX3xX22xXdxX46xXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xXbxX1x19cafxX23xX22xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX172xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xX3xXexX35xXd9xX23xX22xX3xXexX4caxX23xX1xX3xX1xX4caxX23xX1xX3xX5dxX1e4xXdxX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX35xX2dxXaxX2fxX0xX88xX2fxXcxX35xXd9xX3xX1cxXdcxX3xXexX1xX6xX23xX3xX3axX102xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX4xXe8xXbxX3xXbxX1x1048fxXbxX3xX7xXd0xX3xX83xXd3xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXd9xXa4xX23xX0xX8exX88xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxXcxX35xX44dxX23xX3xXexX1xX201xX4xX3xXexX233xX71xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX155xX5dxX3xXexX35xXd9xX3xX88xX6xX15xX3xX4xX1dbxX6xX3xX5bxX1xXa4xX3xX5dxX6axX15xX3xX5bxX1xXdxX89xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX60xX28dxX23xX22xX3xX291xX23xX22xX3xX2xX3xX3axX102xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX60xXdxX89xX23xX3xX172xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX89xX3xX5dxX3bxXdxX3xXexX35xX41xX42xX23xX22xX3xXcaxXa4xX3xX60xXdxX89xX23xX3xX9dxXa4xX23xX3xX5xX7cxX5dxX3xX58xX1xXd9xX6xX3xX1x11ad7xX4xX3xX172xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX89xX3xX60xXdxX89xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1cxX6axX4xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX5xXa4xX3xX4xX1xXe8xXexX3xXexX1xX46xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xX65xXdxX3xXexX1xX10xXd9xX3x1a5f0xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX155xX23xX3xX58x1930bxX3xXexX1xX27xX31xXexX3xXcc0xX27xX56bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xXcaxX152xX3xX23xX22xX41xX7bdxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xX65xXdxX3xXcc0xX172xX60xX5bxX3xX21fxX341xX24xX132xX21fxX21fxX179xX8exX18axXcxX5bx19418xXcxX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xX3xXbxX172xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX8exX8exX4xX83xX23xX17axX88xX6xXd9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX17axXcaxX23xX8exX83xX10xX7xX250xXexXd9xXbxX8exX23xX10xX2f4xX7xX8exX2xXa28xX132xX13axX8exX2xX126xX138xX83xX138xX2xX138xX21fxX13axX126xX138xXexX2xXa28xX341xX126xX5xXa28xX1exX341xX132xX83xX138xX21fxX179xX21fxX21fxX2xX21fxXexX179xXa28xX21fxX138xX5xX179xX1exX6xX17axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX24xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX79xX3xX5xX7cxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX8cxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxXd9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx143f8xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXcxX35xX20dxX23xX3xXe2bxX1xX6c8xX3xX1exX3xXcxXe2bxX3xX9dxXa4xX3xXcxX11bxX23xX1xX3xX7xXd0xX3xX83xXd3xX23xX22xX3xXexX35xXd9xX3xX1cxXdcxX3xX5xXa4xX5dxX3xX23xX152xX23xX3xX3axX41xX42xX23xX22xX71xX3xX3axX65xXexX3xX4xX1xXe8xXexX3xX5xX41xX4bbxX23xX22xX3xXexX56bxXexX17axX3xX47cxX23xX1xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX9dxXd9xXa4xXdxX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX6bcxXecxX4xX3xX88xXdxX89xXexX71xX3xX7xX46xX23xX3xXbxX1xX155xX5dxX3xX23xXa4xX15xX3xX4xXb5dxX23xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX60xXdxX89xX23xX3xX