Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV
Chiều nay (29/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội Quốc hội khóa XIV tiến hành phiên bế mạc.
50b0xe07bxf6bdxd464xc140x7739x8f5ax7a3axa97bxX7x54f1xe263x11cebx127daxc78fx120f3xX5xfabexXax8b28xa546x11514xX3xba86xf4d6xX4xX3xd6a0xbdf1xX3xX1x12734xXbxX3xXexX1x1123bxX3x126f3xX1xbaa0xXex10994xX3xf6a6x111e5xa7b9xX4xX3xX1xa9c3xXdxX3xX1axX1x6ec0xX6xX3x124dbx5800x974cxX0xbf4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5f06xX10xX6x8346xXaxX12x58fbxX1xXdx10b0cxX2cxX3xX25xX6xfdd5xX3x11fa6x9a2bxd26axX3dx7006x850dxX29xX3xX1axX1bxX3xX1xX1exXbxX3xXexX1xX23xX3xX25xX1xX27xXexX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX1axX1xX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xXexXdxX14xX25xX3xX1x6baaxX25xX1xX3xXbxX1xXdx11058xX25xX3x6425xX14xX3xX16xX17xX4xbb48xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xe6b4xX4fxX5axXaxX12xXcxc99axd7e5x1011cxX4xX3xe352xX36xX29xX3xX7xed2cxX25x105cbxX3xX5dxX5exX3dxX60xX29xX3xXcxX1xf920xX3xXexXbdxXbexX25xXc8xX3xX52xX1x10954xX25xX1xX3xXbxX1xXd2xX3x116c3xXc8xX2cxX5ax1252axX25xX3xX39xX2cxb4f5xX25xX3x12cdbxX1x7bd4xX4xX3xXc1xaff1xX3xXexXbcx10e58xX25xX1xX3xX9fxX95xX5axX3xX13xXc6xXb6xX3xX4xXc6xXb6xX3xXexXfaxX25xX1xX3xX1xXfaxX25xX1xX3xXexX1x10132xX4xX3xX1xXdxe9f1xX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxcdd1xX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14x52dfxa980xXf6xX3xX1xX31xXdxX3x9469xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3x112a7xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xXc1x9078xX2cxX3xX25xbd1exX16xX3xX5dxdb6axX2xX157xX29xX3xX4xXc6xX4xX3xXc8xXdxa68axXdxX3xXbxX1xXc6xXbxX3xXexX1xX116xX4xX3xX1xXdxX11bxX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14xX139xX13axXf6xX3xX1xX31xXdxX3xX141xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX157xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xX3xXexXbcxXbdxXbexX4xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxXa5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb6xX4fxX5axXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxe8bexXdxX4fxXexX1xd770x9024xX20axX168xXbxX13ax720cxX1xX10xXdxXc8xX1xXexX209x8214xX157xX60xXbxX13axX20fxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX5axX209xX9fxX5xXb6xX4xX1axX20fxX16xX6xXbcxXc8xXdxX25xX139xX5xX10x561bxXexX209xX6xX2cxXexXb6xX20fxX16xX6xXbcxXc8xXdxX25xX139xXbcxXdxXc8xX1xXexX209xX6xX2cxXexXb6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX9fxX10xX3xX16xX6xX4xX3xX1axX5axX3xX1xXb6xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX25xX1xX6xXexX3x5e2exX2cxXb6xX4xX3xX1xXb6xXdxX3xX1axX1xXb6xX6xX3xX13axXdxX141xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa5xX9fxX6xXb6xX1xX6xXexXdxX25xX1xXa5xX141xX25xX3dxX25xX10xX204xX7xX3dxX2xX157xX217xX168xX3dxX60xX60xX4fxX20axX2xX20axX20axf78axX20axX168xXexX217xX157xX168xX2xX5xX2a5xXa5xedb6xXbxXc8xXaxX3xX3dxX12xX3x8436xX6xX2cxX3xXbxX1xX160xX25xX3xXexXbcxXfaxX25xX1xX3xX9fxX95xX5axX3xX4xXd2xX6xX3xXcxX1xXd2xX3xXexXbdxXbexX25xXc8xX29xX3xX52xX1xXd2xX3xX25xX1xXdxX11bxX16xX3x1143axX5axX3xX9fxX6xX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14xX3xX4xXd2xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX3bx8148xX3xX4cx8ca0xX25xXc8xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xXexXbcxXfaxX25xX1xX3xX9fxX95xX5axX3xX0xX6xX3xX1xXbcxX10xX234xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX3