Formosa Hà Tĩnh trao gần 400 triệu đồng hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn
(Baohatinh.vn) - Sáng 24/8, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức trao tặng 384 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.
2214xd0aexe512xeadex76a2xe753xd83ex795dxae38xX7xeffdx89c4x4eaaxca90x659axad41xX5x2238xXaxdf40xcd56x3dcbxd98bxe58axX14xX7xX6xX3x971cxa59exX3xXcx7c04x6f1axX1xX3xXexX15xX6xX14xX3x805cxa158xX20xX3xb197x9844xX2dxX3xXexX15xXdx3d4cx30f8xX3x50d1xae4exX20xX28xX3xX1xf042xX3xXexX15xc597xX3xX1x75e4xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4x9a79xX20xX1xX3x530fxX1x9f5exX3xX55xX1xa6c8xX20xX0x2376xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xc95dxXaxX12x3042x6312xX20xX28xX3x9681xX2cxX5ex70f2x8336xX3x394fxe999xX20xX28xX3xXex46ebxX3xXcx27d5xX1bxX1bxX3xe5d9xX6xX20xX28xX3xXexX1x988fxXbxX3xX1bx9f04xX20xX28xX3xX87xX28xX1xXdxX33xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXex7adbxX3xX4xX1x2ca3xX4xX3xXexX15xX6xX14xX3xXex229fxX20xX28xX3x3dffxX7bxX2cxX3xX7xX34x81bfxXexX3x64c9xX34xX1cxX3xX4xX1xX14xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX57xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xX3xb07dxX96x9731xX20xX3xX5xec01xX20xX3xXexX15xX14xX20xX28xX3xX1xX43xX4xX3xXex79c7xXbxX3xXexX15xXf9xX20xX3xX36x87a7xX6xX3xaa3cxX1cxX20xX3xXexX1xX110xX3xc683xbd15xX3xacfbx7620xX3xa0c8xX20xX1xb5c0xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx390cxX14xX70xX84xX3xXbxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXax32c3xXdxX70xXexX1xb4f7xX3x31baxX2x7f68xXbxX11bx23b2xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX163xX3xX2cxX2xX2dxXbxX11bxX16axXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX5exX5exXdxX124xX113xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX124xXf3xX20xX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2x6630xXc3xXc3xX5exX165xXc3xX70xX165xX2xX2dxX2dx8680xX2xX2xXexX7bxX19dxX78xX2cxX2cxX5xX2dxX124xc781xXbxX28x5fb0xX15xX9xX167xX165xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xd5f6x76dfxXdxX3xX70xXdxX33xX20xX3xX5xX11cxX20xX1xX3xX36xX22bxX14xX3xX134xb91axa552xX3xX11exX11exXcxX3xXexae08xX20xX1xX7cxX3xXcxe0c6xX3xX11exX11fxX3xX121xX20xX1xX3xXf3xX1cxX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX70xd474xX3xX113xX34xXb2xXdxX3xX5x2bf7xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xXaxX12xX7ex7750xX3xXexX1xecb2xX7cxX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX36xX11cxX3xXexX15xX6xX14xX3xX4xX74xX4xX3xXbxX1xX29xX20xX3xXccxX34xX1cxX3xX4xX1xX14xX3xX2xX165xX78xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexXdxX298xX34xX3xX1xX43xX4xX7cxX3xX2xX165xX2dxX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXcxX1bxX7exX73xX3xXf3xX1cxX3xX167xX167xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXcxX1bx9c38xXcxX16axX3xXexX15xX6xX14xX3xX1xX43xX4xX3xX113xXb2xX20xX28xX3xX4xX1xX14xX3xX2cxX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXcxX1bxX306xXcxX3xX36xXbfxX4xX3xX113xXdxX33xXexX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xX7cxX3xX1xX43xX4xX3xX28xXdx6ea2xXdxX3xX16xX3cxXdxX3xX4xX1xX74xX34xX3xX167xX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX5exX20xX5bxX16xX16axX3xXc3xX3xX7xX34xXc9xXexX3xX1xX43xX4xX3xX113xXb2xX20xX28xX3xX4xX1xX14xX3xXc3xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX28xX1x94f9xX14xX3xXf3xX96xX40xXexX3xX55xX1xX57xX3xX4x767exX6xX3xXcxX15xX96x8655xX20xX28xX3xXcxX1bxX306xXcxX3xX23exXf9xX3xX23dxX34xX51xX20xX28xX3xX7exX1x7a8fxX3xXf3x375axX6xX3xXexX1xXdxX3xX36xX107xX34xX3xXf3xX1cxX14xX3xX36xX22bxXdxX3xX1xX43xX4xX7cxX3xX16xX3cxXdxX3xX7xX34xXc9xXexX3xXexX15xX110xX3xX28xXdxX74xX3xX78xX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX5exX20xX5bxX16xX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xX3xXbxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xX15xX3xX70xXexX1xX34xX16xX113xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX70xXexX1xX163xX3xX165xX2xX167xXbxX11bxX16axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX163xX3xX2cxX2xX2dxXbxX11bxX16axXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX5exX5exXdxX124xX113xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX124xXf3xX20xX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxXc3xXc3xX5exX165xXc3xX70xX165xX2xX2dxX2dxX1a8xXc3xX167xXexX167xX2xX167xX2cxX78xX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xX1b7xX15xX9xX165xX1a8xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX23exX11cxX20xX1xX3xX36xX22bxX14xX3xXcxX24bxX3xX11exX11fxX3xX121xX20xX1xX3xXf3xX1cxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXc3xX3xX7xX34xXc9xXexX3xX1xX43xX4xX3xX113xXb2xX20xX28xX3xX36xXbfxX4xX3xX113xXdxX33xXexX3xX4xX1xX14xX3xXc3xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX28xX1xX385xX14xX3xXf3xX96xX40xXexX3xX55xX1xX57xX3xX4xX392xX6xX3xXcxX15xX96xX398xX20xX28xX3xXcxX1bxX306xXcxX3xX23exXf9xX3xX23dxX34xX51xX20xX28xX3xX7exX1xX3acxX3xXf3xX3afxX6xX3xXexX1xXdxX3xX36xX107xX34xX3xXf3xX1cxX14xX3xX36xX22bxXdxX3xX1xX43xX4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xXaxX12xXcxXb2xX20xX28xX3xX28xXdxX74xX3xXexX15xX110xX3xX113x4e49xX20xX28xX3xXexXdx92afxX20xX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX70xX110xXbxX3xX20xX1cxX84xX3xX5xX1cxX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xX3xXbxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX70xXexX1xX163xX3xX165xX2xX167xXbxX11bxX16axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX163xX3xX2cxX2xX2dxXbxX11bxX16axXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX5exX5exXdxX124xX113xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX124xXf3xX20xX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxXc3xXc3xX5exX165xXc3xX70xX165xX2xX2dxX2dxX1a8xX167xX167xXexX1a8xX2xX165xX167xX19dxX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xX1b7xX15xX9xX1a8xX167xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX23exX11cxX20xX1xX3xX36xX22bxX14xX3xX134xX23dxX23exX3xX11exX11exXcxX3xXexX245xX20xX1xX3xXf3xX1cxX3xX5xX11cxX20xX1xX3xX36xX22bxX14xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX1xX43xX4xX3xX113xXb2xX20xX28xX3xX4xX1xX14xX3xX2cxX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXcxX1bxX306xXcxX3xX36xXbfxX4xX3xX113xXdxX33xXexX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xXaxX12xX22ax73adxX84xX3xX5xX1cxX3xX1xX14xX22bxXexX3xX36xca82xX20xX28xX3xX36xX110xX20xX1xX3xX55xX11fxX3xX1xX1cxX20xX28xX3xX20xX5bxX16xX3xX4xX392xX6xX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX7cxX3xXexX5bxX20xX28xX3xX4xX96xX398xX20xX28xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX29xX20xX3xX36xX14xX1cxX20xX3xX55xbe53xXexX3xXexX96xXf5xX20xX28xX3xXexX1xX780xX20xX3xXexX96xXf5xX20xX28xX3xX74xXdxX3xXf3xe43dxXdxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX70xX780xX20xX3xX4xX392xX6xX3xX4xX74xX4xX3xXbxX1xX96xX398xX20xX28xX7cxX3xX11bxX11cxX3xXexX15xX14xX20xX28xX3xXexX1xX110xX3xX11bxX11cxX3xX11exX11fxX3xX121xX20xX1xX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xX3xXbxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX70xXexX1xX163xX3xX165xX2xX167xXbxX11bxX16axX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX163xX3xX2cxX2xX2dxXbxX11bxX16axXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX5exX5exXdxX124xX113xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX124xXf3xX20xX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxXc3xXc3xX5exX165xXc3xX70xX165xX2xX2dxX2dxX7bxX2xX1a8xXexX19dxX167xX78xX167xX165xX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xX1b7xX15xX9xX2cxX19dxX165xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX1bxX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX28xX1xX385xX14xX3xXf3xX96xX40xXexX3xX55xX1xX57xX3xXexX15xXf9xX20xX3xX36xX110xX6xX3xX113xX1cxX20xX3xXexX1xX110xX3xX11bxX11cxX3xX11exX11fxX3xX121xX20xX1xX3xX20xX1xX107xX20xX3xX4xX74xX4xX3xXbxX1xX29xX20xX3xXccxX34xX1cxX3xX4xX392xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX14xX70xX84xXaxX12xX22axX96xX40xX4xX3xX113xXdxX7d9xXexX7cxX3xXexX1xX398xXdxX3xX28xXdxX6xX20xX3xXccxX34xX6xX7cxX3xX20xX28xX14xX1cxXdxX3xXf3xXdxX33xX4xX3xXexXbfxX20xX28xX3xXccxX34xX1cxX7cxX3xX4xXc9xXbxX3xX1xX43xX4xX3xX113xXb2xX20xX28xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX74xX4xX3xX10xX16xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4x465axX20xX3xXexX1xX6xX16xX3xX28xXdxX6xX3xXexX3acxX4xX1xX3xX4xX275xX4xX3xXf3xX1cxX14xX3xX4xX74xX4xX3xX1xX14xX22bxXexX3xX36xX78cxX20xX28xX3xXexX3afxX3xXexX1xXdxX33xX20xX3xX11bxX11cxX3xX1xX78cxXdxX3xX55xX1xX74xX4xX3xX20xX1xX96xX163xX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX1xX34x7fa6xX4xX3xX16xXdxX27dxX20xX3xXbxX1xX3acxX3xX4xX1xX14xX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX20xX28xX1xX385xX14xX7cxX3xX28xXdxX6xX3xX36xe19axX20xX1xX3xX4xX1xX3acxX20xX1xX3xX7xX74xX4xX1xX7cxX3xXexXbfxX20xX28xX3xXccxX34xX1cxX3xX4xX1xX14xX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX20xX28xX1xX385xX14xX7cxX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX55xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX3acxX3xX11bxX780xX84xX3xX70xX275xX20xX28xX3xX20xX1xX1cxX3xXexXa60xX20xX1xX3xX20xX28xX1xX1fxX6xX7cxX3xX28xXdx5a4axXbxX3xX4xX74xX4xX3xX11bxX11cxX7cxX3xXbxX1xX96xX398xX20xX28xX3xXexX15xXf9xX20xX3xX36xX110xX6xX3xX113xX1cxX20xX3xX11bxX780xX84xX3xX70xX275xX20xX28xX3xX16xX78cxXexX3xX7xXa3exX3xXexX1xXdxX7d9xXexX3xX4xX1xX7d9xX3xX4xXf5xX3xX7xacd9xX3xX20xX1xX96xX163xX3xX36xXdxX33xX20xX7cxX3xX36xX96xX398xX20xX28xX7cxX3xXexX15xX96xX398xX20xX28xX7cxX3xXexX15xX22bxX16xX124xX124xX124xX3xX28xX57xXbxX3xXbxX1xX29xX20xX3xX20xX780xX20xX28xX3xX4xX6xX14xX3xX55xX7d9xXexX3xXccxX34xX51xX3xXbxX1xX14xX20xX28xX3xXexX15xX1cxX14xX3xX11bxX780xX84xX3xX70xX275xX20xX28xX3xX20xX7fxX20xX28xX3xXexX1xX7fxX20xX3xX16xX7f1xXdxX7cxX3xX36xX7fxX3xXexX1xX110xX3xXf3xX5bxX20xX3xX16xXdxX20xX1xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxXf3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX15xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxXf9xX20xX3xXccxX34xX6xX20xX163xX0xX5exX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x62d0xXexX1xX34xX16xX113xXbacxX6xX20xX70xXbacxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX78xX2cxX2dxX3xX7xX34xXc9xXexX3xXccxX34xX1cxX3xXexX15xXdxX3xX780xX20xX3xXexX1xX780xX20xX3xX20xX1xX780xX20xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7x2292xX7cxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX4xX57xX3xX4xX7fxX20xX28xXaxX3xX1xX15xX10xd703xX9xXaxX5exX20xX1xXdxXbxXbacxX4xX6xX34xXbacxX84xX10xX34xXbacxXexX1xX34xX14xX20xX28xX5exXc19xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXbacxX1xX6xXbacxXexXdxX20xX1xXbacxXexX15xX6xX14xXbacxX78xX2cxX2dxXbacxX7xX34xX6xXexXbacxXccxX34xX6xXbacxXexX15xXdxXbacxX6xX20xXbacxXexX1xX6xX20xXbacxX20xX1xX6xX20xXbacxX5xXdxX10xXexXbacxX7xX84xXbacxX20xX28xX34xX14xXdxXbacxX4xX14xXbacxX4xX14xX20xX28xX5exX2xX1a8xX165xX167xX2cxX2dxX124xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX78xX2dxX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxX78xX19dxX5exX2xX78xX7bxX70xX167xX2dxX1a8xX2cxX167xXc3xX165xXexX7bxX1a8xX19dxX165xX165xX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX78xX2cxX2dxX3xX7xX34xXc9xXexX3xXccxX34xX1cxX3xXexX15xXdxX3xX780xX20xX3xXexX1xX780xX20xX3xX20xX1xX780xX20xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXc04xX7cxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX4xX57xX3xX4xX7fxX20xX28xXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX20xX1xXdxXbxXbacxX4xX6xX34xXbacxX84xX10xX34xXbacxXexX1xX34xX14xX20xX28xX5exXc19xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXbacxX1xX6xXbacxXexXdxX20xX1xXbacxXexX15xX6xX14xXbacxX78xX2cxX2dxXbacxX7xX34xX6xXexXbacxXccxX34xX6xXbacxXexX15xXdxXbacxX6xX20xXbacxXexX1xX6xX20xXbacxX20xX1xX6xX20xXbacxX5xXdxX10xXexXbacxX7xX84xXbacxX20xX28xX34xX14xXdxXbacxX4xX14xXbacxX4xX14xX20xX28xX5exX2xX1a8xX165xX167xX2cxX2dxX124xX1xXexX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX78xX2cxX2dxX3xX7xX34xXc9xXexX3xXccxX34xX1cxX3xXexX15xXdxX3xX780xX20xX3xXexX1xX780xX20xX3xX20xX1xX780xX20xX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXc04xX7cxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX4xX57xX3xX4xX7fxX20xX28xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX87xX1xX780xX20xX3xX55x8c36xX3xX20xXdxX33xX16xX3xX1a8xX78xX3xX20xX5bxX16xX3xX87xX28xX1cxX84xX3xXcxX1xX96xXf5xX20xX28xX3xX113xXdxX20xX1xX3xXbacxX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXc04xX7cxX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xXcxX87xX1bxX1bxX3xX8bxX6xX20xX28xX3xXexX1xX92xXbxX3xX1bxX96xX20xX28xX3xX87xX28xX1xXdxX33xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXf3xX3afxX6xX3xXexXb2xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xXexX1xX5bxX16xX3xX1xX345xXdxX3xXf3xX1cxX3xXexX15xX6xX14xX3xX78xX2cxX2dxX3xX7xX34xXc9xXexX3xXccxX34xX1cxX3xXf3xX7f1xXdxX3xXexXb2xX20xX28xX3xX55xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX3acxX3xX5xX1cxX3xX78xX2cxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXf3xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8bxX29xX20xX3xXc3xX2dxX2dxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX70xX780xX20xX3xX11exX11fxX3xX23exX14xX20xX28xX3xX36xX96xX40xX4xX3xX55xX1xX74xX16xX7cxX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX1xX34xXa3exX4xX3xX16xXdxX27dxX20xX3xXbxX1xX3acxXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX84xXbacxXexX10xX5exX28xX6xX20xXbacxXc3xX2dxX2dxXbacxX20xX28xX34xX14xXdxXbacxX70xX6xX20xXbacxX55xX84xXbacxX5xX14xX20xX28xXbacxX70xX34xX14xX4xXbacxX55xX1xX6xX16xXbacxX4xX6xXbxXbacxXbxX1xX6xXexXbacxXexX1xX34xX14xX4xXbacxX16xXdxX10xX20xXbacxXbxX1xXdxX5exX2xX1a8xX167xX1a8xX7bxX19dxX124xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX78xX2dxX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxX78xX1a8xX5exX2xX78xX7bxX70xX165xX2dxX19dxXc3xX2cxX2xX19dxXexXc3xX78xX2dxX2xXc3xX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8bxX29xX20xX3xXc3xX2dxX2dxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX70xX780xX20xX3xX11exX11fxX3xX23exX14xX20xX28xX3xX36xX96xX40xX4xX3xX55xX1xX74xX16xX7cxX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX1xX34xXa3exX4xX3xX16xXdxX27dxX20xX3xXbxX1xX3acxXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX84xXbacxXexX10xX5exX28xX6xX20xXbacxXc3xX2dxX2dxXbacxX20xX28xX34xX14xXdxXbacxX70xX6xX20xXbacxX55xX84xXbacxX5xX14xX20xX28xXbacxX70xX34xX14xX4xXbacxX55xX1xX6xX16xXbacxX4xX6xXbxXbacxXbxX1xX6xXexXbacxXexX1xX34xX14xX4xXbacxX16xXdxX10xX20xXbacxXbxX1xXdxX5exX2xX1a8xX167xX1a8xX7bxX19dxX124xX1xXexX16xXaxX12xX8bxX29xX20xX3xXc3xX2dxX2dxX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX70xX780xX20xX3xX11exX11fxX3xX23exX14xX20xX28xX3xX36xX96xX40xX4xX3xX55xX1xX74xX16xX7cxX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX1xX34xXa3exX4xX3xX16xXdxX27dxX20xX3xXbxX1xX3acxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX87xX1xX780xX20xX3xX55xXe53xX3xX20xXdxX33xX16xX3xX1a8xX78xX3xX20xX5bxX16xX3xX20xX28xX1cxX84xX3xXcxX1xX96xXf5xX20xX28xX3xX113xXdxX20xX1xX3xXbacxX3xX5xXdxX33xXexX3xX7xXc04xX3x6500xX78xX1a8xX5exX1a8xX5exX2xX19dxX2cxX1a8xX3xXbacxX3xX78xX1a8xX5exX1a8xX5exX78xX2dxX2xX19dxbff0xX7cxX3xX7xX74xX20xX28xX3xX2xXc3xX5exX1a8xX7cxX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xXcxX87xX1bxX1bxX3xX8bxX6xX20xX28xX3xXexX1xX92xXbxX3xX1bxX96xX20xX28xX3xX87xX28xX1xXdxX33xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXbxX1xXa3exXdxX3xX1xX40xXbxX3xXf3xX7f1xXdxX3xXcxX1xX110xX3xX36xX14xX1cxX20xX3xX11exX11fxX3xX121xX20xX1xX7cxX3xX1bxX78cxXdxX3xX7exX1x2faexX3xXexX1xX107xXbxX3xX36xX345xX3xXf3xX1cxX3xX7exX23exX134xX3xXexX1xX29xX84xX3xXexX1xX34xXa3exX4xX3xXexX15x812cxX3xX134xX33xX20xX1xX3xXf3xXdxX33xX20xX3xX36xX6xX3xX55xX1xX14xX6xX3xXexX1xX110xX3xX11bxX11cxX3xX11exX11fxX3xX121xX20xX1xX3xXexXb2xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX55xX1xX74xX16xX7cxX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX1xX34xXa3exX4xX3xX16xXdxX27dxX20xX3xXbxX1xX3acxX3xX4xX1xX14xX3xX20xX28xX96xX398xXdxX3xX70xX780xX20xX3xXexX15xXf9xX20xX3xX36xX110xX6xX3xX113xX1cxX20xX3xXbxX1xX96xX398xX20xX28xX3xX11exX11fxX3xX23exX14xX20xX28xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXf3xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX55xX1xX7fxX20xX28xX3xX51xX20xX1xX3xX1xX96xXaf2xX20xX28xX3xXexX15xX96xX7f1xX4xX3xXccxX34xX84xX7d9xXexX3xX36xX110xX20xX1xX3xX74xXbxX3xXexX1xX34xX7d9xX3xXexX1xX92xXbxX3x4d9dxXdxX33xXexX3xX4xX392xX6xX3xea7axXc04xXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX4xX14xX20xX28xXbacxX20xX28xX1xXdxX10xXbxX5exXc19xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXbacxX1xX6xXbacxXexXdxX20xX1xXbacxX55xX1xX14xX20xX28xXbacxX6xX20xX1xXbacxX1xX34xX14xX20xX28xXbacxXexX15xX34xX14xX4xXbacxXccxX34xX84xX10xXexXbacxX70xXdxX20xX1xXbacxX6xXbxXbacxXexX1xX34xX10xXbacxXexX1xX10xXbxXbacxXf3xXdxX10xXexXbacxX4xX34xX6xXbacxX16xX84xX5exX2xX1a8xX167xX165xX1a8xX2cxX124xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX78xX2dxX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxX78xX1a8xX5exX2xX2xX2dxX70xX2cxX2dxX19dxX2cxXc3xX2cxX167xXexX7bxX2cxX165xX1a8xXc3xX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX55xX1xX7fxX20xX28xX3xX51xX20xX1xX3xX1xX96xXaf2xX20xX28xX3xXexX15xX96xX7f1xX4xX3xXccxX34xX84xX7d9xXexX3xX36xX110xX20xX1xX3xX74xXbxX3xXexX1xX34xX7d9xX3xXexX1xX92xXbxX3xX12d3xXdxX33xXexX3xX4xX392xX6xX3xX12dcxXc04xXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX4xX14xX20xX28xXbacxX20xX28xX1xXdxX10xXbxX5exXc19xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXbacxX1xX6xXbacxXexXdxX20xX1xXbacxX55xX1xX14xX20xX28xXbacxX6xX20xX1xXbacxX1xX34xX14xX20xX28xXbacxXexX15xX34xX14xX4xXbacxXccxX34xX84xX10xXexXbacxX70xXdxX20xX1xXbacxX6xXbxXbacxXexX1xX34xX10xXbacxXexX1xX10xXbxXbacxXf3xXdxX10xXexXbacxX4xX34xX6xXbacxX16xX84xX5exX2xX1a8xX167xX165xX1a8xX2cxX124xX1xXexX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX55xX1xX7fxX20xX28xX3xX51xX20xX1xX3xX1xX96xXaf2xX20xX28xX3xXexX15xX96xX7f1xX4xX3xXccxX34xX84xX7d9xXexX3xX36xX110xX20xX1xX3xX74xXbxX3xXexX1xX34xX7d9xX3xXexX1xX92xXbxX3xX12d3xXdxX33xXexX3xX4xX392xX6xX3xX12dcxXc04xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX15xX96xX7f1xX4xX3xXexX1xX7fxX20xX28xX3xXexXdxX20xX3xX12dcxXc04xX3xX74xXbxX3xX16xXb6xX4xX3xXexX1xX34xX7d9xX3xXaxX55xX1xX392xX20xX28xXaxX3xX36xXa3exXdxX3xXf3xX7f1xXdxX3xXexX1xX92xXbxX3xX12d3xXdxX33xXexX3xX87xX6xX16xX7cxX3xX36xX22bxXdxX3xX70xXdxX33xX20xX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xXcxX87xX1bxX1bxX3xX8bxX6xX20xX28xX3xXexX1xX92xXbxX3xX1bxX96xX20xX28xX3xX87xX28xX1xXdxX33xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX55xX1x5fe5xX20xX28xX3xX36xX110xX20xX1xX3xXbxX1xX74xX20xX3xXccxX34xX84xX7d9xXexX3xX20xX1cxX84xX3xX55xX1xX7fxX20xX28xX3xX51xX20xX1xX3xX1xX96xXaf2xX20xX28xX3xXexX7f1xXdxX3xXf3xXdxX33xX4xX3xX7xX51xX20xX3xX11bxX34xXc9xXexX3xXf3xX1cxX3xX11bxX34xXc9xXexX3xX55xX1x9c79xX34xX3xX4xX392xX6xX3xX70xX14xX6xX20xX1xX3xX20xX28xX1xXdxX33xXbxX124xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXf3xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexXbfxX20xX28xX3xX20xX1xXdxX5b5xX34xX3xXbxX1xX29xX20xX3xXccxX34xX1cxX3x8566xX3xX20xX28xX1xX1fxX6xX3xX4xX1xX14xX3xXexX15xX1206xX3xX10xX16xX3xX20xX28xX1xX385xX14xXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX113xX6xX20xXbacxX70xX14xX4xX5exXc19xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXbacxX1xX6xXbacxXexXdxX20xX1xXbacxXexX6xX20xX28xXbacxX20xX1xXdxX10xX34xXbacxXbxX1xX6xX20xXbacxXccxX34xX6xXbacxX84xXbacxX20xX28xX1xXdxX6xXbacxX4xX1xX14xXbacxXexX15xX10xXbacxX10xX16xXbacxX20xX28xX1xX10xX14xX5exX2xX1a8xXc3xX2cxX19dxX2xX124xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX28xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX78xX2dxX5exX20xX10xX15exX7xX5exX2xX19dxX78xX2xX5exX2xX2dxX7bxX70xX2cxX2xX2cxX2cxX7bxX2dxX2cxXexXc3xX19dxX165xX2cxX5xX7bxXbacxX2xXc3xXc3xX70xX2cxX2xX78xX2cxX2xX2xX7bxXexX1a8xX1a8xX19dxX167xXc3xX5xX2dxX124xX1b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX2dxX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xX1xX3cxX3xXexX15xX40xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX14xX1cxX20xX3xX4xX51xX20xX1xX3xX55xX1xX57xX3xX55xX1xX5bxX20xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexXbfxX20xX28xX3xX20xX1xXdxX5b5xX34xX3xXbxX1xX29xX20xX3xXccxX34xX1cxX3xX161exX3xX20xX28xX1xX1fxX6xX3xX4xX1xX14xX3xXexX15xX1206xX3xX10xX16xX3xX20xX28xX1xX385xX14xXaxX3xX1xX15xX10xXc19xX9xXaxX5exX113xX6xX20xXbacxX70xX14xX4xX5exXc19xX14xX15xX16xX14xX7xX6xXbacxX1xX6xXbacxXexXdxX20xX1xXbacxXexX6xX20xX28xXbacxX20xX1xXdxX10xX34xXbacxXbxX1xX6xX20xXbacxXccxX34xX6xXbacxX84xXbacxX20xX28xX1xXdxX6xXbacxX4xX1xX14xXbacxXexX15xX10xXbacxX10xX16xXbacxX20xX28xX1xX10xX14xX5exX2xX1a8xXc3xX2cxX19dxX2xX124xX1xXexX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexXbfxX20xX28xX3xX20xX1xXdxX5b5xX34xX3xXbxX1xX29xX20xX3xXccxX34xX1cxX3xX161exX3xX20xX28xX1xX1fxX6xX3xX4xX1xX14xX3xXexX15xX1206xX3xX10xX16xX3xX20xX28xX1xX385xX14xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX15xX14xX20xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX87xX1xX780xX20xX3xX20xX28xX1cxX84xX3xX23dxX34xXa3exX4xX3xXexX7d9xX3xXcxX1xXdxX7d9xX34xX3xX20xX1xXdxX3xX2xX5exX165xX7cxX3xX7exX7fxX20xX28xX3xXexX84xX3xXcxX87xX1bxX1bxX3xX8bxX6xX20xX28xX3xXexX1xX92xXbxX3xX1bxX96xX20xX28xX3xX87xX28xX1xXdxX33xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXf3xX3afxX6xX3xXexX15xX3acxX4xX1xX3xX1xXf5xX20xX3xXc3xX2dxX3xXexX15xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX20xX28xX3xXexXbfxX20xX28xX3xXccxX34xX1cxX7cxX3xXexXb2xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX4xX74xX4xX3xX1xX14xX22bxXexX3xX36xX78cxX20xX28xX3xXf3xX34xXdxX3xX4xX1xXf5xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX74xX4xX3xX10xX16xX3xX20xX1xX345xX3xXexX15xXf9xX20xX3xX4xX74xX4xX3xX36xX110xX6xX3xX113xX1cxX20xX3xXexX245xX20xX1xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXf3xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX34xX5xX12xX0xX70xXdxXf3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX5exX70xXdxXf3xX12xX0xX5exX70xXdxXf3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX34xXexX1xX14xX15xXaxX12xX12d3x2a87xX3xX12d3xXdxX27dxX20xX0xX5exXbxX12
Vũ Viễn