Hơn 300 ĐVTN huyện Kỳ Anh ra quân vệ sinh môi trường biển
(Baohatinh.vn) - Hơn 300 ĐVTN huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quân dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, làm sạch đẹp môi trường tại bãi biển Kỳ Xuân.
600bxe76fxdc15xa443xe614xc8ddxa182xde8axb33cxX7xe433xb50fx727dx9018x8a5cxbb9bxX5x67a7xXaxcddcx9c20xe05cxb2abxX3x863bx88bexX18xX3x8605x921dxXcx73cdxX3xX1xe93cx6e7ax6b64xX15xX3xa3fexd6a2xX3xd38bxX15xX1xX3x69dcxX6xX3xb0c1xX21xdab8xX15xX3x7605xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3x84cbxb5aaxXdxX3xXexX2dx737cxc62axX15xbb86xX3x6a2axXdxb6e5xX15xX0xe5ffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x769fxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3x86f5xX13x7a16xX3xXcx6d6dxX15xX1xb8d1xX3x7dfaxd3d6xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX5fxb4caxX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1x669exX3xXexX1xX21xX3xX46x655axX3dxX9cxX3xa62fxd826xX3xX5x76cfxX3xX2dxb771xX4xX3xXexX1xb6d4xXdxX9cxX3xX5xX7exX3dxX3xX7xb11axX4xX1xX3xX86xe812xXbxX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xXexXbcxXdxX3xX48xX87xXdxX3xX48xXdxX4axX15xX3xX26xX27xX3xd9a7xX21xX32xX15xde3exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa238xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxcd27xXdxX5fxXexX1x7218xX3xcdfcxX2xa89axXbxXa7xbf05xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX11cxX3xX120xX2xX18xXbxXa7xX123xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4dxX4dxXdxXe3xX48xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX35xX15xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxe546xX18xX155xX18xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX2xX155x748dxX161xX18x662cxXexX17xX120xX17xX17xX161xX5xX18xXe3xd6caxXbxX46xb9a9xX2dxX9xb572xX164xX11exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexafb7xX6xX5xXdxX46xX15xX11cxX3xX16exX21xX7xXexXdxe37fxX22xX123xXaxX12xbf72xXaexX15xX46xX3xX15xX6xX22xX3xX7cxX155xX120xX4dxX161xX84xX9cxX3xX13xX21xX22xX23xX15xX3xX86xXa3xX7exX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xXbxX1xXaexXexX3xX86xafc8xX15xX46xX3xX48xX21xea4dxXdxX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xX3xX35x784axXdxX3xX7x7860xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX46xXdxX6xX3xX4xa0daxX6xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxX3xX5fxXexX1xX21xX3dxX48xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX5fxXexX1xX11cxX3xX11exX2xX120xXbxXa7xX123xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX11cxX3xX120xX2xX18xXbxXa7xX123xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4dxX4dxXdxXe3xX48xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX35xX15xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX155xX18xX155xX18xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX2xX155xX161xX11exX17xX11exXexX120xX120xX161xX11exX120xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xX171xX2dxX9xX11exX11exX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12xXcxX2dxXa3xX15xX46xX3xXexX1xX44xXdxX3xX46xXdxX6xX15xX3xX2xX3xX48xX21xX21fxXdxX9cxX3xX4xXaexX4xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX86xX87xX3xX5fxX92xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX9cxX3xX5xX7exX3dxX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX11exX3xc281xX3dxX3xX48xX44xX3xX48xXdxX4axX15xX3xXa7xX87xX3xX26xX