58xX1xXd9xX6xX3xX1xXc7bxX4xX3xX172xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX89xX3xX1cxX7cxX15xX3xX83xX201xX23xX22xX3xX10bxX18axXa9xX3xX10dxX7cxX15xX3xX83xX201xX23xX22xX11exX3xX3axX6axX23xX1xX3xX22xXdxX6axX3xXcaxXa4xX3xX4xXe8xXbxX3xX22xXdxXe8xX15xX3xX4xX1x1446bxX23xX22xX3xX4xX1xXe8xXexX3xX5xX41xX4bbxX23xX22xX3xXbxX1xX61axX3xX1xX4bbxXbxX3xXcaxX1e4xXdxX3xXcc0xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX155xX23xX3xX60xXdxX89xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xXcc0xX172xX60xX5bxX3xX2xX2fbxX24xX132xX21fxX2xX13axX8exX18axX10dxX257xX3xX3axX298xX3xX5xXa4xX5dxX3xXbxX1xXd3xX3xX22xXdxX6xX3xX1xXd9xX65xXexX3xXexX46fxX23xX1xX3xXexX35xXd9xX3xX88xX6xX15xX3xX83xXa4xX23xX1xX3xX4xX1xXd9xX3xX88xX44dxX3xXexX3bxX23xX22xX71xX3xXcaxX545xX6xX3xX1cxX7cxX15xX3xXcaxXa4xX3xX1cxXdxX3xX5dx13aedxX23xX22xX71xX3xXcaxX31xXexX3xX5xXdxX89xX27xX3xX1cxX7cxX15xX3xX83xX201xX23xX22xX71xX3xX22xX65xX4xX1xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX27xX23xX22xX71xX3xX3axX20dxX5dxX3xX5xXf86xX23xX3xX4xX1xXd9xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX35xX4caxX23xX1xX3xXexX1xX1dbxX15xX3xX3axXdxX89xX23xX71xX3xX22xXdxX6xXd9xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23x13e66xX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX9dxXdxX89xX23xX71xX3xXcaxXdxX89xX4xX3xXexX6axXdxX3xX7xXd0xX3xX83xXd3xX23xX22xX3xXexX35xXd9xX3xX1cxXdcxX71xX3xXexX35xXd9xX3xX88xX6xX15xX3xXexX429xX3xX4xX6axX4xX3xX23xX1xXa4xX3xX5dxX6axX15xX3xX23xX1xXdxX89xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX3axX298xX3xX5xXa4xX5dxX3xXbxX1xXd3xX3xX22xXdxX6xX3xX7xX46xX23xX3xX1cxX27xXe8xXexX3xXcaxX31xXexX3xX5xXdxX89xX27xX3xX1cxX7cxX15xX3xX83xX201xX23xX22xX3xXcaxXa4xX3xX5xXa4xX5dxX3xX3axX41xX42xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXd9xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX23xX1xXdxX152xX27xX3xX23xX41xX1e4xX4xX3xXexX35xX44dxX23xX3xXexX1xX233xX3xX22xXdxX1e4xXdxX3xXexX1xX201xX4xX3xX1xXdxX89xX23xX71xX3xX5dxX6xX23xX22xX3xX5xX65xXdxX3xX5xX4bbxXdxX3xX46fxX4xX1xX3xX250xXbd7xXbxX3xXcaxX152xX3xX250xXdxX23xX1xX3xXexX233xX3xXcaxXa4xX3xX5dxX3bxXdxX3xXexX35xX41xX42xX23xX22xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxXcxX65xXdxX3xX9dxXa4xX3xXcxX11bxX23xX1xX71xX3xX23xX1xX545xX23xX22xX3xX23xXf86xX5dxX3xX22xX20dxX23xX3xX3axX7cxX15xX71xX3xXexX35xXd9xX71xX3xX1cxXdcxX3xX4xX1dbxX6xX3xX5bxX1xXa4xX3xX5dxX6axX15xX3xX5bxX1xXdxX89xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX60xX28dxX23xX22xX3xX291xX23xX22xX3xX2xX3xX3axX102xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX7xXd0xX3xX83xXd3xX23xX22xX3xX5xXa4xX5dxX3xXcaxX31xXexX3xX5xXdxX89xX27xX3xX1cxX7cxX15xX3xX83xX201xX23xX22xX3xXcaxXa4xX3xX5xXa4xX5dxX3xX23xX152xX23xX3xX3axX41xX42xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXd9xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xXexX65xXdxX3xX5dxXa9xXexX3xX7xX56bxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX35xX4caxX23xX1xX3xX22xXdxX6xXd9xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23xX71xX3xX7xX6xX23xX3xX5xXe8xXbxX3xX5dxXecxXexX3xX88xXf0xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX3xX23xX1xXa4xX3xX5dxX6axX15xX3xXexX35xX44dxX23xX3xX3axX84xX6xX3xX88xXa4xX23xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX18axX4bxXdxX3xXcaxX31xX15xX71xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX83xX7cxX23xX3xX4xX20dxX23xX3xX1xXdxX298xX27xX3xX3axX6c8xX23xX22xX71xX3xX23xX1xX31xX23xX3xXexX1xXf05xX4xX3xX3axX6c8xX23xX22xX3xXcaxXe8xX23xX3xX3axX152xX71xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX44dxX23xX3xXcaxX4caxX3xXexX1xXdxX233xX27xX3xX250xXdxX233xX23xX3xXexX1xXf05xX4xX71xX3xX1xXdxX298xX27xX3xX88xXdxX233xXexX3xX5dxXa4xX3xX22xX7cxX15xX3xX35xX6xX3xX23xX1xX545xX23xX22xX3xX1xXa4xX23xX1xX3xX3axXa9xX23xX22xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX4xX6axX4xX3xX64bxX27xX15xX3xX3axX84xX23xX1xX3xXcaxX152xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX3xXexX35xXd9xX23xX22xX3xXexX1xX42xXdxX3xX3axXdxX298xX5dxX3xX4xX46xX3xX23xX41xX1e4xX4xX3xX3axX6xX23xX22xX3xX83xX597xX23xX3xX7xXf05xX4xX3xXcaxX429xX6xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xXcaxX429xX6xX3xXcaxX1e4xXdxX3xX250xX1xX3bxXdxX3xXbxX1xXd3xX4xX71xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX35xXdxX298xX23xX3xX250xXdxX23xX1xX3xXexX233xX3xX1exX3xX1cxX102xX3xX1xXa9xXdxX71xX3xX4xX1xXf86xX5dxX3xX5xXd9xX3xX4xX27xXa9xX4xX3xX7xX56bxX23xX22xX3xX23xX1xX7cxX23xX3xX83xX7cxX23xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX21fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX83xX83xXdxX23xX22xX9xXaxX138xXaxX2fxX0xXexX88xXd9xX83xX15xX2fxX0xXexX35xX2fxX0xXexX83xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX6bcxXdxX152xX27xX3xX126xX2xXa28xX3xX18axXa9xX3xX5xX27xX31xXexX3xX9dxX4caxX23xX1xX3xX7xX201xX3xX132xX21fxX2xX138xX3xX64bxX27xX15xX3xX3axX84xX23xX1xX3xX35x163f5xX3xXcaxX152xX3xXexXa9xXdxX3xX22xX7cxX15xX3xX35xX56bxXdxX3xXexX35xX31xXexX3xXexX201xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX22xX24xX3xX0xX8exX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX2xX0xX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX17axX0xX8exX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xX10xX5dxX2fxX3xX5bxX22xX41xX42xXdxX3xX23xXa4xXd9xX3xX22xX7cxX15xX3xX35xX56bxXdxX3xXexX35xX31xXexX3xXexX201xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX22xX3xX22xX7cxX15xX3xX46xX23xX1xX3xX1xX41xX4bxX23xX22xX3xX1cxXe8xX27xX3xX3axX233xX23xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX71xX3xXexX35xX31xXexX3xXexX201xX71xX3xX6xX23xX3xXexXd9xXa4xX23xX3xX1cxX102xX3xX1xXa9xXdxX3xX1xXd9xXecxX4xX3xX3axX102xX3xX88xX84xX3xX1cxXd0xX3xXbxX1xX65xXexX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX1xXa4xX23xX1xX3xX4xX1xX46fxX23xX1xX3xXcaxX152xX3xX1xXa4xX23xX1xX3xXcaxXdxX3xX23xXa4xX15xX3xX1xXd9xXecxX4xX3xX3axX102xX3xX88xX84xX3xX250xX233xXexX3xX6axX23xX3xXcaxX152xX3xXexXa9xXdxX3xX23xXa4xX15xX71xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX3axX41xX4bbxX4xX3xX1cxX4cdxX6xX3xX6axX23xX3xXexX46fxX4xX1xX3xX5dxXa4xX3xX4xXb5dxX23xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX71xX3xXexX1xX4caxX3xX88xX84xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexXdxX152xX23xX3xXexX429xX3xX138xX3xXexX35xXdxX89xX27xX3xX3axX597xX23xX22xX3xX3axX233xX23xX3xX138xX21fxX3xXexX35xXdxX89xX27xX3xX3axX597xX23xX22xX71xX3xXbxX1xX65xXexX3xX4xX46xXdxX3xXexX65xXd9xX3xX250xX1xX3bxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX5dxX3xX22xXdxX545xX3xX3axX233xX23xX3xX132xX3xX23xXf86xX5dxX3xX1xXd9xXecxX4xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX61axX3xXexX429xX3xX126xX3xXexX1xX6axX23xX22xX3xX3axX233xX23xX3xX132xX3xX23xXf86xX5dxX2dxX3xX0xX8exX10xX5dxX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXd9xX83xX15xXaxX2fxX0xX10xX5dxX2fxX132xX17axX3xXe2bxX1xX65xX5dxX3xXexXa9xXdxX3xXexX1xX27xXa9xX4xX3xX5dxXa9xXexX3xXexX35xXd9xX23xX22xX3xX4xX6axX4xX3xXexX35xX41xX42xX23xX22xX3xX1xX4bbxXbxX3xX7xX6xX27xX3xX3axX7cxX15xX71xX3xXexX1xX4caxX3xX88xX84xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX61axX3xXexX429xX3xX132xX3xX23xXf86xX5dxX3xX3axX233xX23xX3xX341xX3xX23xXf86xX5dxX24xX3xX6xX11exX3xX172xX4cdxX3xXexX267xX3xX4xX1xXf05xX4xX2dxX3xX88xX11exX3xX257xX61axX23xX22xX3xXcaxX28dxX3xX250xX1xX46fxX71xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX250xX1xX46fxX3xX1xXd9xXecxX4xX3xX4xX4cdxX3xX1xXa4xX23xX1xX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX6axX3xXbxX1xX6axX4xX1xX2dxX3xX4xX11exX3x1312cxX7cxX15xX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xX22xXdxX6xXd9xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44dxX5dxX3xXexX35xXc7bxX23xX22xX3xX1xXd9xXecxX4xX3xX22xX7cxX15xX3xX3axX4caxX23xX1xX3xXexX35xX89xX3xX1xXd9xX65xXexX3xX3axXa9xX23xX22xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX22xX2dxX3xX83xX11exX3xX10dxX6c8xXdxX3xX22xXdxXd3xX4xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX250xX1xX6axX4xX3xX22xX7cxX15xX3xX35xX56bxXdxX2dxX3xX3axX11exX3xX9dxXa4xX23xX1xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxX89xXbxX3xX88xX46xXd9xX3xXcaxX89xX3xXexX35xX31xXexX3xXexX201xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX22xX2dxX3xX10xX11exX3xXcxX6axXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX298xX5dxX17axX0xX8exX10xX5dxX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xX8exXexX83xX2fxX0xX8exXexX35xX2fxX0xX8exXexX88xXd9xX83xX15xX2fxX0xX8exXexX6xX88xX5xX10xX2fxX0xX83xXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX83xX35xX10xX5xX6xXexX10xX83xXaxX2fxX0xX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX44dxX23xX3xX64bxX27xX6xX23xX24xX0xX8exX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX5dxX88xX1exX6xX23xX83xX1exX7xX6xXbxXd9xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1a118xXdxX23xX1xX3xX5dxXd3xX4xX3xX64bxX27xX46xX23xX3xX1cxXf05xX3xX58x14e44xX3xX6bcxXc7bxX23xX22xX3xX5xX4bbxXdxX3xX83xXd3xX23xX22xX3xX7xX201xX3xX4xX56bxX3xX5dxXe8xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX3axX298xX3xXcaxX27xX3xXcaxX65xX34exX8cxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX8exX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX35xX6xXexX1exXexX27xX8exX5xXdxX23xX1xX1exX5dxX27xX4xX1exX64bxX27xX6xX23xX1exX1cxX27xX1exX250xX10xX1exX83xXd9xX23xX22xX1exX5xXd9xXdxX1exX83xX27xX23xX22xX1exX7xX27xX1exX4xXd9xX1exX5dxX6xXexX1exX83xXdxX10xX23xX1exX83xX10xX1exXcaxX27xX1exXcaxX6xX8exX2xX179xX21fxX126xX179xX341xX17axX1xXexX5dxXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX8exX5dxX10xX83xXdxX6xX8exX2xX132xX21fxX8exX23xX10xX2f4xX7xX8exX132xX21fxX2xX13axX8exX2xX21fxX2fbxX83xX21fxX2xX179xX2xX13axX2xXa28xXexX138xXa28xX138xX2fbxX5xXa28xX1exX126xX126xX126xX126xX17axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX24xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX79xX3xX5xX7cxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX8cxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX6xX2fxX0xX83xXdxXcaxX2fxX0xX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1751xXdxX23xX1xX3xX5dxXd3xX4xX3xX64bxX27xX46xX23xX3xX1cxXf05xX3xX58xX1763xX3xX6bcxXc7bxX23xX22xX3xX5xX4bbxXdxX3xX83xXd3xX23xX22xX3xX7xX201xX3xX4xX56bxX3xX5dxXe8xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX3axX298xX3xXcaxX27xX3xXcaxX65xX34exX8cxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX8exX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX35xX6xXexX1exXexX27xX8exX5xXdxX23xX1xX1exX5dxX27xX4xX1exX64bxX27xX6xX23xX1exX1cxX27xX1exX250xX10xX1exX83xXd9xX23xX22xX1exX5xXd9xXdxX1exX83xX27xX23xX22xX1exX7xX27xX1exX4xXd9xX1exX5dxX6xXexX1exX83xXdxX10xX23xX1exX83xX10xX1exXcaxX27xX1exXcaxX6xX8exX2xX179xX21fxX126xX179xX341xX17axX1xXexX5dxXaxX2fxX1751xXdxX23xX1xX3xX5dxXd3xX4xX3xX64bxX27xX46xX23xX3xX1cxXf05xX3xX58xX1763xX3xX6bcxXc7bxX23xX22xX3xX5xX4bbxXdxX3xX83xXd3xX23xX22xX3xX7xX201xX3xX4xX56bxX3xX5dxXe8xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX3axX298xX3xXcaxX27xX3xXcaxX65xX34exX8cxX0xX8exX6xX2fxX0xX8exX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX83xXaxX2fxX9dxX3bxX5dxX3xX23xX6xX15xX3xX10bxX2xX132xX8exX13axX11exX3xX5xXa4xX3xX23xX22xXa4xX15xX3xX5x13e25xX3xXexX35xXc7bxX23xX22xX3xX4xX1dbxX6xX3xX3axX597xX23xX22xX3xX88xXa4xXd9xX3xXexX1xX10xXd9xX3xX6bcxX65xXd9xX3xXcxX1xXdxX44dxX23xX3xX4xX1xX6c8xX6xX71xX3xXexX35xXd9xX23xX22xX3xX250xX1xXdxX3xX3axX65xXdxX3xX3axX6xX3xX7xX56bxX3xX4xX6axX4xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX5dxXd3xX4xX71xX3xX4xX1xXf05xX4xX3xX7xX209xX4xX71xX3xX4xX1xXf05xX4xX3xXcaxXdxX89xX4xX3xXcaxXa4xX3xX22xXdxX6axXd9xX3xX83xX7cxX23xX3xXexX35xX44dxX23xX3xX3axX84xX6xX3xX88xXa4xX23xX3xX9dxXa4xX3xXcxX11bxX23xX1xX3xXexX27xX7cxX23xX3xXexX1xX1dbxX3xX23xX22xX1xXdxX44dxX5dxX3xXexX6c8xX4xX3xXcaxXdxX89xX4xX3xXexX267xX3xX4xX1xXf05xX4xX3xXexX1xX201xX4xX3xX1xXa4xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xX19b2xX3xXbxX1xXd3xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX46xX5dxX3xX88xX46xXd9xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX172xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xX3xXexX1xX4caxX3xXcaxX7dcxX23xX3xX4xX4cdxX3xXcaxX84xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX5dxXd3xX4xX3xX3axX102xX3xX5xX4bbxXdxX3xX83xXd3xX23xX22xX3xX7xX201xX3xX4xX56bxX3xX5dxXe8xXexX3xX3axXdxX89xX23xX3xX3axX298xX3xXcaxX27xX3xXcaxX65xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xX8exX83xXdxXcaxX2fxX0xX8exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1dbxX3xXexX41xX1e4xX23xX22xX3xX4xX1xXdcxX3xX3axX65xXd9xX3xX1cxXd0xX3xX5xX59bxX3xX23xX22xX1xXdxX44dxX5dxX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX5xXdxX44dxX23xX3xX64bxX27xX6xX23xX3xX3axX233xX23xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX71xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX172xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX8exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX64bxX27xX15xX10xX23xX8exXexX1xX27xX1exXexX27xXd9xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exX83xX6xXd9xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX5dxX1exXcaxXdxX1exXbxX1xX6xX5dxX1exX5xXdxX10xX23xX1exX64bxX27xX6xX23xX1exX83xX10xX23xX1exXbxX1xXd9xX23xX22xX1exX4xX1xXd9xX23xX22xX1