dxX3dxX9fxX6xXb6xX4xX1xXdxX25xX1xXbxX1xX2cxXa5xX141xX25xX3dx138ecxXbxX5xXb6xX6xX4fxX10xX4fxX3dxX4fxX2cxXb6xX25xXc8xXbxX1xX2cxXb6xX25xXc8xX5xXdxX10xX25xX3dxX5dxX168xX2xX157x138f6xX168xX60xX354xX5dxd970xX3dxX13xX6xXb6x74f9xX5dxX168xX4xX6xXb6xX35exX5dxX168xXexX1xX6xX16xX35exX5dxX168xXexXbcxX6xX35exX5dxX168xdc86xXcxX39xX4cxXa5xX4fxXb6xX4xXaxX12xX13xXc6xXb6xX3xX4xXc6xXb6xX3xXexX1x8d77xX16xX3xXexXbcxX6xX0xX3dxX6xX12xX3xXexXfaxX25xX1xX3xX1xXfaxX25xX1xX3xXexX1xX116xX4xX3xX1xXdxX11bxX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14xX139xX13axXf6xX3xX1xX31xXdxX3xX141xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX157xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xXc1xX160xX2cxX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xX29xX3xX4xXc6xX4xX3xXc8xXdxX173xXdxX3xXbxX1xXc6xXbxX3xXexX1xX116xX4xX3xX1xXdxX11bxX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14xX139xX13axXf6xX3xX1xX31xXdxX3xX141xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX157xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xXa5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb6xX4fxX5axXaxX12xXcxXdxX14xXbxX3xXc1xX36xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXc1xXf6xX3xXexXdxX14xX25xX3xX1xX95xX25xX1xX3xXexX1xX173xXb6xX3xX5xX2cxcdbbxX25xX3xb9d9xX3xX1xX31xXdxX3xXexXbcxXbdxc3e1xX25xXc8xX3xX141xX55xX3xXexXfaxX25xX1xX3xX1xXfaxX25xX1xX3xXexX1xX116xX4xX3xX1xXdxX11bxX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14xX139xX13axXf6xX3xX1xX31xXdxX3xX141xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX157xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xXc1xX160xX2cxX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xX29xX3xX4xXc6xX4xX3xXc8xXdxX173xXdxX3xXbxX1xXc6xXbxX3xXexX1xX116xX4xX3xX1xXdxX11bxX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX1axXdxX25xX1xX3xXexX14xX139xX13axXf6xX3xX1xX31xXdxX3xX141xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX157xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xXa5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb6xX4fxX5axXaxX12xXcxXbcxXb6xX25xXc8xX3xXbxX1xXdxX9cxX25xX3xX5xX95xX16xX3xX141xXdxX11bxX4xX3xX4xX1xXdxX55xX2cxX3xX4x8be3xX25xXc8xX3xX25xXc8xX95xX5axX29xX3xX9fxX6xX3xX13xX31xX3xXexXbcxXbdxX49bxX25xXc8xX209xX3xXcxX95xXdxX3xX25xXc8xX2cxX5axX9cxX25xX3xX141xX95xX3x102aex82d5xXdxX3xXexXbcxXbdxX4a4xX25xXc8xX29xX3xXe4xX5cdxX25xXc8xX3xX25xXc8xX1xXdxX11bxXbxX3xX141xX95xX3xXf0xX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX25xX5cdxX25xXc8xX3xXexX1xX5cdxX25xX29xX3xX374xX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xX141xX95xX3x80efxX160xX2cxX3xXexXbdxX3xXc1xXf6xX3xXbxX1xXc6xXexX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xX5xX95xX16xX3xXbcx87dbxX3xX25xX1xXdxX55xX2cxX3xX141xX27xX25xX3xXc1xX55xX3xXexX1xX2cxX31xX4xX3xX5xd85fxX25xX1xX3xX141xX116xX4xX3xX4fxXb6xX3xX13xX31xX3xX16xXfaxX25xX1xX3xXbxX1x7fa5xX3xXexXbcxXc6xX4xX1xXa5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXb6xX25xXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX139xX6xX5xXdxXc8xX25xX209xX3xX2b0xX2cxX7xXexXdxX234xX5axX20fxXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX5axX209xX9fxX5xXb6xX4xX1axX20fxX16xX6xXbcxXc8xXdxX25xX139xX5xX10xX234xXexX209xX6xX2cxXexXb6xX20fxX16xX6xXbcxXc8xXdxX25xX139xXbcxXdxXc8xX1xXexX209xX6xX2cxXexXb6xX20fxX204xXdxX4fxXexX1xX209xX2a5xX60xX20axXbxX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX9fxX10xX3xX16