27xX3xXdfxX21xX32xX15xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX5fxXexX1xX11cxX3xX11exX2xX120xXbxXa7xX123xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX11cxX3xX120xX2xX18xXbxXa7xX123xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4dxX4dxXdxXe3xX48xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX35xX15xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX155xX18xX155xX18xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX2xX155xX161xX174xX18xb6d3xXexX155xX174xX18xX17xX161xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xX171xX2dxX9xX155xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12xd65fxXaexX4xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX86xX43xc9acxX4xX3xXexX1xX21xX3xX46xXa3xX3dxX9cxX3xXbxX1xX32xX15xX3xX5xXa3xXbcxXdxXe3xXe3xXe3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX5fxXexX1xX11cxX3xX11exX2xX120xXbxXa7xX123xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX11cxX3xX120xX2xX18xXbxXa7xX123xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4dxX4dxXdxXe3xX48xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX35xX15xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX155xX18xX155xX18xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX2xX155xX161xX174xX155xX164xXexX164xX18xX17xX18xX120xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xX171xX2dxX9xX17xX18xX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12xXe3xXe3xXe3xX3xXex8f99xXbxX3xX394xcd9cxXexX3xX35xX7exX3xXa7xXa8xX3xX5xXabxXe3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX5fxXexX1xX11cxX3xX11exX2xX120xXbxXa7xX123xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX11cxX3xX120xX2xX18xXbxXa7xX123xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4dxX4dxXdxXe3xX48xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX35xX15xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX155xX18xX155xX18xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX2xX155xX161xX174xX161xX174xXexX429xX2xX17xX18xX429xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xX171xX2dxX9xX161xX429xX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1dexX6xX5xXdxX46xX15xX11cxX3xX16exX21xX7xXexXdxX1ebxX22xX123xXaxX12xXf3x7590xX15xX46xX3xXexX2dxXa3xX15xX46xX3xX7xXaexX15xX46xX3xX15xX6xX22xX9cxX3xXexXbcxXdxX3xX48xX87xXdxX3xX48xXdxX4axX15xX9cxX3xX4xX1xX43xX14xX15xX46xX3xXexX2dxd125xX15xX1xX3xX86xX87xX3xXexX21fxX3xX4xX1x8013xX4xX3xX4x722fxX3dxX3xX155xX3xX48xXdxX4axX15xX3xXbxX6xX15xXa3xX3xX4x7282xX3xX5xX243xX15xX3xXexX21xX22xc9cfxX15xX3xXexX2dxX21xX22x627cxX15xX3xXbxX1xd49bxX15xX46xX3xX4xX1x7a65xX15xX46xX3xXa7xX32xX3dxX3xX1xXbcxXdxX3xXexX6f6xX15xX1xX3xX5fxd8c1xX4xX9cxX3xX86xX21xX731xXdxX3xX15xX43xX243xX4xX3xac43xX3xXexX2dxd1cfxX3xX10xX3dxXe3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf3xX10xX15xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX5fxXexX1xX11cxX3xX11exX2xX120xXbxXa7xX123xX3xX1xX10xXdxX46xX1xXexX11cxX3xX120xX2xX18xXbxXa7xX123xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX4dxX4dxXdxXe3xX48xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX35xX15xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX155xX18xX155xX18xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX2xX155xX161xX429xX17xX2xXexX155xX2xX429xX155xX120xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xX171xX2dxX9xX120xX18xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1dexX6xX5xXdxX46xX15xX11cxX3xX16exX21xX7xXexXdxX1ebxX22xX123xXaxX12xX1bxX32xX22xX3xX5xX7exX3xX1xXa3xXbcxXexX3xX86xX219xX15xX46xX3xXabxX3xX15xX46xX1xX81xX6xX3xX4xX253xX6xX3xXexX21xX21fxXdxX3xXexX2dxX755xX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX15xX1x8973xX3dxX3xX4xX1xX21xX15xX46xX3xXexX6xX22xX3xX48xXb3xXa3xX3xX35xX23xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xXa7xX6xX15xX1xX9cxX3xX7xXbcxX4xX1xX9cxX3xX86xXc1xXbxX9cxX3xX46xdf33xXbxX3xXbxX1xe7b6xX15xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX2dxXdxX4axX15xX3xX5fxX21xX3xX5x8800xX4xX1xXe3xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX2dxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dexXexX1xX21xX3dxX48xX1dexX6xX15xX5fxX1dexX7xX6xXbxXa3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXa3xX7exX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX71fxX15xX3xX13xX7exX3xXcxX81xX15xX1xX3xXexX1xX21xX3xX46xXa3xX3dxX3xX2dxXaexX4xX9cxX3xX48xXb3xXa3xX3xX35xX23xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX1xX2dxX10xX1ebxX9xXaxX4dxX48xX6xX15xX1dexX5fxXa3xX4xX4dxX5fxXa3xX6xX15xX1dexX35xXdxX10xX15xX1dexXexX1xX6xX15xX1xX1dexX15xXdxX10xX15xX1dexX1xX6xX1dexXexXdxX15xX1xX1dexXexX1xX21xX1dexX46xXa3xX3dxX1dexX2dxX6xX4xX1dexX48xX6xXa3xX1dexX35xX10xX1dexX3dxXa3xXdxX1dexXexX2dxX21xXa3xX15xX46xX1dexX48xXdxX10xX15xX4dxX2xX429xX2xX174xX161xX120xXe3xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4dxX3dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX155xX18xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX155xX18xX2xX174xX4dxX2xX120xX120xX5fxX18xX18xX174xX17xX429xX18xX174xXexX164xX164xX18xX120xX155xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX35xX12xX0xX7xXexX2dxXa3xX15xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXa3xX7exX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX71fxX15xX3xX13xX7exX3xXcxX81xX15xX1xX3xXexX1xX21xX3xX46xXa3xX3dxX3xX2dxXaexX4xX9cxX3xX48xXb3xXa3xX3xX35xX23xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX1xX2dxX10xX1ebxX9xXaxX4dxX48xX6xX15xX1dexX5fxXa3xX4xX4dxX5fxXa3xX6xX15xX1dexX35xXdxX10xX15xX1dexXexX1xX6xX15xX1xX1dexX15xXdxX10xX15xX1dexX1xX6xX1dexXexXdxX15xX1xX1dexXexX1xX21xX1dexX46xXa3xX3dxX1dexX2dxX6xX4xX1dexX48xX6xXa3xX1dexX35xX10xX1dexX3dxXa3xXdxX1dexXexX2dxX21xXa3xX15xX46xX1dexX48xXdxX10xX15xX4dxX2xX429xX2xX174xX161xX120xXe3xX1xXexX3dxXaxX12xX1bxXa3xX7exX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX71fxX15xX3xX13xX7exX3xXcxX81xX15xX1xX3xXexX1xX21xX3xX46xXa3xX3dxX3xX2dxXaexX4xX9cxX3xX48xXb3xXa3xX3xX35xX23xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX2dxXa3xX15xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX1f0xXaexX15xX46xX3xX2xX18xX4dxX161xX9cxX3xX46xX8d1xX15xX3xX155xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX9cxX3xXexX6f6xX15xX1xX3xX15xX46xX21xX22xX23xX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xX35xX7exX3xX15xX46xX43xX44xXdxX3xX5fxX32xX15xX3xX4xadeaxX15xX46xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX46xXdxX6xX3xX5xX7exX3dxX3xX7xXbcxX4xX1xX9cxX3xXexX1xX21xX3xX46xXa3xX3dxX3xX35xX7exX3xXa7xXa8xX3xX5xXabxX3xX2dxXaexX4xX3xXexX1xXb3xXdxX3xXexXbcxXdxX3xX48xX87xXdxX3xX48xXdxX4axX15xX3xXcxX1xXbcxX4xX1xX3xX13xXb3xXdxX3xX7cxXcxX1xXbcxX4xX1xX3xX13xX7exX9cxX3xX13xX7exX3xXcxX81xX15xX1xX84xXe3xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX35xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX161xX18xX3xX86xXa3xX7exX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX71fxX15xX3xX5fxX92xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX7exX3dxX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX48xXdxX4axX15xX3xXcxX1xXdxX71fxX15xX3xXf3xX8d1xX3dxXaxX3xX1xX2dxX10xX1ebxX9xXaxX4dxXa7xX6xX1dexX1xXa3xXdxX4dxX1xXa3xX15xX1dexX2xX161xX18xX1dexX5fxXa3xX6xX15xX1dexX35xXdxX10xX15xX1dexXexX1xX6xX15xX1xX1dexX15xXdxX10xX15xX1dexX5fxXa3xX15xX1dexX35xX10xX1dexX7xXdxX15xX1xX1dexX5xX6xX3dxX1dexX7xX6xX4xX1xX1dexX48xXdxX10xX15xX1dexXexX1xXdxX10xX15xX1dexX4xX6xX3dxX4dxX2xX174xX17xX164xX120xX155xXe3xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX46xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4dxX3dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX155xX18xX4dxX15xX10xX117xX7xX4dxX2xX429xX120xX429xX4dxX2xX120xX429xX5fxX120xX2xX174xX2xX161xX161xX174xXexX161xX11exX11exX429xX120xX5xX18xXe3xX16exXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxXcxX1exX3xX1xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX27xX3xX29xX15xX1xX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3dxX3exXdxX3xXexX2dxX43xX44xX15xX46xX3xX48xXdxX4axX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX35xX12xX0xX7xXexX2dxXa3xX15xX46xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX161xX18xX3xX86xXa3xX7exX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX71fxX15xX3xX5fxX92xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX7exX3dxX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX48xXdxX4axX15xX3xXcxX1xXdxX71fxX15xX3xXf3xX8d1xX3dxXaxX3xX1xX2dxX10xX1ebxX9xXaxX4dxXa7xX6xX1dexX1xXa3xXdxX4dxX1xXa3xX15xX1dexX2xX161xX18xX1dexX5fxXa3xX6xX15xX1dexX35xXdxX10xX15xX1dexXexX1xX6xX15xX1xX1dexX15xXdxX10xX15xX1dexX5fxXa3xX15xX1dexX35xX10xX1dexX7xXdxX15xX1xX1dexX5xX6xX3dxX1dexX7xX6xX4xX1xX1dexX48xXdxX10xX15xX1dexXexX1xXdxX10xX15xX1dexX4xX6xX3dxX4dxX2xX174xX17xX164xX120xX155xXe3xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2xX161xX18xX3xX86xXa3xX7exX15xX3xX35xXdxX71fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX71fxX15xX3xX5fxX92xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX7exX3dxX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX48xXdxX4axX15xX3xXcxX1xXdxX71fxX15xX3xXf3xX8d1xX3dxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX2dxXa3xX15xX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX1bxXa3xX7exX15xX3xXcxX2dxX43xX44xX15xX46xX3xXcxX13xcb3fxXcxX3xXf3x7a47xX3dxX3xXdfxX21xX22xX71fxX15xX3xX7cxX13xX7exX3xXcxX81xX15xX1xX84xX3xX35x98cbxX6xX3xXexX21fxX3xX4xX1xX702xX4xX3x8dc6x83e2xX92xX15xX3xX35xX23xX3xX7xXdxX15xX1xX9cxX3xX5xX7exX3dxX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX48xXdxX4axX15x7286xX9cxX3xX2dxX6xX3xX30xX21xX32xX15xX3xXexX1xX21xX3xX46xXa3xX3dxX3xX2dxXaexX4xX3xXexX1xXb3xXdxX3xXexXbcxXdxX3xX48xX87xXdxX3xX48xXdxX4axX15xX3xXcxX1xXdxX71fxX15xX3xXf3xX8d1xX3dxX3xX7cxXf3xXe4bxX3dxX3xXdfxX21xX22xX71fxX15xX3xX1dexX3xX13xX7exX3xXcxX81xX15xX1xX84xXe3xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX35xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX21xX5xX12xX0xX5fxXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX35xX12xX0xX4dxX5fxXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX21xXexX1xXa3xX2dxXaxX12xX1exX1x8990xXexX3xX1bxX6f6xX15xX1xX0xX4dxXbxX12
Nhất Đình