exX83xXdxX4xX1xX1exX4xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xX8exX2xX179xX21fxX2xX2fbxXa28xX17axX1xXexX5dxXaxX2fxX0xXdxX5dxX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX8exX5dxX10xX83xXdxX6xX8exX2xX132xX21fxX8exX23xX10xX2f4xX7xX8exX132xX21fxX2xX13axX8exX2xX21fxX2fbxX83xX126xX132xX132xX21fxX2fbxX138xX2fbxXexX2xX2xX2xX132xX5xX2xX17axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xXbxX3xXexX35xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX4xX46xX23xX3xXexX35xX4bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX4bxX3xX58xX59xX3xX5bxX6xX5dxX24xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX31xXexX71xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX79xX3xX5xX7cxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX23xX1xX8cxXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX6xX2fxX0xX83xXdxXcaxX2fxX0xX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1dbxX3xXexX41xX1e4xX23xX22xX3xX4xX1xXdcxX3xX3axX65xXd9xX3xX1cxXd0xX3xX5xX59bxX3xX23xX22xX1xXdxX44dxX5dxX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX5xXdxX44dxX23xX3xX64bxX27xX6xX23xX3xX3axX233xX23xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX71xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX172xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX8exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX64bxX27xX15xX10xX23xX8exXexX1xX27xX1exXexX27xXd9xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exX83xX6xXd9xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX5dxX1exXcaxXdxX1exXbxX1xX6xX5dxX1exX5xXdxX10xX23xX1exX64bxX27xX6xX23xX1exX83xX10xX23xX1exXbxX1xXd9xX23xX22xX1exX4xX1xXd9xX23xX22xX1exX83xXdxX4xX1xX1exX4xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xX8exX2xX179xX21fxX2xX2fbxXa28xX17axX1xXexX5dxXaxX2fxXcxX1xX1dbxX3xXexX41xX1e4xX23xX22xX3xX4xX1xXdcxX3xX3axX65xXd9xX3xX1cxXd0xX3xX5xX59bxX3xX23xX22xX1xXdxX44dxX5dxX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX5xXdxX44dxX23xX3xX64bxX27xX6xX23xX3xX3axX233xX23xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX71xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX172xXd9xXcaxXdxX83xX1exX2xX179xX0xX8exX6xX2fxX0xX8exX7xXexX35xXd9xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX83xXaxX2fxX60xXf86xX23xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX3xX172xX1xX46fxX23xX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xXcaxX429xX6xX3xX4xX4cdxX3xXcaxXf86xX23xX3xX88xX46xX23xX3xXexX35xX27xX15xX152xX23xX3xX3axX65xXexX3xX59bxX3xX250xXdxX233xX23xX3xX4xX1xXdcxX3xX3axX65xXd9xX3xX4xX1dbxX6xX3xXcxX1xX1dbxX3xXexX41xX1e4xX23xX22xX3xX5bxX22xX27xX15xX19b2xX23xX3xX10dxX27xX7cxX23xX3xXe2bxX1xX6c8xX4xX3xX15xX44dxX27xX3xX4xX20dxX27xX3xX1cxXd0xX3xX5xX59bxX3xXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX5dxX3xX5xXdxX44dxX23xX3xX64bxX27xX6xX23xX3xX3axX233xX23xX3xXbxX1xXb5dxX23xX22xX71xX3xX4xX1xX56bxX23xX22xX3xX83xX84xX4xX1xX3xX172x120e6xX60x1118fxX257xX1exX2xX179xX17axX0xX8exXbxX2fxX0xX8exX83xXdxXcaxX2fxX0xX8exX5xXdxX2fxX0xX8exX27xX5xX2fxX0xX83xXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX2fxX0xX8exX83xXdxXcaxX2fxX0xX8exX83xXdxXcaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX27xXexX1xXd9xX35xXaxX2fxXcxX35xX41xX79xX23xX22xX3xXcffxXdxX23xX1xX0xX8exXbxX2f
Trương Minh