xX6xX4xX3xX1axX5axX3xX1xXb6xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX25xX1xX6xXexX3xX26bxX2cxXb6xX4xX3xX1xXb6xXdxX3xX1axX1xXb6xX6xX3xX13axXdxX141xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXa5xX9fxX6xXb6xX1xX6xXexXdxX25xX1xXa5xX141xX25xX3dxX25xX10xX204xX7xX3dxX2xX157xX217xX168xX3dxX60xX60xX4fxX20axX2xX20axXexX359xX20axX20axX2a5xX5xX2xXa5xX2b0xXbxXc8xXaxX3xX3dxX12xXcxX1xXd2xX3xXexXbdxXbexX25xXc8xX3xXe4xXc8xX2cxX5axXe8xX25xX3xX39xX2cxXedxX25xX3xXf0xX1xXf2xX4xX3xXc1xXf6xX3xXexXbcxXfaxX25xX1xX3xX9fxX95xX5axX3xX13xXc6xXb6xX3xX4xXc6xXb6xX3xXexXfaxX25xX1xX3xX1xXfaxX25xX1xX3xXexX1xX116xX4xX3xX1xXdxX11bxX25xX3xX1axX14xX3xX1xXb6xX17xX4xX1xX3xXbxX1xXc6xXexX3xXexXbcxXdxX12fxX25xX3xX374xXcxX139xX39xX4cxX3xX141xX95xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX157xX3xXexX1xXc6xX25xXc8xX3xXc1xX160xX2cxX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb6xX4fxX5axXaxX12xXf0xX1xX36xX3xX52xX1xXd2xX3xXex525exX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXf0xX1xX5a6xX25xXc8xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX4cxXdxX12fxX25xX3xX4xX36xX3xXbxX1xXc6xXexX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xX1axX1xXc6xXdxX3xX26bxX2cxXc6xXexX3xX5xX17xXdxX3xX25xX1xe00fxX25xXc8xX3xX141xX27xX25xX3xXc1xX55xX3xXc1xXf6xX3xXc1xXbdxdafexX4xX3xX4xXc6xX4xX3xXc1xX17xXdxX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXexX1xX173xXb6xX3xX5xX2cxX498xX25xX3xXexXbcxXb6xX25xXc8xX3xX4xXc6xX4xX3xXbxX1xXdxX9cxX25xX3xX5xX95xX16xX3xX141xXdxX11bxX4xXa5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb6xX4fxX5axXaxX12xX2b8xX6xX2cxX3xXbxX1xX160xX25xX3xXexX1xX173xXb6xX3xX5xX2cxX498xX25xX29xX3xXbxX1xXc6xXexX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xXexX17xXdxX3xX4cxX31xXdxX3xXexXbcxXbdxX4a4xX25xXc8xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXexXdxX14xX25xX3xX1xX95xX25xX1xX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xX26bxX2cxX5axX14xXexX3xXexX1xX5cdxX25xXc8xX3xX26bxX2cxX6xX3xXe4xXc8xX1xX7dexX3xX26bxX2cxX5axX14xXexX3xXbxX1xX9cxX3xX4xX1xX2cxX388xX25xX3xX26bxX2cxX5axX14xXexX3xXexXb6xXc6xX25xX3xX25xXc8xXedxX25xX3xX7xXc6xX4xX1xX3xX25xX1xX95xX3xX25xXbdxXbexX4xX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX2a5xXa5xX3xX609xX304xX25xXc8xX3xXexX1xX4a4xXdxX29xX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xX26bxX2cxX5axX14xXexX3xXexX1xX5cdxX25xXc8xX3xX26bxX2cxX6xX3xXe4xXc8xX1xX7dexX3xX26bxX2cxX5axX14xXexX3xX141xX55xX3xX52xX1xXbdx13e3cxX25xXc8xX3xXexXbcxXfaxX25xX1xX3xX13axXedxX5axX3xX4fxX116xX25xXc8xX3xX5xX2cxX498xXexX29xX3xXbxX1xXc6xXbxX3xX5xX11bxX25xX1xX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX60xX3xX141xX95xX3xXc1xXdxX55xX2cxX3xX4xX1x12932xX25xX1xX3xX52xX1xXbdxX93dxX25xXc8xX3xXexXbcxXfaxX25xX1xX3xX13axXedxX5axX3xX4fxX116xX25xXc8xX3xX5xX2cxX498xXexX29xX3xXbxX1xXc6xXbxX3xX5xX11bxX25xX1xX3xX25xX164xX16xX3xX5dxX168xX2xX157xXa5xX3xX52xX1xXd2xX3xXexX7dexX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xXe4xXc8xX2cxX5axXe8xX25xX3xXcxX1xX7dexX3xX374xXdxX16xX3xXe4xXc8xXedxX25xX3xXbxX1xXc6xXexX3xX9fxXdxX12fxX2cxX3xX9fxX14xX3xX16xX17xX4xX3xX1axX1bxX3xX1xX1exXbxX3xXexX1xX23xX3xX25xX1xX27xXexX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX1xX31xXdxX3xX1axX1xX36xX6xX3xX39xX3axX3bxXa5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xXb6xX2cxXbcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX52xX1xXdxX25xX1xXbxX1xX2cxXa5xX141xX25xX0xX3dxXbxX12